(1 - 1 of 1)
Poveznica na dokument Usklađenost financijskih izvještaja u djelatnosti trgovine sa zahtjevima objave standarda