(1 - 8 of 8)
Poveznica na dokument Benefits and risks of joining European economic and monetary union
Poveznica na dokument Optimalnost euro valutnog područja
Poveznica na dokument Maastrichtski kriteriji konvergencije kao polazišna točka Republike Hrvatske za ekonomsku i monetarnu uniju
Poveznica na dokument EUROPSKA EKONOMSKA I MONETARNA UNIJA KAO OPTIMALNO VALUTNO PODRUČJE: PREPORUKE ZA NOVE ZEMLJE ČLANICE
Poveznica na dokument Monetary policy in European union
Poveznica na dokument ANALIZA MOGUĆNOSTI FORMIRANJA AFRIČKE MONETARNE UNIJE
Poveznica na dokument EUROPSKA BANKOVNA UNIJA
Poveznica na dokument VEKTORSKI AUTOREGRESIJSKI PANEL U ANALIZI NEUSKLAĐENOSTI REALNIH TEČAJEVA ČLANICA EKONOMSKE I MONETARNE UNIJE