(1 - 7 of 7)
Poveznica na dokument Online trgovina u doba COVID-19
Poveznica na dokument Upoznatost potrošača sa temeljnim potrošačkim pravima u elektroničkoj trgovini
Poveznica na dokument Analiza lojalnosti kupaca prilikom online kupovine u modnoj industriji
Poveznica na dokument Korištenje modela elektroničkog poslovanja prilikom prodaje biciklističke opreme
Poveznica na dokument Utjecaj koronavirusa na promjene preferencija potrošača prema online trgovini
Poveznica na dokument Istraživanje utjecaja kvalitete usluge i zadovoljstva na e-lojalnost kod online kupovine odjeće
Poveznica na dokument Zaštita potrošača u on-line kupovini i financijskim transakcijama