(1 - 8 of 8)
Poveznica na dokument ULOGA TUROPERATORA SPECIJALISTA U ODRŽIVOM RAZVOJU TURISTIČKE DESTINACIJE
Poveznica na dokument Uloga održivog razvoja turizma u poslovanju turoperatora
Poveznica na dokument ANALIZA IMPLEMENTACIJE NAČELA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U TUROPERATORSKOM POSLOVANJU
Poveznica na dokument ULOGA I VAŽNOST TUROPERATORA SPECIJALISTA U KREIRANJU PROIZVODA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU
Poveznica na dokument Karakteristike proizvoda turoperatora specijalista za starije dobne skupine
Poveznica na dokument Primjena interneta i mobilne tehnologije kod turističkih agencija
Poveznica na dokument Analiza implementacije načela održivog razvoja turizma u turoperatorskom poslovanju
Poveznica na dokument Uloga turoperatora specijalista u unaprjeđenju otočne turističke ponude Hrvatske