Končurat, Marta: Primjena poslovnih modela u održivom poduzetništvu na primjeru ribarsko-prerađivačke djelatnosti

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations