Bojčić, Katja: Primjena logističke regresije pri procjeni rizičnosti korisnika kredita

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations