Paginacija

The role of open innovation and absorptive capacity in new product development performance in the Republic of Croatia
The role of open innovation and absorptive capacity in new product development performance in the Republic of Croatia
Tena Obradović Posinković
Globalization, digital transformation, and market shocks have revealed the importance of new product development when it comes to enabling companies to remain competitive in the market, maintain customer relationships, and achieve successful collaboration with external partners through open innovation (OI) activities. OI involves inbound (IOI) and outbound (OOI) activities, and it implies that a company is ready to open up their organizational borders and share their knowledge with external...
Tipologija neizvjesnosti ekonomske politike i njezini makroekonomski učinci u Republici Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Tipologija neizvjesnosti ekonomske politike i njezini makroekonomski učinci u Republici Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Marija Logarušić
Ekonomske krize neminovno su dio ekonomskog ciklusa. Kako bi se smanjio intenzitet utjecaja ekonomskih kriza na gospodarstvo, istraživači se pri prognoziranju ekonomskih kriza sve više fokusiraju na bihevioralne makroekonomske pokazatelje kao što je neizvjesnost ekonomske politike. S obzirom da se radi o latentnoj varijabli, kvantifikacija neizvjesnosti nije jednoznačno određena. Ciljevi ovog doktorskog rada bili su razvoj medijskih indikatora tipova neizvjesnosti ekonomske politike,...
Tokovi kapitala u zemljama Europske unije i Lucasov paradoks
Tokovi kapitala u zemljama Europske unije i Lucasov paradoks
Tajana Toš
Cilj doktorske disertacije je istražiti smjer, stabilnost, procikličnosti i dinamičku korespondenciju tokova kapitala u zemljama članicama Europske unije kroz pojam Lucasovog paradoksa odnosno tokova kapitala obrnutih od neoklasične teorije, tokova od siromašnih prema bogatim zemljama. Empirijska analiza u radu provedena je ponajviše koristeći metode panel analize i linearne regresije po uzoru na slična novija istraživanja, dok je pomak u istraživanju napravljen usporednom...
UTJECAJ INSTITUCIJSKOGA OKRUŽENJA EUROPODRUČJA NA POSLJEDICE FINANCIJSKE KRIZE
UTJECAJ INSTITUCIJSKOGA OKRUŽENJA EUROPODRUČJA NA POSLJEDICE FINANCIJSKE KRIZE
Dean Žugčić
Financijska kriza iz 2008. godine ukazala je na nedostatke institucijskoga okruženja, odnosno strukture europodručja. Nakon krize ekonomski oporavak zemalja europodručja bio je neujednačen i spor. Jedan dio ekonomista razlog tome vidi u nedostatku strukturnih reformi u zemljama koje su prije krize imale deficit na tekućem računu. Neki drugi ekonomisti smatraju kako bi se trebala napraviti reforma institucijskoga okruženja europodručja kako bi u budućim financijskim i gospodarskim...
UTJECAJ INTRINZIČNE MOTIVACIJE I VRSTE PODUZETNIKA-MENADŽERA NA FINANCIJSKU USPJEŠNOST PODUZEĆA
UTJECAJ INTRINZIČNE MOTIVACIJE I VRSTE PODUZETNIKA-MENADŽERA NA FINANCIJSKU USPJEŠNOST PODUZEĆA
Hrvoje Matešić
Motivacija je apstraktni pojam kojim je moguće objasniti smjer ponašanja, odnosno zašto se u danim situacijama ili okolnostima ljudi ponašaju na određene načine, pri čemu biraju aktivnosti koje ih dovode bliže cilju, a izbjegavaju one koje mogu imati nepoželjne posljedice. Motivi kao takvi su jedinstveno osobno iskustvo, iz čega proizlazi važnost njihova proučavanja. Prema McClellandovoj teoriji stečenih potreba razlikuju se tri potrebe: potreba za postignućem, potreba za...
UTJECAJ ČIMBENIKA RAZVOJA URBANIH SREDINA NA IZOSTANKE I STOPE ISPISA UČENIKA U JAVNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU
UTJECAJ ČIMBENIKA RAZVOJA URBANIH SREDINA NA IZOSTANKE I STOPE ISPISA UČENIKA U JAVNOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVNOM SUSTAVU
Davor Bernardić
Ulaganje u obrazovanje ima višestruku ulogu u razvoju gospodarstva i društva općenito. Iako obrazovanje na makroekonomskoj razini predstavlja ključan čimbenik razvoja, njegov utjecaj jednako je očit i na mikrorazini pojedine obitelji. Također, ulaganje u srednjoškolsko obrazovanje daje izričit poticaj gospodarskom razvoju, puno više nego što je moguće postići samo osnovnoškolskim obrazovanjem. Naime, samo kvalitetnim i široko zasnovanim srednjoškolskim obrazovanjem i...
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Uloga državne revizije u povećanju učinkovitosti i uspješnosti javnih poduzeća
Dijana Vuković
Uloga državne revizije iznimno je bitna u javnim poduzećima jer ukazuje na probleme koji umanjuju učinkovitost njihova poslovanja, povećava transparentnost javnog sektora i utječe na stvaranje dodane vrijednosti za korisnike usluga javnih poduzeća. U radu se razmatra revizija učinkovitosti kao jedna od novijih vrsta državne revizije koja može povećati učinkovitost i uspješnost javnih poduzeća, kada bi se učestalo provodila. Međutim, postoje ograničavajući čimbenici...
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Uloga korporativnog ugleda u izgradnji dinamičnih sposobnosti poduzeća
Dina Tomšić
Dinamičke sposobnosti odnose se kapacitet hotimičnog i svrsishodnog transformiranja, prilagođavanja te razvijanja resursne baze poduzeća. Zbog učinka obnavljanja, smatraju se vitalnim sposobnostima i tacitnom energijom poduzeća. Radi se o pristupu razvijenom unutar resursne teorije strategije, koji čini okvir za bolje konkuriranje poduzeća u kompleksnoj okolini. Reputacija je neodvojivo obilježje poduzeća koje ga prati u svim njegovim transakcijama i interakcijama. Ona je, uz...
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Uloga poslovne inteligencije u donošenju nestrukturiranih odluka u srednjim i velikim poduzećima u Republici Hrvatskoj
Dajana Ćorić Bojčić
Disertacija na teorijskoj i empirijskoj osnovi evaluira autoričin model testiranjem pretpostavki o utjecajima između tehnološke, organizacijske i prediktivne komponente poslovne inteligencije i donošenja nestrukturiranih odluka. Teorijski dio rada obrađuje područje poslovnog odlučivanja s glavnim fokusom na strateško odlučivanje i donošenje nestrukturiranih odluka te pojam poslovne inteligencije s pripadajućim strukturama i tehnologijama. Empirijski dio rada bavi se testiranjem...
Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda
Uloga stavova djece i roditelja u kupovini prehrambenih proizvoda
Dora Gaćeša
Ova doktorska disertacija bavi se složenom dinamikom obiteljske kupovine prehrambenih proizvoda, istražujući interaktivan proces između roditelja i djece. Dok su roditelji tradicionalno odgovorni za nabavu prehrambenih proizvoda, utjecaj djece na obiteljsku kupovinu sve je veći te obuhvaća cijeli proces donošenja odluka o kupovini. Istražujući odnose između eksplicitnih i implicitnih stavova roditelja i djece o hrani, otkriveno je da roditelji značajno oblikuju stavove djece. Ovim...
Uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnoga cjeloživotnoga obrazovanja
Uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnoga cjeloživotnoga obrazovanja
Ivana Vrdoljak
Problematika ovog rada je uloga teorije potvrde očekivanja i teorije samoodređenja u determiniranju modela namjere upisa na program formalnog cjeloživotnog obrazovanja, a definirana je polazeći od analize dosadašnjih istraživanja koja su ukazala kako postoji potreba za istraživanjem prikladnosti primjene teorije potvrde očekivanja u kontekstu namjere upisa studenata na formalni poslijediplomski program cjeloživotnog obrazovanja iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na...

Paginacija