Paginacija

Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Utjecaj strategija cijena u hotelijerstvu na lanac vrijednosti i uspješnost turističkih destinacija
Branko Bogunović
Predmet istraživanja ovog rada je utjecaj hotelijerstva, prvenstveno udjela hotela u smještaju neke destinacije i prisutnosti globalnih hotelskih marki, na uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Dodatno je žarište na odnosu strategija cijena hotela u vremenu financijske i ekonomske krize na njihovu dugoročnu uspješnost, kao i uspješnost turističkih destinacija u kojima se nalaze. Vezano uz predmet istraživanja, postavljene su tri hipoteze. Prva je hipoteza da je...
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
ČIMBENICI ZRELOSTI DIGITALNIH POSLOVNIH MODELA ZA ČARTER U NAUTIČKOM TURIZMU
Helena Zentner
Doktorski rad istražuje čimbenike koji utječu na zrelost digitalnih poslovnih modela za čarter u nautičkom turizmu, kao i povezanost između zrelosti digitalnih poslovnih modela i uspješnosti poslovanja. Korištenjem metode prikupljanja podataka putem anketnog upitnika te dodatno i metode analize sadržaja, uz obradu rezultata pomoću modeliranja strukturnih jednadžbi te regresijske analize, ispitan je utjecaj četiri skupine čimbenika. Utvrđeno je da svi promatrani tehnološki,...
Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća
Činitelji utjecaja eksternalizacije računovodstvenih usluga na uspješnost malih i srednjih poduzeća
Dina Bičvić
Bez obzira na strukturu i veličinu poduzeća, današnje okruženje neprestano zahtijeva nove pristupe, načine i strategije poslovanja i upravljanja. S ciljem ostvarenja optimizacije svih činitelja poslovanja, kao jedna od strategija nudi se eksternalizacija, podobna za sve poslovne aktivnosti, zasnovana na ideji potpune posvećenosti poduzeća primarnoj djelatnosti, uz prepuštanje svega ostalog za to specijaliziranim poduzećima. Svako je poduzeće u poslovanju obvezno pridržavati se...

Paginacija