Paginacija

ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA STRATEŠKIH OPCIJA ZA PREKID RADA PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Marko Sučić
Posljednjih nekoliko godina financijska kriza je zahvatila mnoga poduzeća, koja su se suočila sa poslovnim teškoćama, pa tako i sa predstečajnom i stečajnom nagodbom, likvidacijom, itd. Na žalost, to je postalo dio naše svakodnevnice, s obzirom da se svakim danom zatvara sve veći broj poduzeća. Poslovni uspjeh vrlo brzo može postati poslovni pad i za sebe ostaviti samo nekoć poznato i cijenjeno ime poduzeća i mnoštvo dugova, koje nisu uspjeli prevladati. Svi mediji stalno...
ANALIZA STRATEŠKOG RESTRUKTURIRANJA IZ PERSPEKTIVE POJEDINIH SKUPINA DIONIKA
ANALIZA STRATEŠKOG RESTRUKTURIRANJA IZ PERSPEKTIVE POJEDINIH SKUPINA DIONIKA
Ivan Paladina
U ovom radu se analizira proces restrukturiranja poduzeća na primjeru koncerna Agrokor. Cilj rada je definirati oblike restrukturiranja koji su provedeni u koncernu Agrokor, analizirati njihov uspjeh te dati preporuke za nastavak procesa restrukturiranja, s posebnim naglaskom na strateško restrukturiranje. Temeljem primarnog (anketni upitnik) i sekundarnog (analiza financijskih izvještaja) istraživanja rad pruža odgovore na nekoliko ključnih istraživačkih pitanja. Prvo, koji su...
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
ANALIZA STRATEŠKOG SAVEZA COCA - COLE I McDONALD'SA
Maša Filipović-Grčić
Da bi savez mogli nazvati uspješnim, mora postojati prednost kombiniranja resursa dvaju ili više poduzeća koja ulaze u savez. Pri tome svako poduzeće mora posjedovati određene resurse koje njegovi partneri ne mogu samostalno razviti odnosno samostalan bi razvoj tih kompetencija bio ili skup ili bi predugo trajao. Kontrola zajedničkih poslova ključna je da bi se ostvarili ciljevi saveza. Neslaganje partnera po nekim pitanjima može dovesti do nedostatka kontrole nad poslovanjem, kako...
ANALIZA STUDENTSKIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA STUDENTSKIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Lisak
1. UVOD 2. POJMOVNO ODREĐENJE, ELEMENTI I VRSTE KREDITA 3. STUDENTSKI KREDITI 4. ANALIZA STUDENTSKIH KREDITA U REPUBLICI HRVATSKOJ 5. ZAKLJUČAK
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
ANALIZA SUSTAVA EMISIJE NOVCA KROZ POVIJEST
Mia Jurić
Iz ovog povijesnog pregleda vidljivo je da je novac tijekom povijesti često mjenjao svoje oblike i značaj. Razvoj novca od najprimitivnijeg robnog novca, preko metalnog kovanog novca i naposlijetku apstraktnog digitalnog novca pratio je rast i razvitak ljudi i gospodarstava diljem svijeta. Značajniji razvoj novca započeo je razvojem trgovine i željom ljudi da ne budu ovisni samo o razmjeni dobara u istom trenutku već da svoje proizvode mogu prodati kada za njih nađu kupce, a svoju...
ANALIZA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH
ANALIZA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH
Lovro Brcković
U radu je razrađeno ustrojstvo i osnovne komponente sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Nadalje, definirane su specifičnosti sustava socijalne skrbi, a posebice sustav financiranja. Tijekom analize pokazatelja u ovom radu stječe se dojam da je potrebno reformirati hrvatski mirovinski, zdravstveni i socijalni sustav, a pogotovo njihovo financiranje na način na koji bi se ti sustavi približili tržištu i tržišnoj utakmici, a odvojili od državnog proračuna. Nalazi analize...
ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
ANALIZA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA U HRVATSKOJ
Barbara Barbarić
Stvaranje poticajnog okruženja za ulaganje u ljudski kapital sve se češće pojavljuje kao jedan od važnih elemenata politika na tržištu rada razvijenih zemalja. Teškoće povezane s empirijskom primjenom teorije ljudskog kapitala odnose se na mjerenje povrata ulaganja u ljudski kapital, koje je moguće mjeriti sa stajališta pojedinca i sa stajališta društva. Glavne obrazovne institucije u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj su sveučilišta (sa svojim sastavnicama –...
ANALIZA TRENDOVA NA TURISTIČKI RECEPTIVNOM TRŽIŠTU GRADA ZAGREBA
ANALIZA TRENDOVA NA TURISTIČKI RECEPTIVNOM TRŽIŠTU GRADA ZAGREBA
Mateja Vrbošić
Turizam u Hrvatskoj već dugi niz godina pokazuje kontinuiran rast u broju dolazaka i noćenja turista, osobito inozemnih. Kako bi bila ukorak sa suvremenim trendovima, Hrvatska se nastoji prilagoditi sve većoj i zahtjevnijoj inozemnoj potražnji, uslijed čega je važno konstantno analizirati trendove i njima prilagođavati postavljene ciljeve razvoja. Važnu ulogu u razvoju turizma Hrvatske i općenito njezine ponude čini glavni grad Zagreb koji već dugi niz godina bilježi sve veće...
ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI ORGANIZACIJE EUROPSKOG PRVENSTVA U NOGOMETU DO 19 GODINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI ORGANIZACIJE EUROPSKOG PRVENSTVA U NOGOMETU DO 19 GODINA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matej Mlakić
Analiza troškova i koristi organizacije do sada neodržanog Europskog prvenstva u nogometu do 19 godina u Republici Hrvatskoj predstavlja predmet je ovog istraživačkog rada. Atraktivno natjecanje koje omogućuje mladim sportašima odlazak u profesionalni nogomet velik je organizacijski zalogaj za domaćina prvenstva. Financijski izvori, marketinški plan, propozicije natjecanja, zahtjevi krovne organizacije UEFA-e, samo su dio spektra aktivnosti koje domaćin mora uzeti u obzir pri...
ANALIZA TRŽIŠTA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA LOGOR JASENOVAC
ANALIZA TRŽIŠTA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ S POSEBNIM OSVRTOM NA LOGOR JASENOVAC
Jelena Mikić
Tema ovog završnog rada sadržana je u njegovu naslovu: Analiza tržišta mračnog turizma u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Logor Jasenovac. Rad je podijeljen na pet glavnih dijelova. U prvom dijelu cilj je upoznati se sa povijesnim razvojem turizma i njegovim nastankom, zatim definirati pojam turizma i objasniti sve motive koji su vezani za druge dijelove. U drugoj cjelini su definirani specifični oblici turizma kao temelj za pojam mračni turizam. Objašnjena je povezanost suvremenog i...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE FRANCUSKE S POSEBNIM OSVRTOM NA SPECIFIČNE OBLIKE TURIZMA
Vedrana Moćnik
Specifični oblici turizma čine sastavni dio turističke ponude Fransuke. Ono što je izuzetno pozitivno i iz čega bi mnoge svjetske zemlje mogle izvući pouku jest uska suradnja pojedinih turističkih sektora i državnih tijela. Na taj način se vrlo brzo uočavaju mogući problemi te se može brzo reagirati kao što je već bio slučaj. Također postoji dobro razvijena i jasna strategija razvoja pojedine vrste turizma što čini svaku investiciju kvalitetnom. Razvoj turističke ponude sa...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
Jelena Pavelić
Turistička ponuda Stockholma je vrlo raznolika. Obuhvaća široki spektar turističkih resursa. Iako snaga švedskog turizma nije na razini svjetskog prosjeka, ipak turizam ima značajan utjecaj na gospodarstvo Švedske. Broj dolazaka stranih turista u Švedsku smanjuje se od 2012. godine i 2014. godine ostvareno je smao 10.750.000 dolazaka. Te iste godine u Švedskoj je ostvarena turistička potrošnja u iznosu od 23.695 milijuna američkih dolara. Najrazvijenija turistička destinacija...

Paginacija