Paginacija

ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE STOCKHOLMA
Jelena Pavelić
Turistička ponuda Stockholma je vrlo raznolika. Obuhvaća široki spektar turističkih resursa. Iako snaga švedskog turizma nije na razini svjetskog prosjeka, ipak turizam ima značajan utjecaj na gospodarstvo Švedske. Broj dolazaka stranih turista u Švedsku smanjuje se od 2012. godine i 2014. godine ostvareno je smao 10.750.000 dolazaka. Te iste godine u Švedskoj je ostvarena turistička potrošnja u iznosu od 23.695 milijuna američkih dolara. Najrazvijenija turistička destinacija...
ANALIZA USLUGE INTERNET BANKARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA USLUGE INTERNET BANKARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Rea Očić
Prve banke nastale su oko 3. tisućljeća prije Krista, a prve banke kakve poznajemo i danas pojavile su se u 18. stoljeću. Banke prikupljaju sredstva primanjem depozita te imaju važnu ulogu u pružanju financijskih usluga građanima. Sve banke na svijetu, osim uobičajenih usluga, nude i uslugu internet i mobilnog bankarstva. Jedan od najčešćih oblika platnog prometa danas su bezgotovinska plaćanja (HNB, 2015). Osim platnim karticama, bezgotovinska plaćanja moguće je provoditi...
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
ANALIZA USPJEŠNOSTI ISPUNJAVANJA MAASTRICHTSKIH KRITERIJA - PRIMJER HRVATSKE
Ivan Pivac
Hrvatska bi trebala kao i svaka druga članica EU koja nije članica monetarne unije voditi razumnu ekonomsku politiku sa jasnim ciljevima i vizijom za budućnost kako bi se udovoljilo postavljenim zahtjevima i postigla dugoročna stabilnost gospodarstva. Zasigurno se podrazumijeva provođenje strukturnih reformi kroz cijeli sustav kojima nismo bili svjedoci od osnutka države, što se može vidjeti i kroz provedenu analizu u samom radu. Makroekonomski pokazatelji su rezultat i ogledalo...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA BANAKA
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA BANAKA
Mirela Babaić
Banka je kreditna institucija koja ima ulogu financijskog posredovanja. Glavni cilj banke jest prikupljanje depozita od onih s viškom sredstava te plasman, odnosno alokacija istih na subjekte s nedostatkom novčanih sredstava. Prilikom obavljanja spomenutih poslova banka zarađuje na razlici između aktivne i pasivne kamatne stope. Gledano iz ekonomske perspektive, uloga bankarstva je jako bitna, a stanje gospodarstva se jasno odražava u poslovanju banaka. Banke nikada nisu bile brže,...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ODABRANIH PODUZEĆA U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ODABRANIH PODUZEĆA U KONDITORSKOJ INDUSTRIJI U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
Ana Špičić
Ovaj diplomski rad bavi se analizom uspješnosti poslovanja odabranih poduzeća domaće i svjetske konditorske industrije, uključuje njihovu pojedinačnu i komparativnu financijsku analizu te razmatra postojeće trendove u industriji. Svrha mu je utvrditi financijsku i poslovnu uspješnost odabranih poduzeća. Cilj istraživanja je kroz podatke iz temeljnih financijskih izvještaja i dostupnih znanstvenih istraživanja konditorskih poduzeća i industrije, analizirati i ocijeniti njihovu...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA IZ NAFTNE INDUSTRIJE PRIJE I NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA IZ NAFTNE INDUSTRIJE PRIJE I NAKON ULASKA HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU
Petra Pavlović
Financijski izvještaji su završni proizvod računovodstva, svrha im je prikazati informacije o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom toku poduzeća za godišnje poslovanje. Uloga analize financijskih izvještaja je omogućavanje razumijevanja financijskih izvještaja, odnosno razumijevanje poslovanja za korisnika. Poslovni rezultat godine poduzeća ubraja se u najznačajnije kategorije kojima se mjeri uspješnost poslovanja. Najvažniji razlog postojanja poduzeća je...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Antonija Macan
Analiza financijskih izvještaja pregledava financijske informacije pronađene u financijskim izvještajima kako bi se donijele utemeljene odluke o poslovanju. Podaci dobiveni ovom analizom mogu koristiti donošenju odluka za unutarnje i vanjske dionike i mogu tvrtki dati vrijedne informacije o ukupnom učinku i određenim područjima za poboljšanje. Glavna funkcija financijske analize je utvrđivanje snage i slabosti poslovnog poduzeća pregrupiranjem i analizom podataka sadržanih u...
ANALIZA USPJEŠNOSTI PREUZIMANJA PODUZEĆA IZ HOTELSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA USPJEŠNOSTI PREUZIMANJA PODUZEĆA IZ HOTELSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Petra Župan
Procesi spajanja i preuzimanja su zastupljeni u većini sektora, pa tako i u hotelijerstvu. Predmet istraživanja ovog rada je analiza uspješnosti preuzimanja HUP Zagreb d.d. od strane Adris Grupe d.d. koja je lider u hotelskoj industriji u Republici Hrvatskoj. Na temelju godišnjih financijskih izvještaja provodi se horizontalna i vertikalna analiza te analiza pojedinačnih financijskih pokazatelja kako bi se iznio zaključak o uspješnosti transakcije. U ovom se radu također analiziraju...
ANALIZA USPJEŠNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U UGOVARANJU I APSORPCIJI SREDSTAVA KOHEZIJSKOG FONDA
ANALIZA USPJEŠNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U UGOVARANJU I APSORPCIJI SREDSTAVA KOHEZIJSKOG FONDA
Natali Zrilić
Specijalistički rad „Analiza uspješnosti Republike Hrvatske u ugovaranju i apsorpciji sredstava Kohezijskog fonda“ podijeljen je u pet cjelina. Nakon uvoda, drugi dio obrađuje pojam i funkcioniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova. U tom dijelu daje se povijesni pregled značajan za funkcioniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova te strateški i financijski okvir korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova. U trećem dijelu obrađuje se...
ANALIZA USPJEŠNOSTI SPAJANJA I PREUZIMANJA PODUZEĆA NA POSLOVANJE PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA USPJEŠNOSTI SPAJANJA I PREUZIMANJA PODUZEĆA NA POSLOVANJE PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
Doroteja Kukolja
Tema ovog diplomskog rada je analiza uspješnosti poslovanja poduzeća iz sektora turizma nakon provedenog integracijskog procesa, konkretno poslovnog spajanja. Temeljem prikupljenih podatka i informacija provedena je analiza putem financijskih pokazatelja čiji rezultati daju predodžbu uspješnosti realiziranog poslovnog procesa, te ocjenu uspješnosti poslovanja poduzeća u narednim godinama poslovanja. Provedenom analizom studije slučaja, metode kojom se proučava određeni slučaj...
ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU
ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE EU
Ines Herceg
Analiza uspješnosti Zajedničke poljoprivredne politike započela je sa najrazvijenijim zemljama EU (Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija i Velika Britanija). U ovoj skupini zemalja Velika Britanija i Njemačka pokazale su se najrazvijenijima u sektoru poljoprivrede. Zbog nedostatka podataka iz razdoblja kada su te zemlje pristupile Europskoj Uniji teško je zaključiti koliko je tada Zajednička poljoprivredna politika pomogla razvoju njihove poljoprivrede. Na temelju pokazatelja...
ANALIZA UTJECAJA COVID-A 19 NA OSOBNU POTROŠNJU
ANALIZA UTJECAJA COVID-A 19 NA OSOBNU POTROŠNJU
Josip Barišić
U većini razvijenih zemalja osobna potrošnja je najveći makroekonomski agregat s udjelom preko 60% u bruto domaćem proizvodu. Potrošnja kućanstava specifična je sastavnica bruto domaćeg proizvoda koja s jedne strane multiplikativno utječe na gospodarska kretanja, a s druge strane je visoko ovisna o gospodarskim kretanjima i određena raspoloživim dohotkom. Nadalje, nužno je razumjeti korelaciju potrošnje s drugim varijablama i formiranje potražnje za dobrima i uslugama kako bi...

Paginacija