Paginacija

ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Mihaela Mrazović
U ovom radu naglasak je na globalizaciji. Kao koncept, globalizacija je općepoznata, no u fokusu istraživanja je njezin utjecaj na svjetsku ekonomiju. Važno je istaknuti kako proces globalizacije ne obuhvaća sve države jednakom mjerom, ali je općeprisutna širom svijeta sa različitim i nejednakim učincima kako na razvoj, tako i na napredovanje određene zemlje. Tehnološki razvoj i globalizacija su nadopunjujući pojmovi koji funkcioniraju u istom smjeru, donose društvu i...
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE NA PODUZETNIŠTVO NA PRIMJERU ODABRANIH ZEMALJA
ANALIZA UTJECAJA GLOBALIZACIJE NA PODUZETNIŠTVO NA PRIMJERU ODABRANIH ZEMALJA
Iva Kelava
Poduzetništvo je izuzetno kompleksan pojam koji obuhvaća razne sposobnosti uočavanja i realiziranja poslovnih prilika pri kojoj poduzetnik prihvaća rizik te djeluje radi stvaranja novih ideja i promjena. Globalizacija je proces koji je zahvatio kraj 20. i početak 21. stoljeća te utjecao na promjenu načina poslovanja. Razne promjene izazvane globalizacijom utjecale su na promjenu poduzetništva i stvaranje Nove ekonomije. Došlo je do naglog razvoja informacijske i komunikacijske...
ANALIZA UTJECAJA IZAZOVA U DJELATNOSTI PRIKAZIVANJA FILMOVA NA SIGURNOST I USPJEŠNOST ODABRANIH PODUZEĆA
ANALIZA UTJECAJA IZAZOVA U DJELATNOSTI PRIKAZIVANJA FILMOVA NA SIGURNOST I USPJEŠNOST ODABRANIH PODUZEĆA
Laura Biščanić
Tema istraživanja diplomskog rada je analiza utjecaja izazova filmske industrije na poslovanje odabranih poduzeća iz djelatnosti prikazivanja filmova. Poduzeća u djelatnosti prikazivanja filmova susreću se s problemima zbog napretka tehnologije i dostupnosti filmova putem interneta. Iz tog razloga kino prikazivači moraju ulagati dodatne napore kako bi privukli veći broj gledatelja. U radu je postavljen teorijski okvir za analizu financijskih izvještaja u kojem je definiran pojam...
ANALIZA UTJECAJA KRIZE COVID-19 NA KREDITNU SPOSOBNOST GRAĐANA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA KRIZE COVID-19 NA KREDITNU SPOSOBNOST GRAĐANA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Filip Krkalo
Kredit jest segment financiranja. Kred služi osobama koje nemaju dovoljno vlastitih sredstava za pokrivanje vlastitih želja ili troškova. Banka prilikom odobravanja kredita mora utvrditi kreditnu sposobnost kako bi sprječila negativne posljedice od mogućih rizika. Banka se u tome slučaju koristi raznim instrumentima kojima se osigurava otplara kredita. Covid-19 kriza je bitno utjecala na cjelokupno gospodarstvo na globalnoj razini, uključujući i Hrvatsku.
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA FINANCIJSKU SIGURNOST POSLOVANJA PODUZEĆA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA FINANCIJSKU SIGURNOST POSLOVANJA PODUZEĆA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
Mateja Krbot
Prilikom pojave iznenadnih promjena u cjelokupnom gospodarstvu, budući da je građevinarstvo ključan sektor svake države, mogu se realizirati pozitivni ili negativni financijski učinci na građevinsku industriju. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati financijsku sigurnost odabranih poduzeća iz građevinskog sektora u Hrvatskoj kroz razdoblje obilježeno globalnom pandemijom COVID-19. Navedeno je postignuto primjenom horizontalne i vertikalne analize te analizom pomoću pokazatelja...
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BANKARSKOG SEKTORA
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE BANKARSKOG SEKTORA
Melita Ibrahimović
Svjetska kriza izazvana pandemijom virusa COVID-19 od svoje pojave je u vrlo kratkom roku značajno utjecala na globalnu ekonomiju. Kriza je ostavila velike posljedice na društvo, uzrokujući pad gospodarskih aktivnosti u cijelom svijetu. U odnosu na sve dosadašnje svjetske krize koje su zahvatile ekonomiju i izazvale recesiju, COVID-19 se javio naglo i neočekivano, a razmjeri učinka su bili izrazito jaki. Specifičnost nastupa ove pandemije je to što je ograničila slobodno kretanje...
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST I USPJEŠNOST VODEĆIH TURISTIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST I USPJEŠNOST VODEĆIH TURISTIČKIH PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luana Božić
Tema istraživanja ovog diplomskog rada je analiza utjecaja pandemije COVID-19 na sigurnost i uspješnost poslovanja vodećih turističkih poduzeća u Republici Hrvatskoj, a to su Valamar Riviera, Maistra i Plava Laguna. Turizam je globalno jedan od najpogođenijih sektora zbog uvođenja restrikcija u putovanjima kao i zatvaranja granica pojedinih zemalja uslijed proglašenja pandemije od strane Svjetske zdravstvene organizacije. Na početku rada predstavljen je teorijski okvir...
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
ANALIZA UTJECAJA STRUKTURE MENADŽERSKIH SOCIJALNIH MREŽA NA USPJEŠNOST RAZVOJA START-UP PODUZEĆA U HRVATSKOJ
Jelena Matković
Menadžerske socijalne mreže čine važan dio svakog poduzeća i njegovog poslovanja. Predmet istraživanja je povezanost između strukture menadžerskih socijalnih mreža i njezinog utjecaja na uspješnost i brzinu razvoja hrvatskih start-up poduzeća, pošto menadžerima daju mogućnost i pristup resursima koji mogu biti presudni za rast, razvoj i opstanak start-up poduzeća u turbulentnoj okolini u kojoj se nalaze.
ANALIZA UČINAKA PREUZIMANJA IZABRANE BANKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA UČINAKA PREUZIMANJA IZABRANE BANKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Svea Gradinšćak
Integracijski procesi predstavljaju srž strategije eksternog rasta poduzeća. Glavni oblici integracija su transakcije spajanja i preuzimanja, dok su strateški savezi i zajednička ulaganja alternativne metode povezivanja poduzeća. Za hrvatski bankovni sektor, ali i gospodarstvo u cjelini, preuzimanje Splitske banke od strane OTP banke jedan je od najznačajnijih događaja u novijoj povijesti. Svrha diplomskog rada je istražiti kako su učinci integracije Splitske i OTP banke utjecali...
ANALIZA UČINAKA TRGOVINSKOG RATA IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NARODNE REPUBLIKE KINE
ANALIZA UČINAKA TRGOVINSKOG RATA IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NARODNE REPUBLIKE KINE
Ivan Vidović
U ovom radu će se istražiti i analizirati učinci trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine. Istražit će se i analizirati utjecaj trgovinskog rata na gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine, odnosno na najznačajnije makroekonomske pokazatelje navedenih dviju zemalja. U radu će se istražiti i analizirati uzroci koji su doveli do trgovinskog rata, te će se na temelju provedene analize donijeti zaključci i...
ANALIZA UČINKOVITOSTI DIZALICA TOPLINE UPOTREBOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PRIMJERU OBITELJSKIH KUĆA U GRADU ZAGREBU
ANALIZA UČINKOVITOSTI DIZALICA TOPLINE UPOTREBOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA PRIMJERU OBITELJSKIH KUĆA U GRADU ZAGREBU
Valentino Vidović
Dizalice topline još se nazivaju i toplinske pumpe i njihova glavna značajka je da upotrebljavaju geotermalnu energiju iz zemlje, podzemnih voda ili zraka. Putem sustava grijanja dovode toplinu u domove ljudi. Za toplinske pumpe je karakteristično to što ne emitiraju plinove štetnog svojstva nego se ističu po svojoj efikasnosti na nižim vanjskim temperaturama. Ono što posebno izdvaja dizalice topline je da se sistem može vrlo lagano primijeniti na instalacije koje su već...
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
ANALIZA VAŽNOSTI ZAŠTITE PRAVA DJECE U TURIZMU
Monika Mamić
Prema posljednjim procjenama, u svijetu radi oko 200 milijuna djece, od čega je 152 milijuna izrabljivano – posao rade u okolnostima i uvjetima koji su izravno štetni po njihov rast, razvoj i obrazovanje. Iako je nemoguće precizirati, čini se kako je izrabljivanje djece najučestalije u zemljama slabog razvoja, radeći poslove u kućanstvu i poljoprivredi. Ono što je sigurno jest da je najjača odrednica rada i izrabljivanja djece siromaštvo kućanstva u kojem se nalaze i mogućnosti...

Paginacija