Paginacija

ANALIZA WEB MJESTA ZA BESPLATNU RAZMJENU SMJEŠTAJA
ANALIZA WEB MJESTA ZA BESPLATNU RAZMJENU SMJEŠTAJA
Lorena Lučić
HomeExchange.com vodeći je i najpoznatiji svjetski web servis za internetsku razmjenu kuća za odmor, koji funkcionira već dvadeset godina, a odnedavno je otvorio i svoju hrvatsku podružnicu. Ima preko 40.000 korisnika, preko 250.000 obavljenih zamjena, a taj broj je u stalnom porastu. Porast korisnika i zamjena mu predviđam i u budućnosti jer je promijenio ljudima pogled na putovanja te im otvorio vrata u nov, uzbudljiv i jeftin način putovanja. Svatko tko se jednom odluči na...
ANALIZA ZAPOSLENOSTI U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE I ODABRANIM ZEMLJAMA
ANALIZA ZAPOSLENOSTI U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE I ODABRANIM ZEMLJAMA
Lorena Pehar
Nakon provedene analize moguće je zaključiti kako je turizam izrazito radno intenzivna djelatnosti, koja u BDP-u države zauzima visokih 4,3%, odnosno, donosi više od 7,5 milijardi kuna prihoda godišnje, a taj podatak iz godine u godinu sve više raste. Ta činjenica uvjetuje potrebu za visokokvalificiranim djelatnicima koji će pružati usluge turistima i o kojima će ovisiti kvaliteta usluga u destinaciji. Za turizam su specifične tri stvari kod zapošljavanja: 1. visok stupanj...
ANALIZA ZASTUPLJENOSTI ISO STANDARDA U HRVATSKOJ
ANALIZA ZASTUPLJENOSTI ISO STANDARDA U HRVATSKOJ
Ana-Mari Selak
Novi globalizirani uvjeti poslovanja stavljaju poduzeća pred velike izazove poslovanja. Takav dinamičan način poslovanja često poduzećima otežava praćenje konkurentskih promjena na tržištu. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) svojim standardima poduzećima uvelike olakšava poslovanje. Standardi su u poslovanju prisutni kako bi osigurali da sve funkcionira. Poduzeća koja u svojim poslovanjem uspiju ispuniti uvjete i uvedu neke od međunarodnih standarda imaju niz...
ANALIZA ZAŠTITE ZRAKA U SEKTORU STOČARSTVA U EUROPSKOJ UNIJI
ANALIZA ZAŠTITE ZRAKA U SEKTORU STOČARSTVA U EUROPSKOJ UNIJI
Karla Mlinarić
U ovom diplomskom radu prikazano je stanje poljoprivrednog sektora u Europskoj uniji. Poljoprivreda uzrokuje velike količine emisija stakleničkih plinova koje su prijetnja klimatskim promjenama s kojima se svakodnevno susrećemo. Upravo zbog te činjenice javlja se potreba za poboljšanjem postojećih politika, a najvažnija i obrađivana u ovom radu je Zajednička poljoprivredna politika. Sektor stočarstva koji čini oko polovicu poljoprivredne proizvodnje najveći je zagađivač emisija...
ANALIZA ČIMBENIKA RAZVOJA START UP PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA ČIMBENIKA RAZVOJA START UP PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Luka Bundalo
U današnjoj turbulentnosti i sve veće složenosti okoline dolazi do jake potrebe za aktivnim uključivanjem poslovnih subjekata u kreiranju promjena, kao i za brzom prilagodbom stalno nadolazećih novih uvjeta. Pojam start up-a usko je vezan za razvoj IT sektora, pojavu interneta i naglog razvoja tehnološke industrije. Unatoč brojnim milijunskim investicijama i eksplozivnog razvoja pojedinih projekta i organizacija, statistike pokazuju da većina start up-a propada u prvih nekoliko...
ANALYSIS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN TOURISM INDUSTRY USING CANVAS METHODOLOGY
ANALYSIS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN TOURISM INDUSTRY USING CANVAS METHODOLOGY
Dora Škorić
In today’s world, digital transformation is a common term, and in many cases rather necessary. It refers to integration of digital technology into all areas of business, which changes the whole business and the way a business operates and brings value to its customers. Digital transformation and technology innovations are something that many businesses undergo nowadays to increase, strengthen and secure their competitiveness on the market. With the technological changes, customer’s needs...
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AWARENESS OF CONSUMERS WITH APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AWARENESS OF CONSUMERS WITH APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS
Lara Šoše
The topic of this master thesis is: ‘The analysis of environmental awareness of consumers with the application of cluster analysis’. The objective of the research is to gain an insight on the consumer behavior towards the green products on the Croatian market and to group them into clusters to be able to recognize their common characteristics. Research methodologies used are: survey questionnaire and testing of existing conceptual solutions and tools, in this case Weka software, for...
ANALYSIS OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN CROATIA
ANALYSIS OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN CROATIA
Dorotea Čapo
The financial system is a complex part of every country which governs its entire economic operations. It is comprised of many different units which are often intertwined. Financial institutions are a part of the financial system. They are companies that offer different financial services to their users. They purchase financial claims from deficient spending units and sell them with different characteristics to surplus spending units. Some of them include: commercial banks, mutual funds,...
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SECTOR OF INVESTMENT FUNDS
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SECTOR OF INVESTMENT FUNDS
Vedran Brozović
Artificial intelligence is neither a new concept nor a completely new research topic. However, advances in data availability and accessibility of high computing power - combined with important achievements in the development of machine learning algorithms - have enabled an exponential growth of the field. By implementing artificial intelligence, investment fund management companies could see major benefits such as cost reduction and improved decision making across all of their departments....
ATRIBUCIJSKO MODELIRANJE U DIGITALNOM MARKETINGU TEMELJEM PODATAKA O KORIŠTENJU UREĐAJA
ATRIBUCIJSKO MODELIRANJE U DIGITALNOM MARKETINGU TEMELJEM PODATAKA O KORIŠTENJU UREĐAJA
Sanja Vale
Ovaj specijalistički poslijediplomski rad istražuje temu atribucijskog modeliranja u digitalnom marketingu temeljem podataka o korištenju više uređaja. Cilj rada je utvrditi utjecaj podataka o korištenju više uređaja na rezultate atribucijskog modeliranja kako bi se uvidjelo trebaju li poduzeća koristiti te podatke. U radu se kroz sekundarno istraživanje analizira važnost poznavanja puta kupca za poduzeća u digitalnog okruženju, uloga mobilne komunikacijske tehnologije na putu...
Acquisitions in fashion industry
Acquisitions in fashion industry
Mirna Zadro
Mergers and acquisitions are one of the models for achieving external growth of a company, and nowadays it is one of the most interesting forms of internationalization of business. With this growth model, businesses seek to harness the resources, potential, skills and power of other businesses to build their own business strategy. There are various motives for companies to decide on a merger and acquisition strategy, and some of the most important ones are: entering new markets, expanding...
Adaptive leadership during the global crisis
Adaptive leadership during the global crisis
Jana Grgić
The topic of this research was to examine the differences in crisis management during the Covid-19 crisis in different sectors of the economy in the Croatian market. This Master thesis examined the aspects of the respondents’ organizations that were most affected by the pandemic, a crisis plan as a prevention measure against unplanned events, and a pre-defined team of people that can adequately respond to the crisis. Furthermore, this research also examined the measures...

Paginacija