Paginacija

Aktivnosti i posljedice uvođenja eura kao službene valute u Hrvatsku
Aktivnosti i posljedice uvođenja eura kao službene valute u Hrvatsku
Lovro Maravić
Euro, kao obračunska valuta, je prvi puta uveden 1. siječnja 1999. Kovanice i novčanice eura, kao službena valuta su uvedene na području 12 država članica EU 1. siječnja 2002., a danas je euro jedinstvena valuta u 19 država članica. Sve države članice, osim Velike Britanije (trenutno u proceduri Brexita) i Danske, imaju obvezu prema svojim potpisanim pristupnim ugovorima, uvesti euro kao službenu valutu na područje svojih država kako bi se u konačnici postigla i jedinstvena...
Aktivnosti multinacionalnih kompanija u offshore financijskim centrima
Aktivnosti multinacionalnih kompanija u offshore financijskim centrima
Kristina Marijanović
Multinacionalne kompanije doprinijele su brzom razvoju globalizacije. Offshore financijski centri su sve važniji u poslovanju multinacionalnih kompanija. Prednosti koje offshore financijski centri pružaju poput niskih poreza, manjka regulacije i politika tajnosti podataka stvorile su uvjete za povećan broj utaja i manipulacija od strane multinacionalnih kompanija. Multinacionalne kompanije raznim korporativnim strukturama i metodama transfera financijskih sredstava iskorištavaju navedene...
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Aktualni trendovi u hotelijerstvu
Petra Korman
U Hrvatskoj je hotelijerstvo najvažniji dio ponude i generator prihoda u sustavu turizma i ukupnog gospodarstva. Najveći problem hotelijerstva i turizma je osjetljivost. Dovoljno je gospodarska ili politička nestabilnost i hotelijerstvo to osjeti na prihodima poslovanja i manjem dolasku gostiju. Radi snažne osjetljivosti nužno je analizirati sadašnje i buduće trendove na tržištu, kako bi se prijetnje ublažile a prilike za povećani prihod prepoznale. Analize hotelskih menadžera...
Alati i metode upravljanjakvalitetom
Alati i metode upravljanjakvalitetom
Ivan Trut
Upravljanje kvalitetom je proces nadziranja svih aktivnosti i zadataka koji se moraju izvršiti kako bi se održala željena razina izvrsnosti poduzeće. To uključuje određivanje politike kvalitete, stvaranje i provedbu planiranja i osiguranja kvalitete, te kontrolu i poboljšanje kvalitete. Općenito, upravljanje kvalitetom zahtijeva da svi dionici u poslovanju rade zajedno na poboljšanju procesa, proizvoda, usluga i kulture samog poduzeća. To je poslovna filozofija prema kojoj...
Alterantive finance as a solution for a better future
Alterantive finance as a solution for a better future
Talal Abedrabbo
This is mainly about financial channels, processes and tools that appear outside the standard finance system resembling regulated banks and capital markets . Extend fund is along-time period financing of framework and mechanical ventures based upon the anticipated cash streams of the venture instead of the adjusted sheets of its supports, Ordinarily, an extended financing structure includes a few value speculators, known as sponsors a 'syndicate' of banks or other loaning institutions...
Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi
Alternativna ulaganja i mirovinski fondovi
Lucija Jusup
Hrvatski mirovinski sustav počiva na tri stupa koji predstavljaju kombinaciju međugeneracijske solidarnosti i individualne kapitalizirane štednje. Nepovoljni demografski trendovi u smislu starenja stanovništva i negativnog migracijskog salda kao i ograničena proračunska sredstva sve više govore u prilog individualne kapitalizirane štednje u mirovinskim fondovima. Trenutni mirovinski sustav ne uspijeva u potpunosti podmiriti izdatke za mirovine pa manjak nadoknađuje sredstvima iz...
Alternativni investicijski fondovi
Alternativni investicijski fondovi
Ivana Alilović
Investicijski fondovi oduvijek su bili važni sudionici financijskih tržišta diljem svijeta te su koristeći prednosti diverzifikacije i profesionalnog upravljanja privlačili različite profile investitora. Njihova specifična i prilagodljiva podvrsta - alternativni investicijski fondovi, institucije su kojima se posvećuje sve više pažnje u posljednje vrijeme, ne samo u smislu njihove snažne regulacije nego i potražnje investitora. Ovaj diplomski rad nastoji prikazati osnovne...
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Alternativni izvori financiranja malih i srednjih poduzeća
Ana Đurđević
Mala i srednja poduzeća glavni su pokretač gospodarske aktivnosti. Zbog svoje važnosti za gospodarstvo ne miju biti zanemarena u bilo kojem pogledu, a s obzirom na rizičnost i njihovu strukturu susreću se sa brojnim problemina. U ovom diplomskom radu skreće se pozornost na problem u financiranju te koji su to suvremeni i alternativni načini financiranja koje mogu koristiti mala i srednja poduzeća. Proučavanjem relevantne literature, dolazi se do zaključka da se sve veća važnost...
Alternativni modeli amortizacije zajma
Alternativni modeli amortizacije zajma
Renato Škripelj
Investicije su bitan čimbenik potreban za rast i razvoj poduzeća, a jedan od načina njihova financiranja su zajmovi. Rastom neizvjesnosti, stalnim i brzim promjenama i kompleksnošću poduzeća i njegova okruženja, zajam u svrhu poslovnih investicija s vremenom može postati teret za poduzeće i ugroziti njegovo poslovanje. U radu je predstavljeno nekoliko modela financiranja investicija kao što su klasični i alternativni modeli amortizacije zajma. U klasične modele ubrajaju se model...
An analysis of human error in cybersecurity and its effects on different industries
An analysis of human error in cybersecurity and its effects on different industries
Petar Prgomet
The goal of this thesis is to analyze and compare the effects of human error on cybersecurity within the healthcare, education, retail, and financial services industries. By examining the common types of human errors that lead to cybersecurity threats in each sector, this research aims to provide insights into the unique challenges and vulnerabilities faced by these industries. The study will assess the consequences of human error in terms of financial, reputational, operational, and...
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Analitička evidencija kupaca i dobavljača na primjeru poduzeća iz automobilske industrije
Adriana Nimac
Raĉunovodstveni informacijski sustav promatra se kao dio ukupnog informacijskog sustava poduzeća u kojem nastaju informacije, moćan i nužan resurs neophodan za poslovno odluĉivanje i upravljanje. Budući da je temeljni izvor informacija o poslovanju poduzeća, organizira se shodno vlastitim potrebama, zahtjevima i mogućnostima. Nužnost za razvijanje i organizaciju modula kupaca i dobavljaĉa unutar raĉunovodstvenog sustava te njihovo toĉno i detaljno praćenje, proizlazi iz...
Analitički aspekti društveno odgovornog poslovanja u kozmetičkoj industriji na primjeru tvrtke L'Oreal
Analitički aspekti društveno odgovornog poslovanja u kozmetičkoj industriji na primjeru tvrtke L'Oreal
Lana Dušak
Rad će prikazati temeljne odrednice društveno odgovornog poslovanja poduzeća, te utvrditi kako učinkovita primjena ove poslovne prakse osigurava dobra komunikacija sa svim interesno utjecajnim skupinama pri čemu značajnu ulogu ima marketing kao komunikacijski kanal. Rad će prikazati utjecaj društveno odgovornog poslovanja na odanost potrošača u kozmetičkoj industriji kao i dimenzije te pojavne oblike društveno odgovornog poslovanja. Rad će prikazati kako odgovorna praksa...

Paginacija