Paginacija

Analiza dnevnica i plaća korištenjem softvera za vizualizaciju podataka
Analiza dnevnica i plaća korištenjem softvera za vizualizaciju podataka
Zvonimir Šmerda
Korištenjem softvera za vizualizaciju podataka prikazivati će se, analizirati i uspoređivati plaće i dnevnice unutar država SAD-a. Dvije glavne tematike ovoga rada su informatičke i ekonomske prirode. Informatička strana ovoga rada pružiti će primjere primjene softverskih alata za pregledniji prikaz baza podataka, dok će ekonomska strana rada fokusirati se na samu analizu i usporedbu dobivenih rezultata. Na početku rada prvobitno se daje općeniti pregled osnovnih pojmova i uloge...
Analiza dobrovoljnih mirovinskih fodova u Republici Hrvatskoj
Analiza dobrovoljnih mirovinskih fodova u Republici Hrvatskoj
Maja Matić
Mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj igra veoma važnu ulogu s obzirom da je jedna od grana socijalnog osiguranja. Gledajući stope nezaposlenosti te demografske promjene u Hrvatskoj, nameće se pitanje o sigurnosti mirovina pojedinaca i njihovom iznosu u budućnosti. Mirovinski sustav Republike Hrvatske počiva na tri stupa mirovinskog osiguranja. Prvi i drugi stup obvezni su za sve građane, a treći stup je dobrovoljan. S obzirom da na sve više umirovljenika dolazi sve manji broj zaposlenih...
Analiza dodatnog poreza na dobit u zemljama Europske unije
Analiza dodatnog poreza na dobit u zemljama Europske unije
Ivana Haramina
Ovaj rad analizira uvođenje dodatnog poreza na dobit u odabranim zemljama Europske unije s naglaskom na Hrvatsku. Dodatni porez na dobit, kolokvijalno nazvan porez na ekstraprofit još uvijek je nedovoljno istražena tema. Kroz proučavanje knjiga, znanstvenih i stručnih članaka, zakona i direktiva u radu su pregledno i jasno iznesene glavne informacije vezane za povijesno uvođenje dodatnih poreza i nameta na dobit kao i glavni razlozi današnjeg uvođenja dodatnog poreza na dobit. Rad...
Analiza društveno odgovornog poslovanja i financijskog poslovanja na primjeru INA Grupe
Analiza društveno odgovornog poslovanja i financijskog poslovanja na primjeru INA Grupe
Maja Mamek
Društveno odgovorno poslovanje razvijalo se tijekom godina te se i dalje razvija. Točnu definiciju teško je utvrditi jer se ona poput društveno odgovornog poslovanja konstantno mijenja. Različiti čimbenici utječu na društveno odgovorno poslovanje. Svrha ovog diplomskog rada je prikazati primjer poduzeća čije je jedno od temeljnih načela održivi razvoj. Istraživački dio rada kao temelj ima analizu dostupnih financijskih izvještaja. Rezultat rada je činjenica da je INA Grupa...
Analiza državnih politika i mjera u trgovini tijekom COVID -19 pandemije
Analiza državnih politika i mjera u trgovini tijekom COVID -19 pandemije
Franko Smoljan
Trgovina ima veliku važnost u hrvatskom gospodarstvu. Svaki trgovinski poslovni subjekt koji želi postići dugoročnu financijsku i poslovnu uspješnost mora prihvatiti mogućnost tržišne nepredvidljivosti kao što je primjerice poslovanje u vrijeme COVID-19 pandemije. Ciljevi diplomskog rada “Analiza državnih mjera i politika u trgovini tijekom COVID – 19 pandemije” su utvrditi na koji način su državne mjere i politike, bankarski sektor i potpore poput HAMAG BICRO-a, HBOR-a te...
Analiza dubinskog snimanja turističke agencije u Republici Hrvatskoj
Analiza dubinskog snimanja turističke agencije u Republici Hrvatskoj
Ante Slavica
U procesu preuzimanja, nakon stupanja u kontakt sa željenim poduzećem-metom, preuzimatelj se suočava s procesom dubinskog snimanja u svrhu pronalaženja odgovora za daljnji smjer integracije. U ovom radu analizira se provedeno dubinsko snimanje turističke agencije u Republici Hrvatskoj za razdoblje poslovanja od 2012.-2016. godine. Preuzimatelj vođen namjerom širenja i kontrole poslovanja u djelatnosti turizma u Republici Hrvatskoj preko dubinskog snimanja utvrđuje rizike i...
Analiza efekata devalvacije
Analiza efekata devalvacije
Irena Magdić
Da bi se uspostavila ravnoteža u bilanci plaćanja i uklonio njezin deficit, zemlje obično pribjegavaju devalvaciji svoje valute, čime pojeftinjuju svoju robu i usluge za inozemstvo. Krajnji efekt koji se očekuje jest povećanje izvoza, a smanjenje uvoza, dakle, proces koji će dovesti do ravnoteže u platnoj bilanci. Efekti devalvacije ne vide se odmah, s tim da ona u početku najprije donosi negativne posljedice (povećanje cijena uvoza), a tek potom dolazi do rasta izvoza – što je...
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Analiza efekta primjene regulative najmova na računovodstvenu evidenciju i financijsko izvještavanje najmoprimaca i leasing društava
Tanja Bešlić
Cilj rada „Analiza efekta primjene regulative najmova na racunovodstvenu evidenciju i financijsko izvjestavanje najmoprimaca i leasing drustava“ je analizirati kako uvođenje Medjunarodnog standarda financijskog izvjestavanja 16 – Najmovi (u daljnjem tekstu MSFI 16) utjece na promjene u racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca i leasing drustava. Posebna pozornost se posvecuje racunovodstvenoj evidenciji i financijskom izvjestavanju najmoprimaca, s obzirom...
Analiza efikasnosti zaduživanja primjenom pokazatelja profitabilnosti u pekarskoj industriji
Analiza efikasnosti zaduživanja primjenom pokazatelja profitabilnosti u pekarskoj industriji
Ana Kvesić
Poduzećima su potrebna značajna financijska sredstva kako bi se ostvarili ciljevi poslovanja. Stoga u suvremenim uvjetima osim vlastitog kapitala također se javlja potreba i za vanjskim izvorima financiranja što znači da se poduzeće mora zadužiti. Kako bi investitori bili spremni uložiti u poslovanje poduzeća potrebne su transparentne informacije koje se nalaze u financijskim izvještajima. Osim informacija iz financijskih izvještaja, investitori se odlučuju provesti i dodatne...
Analiza ekoloških proizvoda i upravljanje ekološkim oznakama u poduzeću BIOmedis-E d.o.o.
Analiza ekoloških proizvoda i upravljanje ekološkim oznakama u poduzeću BIOmedis-E d.o.o.
Kristina Mikina
U analizi ovog rada želi se prikazati što je ekološki proizvod, na koji se način ekološki proizvod prema standardima označava i kojim oznakama, te kako ga razlikujemo na tržištu.
Analiza ekološkog otiska na primjeru Hrvatske
Analiza ekološkog otiska na primjeru Hrvatske
Katarina Vicković
Rad čine šest međusobno povezanih poglavlja. Prvi dio rada odnosi se na Uvod u kojem su predstavljeni predmet i cilj rada, kao i izvori i metodologija prikupljanja podataka. Drugo poglavlje naslova Ekološki otisak daje teorijski uvid u koncept ekološkog otiska, kao i uvid u metodologiju mjerenja. Na kraju poglavlja također se daje uvid u značaj ekološkog otiska kao alata za mjerenje utjecaja ljudskih aktivnosti na planet i prirodu te uvid u važnost ekološke ...
Analiza ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 i utjecaj na globalnu trgovinu
Analiza ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 i utjecaj na globalnu trgovinu
Matej Barukčić
Ovaj završni rad analizira ekonomske posljedice pandemije COVID-19 i njezin utjecaj na globalnu trgovinu. Rad pruža sveobuhvatan pregled ekonomske dimenzije pandemije COVID-19 i njezinog utjecaja na globalnu trgovinu, pomažući čitateljima da bolje razumiju kompleksnost i dubinu izazova s kojima se svijet suočavao tijekom ove izvanredne situacije. Kroz proučavanje poremećaja u lancima opskrbe, smanjenja potražnje, promjena potrošačkih navika i pada međunarodne trgovine, istražuje...

Paginacija