Pages

Značaj mobilnih tehnologija pri uvođenju edukacijsko - zabavnih prostorija za studente
Značaj mobilnih tehnologija pri uvođenju edukacijsko - zabavnih prostorija za studente
Ivona Miljko
Mobilne komunikacije su postale neizostavni dio svakodnevnog života. Gotovo više i ne postoji segment gdje mobilna tehnologija ne nalazi svoju primjenu. Mobilno poslovanje odnosno poslovanje u pokretu označava početak nove ere inovacija u poslovanju. Osobna računala i Internet odredili su izgled elektroničkog poslovanja, dok je mobilno poslovanje dobilo zadatak proširenja i poboljšanja načina organiziranja i vođenja posla i tako promijenila odnose između poduzeća, klijenata,...
Značaj niskotarifnog zračnog prometa u gradskom turizmu Republike Hrvatske
Značaj niskotarifnog zračnog prometa u gradskom turizmu Republike Hrvatske
Matea Radoš
Posljednih godina turizam u Hrvatskoj dobiva na sve većoj važnosti. Iz godine u godinu bilježi se kontinuirani rast inozemnih turista koji dolaze na ljetovanje dok sezona polako ali sigurno postaje sve duža. Niskotarifni zračni prijevoznici imaju značajnu ulogu za razvoj hrvatskog turizma, dok bi Hrvatska s druge strane trebala još više poraditi na tome da se uvede još veći broj linija koje povezuju hrvatske gradove sa inozemnim odredištima, i to ne samo u ljetnim mjesecima,...
Značaj poslovnih anđela u financiranju startup poduzeća
Značaj poslovnih anđela u financiranju startup poduzeća
Tea Briški
Fokus ovog rada je definiranje značaja poslovnih anđela za financiranje startup poduzeća. Poslovni anđeli su neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlada poduzeća i poduzetnike te im pomažu u razvoju poduzeća. Oni financiraju startup poduzeća visokog rizika koja ne zadovoljavaju uvjete za financiranje od strane banaka ili fondova rizičnog kapitala te osim vlastitim kapitalom, doprinose razvoju poduzeća svojom ekspertizom, vještinama te...
Značaj poslovnih anđela za financiranje poduzetničkog pothvata
Značaj poslovnih anđela za financiranje poduzetničkog pothvata
Lucija Zgurić
Zaključak Poslovni anđeli su uspješni poduzetnici te uspješni lideri tvrtki/korporacija koji financiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata. To su neformalni individualni investitori koji svojim poslovnim iskustvom savjetuju mlade tvrtke i poduzetnike i pomažu njihovom budućem rastu. Njihova je najveća vrijednost “pametno financiranje” — odnosno pružanje ekspertize, vještina...
Značaj računovodstva za kontroling
Značaj računovodstva za kontroling
Ivana Vrkić
Kontroling je funkcija unutar poduzeća bez koje je teško zamisliti poslovanje poduzeća. Iako postoji mnoštvo literature koja se bavi proučavanjem računovodstva i kontrolinga, jako je malo literature koja uspoređuje i prikazuje poveznicu među njima. Ovim radom se povezuju ova dva područja te se na taj način znanstveno doprinosi značaju i važnosti kontrolinga te točnosti i preciznosti računovodstvenih podataka. Nakon objašnjenog i iznesenog profila kontrolinga iznosi se...
Značaj računovodstvene profesije u izvještavanju internih i eksternih korisnika
Značaj računovodstvene profesije u izvještavanju internih i eksternih korisnika
Ivana Konjević
Prikupljanje podataka o nastalim poslovnim događajima dio je procesa uslijed kojeg nastaje financijski izvještaj. Financijski izvještaj finalni je proizvod računovodstvenog prikupljanja podataka. Proces prikupljanja i obrade podataka o nastalim poslovnim događajima obavlja računovođa te sastavlja financijske izvještaje. Financijske izvještaje koje sastavi računovođa koriste interni i eksterni korisnici. Internim korisnicima su potrebni kako bi uvidjeli kuda usmjeriti svoje...
Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama
Značaj revizije u sprječavanju prijevara i pranja novca u bankama
Tomislav Korotaj
Financijske prijevare, uključujući pranje novca, predstavljaju ozbiljan problem u današnjem poslovnom svijetu. Banke kao najznačajnije financijske institucije posebno su izložene riziku prijevare i polako, ali sigurno pribjegavaju novim rješenjima u toj borbi. Računovodstvena djelatnost iznjedrila je novu profesiju - tzv. forenzično računovodstvo. Uloga revizije u poslovanju više je usmjerena na unaprjeđenje kvalitete rada organizacije. Novi forenzični odjeli primarno su...
Značaj rizičnog kapitala kao alternativnog izvora financiranja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Značaj rizičnog kapitala kao alternativnog izvora financiranja poduzeća u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Danijela Macan
Fokus ovog rada jeste analiza značaja rizičnog kapitala u poticanju i pokretanju gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a ciljevi ove analize jesu na primjeru Hrvatske i Europske unije utvrditi značajke tržišta rizičnog kapitala, objasniti njegove ključne prednosti i nedostatke, istražiti implikacije rizičnog kapitala na rast i razvoj gospodarstva Republike Hrvatske i Europske unije te istražiti trendove i perspektive razvoja tržišta rizičnog kapitala....
Značaj sistemskog rizika za financijsku stabilnost
Značaj sistemskog rizika za financijsku stabilnost
Marko Neveščanin
Sistemski rizici su ekonomska pojava koja se posebno promatra nakon globalne krize 2008. godine. Prije toga su promatrani, ali nisu bili u fokusu kao sada. Cilj promatranja sistemskih rizika je uočavanje i sprečavanje moguće krize i ublažavanje njezinih efekata ako do nje dođe. Financijske sustave proteklih godina obilježili su procesi globalizacije, financijske liberalizacije i integracije te sve brži tehnološki napredak. Upravo financijska liberalizacija postala je jedan od izvora...
Značaj trgovine kao gospodarske djelatnosti
Značaj trgovine kao gospodarske djelatnosti
Andrija Blažinović
U završnom radu objašnjeni su osnovni pojmovi vezani uz trgovinu i podjele trgovine kao gospodarske djelatnosti, te su prikazani na primjeru gospodarstva Republike Hrvatske. Važnost trgovine kroz povijest uvijek je bila velika, no kroz posljednje stoljeće postaje vidljivo pravo i neizostavno značenje trgovine kao gospodarske djelatnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske. Trgovina na veliko jest djelatnost kupnje i preprodaje robe industrijskim, trgovačkim i profesionalnim korisnicima...
Značaj zemlje podrijetla pri odluci o kupovini različitih kategorija proizvoda
Značaj zemlje podrijetla pri odluci o kupovini različitih kategorija proizvoda
Daria Arežina
Zemlja podrijetla marke i proizvoda kao i percepcija koju potrošači imaju o određenoj zemlji utječe na donošenje kupovne odluke pri odabiru proizvoda. U uvjetima globalizacije, zemlja podrijetla vrlo često nije istovjetna kao i zemlja proizvodnje, zemlja sastavljanja ili zemlja dizajniranja proizvoda. Iako je informacija o zemlji podrijetla i zemlji proizvodnje objektivna činjenica, potrošači ju mogu interpretirati vrlo subjektivno pod utjecajem potrošačkog etnocentrizma,...
Značajke obiteljskog poduzetništva.
Značajke obiteljskog poduzetništva.
Andrea Ivana Rudolf
U cijelom ovom radu spominje se jedinstvenost obiteljskog poduzetništva jer povezanost koja se pronalazi između obiteljskih poduzeća i njihovih vlasnika upravo je jedinstvena i ne može se pronaći u neobiteljskim poduzećima. Bez obzira na veličinu samog poduzeća to poduzeće je odraz svog vlasnika, njegovog mentaliteta, želja i motivacije. Zaposlenima je lakše shvatiti ciljeve svog rada jer su upoznati s ciljevima poduzeća. Ono što je glavna prednost neobiteljskih poduzeća je...

Pages