Paginacija

ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
ANALIZA KONKURENTNOSTI JAPANA I JUŽNE KOREJE
Hrvoje Beus
Iako Japan i Koreja nisu izravni konkurenti, imaju mnogo toga zajedničkog, kako povijest, tako sadašnjost, te zasigurno i zajedničku budućnost s obzirom da se nalaze u sličnoj situaciji i susreću sa sličnim izazovima. Obje zemlje su površinom male, ali gusto naseljene i populacijom relativno velike zemlje, te su obje oskudne prirodnim resursima pa u velikoj mjeri ovise o vanjskoj trgovini i vlastitoj konkurentnosti. Pored toga nalaze se na međi utjecaja velesila Kine i Rusije, te...
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
ANALIZA KORIŠTENJA BANKARSKIH USLUGA I MOBILNOG BANKARSTVA
Tomislav Miladinović
Banke su kroz povijest stalno napredovale u svim svojim segmentima, a tako i u razvoju svojih usluga. Danas gotovo da i ne postoji punoljetna, radno sposobna osoba ili student koji nema potrebu obavljati poslovanje s bankama. Prateći razvoj tehnologije, banke su razvile uslugu mobilnog bankarstva. Mobilno bankarstvo pomoću svojih aplikacija klijentima olakšava njihovo poslovanje s bankama. Diplomski rad „Analiza bankovnih usluga i mobilnog bankarstva“ u svoja prva dva...
ANALIZA KORIŠTENJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA KORIŠTENJA POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA U OBLAKU U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zoran Bilonić
Poslovni informacijski sustavi su osnovna podrška poslovanja suvremenog poduzeća. Budući da se sve češće govori o poslovanju u oblaku, napravljena je analiza korištenja poslovnih informacijskih sustava u oblaku u Republici Hrvatskoj. Jedan od ciljeva ovog rada jest prikazati učestalost korištenja poslovnih informacijskih sustava u oblaku u Republici Hrvatskoj. Dodatno, potrebno je prikazati koje usluge se najčešće koriste u poslovanju u oblaku. Isto tako, biti će analizirano IT...
ANALIZA KOZMETIČKE INDUSTRIJE I PODUZEĆA L'ORÉAL U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA
ANALIZA KOZMETIČKE INDUSTRIJE I PODUZEĆA L'ORÉAL U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA
Ana Sučić
Kozmetička industrija ubraja se u jedne od najprofitabilnijih industrija, a obilježava ju kontinuirani rast i razvoj pod utjecajem intenzivne dinamičnosti tržišnog natjecanja i globalizacije. Stoga, potrebe za inovacijama u području plasiranja proizvoda za osobnu higijenu, dekorativne kozmetike, parfema i drugih nužne su kod svih globalnih lidera, no, rastuća je i osviještenost poduzeća o važnosti održivog razvoja u poslovanju. Kao glavna odrednica dugoročnog uspjeha poslovanja...
ANALIZA KRETANJA CIJENE NAFTE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
ANALIZA KRETANJA CIJENE NAFTE NA SVJETSKOM TRŽIŠTU
Alan Vukelić
Nafta je neizostavan energetski resurs kako u međunarodnom tako i u nacionalnom ekonomskom razvoju. Gospodarstvo je nezamislivo bez nafte te se na nju gleda kao na najbržeg pokretača razvoja. Sama činjenica da predstavlja dvije petine svjetske energije čini ju najznačajnijom svjetskom strateškom sirovinom, često nazvanom „crnim zlatom“. Budući razvoj industrije, prometa i ostalih privrednih djelatnosti ovisi o ovom resursu pa se, sukladno tome, sve češće postavlja pitanje...
ANALIZA KULTURNOG TURIZMA ODABRANE DESTINACIJE - PARIZ
ANALIZA KULTURNOG TURIZMA ODABRANE DESTINACIJE - PARIZ
Lea Legin
Glavni cilj ovog istraživanja je analiza kulturnog turizma te istraživanje u kakvom su međuodnosu pojmovi kultura i turizam i to na primjeru grada Pariza. S obzirom da je predmet ovog rada kulturni turizam, definirat će se zasebno pojmovi kultura i turizam kako bi se on pobliže objasnio. Rad se temelji na analizi kulturnog turizma kroz odabrani primjer, grad Pariz. Cilj je pokušati što bolje predočiti kulturni turizam i njegov razvoj na primjeru odabranog grada. Sadržaj rada...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA DJECE S VRŠNJACIMA
Ivona Musović
Jedan od ciljeva istraživanja potrošača uopće, a tako i istraživanje kupovnog ponašanja djece, jest razumjeti i predvidjeti njihovo ponašanje, a sve u svrhu zadovoljenja njihovih potreba. Osobnost potrošača se iz dana u dan mijenja i razvija, on stvara nove stavove i mišljenja stoga je pred marketinške stručnjake stavljen težak zadatak. Osim toga, kako se mijenja potrošač mijenja se i društvena okolina koja u velikoj mjeri utječe na samog potrošača. Osoba je pod ogromnim...
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
ANALIZA KUPOVNOG PONAŠANJA RODITELJA I DJECE S OBZIROM NA DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Ilka Mihaljić
Trenutno živimo u ubrzanom svijet u kojem ljudi imaju sve manje vremena za sebe i svoje bližnje te je jako puno toga prepušteno konzumerizmu. Baš zbog takvog načina života, roditelji sve manje imaju vremena za kvalitetno provedeno vrijeme s djecom i obitelji te često to pokušavaju nadoknaditi kupovinom novih, često i skupih stvari. Ovo stajalište je najviše vidljivo kod socijalnih razlika među obiteljima jer uglavnom djeca iz imućnijih obitelji nisu toliko opterećena, dobiju...
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ANALIZA KVALITETE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Sanda Novak
U ovom završnom radu analiziraju se smještajni kapaciteti u Međimurskoj županiji. U radu se najprije iznosi povijesni pregled smještajnih objekata u Međimurskoj županiji i tako prikazuje početak razvijanja turizma i samih smještajnih kapaciteta na ovim prostorima. Zatim slijedi prikaz smještajnih kapaciteta u županiji i statističkih podataka vezanih uz iste. Nakon SWOT analize prelazi se na teorijski okvir kvalitete smještajnih kapaciteta gdje se spominju posebni standardi i...
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
ANALIZA MALTHUSOVE TEORIJE POPULACIJE
Matija Pintur
Budući da je Malthus napisao svoju teoriju populacije u razdoblju kada su se događale velike promjene i previranja u svijetu koja su izravno utjecala na razvoj civilizacije i populacije kakva se pojavljuje danas, njegova ostavština može doprinijeti boljem razumijevanju civilizacije i populacije kakva je prisutna u današnjem svijetu. Socijalni, ekonomski i ostali utjecaji populacija koje je Malthus proučavao i opisao mogu se primijeniti i danas što je i ovaj rad pokazao na konkretnim...
ANALIZA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE U MALOPRODAJI AUTOMOBILA
ANALIZA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE U MALOPRODAJI AUTOMOBILA
Rea Rakić
Predmet rada je analiza marketinške komunikacije u okviru pristupa i strategija unutar autoindustrije tj. maloprodaje automobila. Cilj je definirati, opisati, navesti i analizirati elemente marketinške komunikacije u autoindustiriji i objasniti njihov značaj. Usporedba je provedena na primjerima marketinških komunikacija marki BMW i Mercedes na temelju sekundarnih izvora podataka. Sekundarni podaci prikupljeni su iz relevantne znanstvene i stručne literature povezane sa marketinškom...
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI MALOG TURISTIČKOG PODUZEĆA
Marko Vidović
Ovaj završni rad imao je cilj istražiti marketinške aktivnosti u malom turističkom poduzeću Vila Kruna i Palma. Metodom dubinskog intervjua s vlasnikom poduzeća i analizom komunikacije putem online kanala te proučavanjem dostupnih znanstvenih članaka došlo se je do sljedećih zaključaka. U malim i srednjim poduzećima se, za razliku od velikih, koristi ad hoc marketing, tj. nestrukturiran, spontan oblik marketing. Nema jasno definiranog i pismenog traga strategije i željenih...

Paginacija