Paginacija

ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ODABRANIH ADVENTSKIH MANIFESTACIJA U EUROPI
ANALIZA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ODABRANIH ADVENTSKIH MANIFESTACIJA U EUROPI
Nives Mikšić
Već dugi niz godina, urbane su destinacije vrlo privlačna turistička mjesta. Međutim, u vrijeme Adventa, takve urbane destinacije dobivaju još više na značenju. To je zasigurno uvjetovano kvalitetom turističkog sadržaja, ali i povećanim marketinškim aktivnostima koje se provode u svrhu promocije destinacije. Predmet ovog rada jest rast turističke potražnje za adventskim manifestacijama te kreiranje i rast turističkih ponuda u skladu s potražnjom za adventskim...
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
ANALIZA MARKETINŠKIH PRISTUPA PODUZEĆA NA TRŽIŠTU BIJELE TEHNIKE
Dalia Budimir
Marketing je jedna od okosnica uspješnosti poslovanja svakog poduzeća. Kao što se već gore navodilo, neki marketinški programi su manje uspješni, neki više ali ono što je najvažnije je da su proizvođači svojim aktivnostima stalno prisutni. Bez obzira na financijsko zaleđe, važno je iz onoga što imaš izvući najbolje. Bez marketinga poduzećima bi bilo jako teško probiti se na tržište, postati i ostati prepoznatljivi u očima potrošača. Osim marketinga vrlo je važna...
ANALIZA MARKETINŠKO MIKSA ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVALA
ANALIZA MARKETINŠKO MIKSA ULTRA EUROPE MUSIC FESTIVALA
Josipa Mance
Event marketing promotivna je strategija koja uključuje kontakt licem lice. Uspjeh nekog događaja ne mora ovisiti o vrsti događaja, glavnoj atrakciji ili razlogu održavanja, već se uspjeh strategije očituje u tri E, zabavi, uzbuđenju i poduzetnosti. Marketing uvijek nastoji dati odgovor na pet pitanja: zašto, tko, kada, gdje i što. Marketinški miks event marketinga sastoji se od 7P, proizvoda, cijene, distribucije, promocije, ljudi, fizičkog okruženja te procesa pružanja usluga....
ANALIZA MARKETINŠKOG OKRUŽENJA I ORGANIZACIJE MARKETINGA NA PRIMJERU PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
ANALIZA MARKETINŠKOG OKRUŽENJA I ORGANIZACIJE MARKETINGA NA PRIMJERU PODUZEĆA VALAMAR RIVIERA D.D.
Ilka Bartulić
Prikaz djelovanja marketinga te objašnjenje kako marketing utječe na organizaciju poduzeća te kako je povezan s ostalim odijelima u poduzeću Valamar Riviere. Prikazana je međusobna povezanost marketinga s ciljanim kupcima te načini na koje tvrtka provodi i prezentira svoje promotivne aktivnosti kako bi zadržali vodeću poziciju između turističkih poduzeća. Sama koncepcija diplomskog rada odrađena je u dva dijela: u prvom dijelu predstavljeni su termini i područja o organizaciji...
ANALIZA MODELA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA
ANALIZA MODELA INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA U OKVIRU ODRŽIVOG RAZVOJA
Ines Mandžuka
Društveni i gospodarski razvoj svake države treba biti usmjeren k poboljšanju životnoga standarda stanovništva, odnosno svakoga pojedinca. Ekspanzijom stanovništva i velikim razvojem prometa, naročito cestovnog, čovječanstvo se suočava sa velikim problemima u utjecaju istog na okoliš i zdravlje ljudi. Razvoj prometa koji je uvjetovan velikom mobilnošću ljudi, roba i usluga mora biti usklađen s načelima održivog razvoja, a to je ostvarivo samo ako je potrošnja obnovljivih...
ANALIZA MODELA SUPRIJEVOZA U URBANOM TRANSPORTU
ANALIZA MODELA SUPRIJEVOZA U URBANOM TRANSPORTU
Dora Palić
Sve veći broj stanovnika postaje rastući problem za brojne gradove koji nisu bili dizajnirani tako da omoguće sve potrebe za putovanjem sve većeg broja ljudi. Zbog toga se sve češće javljaju problemi zagušenja u prometu u urbanim područjima, zagađenja okoliša, prevelika potrošnja neobnovljivih izvora energije te buka koja stvaraju vozila. Kao moguće rješenje na sve veću potražnju za mobilnošću stanovništva javlja se suprijevoz odnosno sustav dijeljenja automobila...
ANALIZA MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE PODUZETNIKA KREDITOM ILI LEASINGOM BANAKA I LEASING DRUŠTVA
ANALIZA MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA NABAVE DUGOTRAJNE IMOVINE PODUZETNIKA KREDITOM ILI LEASINGOM BANAKA I LEASING DRUŠTVA
Tamara Stojanović
Ovaj rad je rezultat provedenog istraživanja mogućnosti pribavljanja financijskih sredstava za nabavu dugotrajne imovine, poglavito materijalne imovine – osnovnih sredstava, koje poduzetnik mora osigurati ako je donio odluku o investiranju. Razmatrani su mogući izvori financiranja nabave osnovnih sredstava, pri čemu su istraženi teoretski načini financiranja opisani u relevantnoj literaturi, ali i izvori financiranja u praksi. Opisana su i analizirana glavna obilježja kreditnih...
ANALIZA MOGUĆNOSTI FORMIRANJA AFRIČKE MONETARNE UNIJE
ANALIZA MOGUĆNOSTI FORMIRANJA AFRIČKE MONETARNE UNIJE
Monika Obad
Stvaranje Afričke monetarne unije i uvođenje jedinstvene afričke valute u Sporazumu u Abuji navodi se kao krajnji cilj afričkog regionalnog integriranja koje se u Africi smatra pokretačem ekonomskog i socijalnog razvoja, trgovine i konkurentnosti. Temelje buduće kontinentalne integracije predstavlja postojećih osam afričkih regionalnih ekonomskih integracija, no njihovo integriranje ne odvija se jednakom brzinom. Na putu do dublje ekonomske integracije Afrika se suočava s mnogim...
ANALIZA MOGUĆNOSTI POTICANJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U HRVATSKOJ UPOTREBOM TRŽIŠNO ORIJENTIRANIH POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNIH POLITIKA
ANALIZA MOGUĆNOSTI POTICANJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE U HRVATSKOJ UPOTREBOM TRŽIŠNO ORIJENTIRANIH POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNIH POLITIKA
Ivana Regvar
Ekološka poljoprivreda jedna je od djelatnosti koja ima potencijal smanjenja negativnih, a povećanja pozitivnih eksternalija poljoprivrede. Zagađenje okoliša uslijed neodrživih poljoprivrednih praksi najčešći je primjer negativnih eksternalija, a nastoji se spriječiti uvođenjem ekoloških poreza koji omogućuju pozitivno djelovanje na okoliš i potiču na usvajanje koncepta održivog razvoja. Vrsta ekoloških poreza koji se uvode kako bi se subjekti koji onečišćuju okoliš...
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI DRŽAVNE REVIZIJE
ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH REVIZIJSKIH STANDARDA U PROVEDBI DRŽAVNE REVIZIJE
Mario Đurić
Tema diplomskog rada obuhvaća istraživanje i analizu specifičnosti provođenja državne financijske revizije korisnika državnog proračuna u Republici Hrvatskoj, kao i važnost primjene Međunarodnih revizijskih standarda od strane vrhovnih revizijskih institucija. Iz tog razloga, vrlo važan dio ovog rada bit će posvećen ispitivanju i analizi mogućnosti primjene Međunarodnih revizijskih standarda prilikom provedbe državne revizije i utvrđivanju sličnosti i razlika primjene kada...
ANALIZA MONETARNE POLITIKE CEE ZEMALJA OD 2007. GODINE
ANALIZA MONETARNE POLITIKE CEE ZEMALJA OD 2007. GODINE
Marija Fofić
Svjetska gospodarska kriza je utjecala na cijeli svijet pa tako i na zemlje CEE. Neke od tih zemalja se nisu oporavile sve do danas te su zapravo takve zemlje najveća „kočnica“ od postepenog oporavka od gospodarske i financijske krize. Za vrijeme takvog teškog stanja, vlade mnogih zemalja su prisiljene poduzeti neke korake koje automatski smanjuju rast gospodarstva a samim time i oporavka a sve s ciljem da se održi stabilnost financijskog sustava država i zemalja članica. Tako su...
ANALIZA MOTIVA I ZADOVOLJSTVA MLADIH SPORTSKIM NATJECANJIMA NA PRIMJERU SPORTSKIH IGARA MLADIH
ANALIZA MOTIVA I ZADOVOLJSTVA MLADIH SPORTSKIM NATJECANJIMA NA PRIMJERU SPORTSKIH IGARA MLADIH
Jurica Kljajić
U radu su koncepti motiva i zadovoljstva objašnjeni u kontekstu neprofitnih organizacija, odnosno sportskih natjecanja usmjerenih na osvješćivanje ljudi ka zdravom načinu života i postizanju sportskih uspjeha. Poseban naglasak stavljen je na motive mladih za sudjelovanjem na sportskim natjecanjima te njihovom zadovoljstvu sportskim natjecanjima kao i mogućnostima utjecaja organizatora natjecanja na zadovoljstvo sudionika. Koncepti (sportskih) motiva i zadovoljstva (sportskim...

Paginacija