Pages

ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
ANALIZA OBILJEŽJA ORGANIZACIJSKE KULTURE U PODUZEĆU IZ MODNE INDUSTRIJE
Ivana Pejazić
Organizacijska kultura svake organizacije obuhvaća relativno postojane karakteristike. Ona se razvija tijekom godina i temelji se na vrijednostima koje sam vlasnik promiče i razvija, a prema kojima zaposlenici osjećaju snažnu predanost. Osim toga, postoji nekoliko sila koje kontinuirano djeluju da bi održavale određenu kulturu. Te sile uključuju pisane iskaze o misiji i filozofiji organizacije, dizajn fizičkih prostora i zgrada, dominantan stil vodstva, kriterije zapošljavanja,...
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA OBRAZOVNIH KARAKTERISTIKA NEZAPOSLENIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Matea Borojević
U Republici Hrvatskoj se obrazovanje provodi na četiri razine: predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje i visoko obrazovanje i za to se izdvaja 4,3% BDP-a što je drugi najniži iznos u zemljama Europske Unije.Taj pokazatelj nam ukazuje na veliki problem koji treba riješiti. Ministarstvo bi u suradnji s Vladom trebalo donijeti strateške planove i postaviti ciljeve koji će, povećanjem tog iznosa, dovesti do razvoja programa za poboljšanje hrvatskog...
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
ANALIZA OPTEREĆENJA POREZNOG KLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA RADA SA ZEMLJAMA OECD-A
Iva Hajdić
Porezni klin predstavlja razliku između iznosa koji poslodavci isplaćuju kao plaće zajedno s doprinosima i iznosa koji nakon oporezivanja dobivaju posloprimci uzimajući u obzir izuzeća pri plaćanju doprinosa i primanja. U Republici Hrvatskoj porezni klin čine doprinosi poslodavaca, doprinosi posloprimaca te porez na dohodak umanjeni za državne transfere. Najveći udio u poreznom opterećenju dohotka od rada u Hrvatskoj imaju doprinosi za socijalno osiguranje. Kod kućanstava koji...
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER  ZARA
ANALIZA ORGANIZACIJSKE KULTURE - PRIMJER ZARA
Irena Paraščić
Važno je napomenuti da adekvatna i jaka kultura temelj je za ostvarivanje određene strategije i zamjena za niz pravila, propisa i drugih organizacijskih mehanizama koji reguliraju odnose i ponašanje članova u poduzeću. Može se reći da je organizacijska kultura zapravo način rada i života u poduzeću koja se manifestira kroz pravila i rituale u svakidašnjem poslovanju. Ona je sustav vrijednosti, uvjerenja i običaja unutar neke organizacije koji su u interakciji i s formalnom...
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
ANALIZA OČEKIVANJA STUDENATA O VISINI PLAĆE I RAZLIKAMA U PLAĆAMA
Ivona Borić
Prema modelu ukupne nagrade plaće nisu jedino što motivira zaposlenike na rad, ali su nezaobilazna stavka koja ima velik utjecaj zbog toga što omogućuje zadovoljavanje egzistencijalnih potreba. Prilikom odluke o upisu na fakultet, većina studenata, uz zanimanje za određeno područje rada, također razmišlja o mogućnostima zaposlenja i plaći nakon završetka istog. Studenti za vrijeme obrazovanja formiraju različita očekivanja o plaći koja se mogu, ali i ne moraju podudarati s...
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
ANALIZA POKAZATELJA ODRŽIVOSTI RAZVOJA TURIZMA NA PRIMJERU LOŠINJSKOG ARHIPELAGA
Ileana Peronja
Održivi razvoj turizma definira se kao onaj koji unapređuje kvalitetu života na prostoru na kojemu se odvija turizam, osigurava visokokvalitetne doživljaje za posjetitelje te održava kvalitetu okoliša o kojem ovisi kako domaće stanovništvo, tako i posjetitelji. Otočna skupina Lošinjskog arhipelaga turistički razvoj doživljava već u 19. stoljeću, a razlog su povoljni geografski položaj, reljef, razvedenost obalnog područja, flora, fauna i klima. Posljednjih desetljeća...
ANALIZA PONUDE DESTINACIJA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ PREMA SPEKTRU MRAČNOSTI
ANALIZA PONUDE DESTINACIJA MRAČNOG TURIZMA U HRVATSKOJ PREMA SPEKTRU MRAČNOSTI
Anja Biruš
Koncept mračnog turizma bazira se na pretpostavci ljudskog postojanja. Smrt, patnja, tragedija i genocid čine fenomen mračnog turizma koji sve više prodire u suvremeni turizam. Mračni turizam bilježi kontinuiran rast i razvoj. Njegov proizvod je kompleksan, različite svrhe i prirode. Obzirom na to mračni turistički spektar može se rangirati od svjetlije prema mračnijoj nijansi ovisno o stupnju jezivosti i turobnosti. U Hrvatskoj za ovaj obliku turizma postoji veliki potencijal....
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PONUDE I PODUZETNIČKI POTENCIJALI DALJNJEG RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mateja Gregoran
Zdravstveni turizam postaje sve značajniji oblik turizma u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Jedan je od specifičnih oblika turizma, a njegovi oblici su lječilišni turizam, termalni spa turizam, wellness turizam i medicinski turizam. Republika Hrvatska ima dobre uvjete za odvijanje zdravstvenog turizma, a njih čine brojni prirodni ljekoviti činitelji, povoljni klimatski uvjeti, turistička atraktivnost prostora, kvalificirano stručno osoblje, razvijeni medicinski standardi, dobar...
ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
ANALIZA POSLOVANJA FACTORING DRUŠTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU
Marija Palić
U ovom radu je analizirano poslovanja factoring društava u Republici Hrvatskoj i svijetu. Prikazano je kako je uređeno financijsko tržište općenito i factoring tržište. Nadalje, prikazani su rizici s kojima se susreću factoring društva te način na koji smanjuju svoju izloženost rizicima i osiguravaju svoja potraživanja. Također, prikazani su početci poslovanja factoring društava i njihov razvoj te širenje. Kroz određene statističke podatke prikazani su i analizirani...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA "OMCO CROATIA D.O.O."
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA "OMCO CROATIA D.O.O."
Iris Oberški
Razumijevanje poslovne analize poduzeća u zadnje vrijeme sve više dobiva na važnosti zbog sveobuhvatnog i cjelovitog promatranja poduzeća, a i izvan njega. Dugo vremena su u fokusu poduzeća bile isključivo brojčane analize kao prikaz realnosti, fokusirane isključivo na poduzeće. U suvremenim uvjetima poslovanja brojčane analize su i dalje nužne i neizostavne, ali nisu više dovoljne. Prvim dijelom rada dobit će se uvid u teorijski pregled poslovne analize, odnosno definirat...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O.
Lorena Kunović
U današnje vrijeme ekonomije su nestabilne i turbulentne što od poduzeća zahtijeva efikasnu prilagodbu novonastalim situacijama. Uzimajući u obzir interne i eksterne čimbenike koji djeluju na organizaciju i poslovanje, poduzeća određuju strategije i načine poslovanja. S kontinuiranim promjenama uvjeta poslovanja pojavljuju se nove prilike i šanse, ali i prijetnje, odnosno rizici koje poduzeće mora pravovremeno detektirati te na njih adekvatno reagirati. Kvalitetan sud o postojećoj...
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
ANALIZA POSLOVANJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI FRANJO TUĐMAN
Filip Dejak
Nakon prvog, uvodnog dijela u kojemu su ukratko prikazani predmet i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka te sadržaj i struktura rada, slijedi drugo poglavlje. U drugom poglavlju prvotno se objašnjava zračni promet općenito, regulativa zračnog prijevoza te se poglavlje zaključuje s analizom istaknutih organizacija u zračnom prometu. Treće poglavlje u fokusu ima tržište Republike Hrvatske. Stoga isto počinje povijesnim razvojem zračnog prometa u Hrvatskoj....

Pages