Paginacija

Stavovi djece prema zdravoj hrani te njihova povezanost s izborom hrane i gledanjem televizije
Stavovi djece prema zdravoj hrani te njihova povezanost s izborom hrane i gledanjem televizije
Lucija Bajcer
Iz marketinške perspektive, strategije promocije hrane imaju snažan utjecaj na percepciju i konzumaciju proizvoda, posebno među ranjivim skupinama poput djece. Problem koji se istražuje u ovom radu odnosi se na utjecaj marketinških aktivnosti povezanih s hranom na dječje prehrambene navike, posebno kroz gledanje televizije. Cilj rada je razumjeti kako televizijski oglasi oblikuju dječje stavove i preferencije prema hrani i utječu na njihov izbor hrane. Metodologija istraživanja...
Stavovi domaćih turista o ponudi seoskog turizma u destinaciji Krapinsko - zagorska županija
Stavovi domaćih turista o ponudi seoskog turizma u destinaciji Krapinsko - zagorska županija
Lana Jakuš-Mejarec
Rastući broj interesa za posjetom kontinentalne regije, posebice Krapinsko – zagorske županije, potaknut je obiljem prirodnih i kulturnih raznolikosti te tradicijskih specijaliteta. Shodno navedenom razvija se i seoski turizam, unutar kojeg se objedinjuje sva materijalna i nematerijalna baština destinacije. Tema ovog diplomskog rada zahtjeva daljnju analizu koja bi potaknula napredak seoskog turizma te ojačala marketinške aktivnosti Krapinsko - zagorske županije. Polazeći od...
Stavovi generacije X i generacije Y prema kontroverznom oglašavanju
Stavovi generacije X i generacije Y prema kontroverznom oglašavanju
Maja Juras
Kontroverzno oglašavanje se u svijetu upotrebljava već nekoliko desetljeća, ali se intenzivnije počelo koristiti i počela mu se pridavati veća značajnost oko 1980. godine kada je talijansko poduzeće United Colors of Benetton za oglašavanje svojih odjevnih predmeta započelo s tim oblikom oglašavanja. Iako se kontroverzno oglašavanje u svijetu dosta koristi i njegova upotreba se povećava, u Hrvatskoj je zabilježeno tek nekoliko kampanja koje koriste kontroverzno...
Stavovi generacije Z o budućnosti svojih mirovina
Stavovi generacije Z o budućnosti svojih mirovina
Ivana Šimunac
Održivost mirovinskog sustava jedan je od vodećih problema s kojima se Republika Hrvatska bori. Jedno od rješenja tog problema je poticanje stanovništva na uplate u dobrovoljni mirovinski fond kako bi si osigurali pristojne mirovine nakon što postanu radno neaktivni. Glavni preduvjet za postizanje tog cilja je promicanje financijske pismenosti među generacijama, a osobito među generacijom Z koja će kroz par godina predstavljati najveći udio u radno aktivnom stanovništvu. Generacija...
Stavovi generacije Z o elektroničkoj trgovini prilikom kupovine odjevnih predmeta
Stavovi generacije Z o elektroničkoj trgovini prilikom kupovine odjevnih predmeta
Lorena Posavac
Ciljevi diplomskog rada temelje se na pojašnjenju elektroničke trgovine kao poslovnog sustava, influencer marketinga kao novog oblika marketinga zasnovanog na društvenim mrežama, percepciji sigurnosti prilikom kupovine putem Interneta te generacije Z kao specifične generacije. Za potrebe istraživanja, kreiran je anonimni upitnik koji je distribuiran među pripadnicima generacije Z, a primarni podatci su obrađeni metodama deskriptivne statistike. Prikupljeni podatci prikazuju stavove...
Stavovi građana Republike Hrvatske prema uvođenju eura kao službene valute
Stavovi građana Republike Hrvatske prema uvođenju eura kao službene valute
Gabriela Vlajčić
Početak rada donosi definiranje temeljenih pojmova vezanih uz valutu euro, monetarni sustav Europske unije, kao i osnovna obilježja eurozone. Tako će se prikazati osnovne definicije, oblici, kao i koncepcije eurozone. U radu će se dotaknuti i tema vezanih uz utjecaj uvođenja eura na robnu razmjenu, inozemna ulaganja, razvoj turizma, reguliranje cijena nakon uvođenja eura, odnosno zamjene s kunom. Također će se dati jasan analitički pregled i viđenje iskustava pojedinih zemalja...
Stavovi hrvatskih građana o uvođenju eura
Stavovi hrvatskih građana o uvođenju eura
Nikola Pogačić
Ispunjavanjem svih kriterija Hrvatska je 2023. godine uvela euro kao službenu valutu. Pristupanjem u europodručje država uklanja pojedine rizike kojima se može ugroziti i oslabiti njezino gospodarstvo, ali to donosi i pojedine nedostatke. Predmet diplomskog rada je detaljniji prikaz procesa ulaska Hrvatske u europodručje i istraživanje stavova građana o uvođenju eura u Hrvatsku. Ciljevi rada su sistematizirati prednosti i nedostatke ulaska država u europodručje, prikazati i...
Stavovi i cjenovna osjetljivost potrošača u kategoriji održivih modnih proizvoda
Stavovi i cjenovna osjetljivost potrošača u kategoriji održivih modnih proizvoda
Stefanie Anna Vučković
Održivi modni proizvodi odnose se na proizvode koji su proizvedeni uz minimalan utjecaj na okoliš i uz poštivanje etičkih standarda u cijelom lancu proizvodnje. Održivi modni proizvodi obuhvaćaju upotrebu ekološki prihvatljivih materijala, recikliranje, smanjenje otpada, etičku proizvodnju i poštene radne uvjete. Za potrebe ovog rada provedeno je istraživanje cjenovne osjetljivosti i stavova potrošača prema održivim modnim proizvodima kroz tri komponente. Kognitivna komponenta...
Stavovi i namjere ponašanja potrošača u kategoriji organskih prehrambenih proizvoda
Stavovi i namjere ponašanja potrošača u kategoriji organskih prehrambenih proizvoda
Marta Kralj
Brzi način života, užurbanost i velika količina stresa zbog poslovnih i privatnih obaveza dovode do promjene životnog standarda ljudi, sve veće brige o zdravlju i želje za unosom nutritivno bogatih prehrambenih proizvoda u svoj organizam. Sukladno tome dolazi do raste potražnje, ali i ponude na tržištu organskih prehrambenih proizvoda. Organska hrana proizvod je organske poljoprivrede koja se odnosi na način uzgoja proizvoda prilikom čega se ne koriste nikakva umjetna gnojiva,...
Stavovi i osobne sklonosti studenata prema profesionalnoj karijeri u području prodaje
Stavovi i osobne sklonosti studenata prema profesionalnoj karijeri u području prodaje
Antonio Sviben
Osobna prodaja predstavlja najstariji i najčešće primjenjivani oblik promocije proizvoda i usluga, a specifičan je po tome što se odvija u neposrednom osobnom kontaktu između kupca i prodavača. U ovom diplomskom radu detaljno se objašnjava teorijski okvir osobne prodaje, odnosno što je osobna prodaja, koje su njene karakteristike, vrste radnih mjesta u prodaji, prednosti i nedostaci prodajnih zanimanja te trendovi u suvremenoj prodaji. Ujedno se razmatra i koja su obilježja...
Stavovi i percepcija mladih o međuovisnosti održivog razvoja i iseljavanja u Republici Hrvatskoj
Stavovi i percepcija mladih o međuovisnosti održivog razvoja i iseljavanja u Republici Hrvatskoj
Anđelina Grubelić
Migracijski trendovi mogu biti uzrokovani mnogim čimbenicima. U današnje vrijeme, održivi razvoj ima jednu od ključnih uloga prilikom donošenja odluke o iseljavanju iz mjesta prebivališta. Migriranje može biti potaknuto većinom ciljeva održivog razvoja, a u nerazvijenijim zemljama i zemljama trećeg svijeta razlozi su najčešće: siromaštvo, glad, zdravlje i blagostanje, želja za boljim i kvalitetnijim obrazovanjem, dostojanstveni rad bez nejednakosti, mir, stabilnost te...
Stavovi i ponašanje mladih potrošača kao kupaca ekoloških prehrambenih proizvoda
Stavovi i ponašanje mladih potrošača kao kupaca ekoloških prehrambenih proizvoda
Helena Hrnjak
Današnji način života uvelike utječe na prehrambene navike. Zbog raznih oblika stresa kojima su današnji mladi ljudi izloženi kao i zbog njihove nedovoljno izražene pažnje o svojim elementarnim potrebama vezanim uz prehranu, nužno je ukazati na važnost samostalne pripreme hrane i na porijeklo namirnica koje se pritom koriste. Važno je primijetiti da se ljudi sve više okreću zdravijem načinu života. Zbog raznih havarija u okolišu te straha od zagađivanja prehrambenih...

Paginacija