Paginacija

Stavovi potrošača o primjeni samoposlužnih blagajni u maloprodaji živežnih namirnica
Stavovi potrošača o primjeni samoposlužnih blagajni u maloprodaji živežnih namirnica
Ivan Mitrović
Potrošač je osoba koja ima svoje potrebe i želje, a da bi ih zadovoljio, odlazi u kupnju, odlučuje o kupnji i kupuje proizvode. U pogledu suvremenog potrošačkog društva, dolazi do činjenice kako potrošači svojim ponašanjem i odlukama pri kupnji sve više teže modernizaciji. Stoga, u današnje vrijeme dolazi do uvođenja samoposlužnih tehnologija u maloprodajne trgovačke centre. Sve brži tempo u životu potrošača, sve manje vremena koje potrošači imaju te sve zahtjevnije...
Stavovi potrošača o razumijevanju oznaka na pakiranju hrane u Republici Hrvatskoj
Stavovi potrošača o razumijevanju oznaka na pakiranju hrane u Republici Hrvatskoj
Anita Kušt
Količina informacija o hrani koja se nudi potrošačima raste zbog zakonodavstva i potražnje potrošača. Međutim, postojeći način označavanja hrane je kompliciran, sadrži različite oznake kvalitete, činjenice o nutritivnoj vrijednosti te marketinške informacije, što može zbuniti potrošače. Nedostatak znanja potrošača o obveznim podacima za označavanje hrane i prevare s hranom mogu negativno utjecati na javno zdravlje.U svibnju 2020., Europska komisija je predstavila...
Stavovi potrošača o trgovini luksuznih proizvoda u pandemiji bolesti COVID-19
Stavovi potrošača o trgovini luksuznih proizvoda u pandemiji bolesti COVID-19
Karla Mrdalj
SARS-CoV-2 virus se krajem 2019. godine pojavio u kineskom gradu Wuhan iz kojeg se vrlo brzo proširio diljem svijeta i prouzročio pandemiju bolesti COVID-19 koja kao niti jedna kriza ranije utječe na globalno gospodarstvo, uključujući i sektor proizvodnje i trgovine luksuznim dobrima koji se susreće s novim izazovima u svakodnevnom poslovanju i borbi za opstanak. S obzirom na nove izazove s kojima se suočavaju trgovci luksuznih dobara i važnost razumijevanja ponašanja potrošača...
Stavovi potrošača oko imovinskih osiguranja u Republici Hrvatskoj
Stavovi potrošača oko imovinskih osiguranja u Republici Hrvatskoj
Doris Domjanić
Imovinska osiguranja pružaju naknade i pokrivaju oštećenja na materijalnoj imovini koja nastaju uslijed pojave opasnosti. Te opasnosti najčešće su prirodne katastrofe koje nastaju djelovanjem prirodnih sila i svojom razornom snagom uništavaju imovinu i okoliš. Često su nepredvidljive, a ostavljaju velike ekonomske, društvene i financijske posljedice. Iako je njihova pojava bila prisutna kroz čitavu povijest, u posljednje vrijeme rizici prirodnih katastrofa počinju...
Stavovi potrošača prema korištenju aplikacija za dostavu hrane i njihove namjere ponašanja u vrijeme pandemije COVID–19
Stavovi potrošača prema korištenju aplikacija za dostavu hrane i njihove namjere ponašanja u vrijeme pandemije COVID–19
Valentina Furmek
Ulazak u 2020. obilježila je pojava koronavirusa koji uzrokuje bolest nazvanu COVID-19, a mnoga su poduzeća, zbog pandemije, kako bi opstala na tržištu, morala prilagoditi svoje poslovanje novonastalim događajima. Kako bi se izbjegao kontakt između osoblja i posjetitelja restorana, te posjetitelja međusobno, veliki je broj ugostiteljskih objekata uveo dostavu svojih proizvoda putem platformi kao što su Wolt, Bolt, Glovo i Pauza.hr. Ovim diplomskim radom nastoje se istražiti stavovi...
Stavovi potrošača prema oglašavanju povezanom s društvenim pokretima
Stavovi potrošača prema oglašavanju povezanom s društvenim pokretima
Lucija Škrnički
Tijekom prošlog desetljeća, gotovo svi svjetski mediji izvještavali su o neredima i protestima koji su započeli u Sjedinjenim Američkim Državama kao reakcija afroameričkog stanovništva na probleme rasne nejednakosti i policijske brutalnosti. Budući da se u relativno kratkom vremenskom periodu potreba za uključenjem proširila i među ostalim stanovništvom SAD-a, ali i šire, započeti su kolektivni i organizirani napori te aktivnosti ljudi s ciljem zagovaranja društvenih i...
Stavovi potrošača prema oglašavanju putem sporta,sportaša i sportskih događaja
Stavovi potrošača prema oglašavanju putem sporta,sportaša i sportskih događaja
Petra Zečević
U trenutku sudjelovanja na nekom sportskom događaju ili praćenja istog preko različitih medija potrošači su izloženi raznim oglasima. Na taj način oni formiraju svoje stavove koji će na kraju biti ključan čimbenik u donošenju kupovne odluke, te poslijekupovnog ponašanja. Razna prethodna istraživanja stavova potrošača prema oglašavanju u cjelini i prema oglašavanju putem određenih medija jasno daju do znanja da stavovi potrošača prema oglašavanju tijekom vremena postaju...
Stavovi potrošača prema proširenjima marke zelenim proizvodima
Stavovi potrošača prema proširenjima marke zelenim proizvodima
Andrea Pavleković
Globalno onečišćenje goruće je tema današnjice stoga je sve veći fokus poduzeća upravo na razvoju poslovanja u smjeru ekološke održivosti. Kako bi svoje napore približili potrošačima, poduzeća sve češće koriste zeleni marketing, a jedna od najčešće primjenjivanih strategija na tržištu široke potrošnje je proširenje marke zelenim proizvodima. Ponašanje potrošača, njihove kupovne namjere uvelike ovise o stavovima potrošača pa je cilj rada bio istražiti upravo...
Stavovi potrošača prema učestalosti prikazivanja oglasa u digitalnom okruženju
Stavovi potrošača prema učestalosti prikazivanja oglasa u digitalnom okruženju
Iris Davidović Boljkovac
Stavovi potrošača koji su izloženi oglasima u digitalnom okruženju još uvijek nisu dovoljno istraženi. Kroz prethodna istraživanja je vidljivo da postoji uzorak povezanosti pozitivnih i negativnih stavova s frekvencijom prikazivanja oglasa, ali su i dalje zaključci istraživanja često različiti. Cilj rada je istražiti stavove potrošača koji smatraju da su izloženi ponavljajućim oglasima u digitalnom okruženju. Podaci korišteni u istraživanju su primarni, dobiveni metodom...
Stavovi prema apelu na seks u oglasima s obzirom na generacijsku pripadnost
Stavovi prema apelu na seks u oglasima s obzirom na generacijsku pripadnost
Leo Banek
Prosječna osoba dnevno se susreće sa velikom količinom oglasa, te iz tog razloga marketinški stručnjaci sve teže dolaze do izražaja prilikom promocije. Sve češća pojava u svijetu oglašavanja jest upotreba apela na seks koji po svojoj prirodi vrlo dobro privlači pažnju. U ovom radu, koji se dijeli na teorijski i empirijski dio, iznesene se teorijske spoznaje o oglašavanju, stavovima, apelima s fokusom na apel na seks, te temeljnim razlikama između ispitanih generacija. U...
Stavovi pripadnika generacije Z o prevarama u digitalnom okruženju
Stavovi pripadnika generacije Z o prevarama u digitalnom okruženju
Josip Glasnović
U digitalnom okruženju prisutne su različite metode prevara kako bi se privukle žrtve i prouzrokovali financijski gubici, što često uključuje kibernetički kriminal. Javlja se potreba za oprezom i edukacijom kako bi se zaštitili pojedinci od tih prijetnji koje mogu prouzrokovati ozbiljne i dugotrajne emocionalne i financijske posljedice. U ovom diplomskom radu istražuju se stavovi pripadnika generacije Z o prevarama u digitalnom okruženju, opisujući ih kao tehnološki osviještenu...
Stavovi različitih generacija o članstvu u sindikatima i koristima od članstva u sindikatima
Stavovi različitih generacija o članstvu u sindikatima i koristima od članstva u sindikatima
Lucija Itrić
Diplomski rad "Stavovi različitih generacija o članstvu u sindikatima i koristima od članstva u sindikatima" ima za cilj istražiti koja od generacija u fokusu istraživanja (generacija "X", generacija "Y", generacija "Z") je zadovoljna sa sindikalnim djelovanjem i ima pozitivno mišljenje o sindikatima, a koja generacija ima negativnija mišljenja o sindikatima i njihovom djelovanju. U istraživanju su obuhvaćeni oni zaposlenici koji jesu članovi, ali i oni koji nisu. Rad je...

Paginacija