Paginacija

Stavovi studenata o umjetnoj inteligenciji kao alatu za potporu kupnji
Stavovi studenata o umjetnoj inteligenciji kao alatu za potporu kupnji
Daniel Golemović
Različiti čimbenici ponašanja potrošača utječu na odluke potrošača prilikom kupnje. Oni mogu biti društveni, osobni ili psihološki. Neovisno o kategoriji, mogu navesti potrošača na kupovni put i time odrediti konačnu odluku. Umjetna inteligencija pomaže prilikom procesa kupnje prvenstveno zbog obrade velike količine podataka i na taj način omogućava stručnjacima da analiziraju navedene podatke i usmjere akcije kako bi se ostvarila prodajna akcija. Funkcija umjetne...
Stavovi studenata prema novcu i njihova sklonost kompulzivnom kupovnom ponašanju
Stavovi studenata prema novcu i njihova sklonost kompulzivnom kupovnom ponašanju
Petra Omrčen
Osobe novcem žele i pokušavaju riješiti svoje emocionalna probleme, žele kupiti status, poštovanje, način kako se oni osjećaju kao osoba te kako ih drugi percipiraju. S kompulzivnom kupnjom povezano je više čimbenika poput niskog samopoštovanja, mogućnost maštanja pojedinca, njegova kontrola vlastitih impulsa te njegov stav prema novcu. U istraživanju provedenom za potrebe izrade ovog diplomskog rada koristile su se već postojeće mjerne ljestvice – Mjerna ljestvica stava...
Stavovi žena na različitim hijerarhijskim razinama o fenomenu staklenog stropa
Stavovi žena na različitim hijerarhijskim razinama o fenomenu staklenog stropa
Nika Mužić
Iako se na putu do uspjeha muškarci i žene susreću s preprekama, ipak se na vodećim pozicijama u korporacijama uglavnom nalaze muškarci. Kao glavni razlog slabe zastupljenosti žena na vodećim pozicijama navodi se postojanje diskriminirajućeg fenomena staklenog stropa. Stakleni strop je pojam koji opisuje nevidljive prepreke i ograničenja s kojima se žene suočavaju na karijernom putu, a posebno na putu prema rukovodećim pozicijama. Međutim, sve više organizacija odlučuje...
Stavovi, percipirane koristi i percipirani rizici kao odrednice namjere kupnje rabljene odjeće
Stavovi, percipirane koristi i percipirani rizici kao odrednice namjere kupnje rabljene odjeće
Ivona Cirimotić
Sve značajniji utjecaj na potrošača ima rabljena odjeća, no postavlja se pitanje u kojoj mjeri se potrošači odlučuju na kupnju rabljene odjeće. Poznato je da su kupci pokretači rasta industrije rabljene odjeće, no postavlja se pitanje na koji način oni zapravo percipiraju koristi i rizike kupnje rabljene odjeće te kakav im je stav o rabljenoj odjeći. Upravo se stručni doprinos ovog rada ogleda u spoznajama koje su povezane sa stavovima, percipiranim koristima i rizicima te...
Stečaj potrošača
Stečaj potrošača
Ružica Ferić
Raspadom Jugoslavije početkom 90-tih godina za vrijeme Domovinskog rata, Hrvatska kreće u proces tranzicije iz jednostranačkog političkog sustava u višestranački i iz planske ekonomije u slobodnu tržišnu ekonomiju. Prelaskom na tržišnu ekonomiju i otvaranjem granica za slobodan protok roba i usluga građanima se omogućuje veći izbor proizvoda i usluga koje nude financijske institucije, trgovački lanci i ostali poslovni subjekti. Emocije i potrebe, diktat marketinga i tržišna...
Stil života turista s obzirom na način provođenja odmora
Stil života turista s obzirom na način provođenja odmora
Božidarka Crnčan
Osim uobičajenih karakteristika proizvoda i usluga, turisti tijekom provođenja odmora očekuju i nešto više – posebno iskustvo i doživljaj. Ti atributi turističke usluge iznimno su podložni subjektivnoj ocjeni svakog pojedinca. Stoga je stil života značajan za objašnjenje konteksta u procesu donošenja odluke o putovanju i odmoru, a također je aktualan i prikladan kriterij za segmentaciju turističkog tržišta. U ovom radu istražen je stil života hrvatskih turista s obzirom...
Stil života žena zrele životne dobi u kupnji odjeće
Stil života žena zrele životne dobi u kupnji odjeće
Ana Volarić
Cilj ovog rada bio je istražiti stil života žena zrele životne dobi prilikom odabira odjeće. Stil života žena istražen je uz pomoć anketnog upitnika na uzorku od 144 žene u dobi od 50 do 63 godine. Dobiveni rezultati su pokazali kako su žene zrele životne dobi sigurne u svoj stil odijevanja te izbjegavaju mišljenja tzv. modnih stručnjaka. Posebno je bitno istaknuti kako žene i dalje vole kupovati te uživaju u kupnji, međutim nisu sklone modni trendovima i bitna komponenta im...
Stilovi odlučivanja muških potrošača u kupnji pametnih telefona
Stilovi odlučivanja muških potrošača u kupnji pametnih telefona
Jela Ćorić
Tema ovog rada su stilovi odlučivanja potrošača u kupnji, a istraživao se segment muških potrošača u kupnji određene kategorije proizvoda – pametni telefon. Prvim dijelom rada obuhvaćen je teoretski okvir, a drugim dijelom rezultati provedenog istraživanja. U teoretskom dijelu opisan je proces donošenja odluke o kupnji, stilovi, te dimenzije stilova odlučivanja potrošača u kupnji. Pažnja je usmjerena na razlike u stilovima odlučivanja potrošača s obzirom na spol, a fokus...
Stilovi vodstva i motivacija stalnih i povremenih zaposlenika
Stilovi vodstva i motivacija stalnih i povremenih zaposlenika
Natali Razlog
U ovom radu biti će istražene specifičnosti stilova vodstva kao i motivacije kod povremenih i stalnih zaposlenika. Vodstvo je jedan od temeljnih faktora uspjeha svake suvremene organizacije, te je izuzetno važno da vodstvo i motivacija budu što više koordinirane kako bi se na taj način postigli svi zadani poslovni ciljevi. Motivacija je u suvremenom poslovanju postala jedan od ključnih faktora, te je od iznimne važnosti da organizacije posvetu maksimalnu pažnju zadovoljavanju...
Stilovi vodstva i razvoj organizacijske kulture
Stilovi vodstva i razvoj organizacijske kulture
Ana Vrdoljak
U ovom radu istraženi su različiti stilovi vodstva i razvoj organizacijske kulture te kakva je povezanost među njima. Vodstvo je ključ uspjeha svake organizacije, te je bitna sinergija ključnih čimbenika koji vode ka ostvarivanju postavljenih ciljeva. U manjim poduzećima je sinergija bitna, jer je jedan vođa za sve, te međusobno ovise jedni o drugima, dok se u većim organizacijama međusobno natječu različiti odjeli s nekoliko vođa koji svoj tim predstavljaju kao najbolji. ...
Stilovi vodstva u javnom i privatnom sektoru
Stilovi vodstva u javnom i privatnom sektoru
Mario Lusavec
Vodstvo je najlakše definirati kao proces u kojem pojedinac djeluje na grupu ljudi kako bi ostvarili neki zajednički cilj. Kroz godine razvile su se mnoge teorije vodstva i stilovi vodstva, pa osim prethodne definicije vodstva kao procesa, znanstvenici su vodstvo promatrali kao i osobinu. Vođenje ljudi najvažnija je i najkompleksnija zadaća menadžera, ono može napraviti razlika između opstanka i propasti poduzeća. Danas istinsko vodstvo, odnosno vođa čini najveći kapital...
Stilovi vodstva u malim i srednjim informatičkim poduzećima
Stilovi vodstva u malim i srednjim informatičkim poduzećima
Ivan Antolović
Upravljanje kvalitetom u organizaciji je jedno od područja u kojem organizacija ili uspijeva ili propada. Lider je osoba koja je od velike važnosti svakome poduzeću. On se fokusira na ljude i njihove sposobnosti kako bi poduzeće kvalitetno poslovalo. Pored tog zadatka oni moraju razvijati svoje zaposlenike kako bi od njih jednoga dana izgradili buduće vođe. Zbog toga, se liderstvo smatra kompleksnom vještinom za koju je potrebno puno rada i učenja. U ovom radu će se opisati na koji...

Paginacija