Paginacija

Strategies of entering into new industries
Strategies of entering into new industries
Nikolina Šiško
This undergraduate paper has sought out to develop a framework at better understanding the strategies adopted by firms to enter a new market. In doing so, I want to enrich the existing knowledge on entry market strategies by adopting the Tisak’s point of view. It is crucial in a company to have good sense of direction, to possess intellectual knowledge about the market and to guide the business toward new ventures when the company has a potential to grow and develop. A successful company...
Strategies of startup companies in fashion industry
Strategies of startup companies in fashion industry
Filip Fiolić
The apparel industry is dominated by huge chains and major labels that profited the most from the fashion industry characteristics, which is mostly the ability to replicate any piece of clothing at a lower cost. However, since technology is starting to play a very important role in the fashion business, startups are making a name of their own. After describing the business of fashion and taking into account the specific features of startup companies we can now better understand the reasons...
Strategija diferencijacije u brzo promjenjivim industrijama
Strategija diferencijacije u brzo promjenjivim industrijama
Magdalena Karatović
Analizirajući obje industrije stvaraju se temelji za odabir jedne od tri generičke konkurentske strategije. 1) strategija troškovnog vodstva; 2) strategije diferencije; 3) strategije fokusiranja. Oba spomenuta poduzeća u radu koriste se strategijom diferencijacije. Odabirom te generičke konkurentske strategije, poduzeća prilagođavaju svoju aktivnost i asortiman korisnicima te se tako bolje razlikuju od svojih konkurenata. Apple je uspio stvoriti veliku vrijednost unutar tehnološke...
Strategija diferencijacije u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti
Strategija diferencijacije u funkciji izgradnje održive konkurentske prednosti
Mihovil Morić
U modernom poslovnom svijetu imperativ za svako poduzeće koje želi opstati na tržištu, odnosno koje želi biti uspješno, jest postizanje održive konkurentske prednosti. Ukoliko poduzeće želi biti dugoročno uspješno u svojim poslovnim aktivnostima ključno je da razvije konkurentsku prednost koja će biti održiva, odnosno koju konkurenti neće lako poništiti. Jedan od načina postizanja dugoročne održive konkurentske prednosti jest upravo korištenjem jedne od tri Porterove...
Strategija distribucije luksuzne modne marke
Strategija distribucije luksuzne modne marke
Katarina Virovac
Modni marketing predstavlja izuzetno bitan i složen segment marketinga u kojemu opstaju samo najkreativniji i najinovativniji pojedinci. Modni svijet se rapidno mijenja stoga je potrebno stalno pratiti promjene kako bi bili u toku, posebno danas kada dolazi do ekspanzije društvenih mreža i online komunikacije koja bitno utječe na ponudu i potražnju. Marketinški stručnjaci su oni koji su zaduženi za pobuđivanje želje za nekim proizvodom kod određenih potrošača, oni stvaraju...
Strategija fokusiranja u funkciji postizanja održive konkurentske prednosti u kriznim situacijama
Strategija fokusiranja u funkciji postizanja održive konkurentske prednosti u kriznim situacijama
Dorotea Medved
Ovaj rad predstavlja osnovne odrednice strategije fokusiranja za postizanje održive konkurentske prednosti u kriznoj situaciji. Ono što poduzeće čini uspješnijim i atraktivnijim je specifičnost i vrijednost koja izdvaja na tržištu i razlikuje od konkurenata. Konkurentske prednosti trebaju biti usmjerene na dugoročni opstanak kako bi one bile održive konkurentske prednosti. Izvori strategije fokusiranja za postizanje održive konkurentske prednosti i primjeri postizanja te prednosti...
Strategija i upravljanje maloprodajnim lancem na tržištu naftnih derivata
Strategija i upravljanje maloprodajnim lancem na tržištu naftnih derivata
Alen Ažić
U skladu s vremenom i poslovnim okruženjem u kojem živimo i radimo, a posebice u naftnom maloprodajnom poslovanju, cilj ovoga rada bio je prepoznati sadašnje stanje na maloprodajnom tržištu naftnih derivata kako u Republici Hrvatskoj tako i u okruženju te predvidjeti kako i u kojem smjeru će se navedena tržišta u budućnosti razvijati. Kako bi se dobila kompletna, stvarna i šira slika stanja naftnog maloprodajnog tržišta te kompanija koje na njima posluju kroz rad su analizirani...
Strategija marketinga Hrvatskog telekoma
Strategija marketinga Hrvatskog telekoma
Ante Đevenica
SAŽETAK Ovim završnim radom nastoji se pobliže istražiti i objasniti važnost primjene marketinških strategija u poslovanju poduzeća. Rad je prikazan na konkretnom primjeru poduzeća Hrvatski Telekom d.d. U teorijskom dijelu rada analizirani su sami pojmovi marketinga, strategije, analize okoline uključujući eksternu i internu okolinu, kao i sami proces odabira i implementacije marketinških strategija. Na analiziranom primjeru poduzeća Hrvatski telekom d.d. istražena je...
Strategija nagrađivanja kao potencijalni izvor konkurentske prednosti
Strategija nagrađivanja kao potencijalni izvor konkurentske prednosti
Tomislav Dorotić
Poduzeća u današnje vrijeme uviđaju da je ljudski kapital preduvjet radne uspješnosti. Kao osnovni alat za upravljanje zaposlenicima koristi se strategija nagrađivanja. Adekvatno razvijenom strategijom nagrađivanja poduzeća privlače, zadržavaju i motiviraju zaposlenike s potrebnim znanjima i sposobnostima kako bi što više doprinijeli ostvarenju strateških ciljeva. Cilj ovog rada je ukazati na važnost nagrađivanja u poduzećima, objasniti strategiju nagrađivanja te prikazati...
Strategija nastupa prema dobavljačima na primjeru Walmarta
Strategija nastupa prema dobavljačima na primjeru Walmarta
Petra Budimlić
Wal-Mart se diferencirao učinkovitim upravljanjem lancem opskrbe i primjenom svoje snage prema dobavljačima u tom lancu. Kada odabire svoje dostavljače, Wal-Mart je u povoljnoj poziciji iz razloga što je svaki dobavljač svjestan da će morati ponuditi najnižu cijenu ako želi ostati u poslovnom odnosu sa takvom korporacijom kojoj nije problem naći drugog dobavljača koji će zadovoljavati tražene kriterije. Time Wal-Mart postiže monopol i to na način da i dalje ostvaruje izniman...
Strategija odabira ciljanih kupaca u start-up poduzećima na tržištu ekoloških prehrambenih proizvoda
Strategija odabira ciljanih kupaca u start-up poduzećima na tržištu ekoloških prehrambenih proizvoda
Mario Krnjić
U vrijeme brze i snažne ekonomije te razvoja različitih inovativnih industrija koje nisu bile donedavno prisutne dolazi do razvoja novih start-up poduzeća s različitim ciljevima. Riječ je o razvojnim poduzećima koji se bave određenom tematikom ili specifičnim segmentom iz jedne industrije te su prisutni na specifičnom tržištu. Start-up poduzeća koja posluju na hrvatskom tržištu su uglavnom iz područja prehrambene industrije gdje postoji velik potencijal te se zahvaljujući...
Strategija osvajanja novih tržišta za vlastite proizvode
Strategija osvajanja novih tržišta za vlastite proizvode
Andrea Jelača
Ulazak na nova tržišta to jest internacionalizacija poslovanja postaje sve značajniji faktor za rast poduzeća te njegovu uspješniju obranu od konkurenata. Sve veći broj poduzeća domaćih i stranih, odlučuje se za strategiju ulaska na nova tržišta te stoga je ova tema posebno zanimljiva za analizu. Postoje različiti načini ulaska na nova tržišta te svaki od njih ima određene prednosti i nedostatke, a na poduzeću je da uoči adekvatan način za nastup na novom tržištu....

Paginacija