Paginacija

Strategije cestovnih prijevozničkih poduzeća u kriznim vremenima
Strategije cestovnih prijevozničkih poduzeća u kriznim vremenima
Ana Bakarić
U kriznim vremenima, strategije cestovnih prijevozničkih poduzeća igraju ključnu ulogu u održavanju njihove konkuretnosti i preživljavanju na tržištu. Takve strategije obično uključuju prilagodbu poslovnog modela kako bi se smanjili troškovi, povećala operativna efikasnost i diverzificirala ponuda usluga. Poduzeća često teže optimizaciji rute i voznog parka kako bi smanjila gorivo i povećala produktivnost. Također, digitalna transformacija može biti ključna za bolje...
Strategije diferencijacije radijskih postaja na radijskom tržištu Republike Hrvatske
Strategije diferencijacije radijskih postaja na radijskom tržištu Republike Hrvatske
Marko Bijelić
Radio je prvi elektronički medij koji i dalje ima vjernu publiku i mnoge prednosti. Iako su mu mnogi predviđali kraj pojavom televizije i Interneta, to se nije dogodilo. Trenutno je u fazi transformacije i prilagodbe na promjenjivom medijskom tržištu, a pojavu ostalih masovnih elektroničkih medija pametno je iskoristio kako bi učvrstio svoj položaj. Tehnološka dostignuća omogućila su raznolikost medija i medijsku konvergenciju koja označava multimedijalnost svakog medija te...
Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s naglaskom na ambalažni otpad
Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s naglaskom na ambalažni otpad
Matej Žgela
Predmet rada odnosi se na strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s naglaskom na ambalažni otpad. Cilj i svrha rada je prikazati kako se isključivo pravilnom primjenom načela gospodarenja ambalažnim otpadom mogu očekivati pozitivni rezultati. Pomoću konkretnog primjera (Case study: Nestle) prikazano je uvođenje alternativnih materijala i pridržavanja načela oblikovanja budućnosti. Hijerarhija gospodarenja otpadom,načelo onečišćivač plaća(OECD), postupci...
Strategije i sustavi nagrađivanja u medijskim organizacijama
Strategije i sustavi nagrađivanja u medijskim organizacijama
Lucija Lončar
U ovom radu će se analizirati strategije i sustavi nagrađivanja kao i njihova važnost za upravljanje ljudskim potencijalom u medijskim organizacijama. Rad će činiti šest cjelina u kojima će biti detaljno objašnjena proučavana tema . Prva cjelina obuhvatit će područje rada te će se dobiti uvid u metodologiju koja će se koristit prilikom prikupljanja podataka i detaljno će se vidjeti struktura rada. Druga cjelina bavit će se strategijom nagrađivanja i njezinom interakcijom sa...
Strategije internacionalizacije u kozmetičkoj industriji
Strategije internacionalizacije u kozmetičkoj industriji
Antea Sušac
Razvojem znanosti te brojnim tehnološkim postignućima omogućeno je savladavanje prostornih i vremenskih barijera koje su u prošlosti otežavale globalne tokove robe, čime je ujedno poduzećima olakšan ulazak na strana tržišta. Kozmetička industrija sama po sebi predstavlja dinamičan segment trgovine koji kontinuirano raste, a navedene okolnosti su doprinijele povećanju konkurencije. Stoga je za očuvanje konkurentskih prednosti neophodno poznavanje i odabir odgovarajuće...
Strategije konsolidacije i obnavljanja poduzeća u industriji pripremanja i posluživanja pića u uvjetima COVID-19 pandemije
Strategije konsolidacije i obnavljanja poduzeća u industriji pripremanja i posluživanja pića u uvjetima COVID-19 pandemije
Karla Zebić
Kriza je iznenadni i neplanirani događaj koji rezultira nestabilnošću organizacije, a može biti uzrokovan unutarnjim ili vanjskim čimbenicima. Kako bi se spriječile ozbiljne štete za tvrtku, važno je riješiti čimbenike koji su potaknuli krizu i spriječiti daljnju eskalaciju. Upravljanje kriznim situacijama pristup je organizacije koji se temelji na procesu i strategiji za prepoznavanje i reagiranje na prijetnju, neočekivani događaj ili bilo koji negativni poremećaj...
Strategije korporativnih blogova kao dio marketinga sadržaja na poslovnom tržištu
Strategije korporativnih blogova kao dio marketinga sadržaja na poslovnom tržištu
Ivana Vnučec
Poslovno tržište razlikuje se od tržišta krajnje potrošnje jer su njegovi proizvodi i usluge orijentirani drugim poduzećima, a ne krajnjim korisnicima. Marketing sadržaja razlikuje se od tradicionalnog pristupa marketingu jer je usredotočen na interese potrošača te mijenja fokus s prodaje na pomaganje. U ovom radu opisane su karakteristike marketinga poslovnog tržišta, marketinga sadržaja te primjena marketinga sadržaja na poslovnom tržištu. Također je detaljno objašnjen...
Strategije maloprodavača modnih artikala usmjerene na mlađe kupce
Strategije maloprodavača modnih artikala usmjerene na mlađe kupce
Anja Balen
Dobro osmišljena strategija označava ključ uspjeha na tržištu. Strategije rasta i razvoja predstavljaju put kako doprijeti do ciljnog segmenta kupaca. Pri osmišljavanju strategije maloprodavači modnih artikala veliku važnost pridaju kupovnoj orijentaciji. U radu su definirane glavne značajke strategija rasta te je provedeno istraživanje elemenata uspješnosti strategija maloprodavača modnih artikala usmjerene na mlađe kupce. Svrha provedenog istraživanja bilo je odrediti koja od...
Strategije motivacije članova projektnih timova prilikom agilnog upravljanja projektima u IT industriji
Strategije motivacije članova projektnih timova prilikom agilnog upravljanja projektima u IT industriji
Lucija Kasapović
Ubrzanim razvojem IT industrije, učinkovitost upravljanja projektima, posebice unutar okvira agilnog upravljanja, predstavlja ključ uspjeha. Glavnu ulogu u postizanju uspjeha nosi motivacija članova projektnih timova. U ovom radu istražuje se zamršena dinamika motivacijskih strategija dizajniranih za projektne timove koji rade u okvirima agilnog upravljanja u IT industriji. Agilno upravljanje projektima okarakterizirano je iterativnim i kolaborativnim pristupom te zahtijeva različite...
Strategije nastupa na međunarodnom tržištu na primjeru proizvodnog poduzeća AD Plastik Grupa
Strategije nastupa na međunarodnom tržištu na primjeru proizvodnog poduzeća AD Plastik Grupa
Maja Savić
Međunarodno poslovanje predstavlja proces, odnosno poslovnu aktivnost određenog poduzeća koja podrazumijeva međunarodnu trgovinu i ulaganje. Poduzeća često odlučuju svoja poslovanja proširiti na međunarodna tržišta kako bi ostvarila razvoj, odnosno kako bi stvorila mogućnost zapošljavanja većeg broja ljudi, bolje iskoristila svoje proizvodne kapacitete te stvarala nove inovativne proizvode. Jednako tako, domaća tržišta često su prezasićena. Prije nego li poduzeće odluči...
Strategije pokretanja i financiranja poduzetničkog pothvata
Strategije pokretanja i financiranja poduzetničkog pothvata
Petra Jeđud
Poduzetništvo postoji još od nastanka ljudske civilizacije te se mijenjalo i prilagođavalo sukladno uvjetima kroz povijest pa tako i u današnje vrijeme. Poduzetnici su osobe za koje je karakteristično da posjeduju bogato znanje o raznim granama u poduzetničkom poslovanju, sposobni su i ambiciozni te snose rizik za uspješno odnosno neuspješno poslovanje. Upravo zato što su poduzetnici inovativni i nadareni poslovnim duhom spremni su na pokretanje poduzetničkog pothvata preciznije...

Paginacija