Paginacija

Strateška analiza industrije proizvodnje mliječnih proizvoda u Hrvatskoj
Strateška analiza industrije proizvodnje mliječnih proizvoda u Hrvatskoj
Maja Kulić
Danas, kada svijet još uvijek osjeća bolne posljedice višegodišnje recesije, poduzećima je veliki izazov opstati na tržištu pa stoga sve teže nalaze načine kako najoptimalnije zadovoljiti potrošačeve želje. Tu veliku ulogu igra menadžment koji mora svojim sposobnostima izabrati adekvatnu strategiju koja će omogućiti opstanak poduzeća u industriji koja je karakterizirana turbulentnim okruženjem, rastom konkurenata i konstantnim promjenama. Zbog toga je neophodan zadatak...
Strateška analiza industrije računalnih igara u Republici Hrvatskoj
Strateška analiza industrije računalnih igara u Republici Hrvatskoj
Dijana Pjevač
Industrija računalnih igara zajedno sa tržištem računalnih igara čini jedan od najbrže rastućih i najnaprednijih grana gospodarstva u svijetu u ovom trenutku. Okruženi smo svijetom računalnih igara; bez obzira radili se igrama na mobilnim uređajima, tabletima pa sve do VR sustava i online igara koje su stvorile mrežu korisnika u međusobnoj interakciji koje sudjeluju u online turnirima diljem svijeta. Računalne igre su sa svojom pojavom osigurale industrijama da zarađuju...
Strateška analiza iskorištenja i smjernice daljnjeg razvoja korištenja potpora male vrijednosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Strateška analiza iskorištenja i smjernice daljnjeg razvoja korištenja potpora male vrijednosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Daliborka Vrankić
Analizom i obradom dostupnih podataka kao i sagledavanjem razvojnih problema Bjelovarsko-bilogorske županije, koja uključuju nepovoljnu gospodarsku strukturu, nekonkurentnost proizvoda koja samim time znače manji izvoz na inozemna tržišta, kao i niže plaće u odnosu na prosjek plaća u Republici Hrvatskoj, proizlazi da gospodarski potencijal nije dovoljno iskorišten te da ima još puno prostora kako bi se županijsko gospodarstvo unaprijedilo. Prije svega potrebno je poboljšati i...
Strateška analiza konkurentske dinamike banaka srednje veličine u RH
Strateška analiza konkurentske dinamike banaka srednje veličine u RH
Ivan Miljenović
Mjerenje industrijske koncentracije važan je dio u analizi promjena konkurentske strukture. Analitičari trebaju istraživati promjene koncentracije kako bi mogli uočiti ili predvidjeti važne strukturalne događaje unutar industrije. Uz izračun koncentracijskih omjera, potrebno je provesti čitav niz postupaka kako bi se upotpunila slika o industriji i dinamici njezine strukture. Bankarska industrija zahvalna je za istraživanje koncentracije s obzirom na dobro definirane granice i...
Strateška analiza metaloprerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj
Strateška analiza metaloprerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj
Mateja Lasić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je analiza metaloprerađivačke industrije kao jedne od glavnih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj. Za ostvarenje ciljeva u radu je korištena analiza konkurentnosti metaloprerađivačke industrije prema Porterovom modelu. Analiza konkurentnosti ukazuje na koncentriranost tržišta, te dominaciju nekoliko najvećih poduzeća. Analiza također ukazuje na postojanje ulaznih barijera, no broj poduzeća u metaloprerađivačkoj industriji ubrazno...
Strateška analiza poslovnog modela temeljenog na mrežnom marketingu
Strateška analiza poslovnog modela temeljenog na mrežnom marketingu
Sonja Lekić
Poslovni modeli u ekonomiji stalno se mijenjaju i razvijaju, za što je najzaslužnija primjena informacijske strukture. Između mnogih poslovnih modela, ovaj rad analizira poslovni model temeljen na mrežnom marketingu. Naime, mrežna se prodaja smatra jednom od najbrže rastućih gospodarskih grana u svijetu. Potječe iz Sjedinjenih Američkih Država, a tamo je i posebno razvijena. Internacionalizacijom poslovanja multinacionalnih mrežnih poduzeća koncept mrežne prodaje brzo se...
Strateška analiza strukture industrije prodaje automobila u Republici Hrvatskoj
Strateška analiza strukture industrije prodaje automobila u Republici Hrvatskoj
Marija Kovač
Ovaj rad objašnjava i analizira strukturu industrije prodaje automobila u Republici Hrvatskoj kako bi se mogla identificirati adekvatna poslovna strategija. Ukoliko poduzeće želi opstati na tržištu, konkurentska prednost je neophodna, a imaju je samo ona poduzeća koja su bolja u odnosu na suparnike. Jaka diferencijacija i radikalna inovacija osnove su uspjeha na suvremenim tržištima odnosno poduzeće se može strateški orijentirati s obzirom na niske troškove ili jaku...
Strateška analiza studentskih udruga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Strateška analiza studentskih udruga na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Petr Vizek
Sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku Neprofitne su organizacije od velikog značaja, ne samo za vlastite interesno-utjecajne skupine, već i za društvo u cjelini. S obzirom da im svrha nije isključivo ostvarivanje profita, definiranje, postizanje i mjerenje ciljeva u neprofitnim organizacijama veoma je zahtijevno te je stoga potrebno uložiti značajne resurse kako bi se aktivnosti neprofitnih organizacija usmjerile u pravome smjeru te kako bi se postigli ciljevi i generirala...
Strateška analiza tržišta mikro subjekata menadžment konzaltinga u Republici Hrvatskoj modelom pet konkurentskih sila
Strateška analiza tržišta mikro subjekata menadžment konzaltinga u Republici Hrvatskoj modelom pet konkurentskih sila
Pavla Svetec
Današnji način poslovanja poduzeća svih tržišta podrazumijeva potrebu konstantne prilagodbe poslovnih aktivnosti trendovima koji se svakodnevno mijenjaju te izazovima koji su svakim danom na sve višoj razini. Upravo zbog navedenog, javio se koncept strateške analize kao proces prikupljanja i analize podataka o vanjskom i unutrašnjem poslovnom okruženju. Sama važnost provođenja strateške analize očituje se u kontinuiranim promjenama uvjeta poslovanja koje se događaju na...
Strateška filantropija kao dio društvene odgovornosti veledrogerija u Republici Hrvatskoj
Strateška filantropija kao dio društvene odgovornosti veledrogerija u Republici Hrvatskoj
Mia Jaušovec
Ovim radom se pobliže pokušava objasniti važnost društveno odgovornog poslovanja svakog poduzeća, odnosno strateške filantropije kao dijela istog. Strateška filantropija je velik izazov za poslovne lidere današnjice. Predstavlja zadovoljavanje potreba društva i djelovanje na dobrobit zajednice. Konkretnije, označava način na koji poslovni svijet pokazuje vlastito vrjednovanje svojih zaposlenika, partnera i klijenata. U ovom radu konkretno će se pisati o strateškoj...
Strateška uloga sindikata kao socijalnog partnera u procesu izmještanja neosnovnih djelatnosti javnog sektora Republike Hrvatske
Strateška uloga sindikata kao socijalnog partnera u procesu izmještanja neosnovnih djelatnosti javnog sektora Republike Hrvatske
Ivan Ninković
Ovim se je poslijediplomskim specijalistiĉkim radom nastojalo sveobuhvatno i sustavnoanalitiĉki pristupiti strategiji izmještanja u javnom sektoru s posebnim naglaskom na potrebu inkorporiranja sindikalizma u smislu odgovora na strategiju izmještanja. Uz uvodne napomene obraĊen je i teorijski pristup razmatranju sindikalizma i njegovu utjecaju na uspjeh racionalizacije javnog sektora. Sveobuhvatni prikaz sindikalizma i strategija sindikalnog djelovanja pokušaj je osiguranja...
Strateške promjene i promjene organizacijske strukture prilikom internacionalizacije
Strateške promjene i promjene organizacijske strukture prilikom internacionalizacije
Mateja Sinković
Međunarodna poduzeća svoj rast i razvoj poslovanja ne mogu ostvariti orijentirajući se samo na domaće tržište stoga se šire na ostala svjetska tržišta, te se kroz svoj životni vijek probijaju kroz najjednostavnije oblike, odnosno uvozom, izvozom ili pak složenijim oblicima poslovne suradnje. Internacionalizacija poslovanja je najčešće dugotrajan proces unutar kojeg međunarodno poduzeće prolazi kroz više razvojnih faza. Sam proces nije jednostavan i često je otežan zbog...

Paginacija