Paginacija

Strateški i kontrolni procesi u upravljanju kvalitetom na primjeru poduzeća Illy Cafe
Strateški i kontrolni procesi u upravljanju kvalitetom na primjeru poduzeća Illy Cafe
Branimir Galić
Strateški pristup u upravljanju kvalitetom u Illyu usmjeren na postizanje nulte greške proizvoda, što rezultira proizvodnjom proizvoda koji je u skladu sa željenim standardima. Ova metoda bavljenja kvalitetom u Illyu naglašava upravljanje i poboljšanje procesa unutar organizacije. Poput strateškog menadžmenta, ova metoda promatra poduzeće Illy kao cjelinu koja sadrži međuovisna funkcionalna područja koja zahtijevaju određeni stupanj fleksibilnosti kako bi odgovorila na...
Strateški savezi
Strateški savezi
Anja Borlinić
U današnje vrijeme strateški su savezi važan oblik povezivanja i suradnje među poduzećima. Poduzeća posluju u turbulentnoj okolinu, često nemaju dovoljno resursa, znanja ili financijskih sredstava da samo poduzmu određene poslovne operacije, stoga se povezivanje s drugim poduzećem nameće kao optimalna solucija. Važan pojam koji se veže uz strateške saveze jest sinergija. Radeći zajedno u savezu, poduzeća moraju ostvariti veće koristi i bolje rezultate nego što bi to mogle...
Strateški savezi kao odgovor na digitalnu disrupciju
Strateški savezi kao odgovor na digitalnu disrupciju
Branka Brkić
Digitalna transformacija u 21. stoljeću značajno utječe na poslovno okruženje mijenjajući načine na koje poduzeća nastupaju na tržištu, konkuriraju i surađuju. Trend digitalizacije pokreće duboku transformaciju poslovnih modela omogućavanjem stapanja virtualnog i stvarnog svijeta primjenom digitalnih tehnologija, automatizacije, robotike i umjetne inteligencije. Strateški savezi, zahvaljujući prednostima kao što su pristup bazama znanja, aglomeracijski i sinergijski učinci,...
Strateško financiranje poduzetničkog pothvata na primjeru mikropoduzeća
Strateško financiranje poduzetničkog pothvata na primjeru mikropoduzeća
Ivan Pirić
Tema ovog diplomskog rada bila je analiza strateškog financiranja poduzetničkog pothvata na primjeru mikropoduzeća. Prvo je bilo potrebno definirati funkcije poduzetništva s naglaskom na mikropoduzeća, zatim definirati i analizirati razne vrste financiranja poduzetništva te na kraju usporediti razine zastupljenosti različitih vrsta financiranja u Republici Hrvatskoj u odnosu na one u Europskoj Uniji. Svrha rada bila je prikazati načine financiranja mikropoduzeća u...
Strateško odlučivanje i internacionalizacija globalno rođenih poduzeća na primjeru tekstilne industrije
Strateško odlučivanje i internacionalizacija globalno rođenih poduzeća na primjeru tekstilne industrije
Andrea Arandia-Krešić
Diplomskim se radom pod naslovom „Strateško odlučivanje i internacionalizacija globalno rođenih poduzeća na primjeru tekstilne industrije“ iskazuju temeljne odrednice oblikovanja strategije i međunarodnog poslovanja globalno rođenih poduzeća, navode i objašnjavaju alati za oblikovanje poslovne strategije, utvrđuje učinkovitost primjene strategija na primjeru tekstilne industrije. U čimbenike koji utječu na stvaranje globalno rođenih poduzeća spadaju globalna vizija,...
Strateško planiranje u proizvodno - trgovačkom poduzeću
Strateško planiranje u proizvodno - trgovačkom poduzeću
Ana Zečić
Planiranje poslovanja u svakome poduzeću od presudne je važnosti za održivost i uspješnost poslovanja. Prikazuje pravu viziju budućeg poslovanja poduzeća kao i mogućnost praćenja trenutnog položaja i stanja. Vlasnicima poduzeća u planu je kvalitetno izvršiti svaki potez znajući pri tome da su prethodno uložili velik trud u procesu planiranja. Samo sigurnim i pametnim poslovanjem stiže se do zadanog cilja te se otvara mogućnost za daljnjim napredovanjem. Poduzeće „Eurocom...
Strateško povezivanje i umrežavanje malih i srednjih poduzeća
Strateško povezivanje i umrežavanje malih i srednjih poduzeća
Anđela Marković
Rad obrađuje strateško povezivanje malih i srednjih poduzeća kao neizostavnim elementom današnjeg poslovanja. Naime, strateško povezivanje podrazumijeva suradnju u kojoj poduzeća međusobno razmjenjuju znanja, resurse, vještine kako bi se ostvarili zajednički ciljevi. Cilj rada je istražiti ulogu strateškog povezivanja i umrežavanja poslovanja poduzeća i na koji način to pomaže pri stjecanju konkurentske prednosti. Uz pozitivne strane strateškog povezivanja, rad će dati...
Strateško povezivanje malih i srednjih poduzeća.
Strateško povezivanje malih i srednjih poduzeća.
Tena Cerić
Integracija se može definirati kao proces spajanja pripajanja malih i srednjih poduzeća, a radi postizanja koncentriranih učinaka. Integracija se, dakle, ostvaruje na različite načine, a jedan od tih je putem spajanja ili spajanja sva ili više poduzeća u jedno novo poduzeće na koje itegrirana poduzeća prenose svoju imnovinu. Strateško povezivanje i mrežavanje ima raspon od formalnih zajedničkih ulaganja u kojima dva ili više poduzeća imaju jednake udjele, kratkoročnih...
Strateško restrukturiranje u industriji informacijskih tehnologija
Strateško restrukturiranje u industriji informacijskih tehnologija
Nina Ipša
Poduzeće Asseco SEE d.o.o. jedno je od vodećih IT tvrtki koja se bavi proizvodnjom i implementacijom vlastitih softverskih rješenja i usluga u jugoistočnoj Europi i Turskoj. U 2017. godini strateška poslovna jedinica koja je usmjerena na prodaju, razvoj i podršku rješenjima za kartično plaćanje se odvaja u novo zasebno poduzeće pod nazivom Payten d.o.o. Predmet ovog rada je pregled stanja poduzeća do trenutka strateškog restrukturiranja i razdvajanja poduzeća te provesti...
Strateško upravljačko računovodstvo kao izvor informacija za poslovno odlučivanje
Strateško upravljačko računovodstvo kao izvor informacija za poslovno odlučivanje
Anamarija Bećir
Promjene u strateškom upravljanju utjecale su na upravljačko računovodstvo kao podršku menadžmentu prilikom donošenja poslovnih odluka. Strateško upravljačko računovodstvo ima značajnu ulogu u poslovnom odlučivanju. Svrha strateškog upravljačkog računovodstva je osigurati informacije na temelju kojih menadžeri postavljaju dugoročne ciljeve, strategiju za njihovo ispunjenje, te donose strateške poslovne odluke. Kako bi osigurali informacije menadžmentu za uspješno...
Stres testovi bankovnog sustava Europske unije
Stres testovi bankovnog sustava Europske unije
Daria Brkić
Tema ovog rada odnosi se na analizu stres testova bankovnog sustava Europske unije sa naglaskom na analizu najaktualnijeg testiranja otpornosti na stres provedenog 2014. godine; njegove metodologije i rezultata. Cilj rada je pobliže pojasniti pojam, metodologiju, prednosti i nedostatke testiranja otpornosti na stres općenito te primjenu takvih testova na bankarski sustav Europske unije sa osvrtom na značenje svega navedenog za bankarski sustav Republike Hrvatske. Posljednja financijska...
Struktura asortimana u elektroničkoj trgovini
Struktura asortimana u elektroničkoj trgovini
Marijana Stanić
Elektronička trgovina predstavlja svakim danom sve značajniji kanal prodaje za mnoge proizvode te time zauzima sve važniju ulogu u trgovini svake zemlje. Predmet ovog rada je razvoj elektroničke trgovine do danas, njezin značaj za prodavatelja, ali i gospodarstvo u cjelini, veličina i struktura asortimana te prednosti i nedostaci elektroničke trgovine.

Paginacija