Paginacija

Sustav upravljanja i izvješćivanja o likvidnosnom riziku banaka
Sustav upravljanja i izvješćivanja o likvidnosnom riziku banaka
Jakov Ninić
Osim Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, bitnu ulogu u regulaciji banaka imaju nacionalne središnje banke i Europska središnja banka. Baselski odbor za nadzor banaka, točnije, njegov set preporuka i smjernica u okviru Basel III standarda, na preporuku Europske komisije usvojen je od strane Europskog parlamenta i Vijeća Europe s 27. lipnja 2013. godine. Taj set preporuka i smjernica CRD IV u primjeni je od 01. siječnja 2014. godine. CRD IV regulatorni okvir sastoji se od Capital...
Sustav upravljanja kvalitetom u poduzeću HŽ Infrastruktura
Sustav upravljanja kvalitetom u poduzeću HŽ Infrastruktura
Gabriela Ružić
U današnjem globaliziranom svijetu, organizacije se suočavaju s povećanom konkurencijom i zahtjevima potrošača, što ih potiče da uspostave učinkovite sustave upravljanja kako bi osigurale visoku razinu kvalitete svojih proizvoda i usluga. Nastavno na povećane zahtjeve za poboljšanjem kvalitete poduzeća uvode sustave upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom važan je aspekt svake organizacije, a posebno one u području razvoja i održavanja željezničke...
Sustav upravljanja odnosima s kupcima na primjeru poduzeća Posao.hr
Sustav upravljanja odnosima s kupcima na primjeru poduzeća Posao.hr
Nina Pocrnja
Tema ovog diplomskog rada je upravljanje odnosima s kupcima (engl. Customer Relationship Management – CRM), područje koje danas postaje središnja stvar interesa mnogih poduzeća. Vrijednost kupaca iznimno je važna odrednica poslovanja poduzeća, dok su informacijski sustavi, s druge strane, sredstva preko kojih poduzeća dolaze do informacija od strane kupaca. Dobivene informacije upotrebljavaju da bi unaprijedili svoje poslovanje, kroz kontinuirano dobar odnos s kupcima od njih...
Sustav upravljanja talentima kao potpora digitalizaciji ključnih procesa u ljudskim resursima
Sustav upravljanja talentima kao potpora digitalizaciji ključnih procesa u ljudskim resursima
Filip Bošković
Ljudski kapital predstavlja najdragocjeniju imovinu svake kompanije, a upravljanje kapitalom podrazumijeva privlačenje i selekciju novih zaposlenika, te nastavno zapošljavanje i pružanje perioda prilagodbe. Procesi unutar kompanije se sve više digitaliziraju i prilagođavaju suvremenim tehnologijama i stoga kompanije sve više moraju ulagati i u ljudski kapital kako bi ostali konkurentni i ostvarili zacrtane ciljeve. Isto vrijedi i za procese zapošljavanja te uvođenja zaposlenika u...
Sustav za upravljanjem učenjem - LMS
Sustav za upravljanjem učenjem - LMS
Sanja Marin
Learning Managament System obuhvaća skup funkcionalnosti. Njihov cilj je praćenje, izvještavanje i administriranje sadržaja učenja, praćenje napredovanja polaznika kao i omogućavanje interakcije među sudionicima edukacija, tečajeva, testova, kvizova... Postoji mnogo predstavnika ovakvih sustava, a neki od njih su: Moodle, Claroline, WebCt... Cilj ovoga rada je ustanoviti razlike među pojedinim alatima LMS-a te ustanoviti koliko je LMS zastupljen na područjima Republike Hrvatske na...
Sustavi i institucije financiranja izvornih poslova
Sustavi i institucije financiranja izvornih poslova
Marina Žabić
Osnovna svrha ovog rada jest u razmatranju uloge financijskih institucija u financiranju izvoza kao determinante ekonomskog rasta, posebice za male otvorene ekonomije. Kada je riječ o međunarodnom okruženju i uvjetima poslovanja na svjetskom tržištu nacionalne ekonomije suočene su trendom globalizacije svih gospodarskih aktivnosti pa tako i izvoza. U većini država svijeta oblikovan je cjelovit sustav financiranja izvoza u kojem sudjeluje država, različite izvozne organizacije,...
Sustavi kategorizacije smještajnih objekata u Hrvatskoj i odabranim zemljama EU
Sustavi kategorizacije smještajnih objekata u Hrvatskoj i odabranim zemljama EU
Tena Kiš
Regionalne i nacionalne posebnosti, rascjepkanost i relativno mala veličina hotelske industrije, unatoč početnom protivljenju hotela, doveli su do toga da se kategorizacijom hotela počelo baviti na razini Europske Unije. Pružanje jedinstvenog tržišta i zaštite prava potrošača doista predstavlja jedinstveno označavanje hotela sa zvjezdicama, na različitim razinama sadržaja i ponude, u malo drugačijem svijetlu jer razlike u nacionalnim sustavima kategorizacije otežavaju odluku...
Sustavi mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Sustavi mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Lara Benković
Predmet ovog istraživanja sustavi su mobilnog bankarstva u Republici Hrvatskoj te stupanj korištenja usluga mobilnog bankarstva mladog stanovništva RH. Cilj je bio istražiti značenje pojma mobilnog bankarstva, što ono zapravo obuhvaća i na koji način se razvijao u svijetu i u Europi. Na temelju anketnog upitnika prikupili su se i analizirali podaci o stavovima, učestalosti korištenja i preferencijama konzumenata mobilnog bankarstva na području RH. Analizirajući ponudu...
Sustavi naplate cestarine
Sustavi naplate cestarine
Miroslav Tomić
Predmet ovog rada je analiza sustava naplate cestarine, njegov dosadašnji razvoj i pogled na budućnost sustava. Uz glavni predmet istraživanja isprepliću se još neke povezane teme, kao što su utjecaj sustava naplate cestarine na broj vozila na cesti i utjecaj sustava naplate na okoliš.
Sustavi planiranja resursa poduzeća u prodaji građevinskih strojeva
Sustavi planiranja resursa poduzeća u prodaji građevinskih strojeva
Roman Ilijić
Završni rad temelji se na istraživanju ERP sustava u prodaji građevinskih strojeva. Detaljno su obrađene definicija, povijest razvoja, te prednosti i izazovi korištenja ERP sustava. Posebna pažnja posvećena je ulozi ERP sustava u prodaji, uključujući odabir sustava, faze implementacije te optimizaciju procesa prodaje. Također, analizira se upravljanje zalihama, narudžbama te pruža pregled analitike prodaje. U radu se provodi usporedba različitih popularnih ERP sustava, s...
Sustavi preporuke kao alati efikasnijeg donošenja odluka : primjer aplikacija za odabir smjera na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Sustavi preporuke kao alati efikasnijeg donošenja odluka : primjer aplikacija za odabir smjera na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
Borna Nikolić
Donošenje odluka je jedno od najzanimljivijih područja znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima. Bihevioralna ekonomija nam je pokazala da suprotno prethodno uvaženom mišljenju, pojedinci nisu u potpunosti racionalni agenti te padaju pod utjecaj kognitivnih pristranosti koje rezultiraju ne optimalnim odlukama i ishodima. Opisani problemi se ne javljaju samo u tradicionalnim situacijama poput kupovine, već i u svim bitnim životnim odlukama poput onih koje studenti moraju...

Paginacija