Paginacija

Važnost informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva u avanturističkom turizmu
Važnost informacijskih tehnologija za razvoj poduzetništva u avanturističkom turizmu
Mateja Krklec
Informacijska tehnologija djeluje na segmente društvenih i privatnih života te je osnova za što uspješnije funkcioniranje poduzetništva. Naime, u današnje vrijeme je nepojmljivo da institucije ne koriste razne mogućnosti koje nudi informacijska tehnologija. Ova je tehnologija generator promjena u svim sferama društva. Cilj diplomskog rada jest ukazati na koji način informacijske tehnologije utječu na razvoj poduzetništva. U teorijskom dijelu rada istražena su i opisana obilježja...
Važnost inkluzije invalida i osoba s intelektualnim poteškoćama u radnu okolinu za studente
Važnost inkluzije invalida i osoba s intelektualnim poteškoćama u radnu okolinu za studente
Maja Kovačević
U današnje vrijeme poduzeća i osviješteni pojedinci sve više prihvaćaju ideju o društveno odgovornom poslovanju. Društveno odgovorno poslovanje postaje srž održivog razvoja kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Praksa društveno odgovornog poslovanja neraskidivo je povezana s poslovnom etikom. Poslovna etika se odnosi na kodeks ponašanja pojedinaca koji je široko prihvaćen kao ispravan način odnošenja prema javnosti, ali i međusobno unutar poslovnog konteksta. U procesu razvoja...
Važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu
Važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu
Marta Pećnjak
Svrha diplomskog rada je pojasniti važnost internog marketinga u primjeni upravljanja odnosima s klijentima u hotelijerstvu. Uzimajući u obzir da su klijenti zaslužni za opstanak hotela, važno je osluškivati njihove želje i potrebe te stvoriti dugoročan odnos. Kako bi kvaliteta usluge uvijek bila na visokoj razini, a klijenti zadovoljni, od velike je važnosti ulaganje u interni marketing. Zaposlenici su ti koji prvi stupaju u kontakt s klijentima i ono najvažnije, stvaraju prvi...
Važnost interpersonalnih vještina za male poduzetnike u industriji iznajmljivanja smještaja
Važnost interpersonalnih vještina za male poduzetnike u industriji iznajmljivanja smještaja
Maja Lovrinčević
U radu se istražuje važnost interpersonalnih vještina u industriji iznajmljivanja smještaja u turizmu. Interpersonalne vještine su iznimno poželjne, ali i neizbježne u poslovanju gdje poduzetnik mora ostvarivati komunikaciju i odnose, ponajviše u uslužnim i turističkim djelatnostima. Primjerice, trendovi u turizmu se sve manje baziraju samo na „turizmu sunca i mora“, a sve više na sveukupnom doživljaju destinacije. Suvremeni turisti sve više cijene element...
Važnost kibernetičke sigurnosti u upravljanju poslovnim procesima na primjeru INA d.d.
Važnost kibernetičke sigurnosti u upravljanju poslovnim procesima na primjeru INA d.d.
Maro Dodig
Digitalizacija i razvoj novih tehnologija omogućili su nove oblike poslovanja, a uz njih i nove oblike opasnosti za poslovanje. Kibernetička sigurnost je, kao i običan lanac, jaka onoliko koliko je jaka njena najslabija karika. Stvaranje što sigurnijeg okružja u svakom segmentu online poslovanja je u današnje vrijeme imperativ za stabilan rad svakog poduzeća. Ono omogućava nesmetan rad i nisku stopu rizika narušavanja kvalitete poslovanja što definitivno predstavlja izazov za...
Važnost kompetentnih i motiviranih zaposlenika za uspješnost poslovanja nacionalnih parkova
Važnost kompetentnih i motiviranih zaposlenika za uspješnost poslovanja nacionalnih parkova
Marko Rumenović
Znanstvenike i istraživače je oduvijek zanimala motivacija i kompetentnost zaposlenika za obavljanje posla, posebice u doba kad ljudi postaju ključni kapital organizacija za opstanak na tržištu i ostvarivanje konkurentske prednosti. Nacionalni parkovi jesu zaštićena područja koja svojom ljepotom i izvornom vrijednošću masovno privlače posjetitelje. S obzirom na osjetljivost područja, menadžeri u nacionalnim parkovima moraju privući, educirati i motivirati zaposlenike koji će...
Važnost korporativnog građanstva u strateškom usmjerenju multinacionalnih korporacija na primjeru Elan d.o.o.
Važnost korporativnog građanstva u strateškom usmjerenju multinacionalnih korporacija na primjeru Elan d.o.o.
Ana Marija Rosić
Svrha ovog diplomskog rada je utvrditi ulogu korporativnog građanstva u poslovanju multinacionalnih korporacija. Koncept korporativnog građanstva koji kroz četiri dimenzije koje obuhvaća – ekonomsku, pravnu, etičku i filantropsku podržava različite investicije korporacija u društvenu okolinu u kojoj posluje. Cilj svake korporacije je dugoročno biti održiv na tržištu. Velika involviranost potrošača te mnogobrojna konkurencija postavljaju ljestvicu visoko u svim aspektima...
Važnost kulturnih manifestacija u razvoju turizma na primjeru Dubrovačkih ljetnih igara
Važnost kulturnih manifestacija u razvoju turizma na primjeru Dubrovačkih ljetnih igara
Iva Prugovečki
Turizam je danas u Hrvatskoj najznačajnija gospodarska grana,a turistička putovanja postaju jedna od osnovnih ljudskih potreba. Samo sunce i more nisu višedovoljni za privlačenjeturista u destinaciju jer turisti traže nešto više. Kulturni turizam postaje sve popularniji turistima koji svoj odmor odluče provesti aktivnije. U svjetskim turističkim kretanjima bilježi se stalan porast interesa za putovanjima koja sadržavaju kulturnu komponentu. Turisti su počeli tražiti nova...
Važnost kvalitete u uslužnoj djelatnosti hotelskih poduzeća
Važnost kvalitete u uslužnoj djelatnosti hotelskih poduzeća
Tatjana Žegarac
Kvalitetu možemo promatrati sa stajališta proizvođača, potrošača, tržišta i društva. Ovaj rad je fokusiran na kvalitetu sa stajališta kupaca, odnosno gostiju hotela u Hrvatskoj. Riječ je o kvaliteti u uslužnim djelatnostima i utjecaju na zadovoljstvo i ponašanje potrošača. Analizirat će se utjecaj kvalitete usluge na zadovoljstvo kupaca i ponašanja kupaca u hotelima u Republici Hrvatskoj. Također, analizirat će se čimbenici kvalitete usluga, kako bi se uvidjelo koji...
Važnost kvalitetnog selekcijskog procesa za suvremene organizacije
Važnost kvalitetnog selekcijskog procesa za suvremene organizacije
Natali Šalamon
Važnost dobro odabranih i kvalitetnih selekcijskih procesa prepoznata je u poslovnoj praksi suvremenih organizacija te je poznato da kvalitetan selekcijski proces predstavlja konkurentsku prednost u današnje vrijeme. Predmet istraživanja diplomskog rada je cjelovit selekcijski proces, od početne faze selekcijskog procesa pa do detaljne analize selekcijskih metoda i tehnika koje se najčešće koriste u suvremenom poslovanju. Analiziraju se faze, modeli i metrijska obilježja selekcijskih...
Važnost lokacije trgovačkog centra pri odabiru prodavaonice odjeće i obuće
Važnost lokacije trgovačkog centra pri odabiru prodavaonice odjeće i obuće
Manuela Matijević
Pojava trgovačkih centara donosi nove promjene koje se sve više uočavaju u kupovnim navikama potrošača. Potrošači zamjenjuju kupovinu u centru grada sa kupovinom u zatvorenim trgovačkim centrima. Razlog tome je taj što ih privlače ključni maloprodavači koji se nalaze u trgovačkim centrima. Trend pojave trgovačkih centara nakon Amerike širi se u Europu te u Hrvatsku, a primjetno je da također postoje različite strane i domaće definicije trgovačkih centara ovisno o zemljama...
Važnost malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s naglaskom na Sisačko - moslavačku županiju
Važnost malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s naglaskom na Sisačko - moslavačku županiju
Monika Grd
Poduzetništvo je u sadašnjim okolnostima ključan faktor razvoja svjetskog gospodarstva, a malo gospodarstvo postaje sve prisutniji pojam. Mala poduzeća su u Republici Hrvatskoj, ali i u Sisačko – moslavačkoj županiji najbrojniji i zapošljavaju najviše zaposlenih, no pokazatelji poslovanja pokazuju kako se treba povećati aktivnost gospodarstva jer pokazatelji nisu na zadovoljavajućoj razini. U razvoju malog gospodarstva bitne su inovacije i spremnost poduzetnika na promjene ali i...

Paginacija