Paginacija

Uloga komunikacije marke putem društvenih mreža u izgradnji povjerenja i lojalnosti potrošača
Uloga komunikacije marke putem društvenih mreža u izgradnji povjerenja i lojalnosti potrošača
Anđela Ljubičić
U ovome radu prikazana je uloga komunikacije marke putem društvenih mreža u izgradnji povjerenja i lojalnosti potrošača. U suvremenom poslovnom svijetu, pojava društvenih mreža revolucionirala je način na koji marke komuniciraju s potrošačima. Društvene mreže postale su integrale platforme za komunikaciju marki, zbog svoje široke upotrebe i interaktivne prirode. Ovaj rad iznosi teorijske spoznaje o društvenim mrežama, povjerenju u marku i lojalnosti potrošača prema marki....
Uloga konkurentnosti gospodarstva u održivom razvoju odabranih tranzicijskih zemalja Europske Unije
Uloga konkurentnosti gospodarstva u održivom razvoju odabranih tranzicijskih zemalja Europske Unije
Zvonimir Andrić
Konkurentnost je sposobnost zemlje, industrije, poduzeća ili pojedinca da proizvodi proizvode ili pruža usluge kvalitetnije i bolje od ostalih sudionika na tržištu. Održivi razvoj je pogled na svijet kroz skup ciljeva kojima treba težiti, a podrazumijeva svijet u kojem je gospodarski napredak relativno jednako raprostranjen, eliminira se siromaštvo, a sam okoliš je zaštićen od uništenja i propadnja. Konceptu održivog razvoja primarno je zadovoljenje svih potreba sadašnjih...
Uloga kontejnerskog prometa u lukama Rijeka i Kopar
Uloga kontejnerskog prometa u lukama Rijeka i Kopar
Nikola Jukić
U uvodnom poglavlju opisiju se predmeti i cilj rada, izvori i metode prikupljanja podataka te se poglavlje zaključuje objašnjavanjem sadržaja i strukture rada. U posljednjem petom poglavlju iznesena su zaključna razmatranja.
Uloga kontrolinga kao potpore uspješnom menadžmentu u poduzećima na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Uloga kontrolinga kao potpore uspješnom menadžmentu u poduzećima na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Andrea Zovko
Menadžment i kontroling su dvije međusobno povezane funkcije unutar poduzeća koja pomažu poduzeću u uspješnom poslovanju. Kontroling se može definirati kao funkcija i podsustav menadžmenta koji pridonosi povećanju efikasnosti i efektivnosti ukupnog poslovanja poduzeća, a menadžment je specifična potreba svake institucije. Cilj ovog diplomskog rada je objasniti međuovisnu vezu menadžmenta i kontrolinga, te empirijski istražiti značenje kontrolinga u poduzećima koja su...
Uloga kontrolinga u hrvatskim financijskim regulatornim i nadzornim tijelima
Uloga kontrolinga u hrvatskim financijskim regulatornim i nadzornim tijelima
Matija Lončarek
Kontroling je proces upravljanja i kontroliranja poslovnih aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva organizacije. U današnjem vremenu, obilje promjena i neizvjesnosti zahtijeva sustavno praćenje, analizu podataka i prilagodbu strategija. Upravo kontroling pomaže organizacijama da ostanu agilne, prepoznaju potrebe za prilagodbama te donose informirane odluke kako bi se uspješno nosile s dinamičnim poslovnim okruženjem. Jedna od glavnih karakteristika financijskih tržišta u posljednje...
Uloga kontrolinga u marketingu i evaluaciji uspješnosti marketinških aktivnosti
Uloga kontrolinga u marketingu i evaluaciji uspješnosti marketinških aktivnosti
Dora Črnko
Kontroling kao podrška menadžmentu zauzima vrlo važnu ulogu u poslovanju. Osim što omogućava prilagodbu unutarnjim i vanjskim promjenama ono osigurava poduzeću određenu poziciju na tržištu ako se kvalitetno provodi. Porastom važnosti marketinga u poslovanju, širenju tržišta i osvajanju zasluženog tržišnog udjela raste potreba za uvođenjem koncepta kontrolinga u marketinške odjele. U segmentu turizma konkurencija je stalno prisutna, stoga je potreban promišljeni pristup...
Uloga kontrolinga u operativnom planiranju na primjeru leasing društva
Uloga kontrolinga u operativnom planiranju na primjeru leasing društva
Franka Radić
Leasing tržište u Hrvatskoj bilo je pod snažnim utjecajem negativnih ekonomskih trendova od 2008. g. do danas. Sva leasing poduzeća zabilježila su pad vrijednosti imovine i prihoda, a većina poduzeća je poslovala sa gubitkom. Unatoč tome, UCLH bilježi najbolje poslovne rezultate na tržištu, ima najoptimalnije financijske pokazatelje te predstavlja benchmark na leasing tržištu. S obzirom da se u volatilnim tržišnim uvjetima strateški obzor menadžmenta sužava, operativno...
Uloga kontrolinga u poslovanju Hrvatske elektroprivrede d.d.
Uloga kontrolinga u poslovanju Hrvatske elektroprivrede d.d.
Barbara Beljo
Kontroling je multidisciplinaran i suvremen proces usmjeren prikupljanju podataka iz različitih organizacijskih jedinica unutar poslovnog sustava s ciljem upravljanja poslovnim rezultatom kroz koordinaciju i integraciju poslovnih procesa. Važnost kontrolinga je u pružanju podrške menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka i usklađivanju zacrtanih planova i ostvarenih rezultata. Cilj pisanja ovog rada je donijeti zaključak kolika je važnost uloge kontrolinga i prikazati način...
Uloga kontrolinga u poslovanju poduzeća "Tokić d.o.o."
Uloga kontrolinga u poslovanju poduzeća "Tokić d.o.o."
Margareta Mak
Vlasnici i menadžment se u današnje vrijeme susreće s dinamičkom okolinom, sve je sklono naglim promjenama, te je za uspješan opstanak poduzeća potreban kontroling. Kontroling omogućuje stručnu podršku menadžmentu. Današnja poduzeća susreću se s problemima gdje je potražnja uvelike manja od same ponude proizvoda i usluga, a okolina ekstremno dinamička. Zadatak kontrolinga je usmjeriti poduzeće budućnosti i izabrati kvalitetne strategije za uspješno poslovanje....
Uloga kontrolinga u poslovanju poduzeća Medialab d.o.o.
Uloga kontrolinga u poslovanju poduzeća Medialab d.o.o.
Morena Božina
Današnji poslovni svijet je prepun neizvjesnosti i poslovna okolina je ekstremno dinamička stoga se u poduzeća uvodi odjel kontrolinga kao nadopuna i stručna podrška menadžmentu te način rasterećenja i preuzimanja dijela odgovornosti od menadžmenta. Osnovna funkcija kontrolinga je ekonomski savjetovati i biti partner menadžmentu koristeći kontrolerske alate i instrumente u svrhu postizanja ciljeva poduzeća. Medilab d.o.o. je zastupnik, uvoznik i distributer medicinske opreme i...
Uloga kontrolinga u primjeni sustava poslovne inteligencije
Uloga kontrolinga u primjeni sustava poslovne inteligencije
Vesna Primorac
U ekstremno dinamičnom i volatilnom okruženju suvremene kompanije se moraju brzo prilagođavati uvjetima u okolini i postati izrazito fleksibilne. U takvom okruženju zajednički zadatak menadžmenta i kontrolinga je očuvanje vitalnosti poduzeća, te postizanje konkurentske prednosti i poslovnog uspjeha. Kontroling kao stručna podrška menadžmentu osigurava transparentnost i primjenu metoda kojom se postiže efikasnost i efektivnost u radu menadžmenta. Poslovna inteligencija, kao...
Uloga korisničkih recenzija u percepciji sigurnosti kupnje u digitalnom okruženju
Uloga korisničkih recenzija u percepciji sigurnosti kupnje u digitalnom okruženju
Matea Stefanov
Internetska trgovina jedna je od najbrže rastućih djelatnosti u svijetu te danas gotovo da niti nema poduzeća koje na neki način svojom ponudom nije prisutno na internetu. Unatoč tome, sigurnosni rizici koje percipiraju potrošači onemogućuju toj djelatnosti ostvarenje svog punog potencijala. Tradicionalna komunikacija od usta do usta odavno je poznata kao jedna od najuspješnijih metoda signalizacije pouzdanosti, uglavnom iz razloga što su potrošači skloniji vjerovati...

Paginacija