Paginacija

Uloga korporativnog sveučilišta u razvoju intelektualnog kapitala i talenata u organizaciji
Uloga korporativnog sveučilišta u razvoju intelektualnog kapitala i talenata u organizaciji
Antonio Sadarić
U suvremenoj ekonomiji znanja koju obilježava agresivna konkurencija i konstanta borba za stvaranjem dodatnih konkurentskih prednosti, znanje postaje ključan resurs koji se u organizacijama manifestira kao forma intelektualnog kapitala. S rastom potrebe za obrazovanjem širokog spektra zaposlenika u suvremenim korporacijama, razvijen je koncept korporativnog sveučilišta kao metode strateškog pristupa razvoju kompetencija zaposlenika. S obzirom da su u središtu aktivnosti korporativnog...
Uloga kratkih videozapisa kao oblika sadržaja u marketingu sadržaja
Uloga kratkih videozapisa kao oblika sadržaja u marketingu sadržaja
Adrijana Sladoljev
Brojna istraživanja predstavljaju kratki video kao najpopularniji i najučinkovitiji oblik sadržaja u digitalnom marketingu. Unatoč tome, istraživanja koja promatraju marketinške mogućnosti kratkih videozapisa su rijetka, osobito istraživanja koja se provode na uzorku stručnjaka za kratke videozapise. Cilj diplomskog rada je prikupiti i analizirati dosadašnje spoznaje o marketingu sadržaja i specifičnostima kratkih videozapisa kako bi se stvorila podloga za primarno istraživanje....
Uloga kredibiliteta utjecajnih osoba u izgradnji povjerenja u marke kozmetičkih proizvoda
Uloga kredibiliteta utjecajnih osoba u izgradnji povjerenja u marke kozmetičkih proizvoda
Valentina Lepušić
Oglašivači zbog sve bržeg razvoja društvenih medija te činjenice da su potrošači u današnje vrijeme suočeni s velikim brojem dostupnih informacija, promotivnih poruka i izvora informacija sve češće počinju koristiti utjecajne osobe odnosno influencere kao način da pridobiju potrošačevu pažnju. Naime, potrošači danas sve manje vjeruju plaćenim oglasima, a jača njihovo povjerenje u preporuku ljudi koji su im “bliski”. Upravo je zbog tog nepovjerenja potrošača prema...
Uloga kredibiliteta utjecajnih osoba u oblikovanju stavova i namjeri kupnje njihovih proizvoda i usluga
Uloga kredibiliteta utjecajnih osoba u oblikovanju stavova i namjeri kupnje njihovih proizvoda i usluga
Tea Marolin
Utjecajne osobe su zbog većeg razvoja i upotrebe društvenih mreža postale sve zastupljenije. Naime, ne pojavljuju se samo u ulozi podržavatelja drugih marki, već kako im raste popularnost i prihodi od podržavanja drugih marki, posljednjih godina sve češće razvijaju vlastite marke. Motivirani potencijalno većom zaradom i drugim utjecajnim osobama koje su razvile uspješne marke proizvoda ili usluga, razvijaju razne marke odjeće, marke kozmetike, fitness treninge pa sve do agencija...
Uloga kriznog komuniciranja u održavanju kontinuiteta poslovanja
Uloga kriznog komuniciranja u održavanju kontinuiteta poslovanja
Areta Stanin
Upravljanje poslovnim kontinuitetom postala je važna odrednica uspješnosti poslovanja organizacije. Iako krize imaju različite uzroke i utjecaje, u trenutku nastupanja krize poduzeće mora imati spreman plan kontinuiteta zbog ograničenog vremena koje ima za odgovor na krizu. Prekidi u poslovanju mogu dovesti do razornih posljedica i dugoročnih financijskih problema. Iz tog razloga potrebno je izraditi i implementirati i krizni komunikacijski plan koji će biti osnova za komunikaciju...
Uloga kriznog menadžmenta na primjeru elektroničkog trgovanja
Uloga kriznog menadžmenta na primjeru elektroničkog trgovanja
Sven Koch
Diplomski rad „Uloga kriznog menadžmenta na primjeru elektroničkog trgovanja“ bavi se problematikom kriznog menadžmenta u elektroničkoj trgovini. Razvoj informacijske tehnologije doveo je do razvoja Interneta u sklopu kojega se razvio novi oblik trgovanja, elektronička trgovina. Budućnost elektroničkog trgovanja je svijetla te zbog toga treba obratiti pažnju na ulogu koju krizni menadžment ima u istom. S obzirom na milijunski broj kupaca i prodavača koji sudjeluju u tom obliku...
Uloga kriznog menadžmenta u reputacijskoj krizi
Uloga kriznog menadžmenta u reputacijskoj krizi
Mihaela Bakin
U suvremenom poslovnom okruženju, uloga kriznog menadžmenta u reputacijskoj krizi pokazuje se ključnom za očuvanje ugleda poduzeća. Fokusirajući se na konkretne rizike, ali i strategije u postupku redukcije reputacijske krize poduzeća, prepoznaje se važnost proaktivnog pristupa u suočavanju s izazovima koji mogu ugroziti imidž. Ključni elementi su digitalna prisutnost, transparentnost u komunikaciji, društvena odgovornost, utjecaj društvenih medija, globalni doseg i lokalna...
Uloga kulture prilikom prijenosa znanja unutar multinaconalne kompanije
Uloga kulture prilikom prijenosa znanja unutar multinaconalne kompanije
Darko Petrinec
Iz odabrane literature rada su se mogla vidjeti najvažnija saznanja vezana uz proces transfera znanja te su se mogli uočiti brojni kulturni faktori koji ograničavaju/utječu na transfer znanja. Zaključak je kako kultura igra kritičnu ulogu u procesu transfera znanja, a uočeno je kako podružnice i proces obrnutog transfera znanja imaju veliku važnost za stjecanje nove konkurentske prednosti MNK. Uslijed povezanosti u mrežu raste važnost podružnica koje iz isključivih primatelja...
Uloga kulture u međunarodnom poslovanju
Uloga kulture u međunarodnom poslovanju
Daria Šakić
Svaki je čovjek kao pojedinac definiran raznim vanjskim čimbenicima, a među njima se značajno ističe i kultura. Kultura predstavlja identitet nacije te ima snažan utjecaj na pojedinca, grupu i cijelo društvo. Ona je sustav određene cjelovitosti čovjekovog djelovanja i bivanja, a ujedno i način života te je posrednik između čovjeka kao osobnosti i kao člana grupe te okoline u kojoj se zbiva život. Međunarodno poslovanje predstavlja oblike poslovanja poduzeća koje su...
Uloga kulturnih manifestacija u kreiranju turističke ponude grada Karlovca
Uloga kulturnih manifestacija u kreiranju turističke ponude grada Karlovca
Natalija Blažević
Kulturni turizam, događanja, festivali i manifestacije postaju sve važniji oblik turističke ponude, poput muzeja i galerija, i njih je potrebno pretvoriti u turistički proizvod kako bi se mogli uključivati u ponudu turističke destinacije. Kulturne manifestacije su snažan pokretač turizma i sve važniji faktor strategija razvoja gradova, regija i država. Događanja povećavaju stupanj atraktivnosti turističkom mjestu i time obogaćuju sadržaj boravka i stvaraju mogućnost veće...
Uloga kvalitete usluga i politika prema klijentima u djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Uloga kvalitete usluga i politika prema klijentima u djelatnosti za njegu i održavanje tijela
Kristina Ferenčak
Ovaj rad proučava teorijsku pozadinu klasifikacije korisnika u uslužnim djelatnostima, psihološke potrebe korisnika usluga i njihova očekivanja pri primanju usluga. Osim toga, proučava i determinante usluga i kvalitete usluga te primjene politika odnosa prema klijentima. Svrha ovog rada je ispitati naslućuju li klijenti pri korištenju usluga kako su i jesu li na neki način klasificirani od strane uslužnog osoblja te kako je to utjecalo na njihovo zadovoljstvo uslugom. Istraživanje...
Uloga kvalitete usluge i imidža prodavaonice u izgradnji imidža i namjeri kupnje privatne marke
Uloga kvalitete usluge i imidža prodavaonice u izgradnji imidža i namjeri kupnje privatne marke
Katarina Ivandić
Privatne marke danas imaju sve značajniju ulogu jer trgovcima služe za uspostavljanje diferencijacije, zadržavanje kupaca ili povećanje prihoda. Stoga je cilj trgovca da njegova privatna marka bude pozitivno smještena u svijesti potrošača. Dosadašnja istraživanja pokazala su pozitivnu vezu u odnosu imidža prodavaonice i kvalitete usluge te imidža privatne marke i namjere kupnje. Cilj ovoga rada bio je utvrditi ulogu koju kvaliteta usluge i imidž prodavaonice imaju u izgradnji...

Paginacija