Paginacija

Uloga ljudskih potencijala pri ekspatrijaciji zaposlenika
Uloga ljudskih potencijala pri ekspatrijaciji zaposlenika
Anja Melvan
Ekspatrijacija zaposlenika predstavlja uspješan model kako svjetske kompanije mogu proširiti svoje poslovanje izvan nacionalnih granica te ostati konkurentne na tržištu. U ovom radu je predstavljena: (1.) uloga ekspatrijata u svjetskim kompanija, (2.) razlozi ekspatrijacije i koristi od ekspatrijacije zaposlenika, (3.) problemi s kojima se kompanije suočavaju kod ekspatrijacije zaposlenika i (4.) aktivnosti koje odjel za ljudske potencijale provodi pri ekspatrijaciji zaposlenika, a to...
Uloga malih neovisnih trgovaca u razvoju istarske županije
Uloga malih neovisnih trgovaca u razvoju istarske županije
Milan Puljiz
Motivacija za izradu specijalističkog rada proizlazi iz aktualne gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj, dinamičkim promjenama hrvatske maloprodaje u posljednjih petnaestak godina te brojnim izazovima pred kojima se Hrvatska nalazi u procesima globalizacije, tranzicije, ekonomske integracije te internacionalizacije i koncentracije maloprodaje. U poticanju razvoja maloprodaje značajan faktor je maloprodajna politika u smislu jačanja maloprodaje organizacijske strukture te eliminacije...
Uloga malog gospodarstva u gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske
Uloga malog gospodarstva u gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske
Ana Bušić
Gospodarstvo Republike Hrvatske se u novije vrijeme polako razvija te postepeno postaje dio globalnog tržišta gdje se potrebno prilagođavati suvremenim uvjetima poslovanja. Uspoređujući gospodarski rast i razvoj Republike Hrvatske s drugim zemljama Europske unije, može se zaključiti kako Hrvatska znatno zaostaje za europskim prosjekom. Vrlo važnu ulogu u gospodarstvu Republike Hrvatske ima malo gospodarstvo koje obuhvaća mikro, mala i srednja gospodarstva. Upravo malo gospodarstvo...
Uloga manifestacija u turizma grada Varaždina
Uloga manifestacija u turizma grada Varaždina
Maria Brebrić
U ovome završnom radu će se govoriti o ulogama manifestacija u turizma grada Varaždina. Bit će korišteni podaci Državnog zavoda za statistiku, Ministarstva turizma i Turističke zajednice grada Varaždina te rezultati online ankete preko Google Formsa. Cilj je kroz dobivene i istražene statičke podatke prikazati koliko manifestacije mogu biti važne za grad Varaždin te koliko utječu na razvoj turizma. Također bit će moguće vidjeti usporedbu Varaždina i njezine županije u...
Uloga manifestacija u turizmu grada Zagreba
Uloga manifestacija u turizmu grada Zagreba
Ivan Kolar
Današnja kretanja u turizmu u mnogočemu se razlikuju od kretanja u prošlosti. Dominantni turistički motivi još uvijek su tradicionalni sunce i more turizam, ali radi zadovoljenja svojih specifičnih individualnih potreba sve se više javlja potražnja za novim i neistraženim turističkim destinacijama. Potražnja za takvim destinacijama rezultirala je organiziranjem događaja kao odgovor na nove motive turističkih dolazaka. Organiziranje događaja u svrhu unaprjeđenja turističke...
Uloga marke poslodavca u privlačenju i zadržavanju zaposlenika
Uloga marke poslodavca u privlačenju i zadržavanju zaposlenika
Ivana Krznarić
U današnje vrijeme koje je obilježeno globalizacijom, gospodarskom krizom i sve većom konkurencijom zaposlenici predstavljaju ključni resurs. Upravo zbog toga se organizacije sve više okreću razvoju marke poslodavca koja im omogućuje da brže i lakše dođu do kvalitetnih zaposlenika. Marka poslodavca omogućuje veliki „pool“ talenata iz kojega organizacije izabiru ne samo najkvalitetnije nego i one koji najbolje odgovaraju organizacijskoj kulturi, vrijednostima i stavovima...
Uloga marketinga na društvenim medijima u razvoju svijesti o marki i lojalnost marki
Uloga marketinga na društvenim medijima u razvoju svijesti o marki i lojalnost marki
Karla Ravlić
Predmet ovog diplomskog rada je uloga marketinga na društvenim medijima u razvoju svjesnosti o marki i lojalnosti marki. Cilj rada je ispitati ulogu marketinških aktivnosti na društvenim medijima u izgradnji svijest o marki te analizirati ulogu svijesti o marki u izgradnji lojalnosti marki. U svrhu ispunjenja navedenih ciljeva, odabrana je kvantitativna metodologija prikupljanja podataka, odnosno ispitivanje je provedeno putem anketnog upitnika na namjernom prigodnom uzorku od 106...
Uloga marketinga u franšiznom poslovanju
Uloga marketinga u franšiznom poslovanju
Davor Kršul
Ovaj rad analizira marketinške postupke kako prilikom ulaska franšize na neko tržište tako i tijekom poslovanja franšize na tržištu. Analiziraju se koncepcije tržišnog nastupa prilikom davanja franšize, ključni čimbenici za tržišni nastup te se proučavaju strategije franšiza u primjeni marketinških postupaka. Diskutira se o odabiru marketinške strategije prilikom franšiznog nastup te se navode primjeri uspješnih franšiza u Republici Hrvatskoj. Kako bi se franšizni...
Uloga marketinške komunikacije putem digitalnih platformi u procesu odabira poslodavca
Uloga marketinške komunikacije putem digitalnih platformi u procesu odabira poslodavca
Monika Dražetić
Pronalazak novog posla predstavlja veliki izazov za pojedince u današnje vrijeme. Sam proces donošenja odluke o zaposlenju je izrazito kompleksan s obzirom da se radi o odluci koja ima dugoročne posljedice na život pojedinca. S druge strane imamo poduzeća koja se bore za mlade talente na tržištu rada. Poduzeća su počela razvijati marku poslodavca kako bi što uspješnije privukli mlade talente koji su potrebni kako bi poduzeće što uspješnije djelovalo te kako bi bili...
Uloga marketinške logistike u funkciji stjecanja konkurentske prednosti poduzeća
Uloga marketinške logistike u funkciji stjecanja konkurentske prednosti poduzeća
Nikša Kušec
Sadržaj ovog diplomskog rada je prikaz kako marketinška logistika utječe na stjecanje konkurentske prednosti logističkih poduzeća. Ovaj rad će uzima u obzir znanstvenu literaturu i hipoteze koje se navode unutar nje te kroz primarno istraživanje dokazuje ili pobija činjenice koje su u navedene u tim znanstvenim radovima. Kroz diplomski rad se upoznaje koji trenutni trendovi utječu na stvaranje konkurentske prednosti u logističkim poduzećima. Marketing inovacija kao jedan od...
Uloga marketinških aktivnosti u sportskim događanjima
Uloga marketinških aktivnosti u sportskim događanjima
Anika Vidić
Marketing je uključen u svaki dio sportskog događanja. Od same početne ideje pa sve do njezine realizacije, pa čak i nakon. Marketing je zaslužan za kreiranje poruke i njezino prenašanje publici, prepoznavanje potreba potrošača i zadovoljenje tih potreba, analiza komunikacije koja je uspostavljenja između organizacije i primatelja poruke, isticanje dodatne vrijednosti samog proizvoda ili usluge itd. Sam slogan Olimpijskih igara „Brže! Više! Jače!“ je poticajne naravi i...
Uloga marketinških strategija u kreiranju poslovnog modela za prehrambene dječje proizvode
Uloga marketinških strategija u kreiranju poslovnog modela za prehrambene dječje proizvode
Ivana Rubinić
Ovaj diplomski rad se bavi tematikom iz područja marketinga hrane usmjerenog djeci i poslovnih modela usmjerenih dječjim prehrambenim proizvodima. Cilj rada je utvrditi kako djeca primjećuju oglase dječjih prehrambenih proizvoda čiji proizvođači nude premijske igračke te djeci prilagođene ambalaže. Kroz istraživanje je potvrđeno kako kod djece u dobi od 4 do 12 godina postoji veća sklonost za hranom koja sadrži veće količine šećera i masti. Uzrok tome su marketinške...

Paginacija