Paginacija

VAŽNOST I ZNAČENJE ELEMENATA MARKETINŠKOG SPLETA U MALOPRODAJI MODE
VAŽNOST I ZNAČENJE ELEMENATA MARKETINŠKOG SPLETA U MALOPRODAJI MODE
Maja Tolić
Velike i brze promjene na tržištu maloprodaje, a posebno na tržištu maloprodaje modnih proizvoda, iziskuju neprestanu brigu o kreiranju najdjelotvornijeg marketinškog spleta. Slijedom toga, cilj ovog rada bio je istražiti značenje pojedinih elemenata marketinškog spleta u maloprodaji modnih proizvoda na hrvatskom tržištu. U tu svrhu provedeno je empirijsko istraživanje na uzorku od 537 ispitanika. Ono je provedeno pomoću elektronskog anketnog upitnika, koji je...
VAŽNOST INFORMACIJSKO KOMUNKACIJSKE TEHNOLOGIJE U PODUZETNIŠTVU U UVJETIMA POJAVE EKONOMSKE KRIZE
VAŽNOST INFORMACIJSKO KOMUNKACIJSKE TEHNOLOGIJE U PODUZETNIŠTVU U UVJETIMA POJAVE EKONOMSKE KRIZE
Samantha Kiš
Ovaj rad bavi se važnošću informacijsko-komunikacijske tehnologije u poduzetništvu u uvjetima pojave ekonomske krize. Tema je posebno aktualna jer se trenutačno gotovo cijeli svijet nalazi u krizi uzrokovanoj borbom protiv pandemije virusa COVID-19. Utvrđeno je kako tehnologija općenito ima veliki značaj u suvremenom poduzetništvu, a posebno u uvjetima pojave ekonomske krize. Aktualna kriza mnoga je poduzeća prisilila na digitalizaciju, što je samo još više naglasilo značaj...
VAŽNOST ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA U UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE USPJEŠNOSTI U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI
VAŽNOST ISTRAŽIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA U UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE USPJEŠNOSTI U MLJEKARSKOJ INDUSTRIJI
Anamaria Husinec
U današnje vrijeme poslovanje poduzeća podrazumijeva kontinuirano istraživanje tržišta za potrebe segmentacije tržišta, razvoja proizvoda, prodaje, marketinških kampanja i sl. Jedno od bitnijih istraživanja koja poduzeća moraju uvrstiti u svoje poslovanje jest istraživanje zadovoljstva korisnika proizvodima i uslugama. Takva vrsta istraživanja vrlo je važna za poduzeća jer im daje pokazatelj tko su njihovi potrošači, čime su oni zadovoljni, a što bi voljeli promijeniti....
VAŽNOST KRATKIH LANACA OPSKRBE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA I KONZUMACIJA LOKALNE HRANE TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
VAŽNOST KRATKIH LANACA OPSKRBE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA I KONZUMACIJA LOKALNE HRANE TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
Luka Žilić
Predmet istraživanja ovog rada je istražiti važnost kratkih lanaca opskrbe poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za vrijeme pandemije COVID-19. Njezina pojava imala je značajan utjecaj na sve aspekte ljudskih života pa tako i na potražnju potrošača za hranom. Potrošači sve više brinu o porijeklu hrane koju konzumiraju i o načinu njezina tretiranja. Ovim radom analiziran je utjecaj pandemije COVID-19 na kupovinu lokalne hrane. Provedeno je primarno istraživanje pomoću anketnog...
VAŽNOST KVALITETNOG MENADŽMENTA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE SPORTSKIM KLUBOM
VAŽNOST KVALITETNOG MENADŽMENTA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE SPORTSKIM KLUBOM
Tea Kopinč
Sportski klubovi i sportske organizacije razvijale su se od spontanoga udruživanja radi vježbanja do organizacija svjetske veličine koje nude razne vrste sportskih usluga. Danas je stupanj razvijenosti sportskih organizacija vrlo visok te je za konkurentsku prednost i održivost izuzetno važan menadžment koji će istu voditi. Sportski menadžment, uzimajući u obzir univerzalnost menadžmenta, ali i specifičnosti sportskih organizacija, razvio se s ciljem upravljanja sportskim...
VAŽNOST MARKETINGA DOGAĐAJA U RAZVOJU E-SPORTA
VAŽNOST MARKETINGA DOGAĐAJA U RAZVOJU E-SPORTA
Nikola Vladić
Marketing kao disciplina bitan je faktor u svakom poslovnom procesu, pa je stoga bitan i u e-sportu. E-sport predstavlja novi trend u svijetu zabave koji svoj razvoj mora zahvaliti marketingu događaja. U radu se nalaze se bitne činjenice o samom marketingu događaja, kao i povijest i razvoj e-sporta. Korišteni su kvantitivni podatci preuzeti od samih kompanija koje se nalaze na tržištu e-sporta ili vezanih uz to tržište. Iako podataka nema mnogo zbog kratkog trajanja ovog trenda, neke...
VAŽNOST MARKETINGA ZA HOTELSKO POSLOVANJE
VAŽNOST MARKETINGA ZA HOTELSKO POSLOVANJE
Antonija Meštrović
Hotelijerstvo je važan dio turizma u kojem najvažniju ulogu imaju turisti, njihove potrebe, ponašanje i dojam nakon putovanja. Sukladno tome što je hotelijerstvo najviše usredotočeno na goste i njihove potrebe vrlo je važno uspješno primijeniti marketing u poslovanju hotela, te tako ostvariti ciljeve poslovanja. Osnovna važnost odjela marketinga u hotelu je to što određuje i planira cjelokupno poslovanje hotela. Ono kreira nove proizvode i usluge, načine prodaje i promidžbu...
VAŽNOST MENADŽERSKIH VJEŠTINA VODITELJA PROJEKTA KOD PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
VAŽNOST MENADŽERSKIH VJEŠTINA VODITELJA PROJEKTA KOD PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA
Zrinka Lončar
U ovom radu predstavljene su najvažnije definicije i odrednice projekta, kao i metodologija koja se koristi kod projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje u tekstu: ESI fondovi) te koji ESI fondovi su na raspolaganju u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da voditelj projekta ima ključnu ulogu u projektnom menadžmentu, kroz ovaj rad identificirane su i analizirane menadžerske vještine potrebne za kvalitetnu i pravovremenu pripremu i provedbu...
VAŽNOST MIGRACIJA ZA TRŽIŠTE GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
VAŽNOST MIGRACIJA ZA TRŽIŠTE GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
Nevenka Skender
Graditeljstvo predstavlja jednu od najvažnijih grana hrvatskog gospodarstva koja se nakon gospodarske i ekonomske krize počinje oporavljati 2012. godine. Građevinsku industriju u Hrvatskoj karakteriziraju obilježja proizvodnog i uslužnog sektora te ona ima veliki utjecaj na rast gospodarstva u cjelini, direktno i indirektno. Zapošljavanje velikog broja stanovništva, kako domaćeg tako i stranog, potiče razvoj tehnologija i inovativnosti. U radu su objašnjeni glavni pojmovi poput...
VAŽNOST OBITELJSKOG PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
VAŽNOST OBITELJSKOG PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ivona Babić
Poduzetništvo je ekonomska aktivnost koja potiče gospodarski rast, razvija osobne potencijale i razvija opće društvene interese. Poduzetnik koristeći se poduzetničkom idejom, ulažući kapital u njenu provedbu i preuzimajući rizik stvara proizvod ili uslugu od koje u budućnosti očekuje dobit. Promatrajući poduzeće po kriteriju veličine može se razlikovati od promatranja prema broju zaposlenih, vrijednosti uloženog kapitala, veličini ostvarenog godišnjeg prihoda, vrijednosti...
VAŽNOST ODLUKA MENADŽERA
VAŽNOST ODLUKA MENADŽERA
Andrea Barošević
Važnost dobrih odluka menadžera očituje se u stvaranju konkurentnosti, to jest konkurentske prednosti kao osnove koja određuje uspjeh poduzeća. Menadžer svojim iskustvom, brzinom, racionalnošću, pregledom problema, prikupljanjem informacija, unutar ili izvan kvalitetnog tima, pridonosi uspjehu cijelog poduzeća. Snosi odgovornost za svoje odluke i brine o događanjima kako unutar tako i izvan poduzeća. Menadžer mora biti spreman sam podnijeti kritiku za odluke cijelog svog tima i...
VAŽNOST POSLOVNE ETIKE ZA BUDUŽNOST EUROPSKE UNIJE
VAŽNOST POSLOVNE ETIKE ZA BUDUŽNOST EUROPSKE UNIJE
Marija Curri
Ono što je našim precima bilo ispravno ponašanje, nama možda nije. Nema opće važećih normi morala, već u različitim krajevima, vremenima i uvjetima različiti ljudi različito smatraju dobrim i lošim. Iz toga se rodio moralni relativizam, etički pravac temeljen na ideji da su sve vrijednosti i mišljenja relativni,a razlikuju se ovisno o uvjetima, osobama i kulturnom okruženju. Dakle, ne postoje univerzalna pravila primjenjiva u svim situacijama, već je određivanje dobrog i...

Paginacija