Paginacija

Uloga mobilnih aparata u kupovini
Uloga mobilnih aparata u kupovini
Ivana Srednoselec
Razvoj mobilnih aparata, te sama ovisnost ljudi o njima, nagnala je maloprodavače da se prilagode tržištu i tržišnim potrebama. Njihova prisutnost zasjenila je i računala. Internetske stranice počele su se prilagođavati prikazivanju na mobilnim aparatima, a uz njih su se počele i razvijati razne aplikacije. Same aplikacije izuzetno su prihvaćene među korisnicima mobilnih aparata zbog olakšavanja pregleda asortimana i kataloga, cijena proizvoda, lokacija prodavaonica, radnog...
Uloga mobilnih aplikacija temeljenih na lokaciji u maloprodaji
Uloga mobilnih aplikacija temeljenih na lokaciji u maloprodaji
Margareta Vukmirović
Sveprisutna tehnologija u maloprodaji ima veliki utjecaj na budućnost poslovanja, te se smatra značajnom prekretnicom u trgovini i vodećim trendom u maloprodajnom poslovanju. Sve veći broj ljudi služi se mobilnim uređajima odnosno „pametnim“ telefonima. Danas većina ljudi posjeduje neku vrstu mobilnog uređaja. Korisnici „pametnih“ mobilnih uređaja imaju mogućnost korištenja mobilnih aplikacija. Mobilna tehnologija je svojim mogućnostima iz temelja promijenila ponašanje...
Uloga mobitela u kupovini mladih
Uloga mobitela u kupovini mladih
Mislav Groznica
Mobitel se danas rašireno koristi u svim generacijama za komunikacijske i druge svrhe. Posebno ga intenzivno koriste mladi za velik broj potreba, uključujući kupovinu. Mobitel je novi medij koji se brzo razvija i prilagođen je globaliziranom informacijskom kontekstu. u ovom je završnom radu cilj opisati ulogu mobitela u kupovini mladih, odnosno važnost mobilnih uređaja za današnje društvo i funkcioniranje u njemu. U tu svrhu daje se pregled postojeće relevantne literature i...
Uloga modela ukupne nagrade u stvaranju lojalnosti zaposlenika
Uloga modela ukupne nagrade u stvaranju lojalnosti zaposlenika
Ana Baketa
Zaposlenici predstavljaju jedan od najvažnijih resursa svakog poduzeća. Upravo zato, u interesu je svih poduzeća privući i zadržati kvalitetne, stručne i motivirane zaposlenike. Ipak, zaposlenici će ostati u nekom poduzeću duže vremensko razdoblje samo ako prema tom poduzeću osjećaju iznimnu privrženost i lojalnost. Na lojalnost zaposlenika utječu brojne determinante između kojih se ističe i sustav nagrađivanja, odnosno primjena modela ukupne nagrade. Zadatak je odjela...
Uloga motiva kupnje i privlačnosti platforme kod zadovoljstva korisnika prilikom online kupovine hrane
Uloga motiva kupnje i privlačnosti platforme kod zadovoljstva korisnika prilikom online kupovine hrane
Hrvoje Sučić
Outsourcing u dostavi hrani i restoranskom poslovanju je doživio široko prihvaćanje kako među vlasnicima restorana, tako i kod potrošača. Restorani prvenstveno prihvaćaju taj model zbog mogućnosti realizacije dodatnog prihoda, šireg dosega korisnika i povećanje baze kupaca, odnosno većeg prihoda bez povećanja kapaciteta restorana. Nasuprot tome, praktičnost kupovine je, uz uštedu vremena koja omogućuje preusmjeravanje raspoloživog vremena na druge aktivnosti, postala primarni...
Uloga multinacionalnih kompanija u globalnoj ekonomiji
Uloga multinacionalnih kompanija u globalnoj ekonomiji
Ivana Čižmek
Zbog složenosti i višedimenzionalnosti, ne postoji jedinstvena definicija globalizacije. Ona općenito podrazumijeva intenzivnije međunarodno kretanje robe, kapitala, informacija i ljudi te razvoj tehnologije, institucija, pravnih sustava i infrastrukture kojima se omogućuju ova kretanja. Počeci globalizacije su rano uočeni, no pokazatelji prve prave globalizacije potječu iz kraja 20. stoljeća. Razvoj tehnologije je najviše pridonio razvoju globalizacije. Danas je globalizacija...
Uloga multinacionalnih kompanija u razvoju izabranih tranzicijskih zemalja
Uloga multinacionalnih kompanija u razvoju izabranih tranzicijskih zemalja
Rahela Vrebčević
U radu se obrađuje poslovanje multinacionalnih kompanija u izabranim tranzicijskim zemljama što uključuje Mađarsku, Češku, Sloveniju, Bugarsku i Hrvatsku. Analizirana su gospodarstva i tranzicijski procesi izabranih tranzicijskih zemalja, djelovanje multinacionalnih kompanija različitim vrstama ulaganja te konačno njihov utjecaj i razvojna uloga. Osim izravnih stranih ulaganja, veliki utjecaj i ulogu u razvoju imale su strategije izvoza i međunarodnih zajedničkih ulaganja, a...
Uloga nabave u poslovanju Studio Moderna - TV Prodaja d.o.o.
Uloga nabave u poslovanju Studio Moderna - TV Prodaja d.o.o.
Marko Košutić
Lanac opskrbe objedinjuje sve faze nabave od dobavljača, proizvođača, distributera pa sve do krajnjeg korisnika. Poduzeća koja se nalaze u opskrbnom lancu nadodaju vrijednost proizvodu kroz sve te faze kako bi se zadovoljile tržišne potrebe stoga veoma bitno je planirati procese cijelog opskrbnog lanca. Pozitivni rezultat kvalitetnog vođenja upravljanja zalihama u konačnici je mogućnost raspolaganja proizvodom koji kupac zahtjeva u određenoj količini, na određenom mjestu i u...
Uloga nabave u uvjetima internacionalizacije trgovačkog poslovanja
Uloga nabave u uvjetima internacionalizacije trgovačkog poslovanja
Petar Stanić
Predmet ovoga diplomskoga rada je nabava koja predstavlja poslovnu funkciju i djelatnosti poduzeća i drugih poslovnih subjekata. Prije je nabava uključivala sve aktivnosti od nabavljanja materijala ili usluga, odgovarajuće kvalitete iz odgovarajućih izvora, te njihova pravovremena dostava na odgovarajuće mjesto uz odgovarajuću cijenu. Dok je danas nabava strateška funkcija koja uključuje čitav niz postupaka. Cilj rada je objasniti ulogu nabave u uvjetima internacionalizacije...
Uloga nacionalne kulture u preferencijama prema elementima sustava nagrađivanja
Uloga nacionalne kulture u preferencijama prema elementima sustava nagrađivanja
Dorotea Tadej
Poznavanje preferencija prema elementima sustava nagrađivanja posebno je važna za multinacionalne organizacije kako bi dizajnirale najbolji sustav nagrađivanja kojim bi privukle, zadržale i motivirale trenutne i potencijalne zaposlenike te povećale svoju učinkovitost i konkurentnost. Nacionalna kultura smatra se jednom od bitnih determinanti preferencija prema elementima sustava nagrađivanja, a njezina uloga u oblikovanju tih preferencija može se analizirati preko Hofstedeovih šest...
Uloga nautičkog turizma u razvoju Primorsko-goranske županije
Uloga nautičkog turizma u razvoju Primorsko-goranske županije
Anja Bartolec
Nautički turizam predstavlja specifičan oblik turizma koji ima brojne pozitivne učinke na gospodarstvo. Međutim, osim pozitivnih učinaka nautički turizam suočava se i s negativnim učincima te je cilj pronaći način razvoja tako da ne ugrožava okoliš na štetu budućih naraštaja. Primorsko-goranska županija kao jedna od razvijenijih županija u Hrvatskoj ima dobru mogućnost za unaprjeđenje i razvoj nautičkog turizma. Može se zaključiti da je jedna od bitnijih stavki za...

Paginacija