Paginacija

Važnost razvijenih menadžerskih vještina za uspjeh u malom poduzetništvu
Važnost razvijenih menadžerskih vještina za uspjeh u malom poduzetništvu
Anđela Nujić
U cilju povećanja efikasnosti osnovanog malog poduzeća, poduzetnici uglavnom objedinjuju više različitih funkcija pa se često nalaze i u ulozi menadžera, koja razvojem poduzeća postaje sve važnija. Vlasnici malih poduzeća sve više postaju svjesni važnosti menadžerskih vještina jer su upravo one temelj kvalitetnog upravljanja zaposlenicima te razvoja dobrih međuljudskih odnosa unutar ali i izvan poduzeća. U teorijskom dijelu rada su razrađeni pojmovi poduzetnika...
Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije
Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije
René Buljat
Tema ovog završnog rada je Važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije. Cilj rada je istaknuti sve važnosti platnog prometa te također njegove osnovne karakteristike koje su danas aktualne. No temeljni cilj rada je prikazati važnost razvijenog platnog sustava u vremenu COVID-19 pandemije, te analizirati kako je pandemija utjecala na navike plaćanja u RH. Poznato je da je COVID-19 pandemija uvelike utjecala na svakodnevne navike ljudi. Jedna od važnijih promjena je...
Važnost selekcije i treninga za uspješnost ekspatrijata
Važnost selekcije i treninga za uspješnost ekspatrijata
Sandro Borčić
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti pojam međunarodnih zaposlenika koji odlaze na inozemni zadatak tj. ekspatrijata, opisati proces kroz koji oni prolaze kako bi bili izabrani za sam zadatak, od kriterija do metoda i tehnika selekcije. Nakon opisa postupka izbora ekspatrijata opisan je postupak obrazovanja i treninga koji je potrebno pružati ekspatrijatu za dobar boravak u inozemstvu. Govori se i o uspjehu povezanom uz selekciju kao i o uspjehu povezanom uz trening za globalni zadatak....
Važnost sklonosti intrinzičnim i ekstrinzičnim čimbenicima motivacije pri odabiru prvog poslodavca
Važnost sklonosti intrinzičnim i ekstrinzičnim čimbenicima motivacije pri odabiru prvog poslodavca
Lucija Rušec
Jedna od najvažnijih zadaća odjela za ljudske potencijale jest privući prave ljude u organizaciju koji će svojim zalaganjem i vještinama pridonijeti ispunjavanju organizacijskih ciljeva. U današnje vrijeme nemaju samo organizacije veliki pool kandidata, već i kandidati prilikom odabira poslodavca imaju veliki pool organizacija koje ih na razne načine nastoje privući u svoj tim. Na privlačenje novih zaposlenika, pozitivno utječu i različite motivacijske tehnike koje mogu...
Važnost stvaranja osobnog brenda u poduzetništvu
Važnost stvaranja osobnog brenda u poduzetništvu
Kristina Ćuk
Danas, sve konkurentnije poslovno tržište zahtjeva od poduzetnika da se usmjere prema nosobnom brendiranju kako bi se istaknuli između jako velikog broja konkurenata. Izuzetno je važno da poduzetnici svoj proizvod prilagode svojim kupcima/potrošačima, što mogu postići kvalitetnim komuniciranjem svojeg proizvoda. Ukoliko je komunikacija učinkovita prilikom izgradnje proizvoda, stvoriti će se dodatna sigurnost i osjećaj privrženosti (lojalnosti) kod potrošača. Osobno brendiranje...
Važnost suradnje hotela i lokalne zajednice za postizanje održivog razvoja destinacije : primjer poduzeća Maistra d.d.
Važnost suradnje hotela i lokalne zajednice za postizanje održivog razvoja destinacije : primjer poduzeća Maistra d.d.
Marcela Hajek
Temu „Važnost suradnje hotela i lokalne zajednice za postizanje održivog razvoja destinacije“ odabrala sam iz razloga jer se o tome, naročito zadnjih 20-ak godina puno govori, i zato me zanimalo po čemu je ta važnost za hotele i destinaciju bitna. Također me zanimalo me koji su to mehanizmi potrebni da se ta suradnja uspostavi. Kao primjer uzela sam Maistru d.d. jer je Maistra po tom pitanju prestižna u Republici Hrvatskoj. Maistra je moderna tvrtka s jakim osjećajem društvene...
Važnost sustava internih kontrola i revizije računovodstvenog informacijskog sustava
Važnost sustava internih kontrola i revizije računovodstvenog informacijskog sustava
Iva Sljepčević
U ovome radu analizira se važnost sustava internih kontrola i revizije računovodstvenih informacijskih sustava. Predmet istraživanja su sustavi internih kontrola kao komponenta računovodstvenih informacijskih sustava te njegova revizija. Ciljevi ovog rada su prikazati ulogu i posebnosti revizije računovodstvenog informacijskog sustava te utvrditi važnost internih kontrola za cjelokupno poslovanje poduzeća. Osim toga, važno je sagledati koristi koje poduzeću donosi...
Važnost sustava nagrađivanja za zadovoljstvo prodajnog osoblja
Važnost sustava nagrađivanja za zadovoljstvo prodajnog osoblja
Andrija Semenjuk
Zadovoljstvo poslom do sada se puno proučavalo u pokušaju razumijevanja ponašanja i stavova zaposlenika. Ova tema posebno se istraživala u prodaji jer se pokazalo kako zadovoljstvo poslom prodajnog osoblja utječe na niz ključnih stavova koji se odnose na posao i ponašanje zaposlenika. Zadovoljstvo poslom će zaposlenicima pružiti osjećaj ispunjenosti, postignuća pa će stoga i uživati na svom poslu. Takvi osjećaji mogu učiniti ljude produktivnijima, kreativnijima, a samim time i...
Važnost svekanalnog pristupa u upravljanju korisničkim iskustvom
Važnost svekanalnog pristupa u upravljanju korisničkim iskustvom
Laura Arcella
Svekanalni pristup temelji se na ideji integracije svih kanala koje poduzeće koristi u svom poslovanju, u svrhu pružanja kohezivnog i besprijekornog korisničkog iskustva. Osnovni cilj ovog diplomskog rada bio je istražiti važnost svekanalnog pristupa u upravljanju korisničkim iskustvom. Eksplorativno istraživanje obuhvatilo je četiri stručnjaka koji su, putem polustrukturiranog intervjua, podijelili vlastito viđenje o tome na koji način poduzeća u kojima su zaposleni...
Važnost umjetne inteligencije u izgradnji konkurentske prednosti poduzeća
Važnost umjetne inteligencije u izgradnji konkurentske prednosti poduzeća
Ivana Tojčić
Usvajanje umjetne inteligencije (AI) imat će širok raspon korisnih učinaka za pojedinačna poduzeća, u svim lancima vrijednosti, kao i na društvenoj i makroekonomskoj razini. Više nego ikad prije, uspješna uporaba i implementacija novih tehnoloških rješenja pojavila se kao rješenje za stvaranje i zadržavanje konkurentskih prednosti, te ubrzanje rasta u poslovnom svijetu. Poduzeća ugrađuju umjetnu inteligenciju u svoje proizvode, usluge, procese i korporativnu strukturu, a kao...
Važnost umrežavanja za uspjeh poduzetnika
Važnost umrežavanja za uspjeh poduzetnika
Domagoj Majerić
Poslovno umrežavanje (engl. networking) kao svojevrsni dio spektra poduzetničkih znanja i vještina ima veliki značaj za uspješnost poduzetnika i njegovog poduzeća, iz razloga što se umrežavanje karakterizira kao alat poduzetnika kojim on stvara, povećava i pojačava svoju poslovno-interesnu mrežu poznanika, klijenata, partnera itd. Naime, poslovna mreža se sastoji od međusobno povezanih ljudi koji imaju poslovne interese jedni od drugih, npr. povezivanje poduzeća, njihovih...
Važnost upravljanja dizajnom korisničkog iskustva i korisničkog sučelja
Važnost upravljanja dizajnom korisničkog iskustva i korisničkog sučelja
Nicole Galović
Predmet i cilj ovoga rada je objasniti važnost ulaganja u dizajn korisničkog iskustva i sučelja za poduzeća te prikazati primjer redizajna web stranice poduzeća Protis.hr. U prvom dijelu rada fokus je na objašnjenju koncepta dizajna korisničkog iskustva i sučelja, dok drugi dio rada prikazuje cjelokupan proces provođenja ovih vrsta dizajna na primjeru odabranog poduzeća. Korištene metodologije istraživanja su provođenje anketnog upitnika te modeliranje mogućeg rješenja...

Paginacija