Paginacija

Uloga organizacijske kulture u provedbi organizacijskih promjena
Uloga organizacijske kulture u provedbi organizacijskih promjena
Silvija Ćuže
U ovom diplomskom radu predmet istraživanja bila je uloga organizacijske kulture i njenih elemenata u provedbi organizacijskih promjena. Organizacijska kultura i organizacijske promjene su međusobno ovisne. Iako se organizacijska kultura dugo vremena smatrala skrivenim i povučenim dijelom organizacije kojem se ne treba pridavati previše pažnje, novije teorije i istraživanja, ali i ovaj diplomski rad, dokazuju suprotno. Ne samo da je organizacijska kultura važna, već je neophodna za...
Uloga organizacijske kulture u uspjehu integracijskih procesa
Uloga organizacijske kulture u uspjehu integracijskih procesa
Miran Bojić
Ovaj diplomski rad istražuje ulogu organizacijske kulture u spajanju dva poduzeća iz građevinskog sektora iz kojeg je nastalo novo poduzeće LafargeHolcim. Nakon teorijskih aspekata organizacijske kulture i značenja integracijskih procesa, analizirala se dinamika samog spajanja i utjecaj organizacijske kulture kroz to razdoblje. Podaci za istraživanje prikupljeni su kvalitativnom metodom dubinskog intervjua. Analizom je utvrđeno da je novo poduzeće zadržalo pozitivne vrijednosti, po...
Uloga organizacijskog rješenja pri uvođenju novih proizvoda na tržište
Uloga organizacijskog rješenja pri uvođenju novih proizvoda na tržište
Petar Obadić
Dizajn organizacije predstavlja promišljeni proces konfiguriranja struktura, procesa, sustava nagrađivanja i upravljanja ljudskim potencijalima sa ciljem stvaranja učinkovitih organizacija koje su sposobne provoditi poslovne strategije. Pritom, organizacija predstavlja sredstvo za izvršavanje strateških zadaća. Jedan od ključnih ciljeva dizajniranja organizacija je usklađivanje pojedinačnih i organizacijskih interesa na način da se omogući pojedincima, kako menadžerima tako i...
Uloga osobina ličnosti pri mobilnoj kupovini hedonističkih proizvoda generacija Y i Z
Uloga osobina ličnosti pri mobilnoj kupovini hedonističkih proizvoda generacija Y i Z
Anja Jurakić
Osobnost je ključni čimbenik u prihvaćanju kupovine u novim tehnološkim okruženjima. Prethodna istraživanja pokazuju kako su osobine ličnosti prediktori motivacije za online kupovinu. Prema teoriji, postoji pet osobina ličnost: ekstraverzija, savjesnost, otvorenosti prema novom iskustvu, ugodnosti i neuroticizam (Lissitsa i Kol, 2021.) koje mogu imati različiti utjecaj na kupovinu u različitim okruženjima i među različitim kohortama. Generacija Y, odnosi se na sve osobe rođene...
Uloga osobnosti, vanjskog prestiža i reputacije u razvoju imidža marke u visokoškolskom obrazovanju
Uloga osobnosti, vanjskog prestiža i reputacije u razvoju imidža marke u visokoškolskom obrazovanju
Lucija Pandžić
Sveučilišta imaju značajan utjecaj na daljnji napredak budućih generacija u aspektu obrazovanja što se kasnije odražava na budućim poslovnim profilima pojedinaca. Svaki student donosi odluku u kojoj ustanovi visokog obrazovanja će nastaviti svoje obrazovanje i time definirati buduću profesiju. Predodžba studenata po pitanju pozicioniranja marke sveučilišta ovisi o različitim faktorima, a neki od njih su osobnost marke, vanjski prestiž i reputacija fakulteta. Osobnost marke...
Uloga oznaka na proizvodima u izgradnji imidža marke
Uloga oznaka na proizvodima u izgradnji imidža marke
Mihaela Slamar
Označavanje kao oblik komunikacije između proizvođača i potrošača, stvara konkurento okruženje između proizvođača, a potrošačima olakšava izbor za sigurnim i zdravim proizvodima kojima će zadovoljiti svoje potrebe. Rad promatra današnju ulogu oznaka u kreiranju imidža marke proizvoda, počevši od promatranja marke kao sredstva identifikacije i svih procesa koje je potrebno provesti kako bi se stvorio poželjan imidž u svijesti potrošača, a u kojem određenu ulogu mogu...
Uloga pakiranja u opskrbnom lancu
Uloga pakiranja u opskrbnom lancu
Borna Branimir Hanžek
Tema ovog rada je uloga pakiranja u opskrbnom lancu. U radu se ističe važnost pakiranja za opskrbni lanac, kao i uloga koju pakiranje ima za sve sudionike u opskrbnom lancu. Nadalje, pakiranje veliku važnost ima u zelenom opskrbnom lancu gdje se naglasak stavlja na ekološki prihvatljivo i održivo pakiranje, ambalažu za višekratnu upotrebu, inovativno pakiranje te recikliranje ambalažnog otpada. Pakiranje je također od velike važnosti za lanac opskrbe hranom te igra veliku ulogu u...
Uloga pametnih telefona u kupovini robe svakodnevne potrošnje
Uloga pametnih telefona u kupovini robe svakodnevne potrošnje
Juraj Sinković
U posljednjem desetljeću, uslijed globalizacije i napretka modernih tehnologija, uloga pametnih telefona u maloprodaji znatno je porasla. Kupci i potrošači imaju sve veće i složenije zahtjeve pri kupovini raznih proizvoda i usluga a na poduzetnicima je da se tome prilagode i udovolje potrošaču pod svaku cijenu kako bi ostali konkurentni na tržištu. Dvadeset prvo stoljeće je doba konstantnih inovacija koje kupcima pružaju pregled, korištenje i kupovinu raznih proizvoda i usluga...
Uloga partnerskih odnosa s dobavljačima u poslovanju
Uloga partnerskih odnosa s dobavljačima u poslovanju
Bruno Rakonić
Predmet i cilj ovog rada je tematika vezana uz ulogu partnerskih odnosa sa dobavljačima. Danas je lanac opskrbe i nabavni proces postao neizostavan čimbenik svakog poduzeća kako bi ono nesmetano poslovalo i ostvarivalo profit. Budućnost opskrbnih lanaca temelji se na uspostavi partnerstava, strateških saveza i kooperativnih odnosa. Lanci opskrbe povezani su s relacijskim čimbenicima, a ne s transakcijskim čimbenicima, a odnosi su vrlo važni za ispravno funkcioniranje lanaca opskrbe....
Uloga percepcije regulatornog okvira i zabrinutosti za privatnost kod mladih potrošača prilikom kupovine u digitalnom okruženju
Uloga percepcije regulatornog okvira i zabrinutosti za privatnost kod mladih potrošača prilikom kupovine u digitalnom okruženju
Petra Blažeković
Iako razvoj i napredak informatičke i komunikacijske tehnologije znatno utječe na poslovnu praksu omogućavajući nove poslovne mogućnosti, ona također utječe i na zabrinutost potrošača za njihovu privatnost u online okruženju. Castañeda & Montoro (2007) zabrinutost za privatnost u digitalnom okruženju definiraju kao zabrinutost korisnika nad kontrolom stjecanja i korištenja informacija koje se generiraju preko korisnika ili su stečene na internetu. Kada potrošači uoče da...
Uloga percipirane kvalitete u zadovoljstvu potrošača u kategoriji sladoleda
Uloga percipirane kvalitete u zadovoljstvu potrošača u kategoriji sladoleda
Dijana Buzjak
U vremenu izrazito snažnog tehnološkog rasta, visokog stupnja digitalizacije i sve veće dostupnosti proizvoda, poduzeća se nadmeću i suočavaju sa sve većom konkurencijom na zasićenom tržištu. U takvom izrazito kompetitivnom području djelovanja, poduzećima je važnije više nego ikada prije, ponuditi proizvod na tržištu koji će sa svim svojim karakteristikama zadovoljiti potrebe i želje potrošača. Marketinški stručnjaci pomoću istraživanja tržišta nastoje detektirati...
Uloga percipiranog kredibiliteta utjecajnih osoba u namjeri kupnje modnih proizvoda na digitalnim platformama
Uloga percipiranog kredibiliteta utjecajnih osoba u namjeri kupnje modnih proizvoda na digitalnim platformama
Sara Džalto
Digitalne platforme mogu se definirati kao online platforme koje nude mogućnost kupnje više različitih maraka iz industrije modnih proizvoda široke potrošnje koji su na taj način su objedinjeni na jednom mjestu. U modnoj industriji dolazi do problema s diferenciranjem zbog prezasićenosti tržišta, te je upravo zbog toga ta industrija odabrana kao kontekst istraživanja. Kako bi doprli do potrošača digitalne platforme često surađuju s utjecajnim osobama koji promoviraju njih te...

Paginacija