Paginacija

Uloga pakiranja u opskrbnom lancu
Uloga pakiranja u opskrbnom lancu
Borna Branimir Hanžek
Tema ovog rada je uloga pakiranja u opskrbnom lancu. U radu se ističe važnost pakiranja za opskrbni lanac, kao i uloga koju pakiranje ima za sve sudionike u opskrbnom lancu. Nadalje, pakiranje veliku važnost ima u zelenom opskrbnom lancu gdje se naglasak stavlja na ekološki prihvatljivo i održivo pakiranje, ambalažu za višekratnu upotrebu, inovativno pakiranje te recikliranje ambalažnog otpada. Pakiranje je također od velike važnosti za lanac opskrbe hranom te igra veliku ulogu u...
Uloga pametnih telefona u kupovini robe svakodnevne potrošnje
Uloga pametnih telefona u kupovini robe svakodnevne potrošnje
Juraj Sinković
U posljednjem desetljeću, uslijed globalizacije i napretka modernih tehnologija, uloga pametnih telefona u maloprodaji znatno je porasla. Kupci i potrošači imaju sve veće i složenije zahtjeve pri kupovini raznih proizvoda i usluga a na poduzetnicima je da se tome prilagode i udovolje potrošaču pod svaku cijenu kako bi ostali konkurentni na tržištu. Dvadeset prvo stoljeće je doba konstantnih inovacija koje kupcima pružaju pregled, korištenje i kupovinu raznih proizvoda i usluga...
Uloga partnerskih odnosa s dobavljačima u poslovanju
Uloga partnerskih odnosa s dobavljačima u poslovanju
Bruno Rakonić
Predmet i cilj ovog rada je tematika vezana uz ulogu partnerskih odnosa sa dobavljačima. Danas je lanac opskrbe i nabavni proces postao neizostavan čimbenik svakog poduzeća kako bi ono nesmetano poslovalo i ostvarivalo profit. Budućnost opskrbnih lanaca temelji se na uspostavi partnerstava, strateških saveza i kooperativnih odnosa. Lanci opskrbe povezani su s relacijskim čimbenicima, a ne s transakcijskim čimbenicima, a odnosi su vrlo važni za ispravno funkcioniranje lanaca opskrbe....
Uloga percepcije regulatornog okvira i zabrinutosti za privatnost kod mladih potrošača prilikom kupovine u digitalnom okruženju
Uloga percepcije regulatornog okvira i zabrinutosti za privatnost kod mladih potrošača prilikom kupovine u digitalnom okruženju
Petra Blažeković
Iako razvoj i napredak informatičke i komunikacijske tehnologije znatno utječe na poslovnu praksu omogućavajući nove poslovne mogućnosti, ona također utječe i na zabrinutost potrošača za njihovu privatnost u online okruženju. Castañeda & Montoro (2007) zabrinutost za privatnost u digitalnom okruženju definiraju kao zabrinutost korisnika nad kontrolom stjecanja i korištenja informacija koje se generiraju preko korisnika ili su stečene na internetu. Kada potrošači uoče da...
Uloga percipirane kvalitete u zadovoljstvu potrošača u kategoriji sladoleda
Uloga percipirane kvalitete u zadovoljstvu potrošača u kategoriji sladoleda
Dijana Buzjak
U vremenu izrazito snažnog tehnološkog rasta, visokog stupnja digitalizacije i sve veće dostupnosti proizvoda, poduzeća se nadmeću i suočavaju sa sve većom konkurencijom na zasićenom tržištu. U takvom izrazito kompetitivnom području djelovanja, poduzećima je važnije više nego ikada prije, ponuditi proizvod na tržištu koji će sa svim svojim karakteristikama zadovoljiti potrebe i želje potrošača. Marketinški stručnjaci pomoću istraživanja tržišta nastoje detektirati...
Uloga percipiranog kredibiliteta utjecajnih osoba u namjeri kupnje modnih proizvoda na digitalnim platformama
Uloga percipiranog kredibiliteta utjecajnih osoba u namjeri kupnje modnih proizvoda na digitalnim platformama
Sara Džalto
Digitalne platforme mogu se definirati kao online platforme koje nude mogućnost kupnje više različitih maraka iz industrije modnih proizvoda široke potrošnje koji su na taj način su objedinjeni na jednom mjestu. U modnoj industriji dolazi do problema s diferenciranjem zbog prezasićenosti tržišta, te je upravo zbog toga ta industrija odabrana kao kontekst istraživanja. Kako bi doprli do potrošača digitalne platforme često surađuju s utjecajnim osobama koji promoviraju njih te...
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatne modne marke u online okruženju
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatne modne marke u online okruženju
Martina Žagar
Privatne marke, koje se još nazivaju trgovačkim markama, markama distributera ili posrednika doživljavaju svoj procvat na tržištu. Marke koje su na tržištu primarno bile prisutne kao generički proizvodi te ih je karakterizirala niska cijena i niska kvaliteta te su uglavnom bile kupovane za vrijeme gospodarskih kriza, naporima maloprodavača uspješno se repozicioniraju. Potrošači su prepoznali da je sama kvaliteta privatnih maraka zamjetno porasla te da privatne marke opravdavaju...
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatnih marki u kategoriji proizvoda za bebe
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatnih marki u kategoriji proizvoda za bebe
Laura Bagić
Na današnjem konkurentnom tržištu veliki broj privatnih marki sve više dobiva na značenju, a vlasnici privatnih marki postaju svjesni činjenice da niska cijena nije dovoljna za privlačenje i zadržavanje potrošača. Kvaliteta proizvoda pod privatnim markama značajno je porasla, što su prepoznali mnogi potrošači. Privatne marke danas se mogu pronaći u gotovo svim kategorijama proizvoda, uključujući kategorije proizvoda za bebe. S obzirom na značaj utjecaja percipiranog rizika...
Uloga personalizacije sadržaja na društvenim medijima u percepciji kvalitete i lojalnosti marki
Uloga personalizacije sadržaja na društvenim medijima u percepciji kvalitete i lojalnosti marki
Marko Domazet
Suvremeni digitalni marketing pretpostavlja personalizaciju sadržaja na društvenim medijima neizostavnim elementom za uspješno targetiranje publike i poticanje njihova angažmana. Ona omogućuje poduzećima dublje razumijevanje svoje publike, prilagodbu njihovim potrebama te privlačenje i zadržavanje pažnje korisnika. Pored toga, na ovaj način se produbljuju angažman i komunikacija između poduzeća i potrošača, jača svijest o marki te povećava zadovoljstvo i lojalnost...
Uloga platnog prometa uslijed kriza u gospodarstvu
Uloga platnog prometa uslijed kriza u gospodarstvu
Laura Jurak
Gospodarstvo svake zemlje nailazi na određene uspone i padove. Tijekom gospodarskog ciklusa dolazi do ekonomskih kriza koje utječu na gospodarstvo. Predmet rada je, istraživanjem i prikupljanjem podataka iz stručne literature, prikazati te objasniti ulogu platnog prometa uslijed kriza u gospodarstvu. U radu je prvenstveno definiran pojam platnog prometa, njegov značaj u Republici Hrvatskoj te pojam gospodarskih kriza. Spomenuti pojmovi povezani su u jednu cjelinu pomoću analize krizne...
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju malih i start-up poduzeća u Republici Hrvatskoj i svijetu
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju malih i start-up poduzeća u Republici Hrvatskoj i svijetu
Antonija Švarčan
Mala, srednja i start-up poduzeća su glavni izvor inovacija, zaposlenja i poduzetničkih vještina, no često se suočavaju s poteškoćama pribavljanja financijskih potpora i kredita, osobito u ranim fazama. S ciljem povećanja poduzetničkih aktivnosti i pružanja pomoći u razvitku i učvršćivanju položaja takvih poduzeća na tržištu, osnivaju se poduzetničke potporne institucije poput poduzetničkih inkubatora. Za poduzetnike početnike, poduzetnički inkubatori predstavljaju...
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju poduzetništva
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju poduzetništva
Kristijan Dević
Predmet rada su poduzetnički inkubatori, posebno osmišljeni programi koji pomažu mladim startupovima u inovativnosti,različitosti i rastu što su ključni faktori za postizanje uspješnosti.Poduzetnički inkubatori predstavljaju suvremeno sredstvo za razvoj poduzetništva jer svojim članovima (stanarima) nude niz usluga. Poduzetnicima početnicima s inovativnim idejama na početku poslovanja potrebna je pomoć zbog nedostatka iskustva, tu još možemo dodati financijska sredstva,...

Paginacija