Paginacija

Važnost umrežavanja za uspjeh poduzetnika
Važnost umrežavanja za uspjeh poduzetnika
Domagoj Majerić
Poslovno umrežavanje (engl. networking) kao svojevrsni dio spektra poduzetničkih znanja i vještina ima veliki značaj za uspješnost poduzetnika i njegovog poduzeća, iz razloga što se umrežavanje karakterizira kao alat poduzetnika kojim on stvara, povećava i pojačava svoju poslovno-interesnu mrežu poznanika, klijenata, partnera itd. Naime, poslovna mreža se sastoji od međusobno povezanih ljudi koji imaju poslovne interese jedni od drugih, npr. povezivanje poduzeća, njihovih...
Važnost upravljanja dizajnom korisničkog iskustva i korisničkog sučelja
Važnost upravljanja dizajnom korisničkog iskustva i korisničkog sučelja
Nicole Galović
Predmet i cilj ovoga rada je objasniti važnost ulaganja u dizajn korisničkog iskustva i sučelja za poduzeća te prikazati primjer redizajna web stranice poduzeća Protis.hr. U prvom dijelu rada fokus je na objašnjenju koncepta dizajna korisničkog iskustva i sučelja, dok drugi dio rada prikazuje cjelokupan proces provođenja ovih vrsta dizajna na primjeru odabranog poduzeća. Korištene metodologije istraživanja su provođenje anketnog upitnika te modeliranje mogućeg rješenja...
Važnost upravljanja interesno-utjecajnim skupinama u korporativnom upravljanju
Važnost upravljanja interesno-utjecajnim skupinama u korporativnom upravljanju
Nika Požega
Diplomski rad opisuje studiju slučaja u kojoj je razložen odnos sa važnim interesno-utjecajnim skupinama na primjeru poduzeća INA d.d. Interesno-utjecajne skupine su od vrlo velike važnosti za svaku organizaciju jer ista ne može djelovati samostalno već je umrežena sa velikim brojem sudionika poput zaposlenika, dioničara, kupaca, društva, zakonodavstva i drugih. Studija obuhvaća fokus, opis konteksta, analizu podataka te ishode istraživanja. Rezultatima je pokazano kako postoji...
Važnost upravljanja poslovnim kontinuitetom u online trgovini
Važnost upravljanja poslovnim kontinuitetom u online trgovini
Senjin Dobreta
Tematika diplomskog rada obuhvaća dva područja koja su usko povezana, sigurnost u poslovanju odnosno upravljanje poslovnim kontinuitetom i danas vrlo popularnu elektroničku trgovinu. Internetska trgovina najnoviji je oblik trgovine, a svoj razvoj može pripisati sve većoj upotrebi informacijskih tehnologija i računalnih mreža. Internetska trgovina predstavlja samo jedan od oblika trgovine, no svojim razvojem posljednjih godina počinje predstavljati sve važniju ulogu i oblik trgovine...
Važnost virusnog marketinga za maloprodaju proizvoda modne industrije
Važnost virusnog marketinga za maloprodaju proizvoda modne industrije
Andrea Vincek
Izraz virusnog marketinga koristi se kako bi se naglasila tehnika kojom se stručnjaci koriste kako bi inducirali marketinške poruke na nekim internetskim stranicama. Modna industrija predstavlja tržište vrijedno milijarde eura koje je u potpunosti posvećeno izradi i prodaji odjeće i modnih dodataka. Trgovina na malo označava prodaju robe u malim serijama onda kada se roba prodaje krajnjem kupcu, za potrošnju, a ne u svrhu daljnje preprodaje. Baš kao i modna industrija i maloprodaja...
Važnost zelene industrije za gospodarski razvoj EU
Važnost zelene industrije za gospodarski razvoj EU
Iva Trezić
U radu će se na poseban način obraditi važnost zelene industrije za gospodarski razvoj Europske unije. Prvenstveno će se promatrati strategije vezane uz industrijsku politiku EU s naglaskom na njene „zelene“ dijelove, kružno gospodarstvo i važnost razvoja novih tehnologija te se paralelno pokušava smanjiti emisije stakleničkih plinova, koristiti više obnovljivih izvora energije i smanjiti stopu nezaposlenosti jer se smatra da je zelena industrija budućnost planete Zemlje....
Važnost zelene industrije za gospodarski razvoj EU i Hrvatske
Važnost zelene industrije za gospodarski razvoj EU i Hrvatske
Karlo Vrbanc
Zelena industrija postaje sve privlačnija poslovna strategija u svijetu, u Europskoj uniji kao jednoj od vodećih industrijskih sila, pa tako i u Republici Hrvatskoj kao članici te unije. Provodi se sve više panel rasprava sa temama globalnog zagrijavanja, sve većih štetnih utjecaja na okoliš i čovjeka, problema smanjenja postojećih prirodnih resursa te sve većih troškova u proizvodnji roba i usluga te transportu. Radi svega toga je potreban razvoj zelene industrije koja promiče...
Važnost zelene javne nabave
Važnost zelene javne nabave
Ivona Čugura
Zelena javna nabava predstavlja instrument koji potiče na održivu nabavu javnih tijela svake zemlje. Održiva javna nabava ima svoj utjecaj na dobrobit i očuvanje okoliša te predstavlja budućnost svih generacija koje dolaze. Ovaj koncept ima veliku važnost kada je riječ o rješavanju ekonomskih i ekoloških prijetnji koji nastaju kao odgovor na trenutačno trošenje prirodnih resursa. Kada je u pitanju provedba zelene javne nabave veliku ulogu imaju javna tijela. Oni svojim postupcima...
Važnost zemlje podrijetla u percepciji luksuznosti marke
Važnost zemlje podrijetla u percepciji luksuznosti marke
Ivana Ana Tomić
Želja za pronalaženjem i istraživanjem različitih obilježja koja stvaraju i oblikuju mišljenja potrošača o određenoj marki postala je sve važnijom. S obzirom da su gotovo svi marketinški napori usmjereni prema potrošačima, istraživači žele što preciznije znati proces oblikovanja mišljenja potrošača i njihova ponašanja zbog čega su provođena brojna istraživanja. Analize dobivenih rezultata iznjedrile su podatke o velikom utjecaju zemlje podrijetla na potrošače kao i...
Važnost čuvanja poslovnih tajni u poslovanju poduzeća
Važnost čuvanja poslovnih tajni u poslovanju poduzeća
Marko Matenda
Poslovna tajna je jedan od najvažnijih modernih alata čuvanja i zaštite intelektualnog vlasništva poduzeća. Globalna poduzeća bez vlastitog intelektualnog vlasništva teško mogu održati korak s konkurentima i vrlo je bitno konstanto ulagati u razvoj istoga. Poslovna tajna pruža mogućnost zaštite gotovo bilo koje informacije od poslovnog značaja za poduzeće te ima potencijalno neograničeno trajanje. Stoga je od iznimne važnosti da poduzeće definira strategiju zaštite...
Veleprodajne operacije i upravljanje opskrbom na poslovnom primjeru
Veleprodajne operacije i upravljanje opskrbom na poslovnom primjeru
Tea Relota
Veleprodajna poduzeća kao posrednici u lancu opskrbe omogućuju veću učinkovitost u procesu distribucije robe između proizvođača i poslovnih kupaca. Obavljaju čitav niz različitih funkcija i poslovnih aktivnosti, razvijaju poslovanje kroz održavanje i razvijanje odnosa s proizvođačima i poslovnim kupcima, specijaliziraju se i ostvaruju koristi od ekonomije obujma. Kroz razvijenu mrežu kontakata, iskustava i logističkih kapaciteta nude poslovnim kupcima veću korist i uštede pri...
Veliki podaci u uslugama - prilike i rizici
Veliki podaci u uslugama - prilike i rizici
Ana Radić
Posljednja dva stoljeća obilježio je napredak u svim segmentima života, zahvaljujući tehnologiji, internetu i drugim naprednim izumima koji su olakšali život i svakodnevno poslovanje. Danas su stoga tehnologija i Internet dostupni u gotovo svim dijelovima svijeta i implementiraju se u sve aspekte ljudskog života, što je pak, dovelo do tzv. treće industrijske revolucije. Ta je revolucija iznjedrila povezivanje ljudi, strojeva i proizvoda odnosno dovela je do digitalizacije. Iz toga...

Paginacija