Paginacija

Veliki podatci i regulacija zaštite osobnih podataka
Veliki podatci i regulacija zaštite osobnih podataka
Marko Perišić
U diplomskom radu se analizira i opisuje pojam Velikih podataka u općenitom smislu te njihova analitička važnost odnosno uloga u brojnim sektorima poslovanja. Posebno se analizira i problematika zaštite te privatnosti podataka u kontekstu primjene tehnoloških rješenja Velikih podataka. Nakon teorijskog dijela u kojem su dana osnovna obilježja Velikih podataka, slijedi istraživački dio ovoga rada. Za potrebe rada provedeno je online anketno istraživanje na području Republike...
Veličina i struktura poreznog opterećenja potrošnje u Europskoj uniji i Hrvatskoj
Veličina i struktura poreznog opterećenja potrošnje u Europskoj uniji i Hrvatskoj
Josipa Matić
Fiskalna, odnosno porezna politika u posljednje vrijeme postala je glavna mjera rješavanja gospodarskih problema te poticanja gospodarstva. Povećavaju se izazovi s kojima se porezna politika susreće, te su visokokvalitetni podaci o poreznim sustavima drugih zemalja važni kako bi se optimizirale porezne politike u budućnosti. U radu su prikazani podaci i usporedive informacije o poreznom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na porezno opterećenje potrošnje. Isto čini većinu...
Vertikalna integracija multinacionalnih poduzeća u globalne lance vrijednosti
Vertikalna integracija multinacionalnih poduzeća u globalne lance vrijednosti
Barbara Tatjana Petrović
U globaliziranoj ekonomiji u kojoj se reprodukcija kapitala sve više zbiva na svjetskom planu, postoje brojni subjekti (fondovi, zaklade, pojedinci) koji investiraju izvan granica matične države. No, najvažniji su nositelji inozemnih izravnih ulaganja multinacionalne kompanije. Širenje tržišta je uvjet opstanka i rasta multinacionalnih kompanija. No, za mnoge zemlje, posebno za zemlje s niskim prihodima, sposobnost da se učinkovito uključe u globalne lance vrijednosti predstavlja...
Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Video kao snažan marketinški alat za privlačenje turista u turističku destinaciju
Tena Kiš
Jedan od glavnih ciljeva marketinga u turizmu je stvoriti ravnotežu između potreba turista i turističke destinacije. Uzimajući u obzir činjenicu da se u turizmu govori o proizvodu koji je na tržištu moguće ponuditi isključivo u pisanom i slikanom obliku i sredstvu, način na koji se zadovoljavaju potrebe turista su točne informacije o proizvodu, odnosno turističkoj usluzi i njenom korištenju. Zato se danas, promocija u turizmu ističe kao vrlo bitan marketinški kanal,...
Virtualna stvarnost i maloprodaja
Virtualna stvarnost i maloprodaja
Doroteja Valjak
Maloprodajna poduzeća se prilikom obavljanja vlastitih radnih aktivnosti i poslovnih procesa susreću s velikim brojem poteškoća i negativnih posljedica koje mogu ugroziti stabilno poslovanje. U takvim poslovnim situacijama menadžment maloprodajnog poduzeća mora prepoznati koje su mu prijetnje koje mogu negativno utjecati na poslovanje, ali i s druge strane mora pronaći prilike koje će mu omogućiti da uspješno iskoristi maksimalni potencijal tržišta na kojem se natječe....
Virtualna stvarnost u maloprodaji kozmetičkih proizvoda
Virtualna stvarnost u maloprodaji kozmetičkih proizvoda
Ema Jokić
Posljednjih godina, uslijed globalizacije došlo je do mnogih inovacija u tehnologiji kao i jačanja onih već postojećih. Došlo je do jačanja uloge virtualne stvarnosti. Korisnici i potrošači većinom su se prilagodili inovativnom dobu te u skladu s time postali zahtjevniji u svojim željama. Na poduzećima je stoga bilo da udovolje zahtjevima potrošača te ostanu konkurentni na tržištu. VR tehnologija povezana je sa igranjem, ali se također koristi za podršku maloprodaji...
Virtualna stvarnost u maloprodaji namještaja
Virtualna stvarnost u maloprodaji namještaja
Mirta Banić
Navedeni rad sadrži pojašnjenje teorije i primjer poduzeća koje koristi alate virtualne i proširene stvarnosti u maloprodaji namještaja. Ova tehnologija zastupljena je diljem svijeta, ali i u poduzećima koja su zastupljena na teritoriju Republike Hrvatske. Njihovo razvijanje obećava velike rezultate, a u radu su prikazane trenutne primjene te rezultati ispitanika koji su koristili navedene tehnologije.
Virtualna stvarnost u poslovanju
Virtualna stvarnost u poslovanju
Ivan Starčević
Prema primjerima korištenja virtualne stvarnosti koje sam u radu pokazao vidljivo je da se virtualna stvarnost već zadnjih desetak godina virtualna stvarnost počinje intenzivno primjenjivati u raznim područjima. Razlog sve intenzivnijoj i široj primjeni virtualne stvarnosti je pad cijene sustava za virtualnu stvarnost s nekoliko tisuća na nekoliko stotina dolara u spomenutih zadnjih deset godina što je omogućilo da i pojedinci mogu priuštiti sustave za virtualnu stvarnost u osobnoj...
Virtualno bankarstvo
Virtualno bankarstvo
Damira Pavić
U ovom radu želi se ukazati na vjerojatnost novih tehnologija u bankarskom poslovanju koje svakodnevno mijenjaju načine poslovanja, načine komunikacije i načine razmišljanja. Razvoj informacijske i telekomunikacijske tehnologije izravno je utjecao na promjenu dotadašnjeg tradicionalnog poslovanja, pa tako i onog bankarskog. U tom kontekstu dolazi do pojave virtualnog poslovanja, a u okviru toga i virtualnog bankarstva. S obzirom na trenutno stanje, daje se zaključiti kako je...
Virtualno računovodstvo
Virtualno računovodstvo
Ivan Jurenec
Cilj ovoga rada je objasniti utjecaj informacijskih tehnologija i interneta na računovodstvo, te utvrditi koje su prednosti i nedostaci takvog koncepta, u kojoj mjeri je koncept prihvaćen i što se od njega može očekivati u budućnosti. U izradi ovoga rada primijenjena je metodologija sekundarnog istraživanja odnosno istraživanja korištenjem odgovarajuće literature i znanstvenih članaka koji se odnose na virtualno poslovanje i računovodstvo. Na temelju primjera stvarnog djelovanja...
Visina i struktura javnog duga Bosne i Hercegovine
Visina i struktura javnog duga Bosne i Hercegovine
Ana Bošnjak
Glavni cilj rada je prikazati visinu i strukturu javnog duga Bosne i Hercegovine i entiteta te izvore financiranja proračunskih deficita. Najveći problem javnog duga BiH je njegova namjena tj. to da se veliki dio troši na „krpanje“ proračunskih deficita te za plaće djelatnika u javnom sektoru koji je preglomazan i neefikasan. Da se novac troši na bolji način, bila bi bolja sposobnost države servisiranja duga u budućnosti uz istovremeno postizanje i drugih makroekonomskih ciljeva...

Paginacija