Paginacija

Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatne modne marke u online okruženju
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatne modne marke u online okruženju
Martina Žagar
Privatne marke, koje se još nazivaju trgovačkim markama, markama distributera ili posrednika doživljavaju svoj procvat na tržištu. Marke koje su na tržištu primarno bile prisutne kao generički proizvodi te ih je karakterizirala niska cijena i niska kvaliteta te su uglavnom bile kupovane za vrijeme gospodarskih kriza, naporima maloprodavača uspješno se repozicioniraju. Potrošači su prepoznali da je sama kvaliteta privatnih maraka zamjetno porasla te da privatne marke opravdavaju...
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatnih marki u kategoriji proizvoda za bebe
Uloga percipiranog rizika u namjeri kupnje privatnih marki u kategoriji proizvoda za bebe
Laura Bagić
Na današnjem konkurentnom tržištu veliki broj privatnih marki sve više dobiva na značenju, a vlasnici privatnih marki postaju svjesni činjenice da niska cijena nije dovoljna za privlačenje i zadržavanje potrošača. Kvaliteta proizvoda pod privatnim markama značajno je porasla, što su prepoznali mnogi potrošači. Privatne marke danas se mogu pronaći u gotovo svim kategorijama proizvoda, uključujući kategorije proizvoda za bebe. S obzirom na značaj utjecaja percipiranog rizika...
Uloga personalizacije sadržaja na društvenim medijima u percepciji kvalitete i lojalnosti marki
Uloga personalizacije sadržaja na društvenim medijima u percepciji kvalitete i lojalnosti marki
Marko Domazet
Suvremeni digitalni marketing pretpostavlja personalizaciju sadržaja na društvenim medijima neizostavnim elementom za uspješno targetiranje publike i poticanje njihova angažmana. Ona omogućuje poduzećima dublje razumijevanje svoje publike, prilagodbu njihovim potrebama te privlačenje i zadržavanje pažnje korisnika. Pored toga, na ovaj način se produbljuju angažman i komunikacija između poduzeća i potrošača, jača svijest o marki te povećava zadovoljstvo i lojalnost...
Uloga platnog prometa uslijed kriza u gospodarstvu
Uloga platnog prometa uslijed kriza u gospodarstvu
Laura Jurak
Gospodarstvo svake zemlje nailazi na određene uspone i padove. Tijekom gospodarskog ciklusa dolazi do ekonomskih kriza koje utječu na gospodarstvo. Predmet rada je, istraživanjem i prikupljanjem podataka iz stručne literature, prikazati te objasniti ulogu platnog prometa uslijed kriza u gospodarstvu. U radu je prvenstveno definiran pojam platnog prometa, njegov značaj u Republici Hrvatskoj te pojam gospodarskih kriza. Spomenuti pojmovi povezani su u jednu cjelinu pomoću analize krizne...
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju malih i start-up poduzeća u Republici Hrvatskoj i svijetu
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju malih i start-up poduzeća u Republici Hrvatskoj i svijetu
Antonija Švarčan
Mala, srednja i start-up poduzeća su glavni izvor inovacija, zaposlenja i poduzetničkih vještina, no često se suočavaju s poteškoćama pribavljanja financijskih potpora i kredita, osobito u ranim fazama. S ciljem povećanja poduzetničkih aktivnosti i pružanja pomoći u razvitku i učvršćivanju položaja takvih poduzeća na tržištu, osnivaju se poduzetničke potporne institucije poput poduzetničkih inkubatora. Za poduzetnike početnike, poduzetnički inkubatori predstavljaju...
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju poduzetništva
Uloga poduzetničkih inkubatora u razvoju poduzetništva
Kristijan Dević
Predmet rada su poduzetnički inkubatori, posebno osmišljeni programi koji pomažu mladim startupovima u inovativnosti,različitosti i rastu što su ključni faktori za postizanje uspješnosti.Poduzetnički inkubatori predstavljaju suvremeno sredstvo za razvoj poduzetništva jer svojim članovima (stanarima) nude niz usluga. Poduzetnicima početnicima s inovativnim idejama na početku poslovanja potrebna je pomoć zbog nedostatka iskustva, tu još možemo dodati financijska sredstva,...
Uloga poduzetničkih potpornih institucija u razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Uloga poduzetničkih potpornih institucija u razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Luka Matić
Ovaj rad obuhvaća ulogu poduzetničkih potpornih institucija u razvoju poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Prvi dio rada odnosi se na teorijski aspekt i razvoj poduzetništva kroz povijest. Nakon toga slijedi prikaz pozitivnih i negativnih strana ulaska u poduzetničku aktivnost. Prvi dio rada zaključuje se analizom i ulogom malih i srednjih poduzeća na gospodarstvo Republike Hrvatske. Nakon uvodnih razmatranja o poduzetništvu i njegovoj ulozi na gospodarstvo, slijedi prikaz...
Uloga poduzeća kćeri u strategiji multinacionalne korporacije
Uloga poduzeća kćeri u strategiji multinacionalne korporacije
Josipa Jukić
Multinacionalne korporacije najmoćnije su ekonomske institucije današnjeg vremena i predstavljaju najrazvijeniji mehanizam povezivanja svjetskog tržišta kroz maksimalnu alokaciju kapitala i resursa u cilju ostvarivanja što većih profita. U današnjem okruženju, multinacionalne korporacije, predstavljaju jedne od glavnih nositelja globalizacije. Ovim radom analizirala su se obilježja multinacionalnih korporacija, kakve organizacijske strukture mogu formirati i kakve strategije mogu...
Uloga ponašanja vođe promatrano kroz teoriju puta do cilja u osiguranju organizacijske predanosti zaposlenika u mrežnom marketingu
Uloga ponašanja vođe promatrano kroz teoriju puta do cilja u osiguranju organizacijske predanosti zaposlenika u mrežnom marketingu
Anita Vukić
Vodstvo se smatra procesom u kojem sudjeluje vođa i njegovi podređeni. Svaki vođa određuje koji stil vodstva će koristiti prilikom usmjeravanja i vođenja tima, a teorija puta do cilja daje uvid u četiri osnovna ponašanja s obzirom na poslovnu situaciju u kojoj se vođa pronađe. U ovisnosti o stilu ponašanja kojeg vođa ima, ali i o karakteristikama koje su prisutne kod podređenih bit će ostvaren uspjeh ili neuspjeh poduzeća. Mrežni marketing je poslovni model koji se zasniva na...
Uloga poslovne inteligencije u strateškom menadžmentu
Uloga poslovne inteligencije u strateškom menadžmentu
Vanja Škurić
Upotreba podataka i informacija prilikom donošenja strateških i operativnih odluka u modernom poslovnom okruženju predstavlja ključan čimbenik u tome procesu. U izrazito dinamičnom svijetu ekonomije isprepletenom tehnološkim postignućima i kontinuiranim napretkom, ključno je donositi ispravne i informirane strateške odluke u pravo vrijeme. Poduzeća danas imaju ogroman potencijal za prikupljanje podataka o vlastitom poslovanju, klijentima, industriji, tržištu, konkurenciji, itd....
Uloga potpora Europske unije za zapošljavanje i samozapošljavanje u razvoju poduzetništva
Uloga potpora Europske unije za zapošljavanje i samozapošljavanje u razvoju poduzetništva
Josipa Markelić
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, 1. Srpnja 2013. godine, u Hrvatskoj su otvorene različite mogućnosti pomoći izvlačenja sredstava za poticanje poduzetništva i razvoj gospodarstva. Jedan od najbitnijih faktora koji utječe na gospodarstvo je i razina zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti te samozapošljavanje. Ljudski kapital sve više dobiva na važnosti te su politike države i poduzeća sve više usmjerene na razvoj ljudskih resursa. Hrvatski zavod za zapošljavanje te...
Uloga potpora za samozapošljavanje u kreiranju poduzetničkih intencija
Uloga potpora za samozapošljavanje u kreiranju poduzetničkih intencija
Filip Vrbanić
Poticanje poduzetništva prepoznato je kao ključni pokretač ekonomije svake države. Poduzetništvo kroz stvaranje radnih mjesta, povećanje bruto domaćeg proizvoda, vanjskotrgovinsku razmjenu i ostalo značajno utječe na gospodarstvo. Jedna od mjera poticanja poduzetništva su i potpore za samozapošljavanje koje su već određeno vrijeme dostupne i za hrvatske građane. Na kreiranje poduzetničkih intencija utječu različite determinante, a u ovom radu postavlja se pitanje koja je...

Paginacija