Paginacija

Uloga potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje na razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Uloga potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje na razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj
Martina Marić
Poduzetništvo je sposobnost razvijanja, organizacije i upravljanja poduzećem, a taj proces zna biti itekako izazovan za onoga tko odluči ući u taj proces. Stvaranje novih i različitih poduzeća utječe na osobni razvoj pojedinca, ali i na jedne države. Razvija se gospodarstvo, raste konkurentnost i potiče se inovativnost. Republika Hrvatska koristi brojne načine poticanja razvoja gospodarstva, a tome pridonosi i njezino članstvo u Europskoj uniji. Jedna od najvažnijih stavki...
Uloga povezanosti s markom i potaknute nostalgije u namjeri ponašanja u kategoriji igara i igračaka
Uloga povezanosti s markom i potaknute nostalgije u namjeri ponašanja u kategoriji igara i igračaka
Petra Fuček
U današnje vrijeme kada su kupci preplavljeni mnoštvom raznih tradicionalnih i digitalnih oglasa, marketinški stručnjaci traže različite načine kako bi se istaknuli i pozicionirali u svijesti potrošača. Potrebno je stvoriti odnos i pristup prema kupcima koji će ih privući određenoj marki, ali i zadržati. Kako bi se to ostvarilo, zadatak poduzeća je da se ciljanoj publici približi na nove i zanimljive načine. Sve češći trend koji se koristi u privlačenju pažnje je apel na...
Uloga povjerenja u poduzetništvu
Uloga povjerenja u poduzetništvu
Maja Žalac
Predmet ovog diplomskog rada je uloga povjerenja u poduzetništvu. Ciljevi istraživanja su: utvrditi razinu i značajnost povjerenja u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostale zemlje članice EU; utvrditi stavove, mišljenja i iskustva poduzetnika o ulozi povjerenja u poduzetništvu; te utvrditi stavove, mišljenja i iskustva nepoduzetnika o ulozi povjerenja u poduzetništvu. Primarni podatci istraživanja prikupljeni su anketnim upitnikom. S obzirom na ciljeve rada, istraživanje je...
Uloga prijateljstva u poslovnom vođenju iz perspektive očekivanja radnika i menadžera
Uloga prijateljstva u poslovnom vođenju iz perspektive očekivanja radnika i menadžera
Nikolina Ciprić
U definiranju funkcije vođenja neophodno je poći od dijela definicije menadžmenta da je posao menadžera rad s drugima i pomoću drugih. Kako bi umijeće vođenja bilo uspješno implementirano, potrebno je da svakoga vođu uljepšaju određene karakterne osobine. Ono što je u poslovnome svijetu zanemareno a što bi doprinjelo uspješnijem vođenju jest poniznost. Ona se razvija vježbanjem volje i uspijeva kada vođa provede u praksi važna načela vezana uz upravljanje ljudima u...
Uloga primjene upravljanja pomoću ciljeva u poticanju zadovoljstva zaposlenih
Uloga primjene upravljanja pomoću ciljeva u poticanju zadovoljstva zaposlenih
Matea Lovasić
Zadovoljstvo zaposlenika je u današnje vrijeme ključno za svako poduzeće jer su zadovoljni i ispunjeni radnici motivirani za ostvarenje najboljih mogućih rezultata koji doprinose uspjehu poduzeća u kojemu rade i maksimiziraju profit koji to poduzeće ostvaruje. Uz visoku razinu zadovoljstva zaposlenika, poduzeća mogu ojačati zadržavanje i angažman svojih zaposlenika. Upravljanje pomoću ciljeva je strateški model upravljanja čiji je cilj unaprjeđenje uspješnosti organizacije na...
Uloga principa utjecaja u kontekstu digitalnog marketinga
Uloga principa utjecaja u kontekstu digitalnog marketinga
Tea Bogojević
Svrha rada je prikazati povezanost šest principa utjecaja autora Roberta Cialdinija s područjima digitalnog marketinga. Radi dubljeg razumijevanja društvenog utjecaja dat je uvid u teorijski pregled principa utjecaja koji se koriste za uvjeravanje ljudi. Na temelju provedenog izviđajnog istraživanja mišljenja marketinških stručnjaka doneseni su zaključci o primjeni principa utjecaja u kontekstu digitalnog marketinga u Republici Hrvatskoj. Ciljevi istraživanja su prikazati, na...
Uloga pripovijedanja iz perspektive marke (eng. brand storytelling) u angažiranosti potrošača na društvenim medijima
Uloga pripovijedanja iz perspektive marke (eng. brand storytelling) u angažiranosti potrošača na društvenim medijima
Martina Jurak
Diplomski rad temelji se na istraživanju uloge pripovijedanja iz perspektive marke (eng. „brand storytelling“) u angažiranosti potrošača na društvenim medijima. Pripovijedanje iz perspektive marke (eng. „brand storytelling“) poduzeća koriste kako bi djelovala na emocije potrošača i potaknula ih da se povežu s poduzećem. Poduzeća su to prepoznala kao učinkovit, brz i jeftin način širenja glasa o sebi i svojim proizvodima. Posljednjih godina raste broj autora koji se...
Uloga privatnih mirovinskih osiguratelja u suzbijanju siromaštva kod stanovništva treće životne dobi
Uloga privatnih mirovinskih osiguratelja u suzbijanju siromaštva kod stanovništva treće životne dobi
Ana Tomić
Prema definiciji Svjetske banke siromaštvo je „izrazito lišavanje blagostanja“, te se siromašnima smatraju oni koji nemaju dovoljan dohodak za egzistenciju iznad praga siromaštva. Usko se povezuje uz nedostatak novca, sigurnosti, socijalnog prihvaćanja i zdravstvene probleme. Skupina ljudi od 65 i više godina najosjetljivija je na rizik siromaštva i socijalne isključenosti te starije osobe diljem svijeta nakon umirovljenja žive ispod praga rizika od siromaštva. Stoga...
Uloga prodajnog menadžmenta u upravljanju procesom prodaje
Uloga prodajnog menadžmenta u upravljanju procesom prodaje
Anamaria Lovrić
U svakodnevnom životu milijuni ljudi svakodnevno vrše desetke milijuna aktivnosti u smislu kupovine roba i usluga. Ove aktivnosti uključuju interakciju s prodajnim osobljem koje kupce uvjerava u učinkovitost i kvalitetu proizvoda ili usluga pa se tako prodaja može odrediti kao uvjeravanje ljudi da zadovolje svoje potrebe i želje. Osoba koja uvjerava se zove prodavač ili prodajni predstavnik, a aktivnosti koje prodajni predstavnik poduzima u uvjeravanju kupca za realizaciju kupovine...
Uloga programa podrške u poduzetničkim i logističkim procesima studija slučaja Vetropack Straže d.d.
Uloga programa podrške u poduzetničkim i logističkim procesima studija slučaja Vetropack Straže d.d.
Karmen Grilec
Informacijska tehnologija danas je neodvojiv dio poslovanja i ključan je element u radnim aktivnostima poduzeća u 21. stoljeću. Dobro oblikovana informatička podrška omogućit će brzo i pouzdano dijeljenje podataka o planiranju i radu što rezultira zajedničkim radom unutar i izvan poduzeća, a ujedno i povećanje profita. Ako poduzeće želi biti konkurentno na tržištu osim dobre organizacije, kvalitetnih ljudskih resursa i niza drugih čimbenika mora imati i dobro razvijen...
Uloga projekata Europske unije u jačanju financijskih kapaciteta neprofitnih organizacija
Uloga projekata Europske unije u jačanju financijskih kapaciteta neprofitnih organizacija
Terezija Čačković
Neprofitne organizacije su nevladine organizacije čiji je glavni cilj ostvarivanje društvene koristi pružajući usluge za dobrobit zajednice pri čemu ne ostvaruju profit. Potluka, Špaček i von Schnurbein (2017) ističu kako neprofitne organizacije, da bi ispunile svoju ulogu, trebaju dovoljnu količinu svih kapaciteta, a posebno onih financijskih. Neprofitne organizacije mogu se financirati iz više izvora kao što su članarine, donacije, financijska sredstva iz lokalnih i regionalnih...
Uloga projektnog menadžmenta u organizaciji poslovnih događanja u Republici Hrvatskoj
Uloga projektnog menadžmenta u organizaciji poslovnih događanja u Republici Hrvatskoj
Kim Norma Müller
Odabrana tema istražuje ulogu projektnog menadžmenta u organizaciji recentnih poslovnih događanja na području Republike Hrvatske. U današnje vrijeme svaki poslovni pothvat dobiva naziv projekt, a svaki projekt zahtjeva njegovu kvalitetnu pripremu, realizaciju i postprojektne aktivnosti. Projektni menadžment tada ima veliku ulogu u sastavljanju pravilne organizacijske strukture timova, grupa i/ili poduzeća koja će provesti ideju projekta u djelo. Također, sve ubrzaniji ritam...

Paginacija