Paginacija

Višeagentski sustavi u simulaciji tržišta električne energije
Višeagentski sustavi u simulaciji tržišta električne energije
Eugen Popijač
Kroz posljednjih dvadesetak godina tržišta električne energije diljem svijeta prolaze kroz procese deregulacije i liberalizacije. Ukidaju se monopoli nacionalnih elektroprivrednih poduzeća, mijenjaju se strukture dosadašnjih elektroenergetskih sustava te se povećava broj tržišnih sudionika. U takvim uvjetima dolazi do potrebe za upotrebom strateških alata kako bi se osigurala profitabilnost na tržištu. Suvremene metode analize i simulacije tržišta električne energije...
Višekriterijski model poslovnog odlučivanja u sustavu javne nabave
Višekriterijski model poslovnog odlučivanja u sustavu javne nabave
Darko Josipović
U Republici Hrvatskoj se kao kriterij za odabir ponude pretežno primjenjuje kriterij najniže cijene. Primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude vrlo je rijetka, što je u opreci s praksom drugih država članica Europske unije, gdje je pristup upravo suprotan u smislu da primjena kriterija najniže cijene predstavlja iznimku. Istina je kako je, s gledišta naručitelja, primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude složenija jer iziskuje kudikamo više priprema i analiza....
Vjerski turizam Marije Bistrice
Vjerski turizam Marije Bistrice
Nikolina Lepčin
Razvoj vjerskog turizma seže u daleku prošlost kada su ljudi odlazili na hodočasnička putovanja iz raznih motiva, od sudjelovanja u obredima, štovanja bogova te iskazivanja pobožnosti u hramovima, džamijama i crkvama. Kasnije se motivi proširuju te ljudi sve više odlaze u vjerska središta kako bi istražili ponudu kraja i zadovoljili svoje potrebe za putovanjem. Danas vjerski turizam poprima sve veću važnost u cijelom svijetu. Sve se više razvijaju vjerska središta, koja osim...
Voda kao prirodni resurs
Voda kao prirodni resurs
Ozana Strunje
Voda postaje sve zastupljenija tema na vanjsko-političkom planu. Iako primarno povezana s klimatskom diplomacijom, voda danas predstavlja jedan od prioritetnih područja međunarodne razvojne suradnje na globalnoj razini. S obzirom na važnost vode za život te njenu čvrstu povezanost sa društveno-ekonomskim razvojem čovječanstva, za svaku je državu važno posjedovati relevantne informacije koje će služiti kao podloga donositeljima politika o vodnim resursima. Prema količini...
Voda kao prirodni resurs u agroekosustavu
Voda kao prirodni resurs u agroekosustavu
Josipa Širić
Voda je najzastupljenija tvar u građi svih živih bića te vodom zadovoljavamo osnovnu ljudsku potrebu. Voda je i transportni medij, sredstvo za proizvodnju energije, hrane, roba, lijekova, prostor za rekreaciju. Ukupni količina svježe vode u tekućem stanju, koja je dostupna za razne ljudske potrebe, u neprekidnom su opadanju. Tako se raspoloživost dostupnih vodnih resursa u zadnji 50 godina smanjila gotovo dvostruko. Navedeno se može pojasniti prije svega intenzivnim rastom broja...
Vodikova ekonomija
Vodikova ekonomija
Magdalena Bešlić
U suvremenom svijetu koji se odlikuje iznimnim gospodarskim i tehnološkim napretkom, sve je više očita i negativna strana nekontroliranog napretka koja se najočitije manifestira na okolišu. Suočeni s izazovom potrebe za napretkom i održavanjem već postojećeg napretka, znanstvenici i političari pokušavaju pronaći najbolji način da tehnologija kojom se čovječanstvo koristi bude čista. Jedan od najboljih odgovora na takva nastojanja nalazi se upravo u vodiku, plinu bez boje i...
Vodstvo i žene vođe u suvremenom poslovanju
Vodstvo i žene vođe u suvremenom poslovanju
Anita Reizović
Rijetki menadžeri razumiju koliko je značajan njihov stil vođenja na učinak i zadovoljstvo njihovih zaposlenika. Oni određuju materijalne i nematerijalne nagrade i kazne koje često oblikuju ponašanje zaposlenika te utječu na učinak, motivaciju i stav. Postoji mnogo literature koja se bavi tematikom vodstva i različitim stilovima vođenja. U osnovi možemo reći da su se razvila tri stila vodstva: autokratski, demokratski i laissez-faire. U zadnjem desetljeću se stilovi vodstva...
Volatilnost vozarina na pomorskom tržištu u pandemijsko doba
Volatilnost vozarina na pomorskom tržištu u pandemijsko doba
Mia Dragica Milković
Stabilnost opskrbnih lanaca posljednjih godina ugrožena je pod utjecajem raznih pritiska, a pandemija uzrokovana COVID-19 virusom dodatno je uzdrmala cjelokupno svjetsko tržište. Najveći dio svjetske trgovine odvija se pomorskim putem, a poremećaji uzrokovani COVID-19 virusom uzrokovali su poremećaje na pomorskom tržištu kao niti jedna kriza ranije. Brodarska poduzeća, ali i sva ostala čije sirovine ili roba dolaze pomorskim putem suočeni su s velikim izazovima. Osim što je...
Vođenje humanitarne organizacije u kriznim uvjetima
Vođenje humanitarne organizacije u kriznim uvjetima
Robert Markt
Izgradnja, upravljanje i vođenje sustava u gospodarstvu, državi ili vojsci godinama pa čak i stoljećima predstavlja izazov ne samo za dionike tih sustava već i za znanstvenu zajednicu. To su sustavi koji su utemeljeni na strukturama, na ulogama, na procedurama, na interesu. S druge strane nevladine organizacije, neprofitne organizacije, udruge građana do jučer smatrane organizacijama na marginama društva u vremenu u kojem jedna kriza smjenjuje drugu, u vremenu u kojem gotovo svi...
Vođenje projekata i važnost faze planiranja u isporuci poslovnih rješenja u djelatnosti telekomunikacija
Vođenje projekata i važnost faze planiranja u isporuci poslovnih rješenja u djelatnosti telekomunikacija
Iva Ljubičić Runje
Unatoč činjenici da je projektni menadžment i vođenje projekta u djelatnosti telekomunikacija sastavni dio servisnog portfelja i dalje možemo vidjeti kako projekti često ne ostvare očekivane ciljeve. Uzroci mogu biti različiti, no ovaj rad prvenstveno ima za cilj istražiti važnost faze planiranja u životnom ciklusu projekta u kojem se primjenjuju tradicionalne metode upravljanja projektima za kupce. Poslovna rješenja u djelatnosti telekomunikacija podrazumijevaju široki spektar...
Vođenje projekata u IT industriji
Vođenje projekata u IT industriji
Sašo Petrovčić
Moderni svijet počiva na kompjuterizaciji i digitalizaciji, od proizvodnih odnosno industrijskih procesa do upravljanja ljudskim resursima i projektima. Na tržištu rada postoji velika potreba za radnicima u sektoru informatičkih znanosti - programera, data scientista, informatičkih inženjera, podatkovnih analitičara itd. Kako se rad mnogih informatičkih poduzeća zasniva na proizvodnji informatičkih usluga/proizvoda kao što su programi, aplikacije, algoritmi ili slični proizvod,...
Vođenje projekata u esport industriji
Vođenje projekata u esport industriji
Ivan Šutalo
Esport industrija je jedna od najbrže rastućih grana industrije u svijetu. Zbog svoje posebnosti, unutar ove industrije se koriste različite informacijske tehnologije koje potpomažu efikasnijem obavljanju poslovnih procesa. Čestim plasiranjem novih informacijskih tehnologija na tržište, od zaposlenika se očekuje da prate trendove i da prikupljaju znanja o novim tehnologijama, kako bi si mogli olakšati svakodnevicu, onu poslovnu, ali i privatnu. Ova industrija ima veliki potencijal i...

Paginacija