Paginacija

Uloga roditelja u socijalizaciji djece kao potrošača na primjeru prehrambenih proizvoda
Uloga roditelja u socijalizaciji djece kao potrošača na primjeru prehrambenih proizvoda
Lovro Matić
Djeca su pod raznim utjecajima koji ih oblikuju kao potrošače. Uz medije i vršnjake, najvažniji socijalizacijski agenti djeci su roditelji koji igraju važnu ulogu u konzumaciji hrane njihove djece. Sukladno tome, cilj istraživanja je analizirati način na koji roditelji utječu na socijalizaciju djece kao potrošača prilikom odabira prehrambenih namirnica. Istraživanje je provedeno na uzorku od 101 roditelja. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da roditelji, iako tvrde da...
Uloga ruralnog turizma u održivom razvoju turizma Istarske županije
Uloga ruralnog turizma u održivom razvoju turizma Istarske županije
Lucija Pilat
U današnje vrijeme turističko je tržište vrlo dinamično i izrazito konkurentno. Opstanak na takvom tržištu uvjetovan je stalnim praćenjem suvremenih trendova kroz koje se identificiraju tendencije kretanja potražnje, nove tržišne prilike te područja mogućih budućih ulaganja. Na ruralnom prostoru u Republici Hrvatskoj, koji čini više od 90% njezine površine, živi oko 50% stanovnika koji su izravno ili neizravno vezani za poljoprivredu. Ruralni turizam i dalje predstavlja...
Uloga sadržaja kojeg stvaraju korisnici na društvenim medijima u odabiru turističke destinacije
Uloga sadržaja kojeg stvaraju korisnici na društvenim medijima u odabiru turističke destinacije
Tena Babić
U današnje vrijeme društveni mediji su izvor raznih informacija pa tako i informacija o putovanjima i zanimljivim destinacijama. Time društveni mediji donose korist smještajnim jedinicama, ugostiteljskim objektima te turističkim zajednicama da dijele informacije sa širokim spektrom korisnika. Društveni mediji imaju i mnoge druge pozitivne strane za ljubitelje putovanja, kao što je to brzina pronalaženja informacija, konkretnost, ali i raznolikost podataka, veliki raspon platformi s...
Uloga sadržaja kreiranog od strane korisnika na društvenim mrežama pri odabiru pametnog telefona
Uloga sadržaja kreiranog od strane korisnika na društvenim mrežama pri odabiru pametnog telefona
Marko Roje
Napretkom interneta i društvenih mreža potrošačima je omogućeno kreiranje vlastitog sadržaja kojeg mogu, uz pomoć par klikova, podijeliti s cijelim svijetom. Dio tog sadržaja kojeg kreiraju korisnici društvenih mreža su i objave o različitim proizvodima. Potrošači prilikom kupovine proizvoda koja zahtijeva visoku uključenost detaljno pretražuju internet u potrazi za informacijama. Na taj način se smanjuje percipirani rizik kupnje. Kupnja pametnog telefona je od takvih kupnji...
Uloga samorazvoja u zapošljivosti mladih
Uloga samorazvoja u zapošljivosti mladih
Sara Fišer
Suvremene organizacije više ne osiguravaju stalno radno mjesto i stabilan radni odnos, a razvoj zaposlenika prvenstveno postaje odgovornost njih samih, što znači obvezu stalnog učenja i razvoja. Također, kompetencije i stupnjeve formalnog obrazovanja postaje neophodno nadopuniti različitim oblicima neformalnog učenja. Ovim radom želi se prikazati upravo uloga i odgovornost koju u procesu obrazovanja i razvoja imaju sami zaposlenici pri čemu se naglasak stavlja na mlade. Naime, bez...
Uloga samoučinkovitosti u odnosu između percipiranog procesa uključivanja novih zaposlenika u organizaciju i njihove radne angažiranosti
Uloga samoučinkovitosti u odnosu između percipiranog procesa uključivanja novih zaposlenika u organizaciju i njihove radne angažiranosti
Ena Beč
Ovaj rad donosi pregled važnosti procesa uključivanja novih zaposlenika u organizaciju te komponenti od kojih se takav strukturiran proces treba sastojati. Zatim objašnjava samoučinkovitost kao komponentu važnu pri postizanju željenih pojedinačnih stanja visoke radne angažiranosti zaposlenika. Također, objašnjava važnost i načine postizanja radne angažiranosti, uspoređujući ulogu samoučinkovitosti u postizanju iste kroz provedbu više ili manje strukturiranog procesa...
Uloga sintetičkih pokazatelja u analizi financijskih izvještaja na primjeru odabranih poduzeća prerađivačke industrije
Uloga sintetičkih pokazatelja u analizi financijskih izvještaja na primjeru odabranih poduzeća prerađivačke industrije
Dora Žigrović
Analiza financijskih izvještaja putem odabranih instrumenata od izuzetne je važnosti za dobivanje potrebnih informacija o poslovanju promatranog poduzeća. Najvažniji instrument analize financijskih izvještaja predstavljaju financijski pokazatelji. Pokazatelji koji daju informacije o cjelokupnom poslovanju poduzeća nazivaju se sintetički pokazatelji. Predmet ovog rada je uloga sintetičkih pokazatelja kao instrumenta analize financijskih izvještaja odabranih poduzeća prerađivačke...
Uloga skladištenja (carbon capture) CO2 u dostizanju okolišnih ciljeva
Uloga skladištenja (carbon capture) CO2 u dostizanju okolišnih ciljeva
Željka Majerović
Industrija emitira značajne količine ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferu i obvezna je značajno je smanjiti u skladu s lokalnom i svjetskom regulativom za zaštitu okoliša. Tehnologija za kaptiranje i skladištenje CO2 (CCS) može se koristiti kao prijelazna metoda za smanjenje koncentracija CO2 u atmosferi, čime se osigurava pravovremeni prelazak na obnovljive i čiste alternativne izvore energije, bez emisije CO2. Prikazane su mjere i CCS-tehnologije za smanjenje emisija CO2. Nakon...
Uloga socijalne politike u ostvarivanju ciljeva fiskalne politike
Uloga socijalne politike u ostvarivanju ciljeva fiskalne politike
Irena Čemerika
Uslijed negativnih demografskih kretanja, zahtjeva se sve veća državna intervencija na različitim područjima socijalne politike, kako u zemljama diljem svijeta, tako i u Republici Hrvatskoj. Socijalna politika predstavlja temelj svake socijalne države, a moguće ju je promatrati u užem i širem smislu. Socijalnom politikom u užem smislu obuhvaćeni su: mirovinski sustav i sustav zdravstvene zaštite, tržišta rada te sustav socijalne skrbi. Uz navedene, u širi obuhvat socijalne...
Uloga solarne energije u energetskoj tranziciji Republike Hrvatske
Uloga solarne energije u energetskoj tranziciji Republike Hrvatske
Roko Butigan
Solarna energija je svaka vrsta energije koju stvara Sunce te je među najdostupnijim oblicima obnovljive energije. Najveći izazov u 21. stoljeću su klimatske promjene odnosno porast temperature zbog emisija stakleničkih plinova. Države provode "politiku ublažavanja" odnosno smanjivanja svojeg ugljičnog otiska kako bi se regulirale emisije stakleničkih plinova te očuvala planeta Zemlja za daljni život i buduće generacije. U početku, solarna energija nije bila prihvaćena zbog...
Uloga solidarnosti u izgradnji društvenog poduzetništva
Uloga solidarnosti u izgradnji društvenog poduzetništva
Filip Boić
Pojavnost poduzetništva dijelom je ljudske djelatnosti i društva već stoljećima. Društveno poduzetništvo i neprofitne organizacije pokušavaju preuzeti tržište kako bi stvorili promjenu za dobrobit društva i okoliša. Kompleksnost poduzetništva uvelike se bolje može razumjeti kroz prizmu solidarnosti, jer se poduzetnici kroz individualne karakteristike najlakše mogu prepoznati u smislu psihološkog i sociološkog koncepta. Kako bi se zadovoljile hitne potrebe društva, potrebno...
Uloga sponzorstva u upravljanju markom u bankarskom sektoru
Uloga sponzorstva u upravljanju markom u bankarskom sektoru
Marija Kokan
Kreiranje marke u bankarskom sektoru posebno je zahtjevno jer se odabir banke ne smatra odlukom kratka vijeka već dugoročnom odlukom, pri kojoj sigurnost i snaga institucije kojoj se povjerava novac ima vrlo važnu ulogu. Sponzorstvo se najbolje može opisati kao marketinški alat koji uzajamno stvara marku i financijsku vrijednost za obje uključene strane: sponzora i stranu koja je sponzorirana, ali i za korisnike bankarskih usluga. Vrlo je važno znati koje se ciljeve želi postići uz...

Paginacija