Paginacija

Warren Buffet's Investing Strategy
Warren Buffet's Investing Strategy
Marijan Knezović
The introductory part deals with the life of Warren Buffett, one of the greatest investors of all time. The factors that shaped Buffett’s life and his investments are diverse and therefore this paper will address Buffett’s investment strategy from multiple aspects. In addition to the psychological and social conditions, which are an integral part of every market, including the capital market, the paper will highlight and graphically show Buffett's financial beginnings to the present...
ZADAR - GRAD PROŠLOSTI, TURISTIČKA DESTINACIJA BUDUĆOSTI
ZADAR - GRAD PROŠLOSTI, TURISTIČKA DESTINACIJA BUDUĆOSTI
Barbara Marković
Zadar je drevni sveučilišni grad čija povijest seže u daleku prošlost. Bogata kulturno - povijesna baština grada Zadra dokaz je različitih povijesnih vremena i kultura koje su se izmjenjivale na njegovom području. Turizam u gradu Zadru ima veoma dugu tradiciju te seže do daleke 1877. godine kada je zabilježen prvi značajan posjet organizirane skupine posjetitelja u gradu. U skladu sa suvremenim trendovima u turizmu zaključuje se da je potrebna bolja verifikacija prirodne i...
ZADOVOLJSTVO DOMAĆIH TURISTA TURISTIČKOM PONUDOM REGIJE ISTRA
ZADOVOLJSTVO DOMAĆIH TURISTA TURISTIČKOM PONUDOM REGIJE ISTRA
Lara Pušić
U radu se analizira koncept zadovoljstva i istražuje razina zadovoljstva turista na primjeru Istre i njene turističke ponude. Zatim se analizira specifičnost zadovoljstva turista kao kupca. Razmatraju se potrebe i motivi koji turiste pokreću na putovanje. Daje se uvid u podjelu turističkog tržišta na turističku ponudu i potražnju te njihova osnovna obiježja. Nadalje, analizira se cjelokupna turistička ponuda regije Istra, što ona nudi turistima i kojim resursima raspolaže. Ovim...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA CESTOVNIM PUTNIČKIM PRIJEVOZOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA CESTOVNIM PUTNIČKIM PRIJEVOZOM U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marko Horvat
Cestovni prijevoz putnika jedan je od važnijih čimbenika u današnjim uvjetima života, bilo da se radi o poslovnom ili turističkom prijevozu. To je ponajprije potaknuto trendovima globalizacije i urbanizacije gdje je izuzetno bitna mobilnost putnika odnosno da prijevoz bude brz, ugodan te financijski prihvatljiv za putnika. Jedan od glavnih preduvjeta za efikasan cestovni prijevoz je razvijena cestovna infrastruktura jer ista služi kao faktor integracije i razvoja regija. Republika...
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA USLUGAMA SUSTAVA JAVNIH BICIKALA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marta Fabijančić
Biciklistički prijevoz, iako postoji već dugi niz godina, tek nedavno dobiva na važnosti uslijed porasta broja stanovnika u većini gradova te potrebe za održivijim oblikom prijevoza, ali i izbjegavanjem problema oko pronalaska parkirališnog mjesta. Na porast korisnika bicikla, posljednjih godina, utjecalo je i promoviranje prednosti fizičke tjelovježbe koja se ostvaruje upotrebom bicikla te razvoja svijesti o održivim transportnim sredstvima i smanjenju negativnog utjecaja na...
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA ONLINE MALOPRODAJOM NAKLADNIČKOG PODUZEĆA
ZADOVOLJSTVO POTROŠAČA ONLINE MALOPRODAJOM NAKLADNIČKOG PODUZEĆA
Karla Kozina
Predmet je istraživanja ovog diplomskog rada zadovoljstvo potrošača online maloprodajom, prikazano na primjeru nakladničkog poduzeća Naša djeca d.o.o. iz Zagreba. Online maloprodaja vrsta je e-trgovine, gdje kupci preko interneta kupuju usluge i proizvode izravno od proizvođača. Sve više poduzeća prenosi svoje poslovanje, djelomično ili u cijelosti, na online maloprodajni oblik jer su prepoznali prednosti takvoga načina poslovanja i prodaje. Zadovoljstvo kupnje očituje se u...
ZADOVOLJSTVO STUDENATA ONLINE NASTAVOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
ZADOVOLJSTVO STUDENATA ONLINE NASTAVOM TIJEKOM PANDEMIJE COVID-19
Irena Tadić
Početkom 2020. godine studenti i Sveučilišta su zbog okolnosti izazvanih pandemijom bolesti Covid-19 bili prisiljeni prijeći na online oblik nastave koji se nametnuo kao najbolja opcija kontinuiranog i učinkovitog održavanja nastave. Na uspješnost online nastave utječu brojni osobni i institucijski čimbenici. Ovo istraživanje bavi se pitanjem zadovoljstva studenata online nastavom tijekom pandemije Covid-19 kao jedne od centralnih komponenti procesa identifikacije čimbenika...
ZAJEDNIČKA TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI
ZAJEDNIČKA TRGOVINSKA POLITIKA EUROPSKE UNIJE I POLOŽAJ REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNOJ RAZMJENI
Karlo Golob
U vrijeme u kojem sile globalizacije oblikuju tržišta povezivanjem podijeljenih nacionalnih tržišta u jedno globalno, trgovinska politika pojedine zemlje ima ulogu jedne od ključnih gospodarskih poluga. Dobrim upravljanjem trgovinskom politikom nacionalna vlada može osigurati prosperitet nacionalnog gospodarstva i obrnuto. U kontekstu trgovinske politike Europska unija ima svoje specifičnosti jer se trgovinska politika ne provodi na razini zemlje članice pojedinačnog. Dogovorom ...
ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD POTRESA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZASTUPLJENOST OSIGURANJA OD POTRESA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mario Nola
Osiguranje ima značajnu ulogu u svakom suvremenom društvu, u kojem ima za cilj pružiti zaštitu osiguraniku u slučaju nastupa osiguranog slučaja. Međutim, njegov značaj se razlikuje u pojedinim zemljama, što pokazuju razlike u ključnim parametrima osiguranja koji uključuju premiju osiguranja, zastupljenost i investicijski portfelj. Od različitih vrsta osiguranja značajan dio čine imovinska osiguranja, koja pružaju zaštitu pri uništenju ili oštećenju predmeta od ...
ZAŠTITA DJECE KAO POTROŠAČA
ZAŠTITA DJECE KAO POTROŠAČA
Sebastijan Dučkić
Djeca od najranije dobi nepobitno sudjeluju na tržištu kao potrošači, imaju određenu kupovnu moć, koja svoj izvor ima u džeparcu i darovima. Osim vlastite potrošnje djeca znatno utječu i na potrošnju svojih roditelja. Zbog toga su marketinškim stručnjacima sve zanimljivija skupina potrošača. Zbog postupnog razvoja, kognitivne sposobnosti djece manje su u odnosu na one odrasle osobe te su zbog toga djeca posebno osjetljiva skupina potrošača. Razvoj tehnologije doveo je i do...
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
ZAŠTITA I SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Marija Lovrić
Predmet rada je sigurnost i zaštita podataka analizirana na primjeru poduzeća „XY“. Informacijska tehnologija neizostavan je dio našeg svakodnevnog života. Vrijeme u kojem živimo zahtijeva od nas fleksibilnost, kontinuirano obrazovanje te samim time i brzo prilagođavanje novim tehnologijama. U današnje vrijeme biti računalno nepismen znači nemogućnost sudjelovanja u aktivnostima modernog života što uvelike otežava i mogućnost pronalaska posla kao i ispunjavanja raznih...
ZAŠTO U HRVATSKOJ OPADA NATALITET
ZAŠTO U HRVATSKOJ OPADA NATALITET
Tin Bregović
Ovim radom obuhvaćeno je stanovništvo Hrvatske od samih početaka bilježenja njegova kretanja do današnjih dana. Zanimljivo je da se već i u 19.-om stoljeću moglo pretpostaviti gdje će više od sto godina biti problematična depopulacijska područja Republike Hrvatske. Najugroženije depopulacijsko područje je naravno Gorska Hrvatska koja bilježi smanjenje stanovništva za čak 75%. No, u čemu leži problem? Problem je nažalost, gotovo, pa nerješiv, odnosno, mala je realnost da...

Paginacija