Paginacija

Uloga suvremenih funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u organiziranom kriminalu
Uloga suvremenih funkcija upravljanja ljudskim potencijalima u organiziranom kriminalu
Petra Julardžija
ULJP predstavlja funkciju menadžmenta , te je utjecaj optimalno provedenih aktivnosti ULJPa vidljiv kroz uspješnost ostvarenja ciljeva organizacija. Kako se upravljanje ljudskim potencijalima sastoji od nekoliko funkcija, njegovo uspješno provođenje očituje se kroz uspješnost obavljanja pojedinih funkcija unutar poduzeća, kao što su pribavljanje, zadržavanje i motiviranje ljudskih potencijala. Na primjeru „organizacija“ kao što su Cosa Nostra i Sinaloa kartela prikazano je u...
Uloga svjetske banke u međunarodnom poslovanju
Uloga svjetske banke u međunarodnom poslovanju
Marko Vidić
Danas globalni financijski sustav ima velike probleme, posebno u naporu održavanja velikog vladinog duga, intenzivan rast rivalstva (konkurencije) u sferi financijskih usluga koje spremno prelaze nacionalne granice, onda proces deregulacije financijskog sektora popraćeno rastom neizvjesnosti i rizika. Najveći izazov modernog financijskog sustava jest da li može i efikasno izvršavati svoje bitne funkcije, pa i u uvjetima erozije i javnog povjerenja u vrijednost i značaj financijskih...
Uloga svjetskih turoperatora generalista u turističkom prometu Republike Hrvatske
Uloga svjetskih turoperatora generalista u turističkom prometu Republike Hrvatske
Anamarija Papa
Turizam je danas jedna od najprofitabilnijih industrija u svijetu, a turistički posrednici su oni koji formiraju turistički proizvod. Oni planiraju, organiziraju, prodaju i realiziraju turistički proizvod odnosno putovanja. Završni rad je podijeljen u nekoliko cjelina. U prvom djelu rada se objašnjava pojava turoperatora i njegovo značenje te se ističe važnost njegovog poslovanja. Navode se razlike između turoperatora i turističkih agencija kao i razlike između turoperatora...
Uloga tehnologije Interneta stvari u digitalnoj transformaciji poslovanja
Uloga tehnologije Interneta stvari u digitalnoj transformaciji poslovanja
Marko Pobi
U suvremenom digitalnom dobu, mogućnost prilagodbe i inovativnost postaju neizbježne za svaki segment društva. Kako se svijet ubrzano digitalizira, digitalna transformacija i tehnologija Interneta stvari (engl. Internet of Things, u nastavku će se koristiti kratica IoT) pojavljuju se kao ključni elementi ovog evolutivnog procesa. Dok digitalna transformacija oslikava sveopću težnju prema modernizaciji i optimizaciji procesa, komunikacija i usluga, IoT se manifestira kao tehnološka...
Uloga telekomunikacijske industrije u upravljanju poslovnim kontinuitetom
Uloga telekomunikacijske industrije u upravljanju poslovnim kontinuitetom
Ana Ćaćić
Najjednostavnija, operativna, definicija poslovnog kontinuiteta jest ona prema kojoj je poslovni kontinuitet stanje kontinuiranog, odnosno neprekidnog poslovanja organizacije. Tijekom posljednjih nekoliko godina, čini se da su se štetni događaji intenzivirali kako u pogledu broja incidenata, tako i u opsegu ljudi i organizacija na koje utječu. Takva situacija stavlja veliki izazov kako pred poslovni sektor, tako i pred društvo općenito. Postavlja se pitanje je li vrijeme za...
Uloga teorije socijalnog učenja i donošenja odluka u organizacijama
Uloga teorije socijalnog učenja i donošenja odluka u organizacijama
Nikolina Sekulić
Cilj istraživanja ove teme je identificiranje uloga teorije socijalnog učenja i procesa odlučivanja u suvremenim organizacijama te njihovo korištenje kao alata za organizacijski razvoj i konkurentsku prednost. Područje psihologije ljudskog ponašanja u organizacijama je još uvijek relativno neistraženo, te su limitirani resursi za educiranje zaposlenika o tom predmetu. Smatra se da su učenje i odlučivanje primarni čimbenici kod ponašanja i uspješnosti zaposlenika i time...
Uloga top menadžmenta u procesu internacionalizacije
Uloga top menadžmenta u procesu internacionalizacije
Vanna Vukelić
Poslovno okruženje nalazi se trenutno u dinamičnim promjenama pod globalizacijskim pritiscima, liberalizacijom tržišta i ostalim suvremenim trendovima. Dodatne pritiske, u novije vrijeme, generira i pandemija (COVID-19), ali i rusko-ukrajinski sukob. U globalu, gore navedeni trendovi sa sobom nose brojne izazove, ali i prilike poduzećima. Poduzeća se uglavnom odlučuju na internacionalizaciju kao ključnu strategiju za uspjeh i bolju konkurentsku poziciju. Uspješnost tog procesa ovisi...
Uloga tradicionalnih i društvenih medija u odabiru turističke destinacije od strane mladih turista
Uloga tradicionalnih i društvenih medija u odabiru turističke destinacije od strane mladih turista
Stella Kaurin
Pojava interneta rezultirala je razvijanjem novih medija koji su danas postala neizostavan dio sveukupnog života. Društveni mediji, kao novi medij, uvelike su promijenili način života ljudi, način poslovanja i marketinške strategije u različitim gospodarskim djelatnostima, pa tako i u turizmu. Turizam je uslužna djelatnost koja većini zemalja može donijeti dobrobiti u njihovom razvoju gospodarstva, stoga je važno implementirati nove medije u njihovu komunikacijsku strategiju....
Uloga turističke politike u održivom razvoju turizma Hrvatske
Uloga turističke politike u održivom razvoju turizma Hrvatske
Lucijan Biško
Turizam je izrazito značajan za gospodarstvo Republike Hrvatske, a njegov kontinuirani razvoj osigurava rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva i društvene zajednice. Međutim, pored brojnih pozitivnih učinaka razvoja turizma, potrebno je adekvatno analizirati i valorizirati njegove negativne učinke na razini destinacija. Negativni učinci na razini destinacija stvaraju potrebu za održivim razvojem turizma koji može zadovoljiti ekonomske potrebe, a da pri tome nije zanemarena zaštita...
Uloga turističke politike u prevladavanju sezonalnosti turizma
Uloga turističke politike u prevladavanju sezonalnosti turizma
Petar Santro
U ovom diplomskom radu analizira se pojava sezonalnosti turizma u mediteranskim zemljama kao i uloga turističke politike u prevladavanju tog fenomena. Suvremeni turizam predstavlja važnu gospodarsku granu svake zemlje, te je samim time i uloga turističke politike od velikog značaja. Dok s jedne strane turizam nudi brojne prednosti, on također predstavlja brojne izazove s kojima se destinacija susreće. Velike gužve, visoke cijene i degradacija okoliša samo su neke od posljedica s...
Uloga turističke politike u razvoju cikloturizma - kritička analiza Španjolske
Uloga turističke politike u razvoju cikloturizma - kritička analiza Španjolske
Andrej Slugečić
Turizam teži prelasku s masovnog turizma prema specifičnim oblicima turizma. Odmicanje od masovnosti daje turizmu priliku za održivim razvojem, ali i stvaranjem dodatne vrijednosti turističkog proizvoda. Cikloturizam je oblik specifičnih oblika turizma i samim time bilježi sve veći značaj u strategijama razvoja turizma diljem svijeta. Taj oblik turizma ima potencijal donijeti značajne ekonomske koristi lokalnim zajednicama osobito u ruralnim destinacijama s manjim turističkim...
Uloga turističkih agencija u turističkom sustavu Republike Hrvatske
Uloga turističkih agencija u turističkom sustavu Republike Hrvatske
Luka Mlinarić
Turističke agencije najbitniji su posrednik između turističke ponude i turističke potražnje na tržištu, zajedno s turoperatorima. Danas u svijetu postoji veliki broj različitih vrsta turističkih agencija što je posljedica razvoja tržišta, kao i diferencijacije želja i potreba potrošača, koji više ne mogu biti zadovoljeni standardiziranim proizvodom ili uslugom. Nakon što su se pojavile sredinom 19. stoljeća u Engleskoj, turističke agencije su do danas postale jedne od...

Paginacija