Paginacija

ZDRAVSTVENE POTREBE I PROBLEMI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - EKONOMSKE IMPLIKACIJE
ZDRAVSTVENE POTREBE I PROBLEMI OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI - EKONOMSKE IMPLIKACIJE
Ivor Njegač
Glavna odrednica gospodarskog napretka i blagostanja je upravo stanovništvo. Stanovništvo je nositelj gospodarskog razvoja jer ono predstavlja proizvodnu snagu. Posljednjih godina u svijetu se događa prelazak s visokih stopa nataliteta i mortaliteta na niske stope nataliteta i mortaliteta što predstavlja zabrinjavajući problem svakoj zemlji, a ujedno i velik globalni problem. Demografsko starenje predstavlja izazov za svaku zemlju jer ono donosi brojne sociogospodarske...
ZELENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I POTENCIJAL
ZELENA INDUSTRIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ - STANJE I POTENCIJAL
Petra Miketić
Industrija predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika rasta svake zemlje koja teži gospodarskom razvoju i napretku. Naime, industrijski rast može dovesti do brojnih pozitivnih posljedica za cjelokupno gospodarstvo te samim time utjecati i na ostale ekonomske razvojne ciljeve društva. Gospodarski rast i povećanje proizvodnje povezani su s većim korištenjem ograničenih prirodnih resursa, što može dovesti do zagađenja okoliša. U posljednje vrijeme sve se više važnosti pridaje...
ZELENA RADNA MJESTA I TRŽIŠTE RADA
ZELENA RADNA MJESTA I TRŽIŠTE RADA
Robert Kovačić
Održivi gospodarski razvoj temelji se na stvaranju ekološki prihvatljivih radnih mjesta koja nastaju usred potrebe za stvaranjem zelenih proizvoda i usluga, te utječu na ponašanje gospodarskih subjekata, proizvođača i potrošača. Svrha ovog rada je naglasiti važnost zelenog gospodarstva koje stvara prilike za nova radna mjesta te utvrditi razliku između zelenih radnih mjesta i tradicionalnih radnih mjesta. Sami koncept „zelenih poslova“ temelji se na ekološki održivom...
ZELENA RADNA MJESTA U HRVATSKOJ
ZELENA RADNA MJESTA U HRVATSKOJ
Nikolina Jurakić
Zeleni poslovi su poslovi koji doprinose očuvanju ili obnovi kvalitete okoliša, odnosno koji primarno pomažu u zaštiti ekosustava i biološke raznolikosti, smanjenju potrošnje energije, materijala i vode; nastoje umanjiti ili u potpunosti izbjeći stvaranje svih oblika otpada i onečišćenja. Zelena radna mjesta u Hrvatskoj su od velikog značaja jer uz očuvanje okoliša pruža se prilika stvaranja novih radnih mjesta. Iz tog razloga u radu su prikazani potencijali zelenih radnih...
ZELENO GOSPODARSTVO  EU
ZELENO GOSPODARSTVO EU
Ivana Cesar
Prirodni resursi kao što su metali, minerali, šume, tlo, hrana, zrak i voda potrebni su za blagostanje i dobrobit, ali se iskorištavaju brže nego što se mogu obnoviti. Ako se nastavi ovako, do 2050. će se iskorištavati pet puta više resursa nego danas. Kako se broj stanovnika približava 9 milijardi, ljudi moraju postati društvo koje učinkovitije koristi resurse i učinkovitije radi na unapređenju okoliša. EU ima dugoročnu strategiju za ublažavanje štete nastale neodrživim...
ZNANJE KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDNOSTI
ZNANJE KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDNOSTI
Ivana Petljak
U vrlo nestabilnom poslovnom okruženju "nove ekonomije", znanje je važan strateški resurs. Organizacije moraju razvijati znanje i izgraditi sustave koji će zaposlenicima omogućiti međusobno povezivanje i rad na poslovima koji su sukladni njihovim osobnim sklonostima. Koncept upravljanja znanjem jedan je od osnovnih načina na koji će se izazovi i opasnosti suvremenog i nepredvidljivog poslovnog okruženja, pretvoriti u šansu uspješnog poslovanja moderne organizacije i na tim...
ZNAČAJ DRUŠTVENIH MREŽA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
ZNAČAJ DRUŠTVENIH MREŽA U POSLOVANJU MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Ivana Pečet
Mala i srednja poduzeća u svakoj državi čine bitan segment gospodarstva zbog njihove mnogobrojnosti. Upravo zato, ona su značajna za razvitak ekonomije države. Osim visokog udjela u ekonomiji, njihova važnost ogleda se i generiranju novih radnih mjesta. Pronalazak izvora financiranja i optimalno iskorištavanje resursa kroz odgovarajuću strategiju bitno je za mala i srednja poduzeća jer je njihov nastanak i razvoj od presudne važnosti za napredak države. Napretkom informacijskih...
ZNAČAJ FINANCIJSKE STABILNOSTI VELIKIH PODUZETNIKA ZA RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZNAČAJ FINANCIJSKE STABILNOSTI VELIKIH PODUZETNIKA ZA RAZVOJ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Darija Babok
Rad se bavi poslovanjem velikih poduzetnika Krapinsko-zagorske županije s krajnjim ciljem analiziranja utjecaja njihovog poslovanja na razvoj Krapinsko-zagorske županije. Budući da je u pogledu značaja navedenih poduzetnika za lokalnu zajednicu s dugoročnog aspekta presudna njihova financijska stabilnost, radom se nastoji ocijeniti financijska stabilnost poslovanja odabranih velikih poduzetnika Krapinsko-zagorske županije. Podaci korišteni pri izradi rada prikupljeni su iz sekundarnih...
ZNAČAJ I BUDUĆNOST TREĆEG MIROVINSKOG STUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ I BUDUĆNOST TREĆEG MIROVINSKOG STUPA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Alen Bajrić
Hrvatski mirovinski sustav 2002.godine prošao je kroz veliku reformu kojom se željelo smanjiti pritisak mirovina na sustav i potaknuti vlastitu mirovinsku štednju. Stvorena su dva nova stupa osigruanja, drugi koji je bio temeljen na individualno kapitalnoj štednji i bio je obvezan. Treći stup je funkcionira po istim načelima samo što je on bio potpuno dobrovoljan. Reforma je dovela do većih uplata u cijeli mirovinski sustav i postignuta je kratkotrajna stabilnost. Uz novosti vezane...
ZNAČAJ I ULOGA FRANŠIZE KAO POKRETAČA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ I ULOGA FRANŠIZE KAO POKRETAČA PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ema Culi
Tema specijalističkog poslijediplomskog rada obrađuje značaj i ulogu franšize kao pokretača poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Franšiza kao model poslovanja predstavlja način širenja poslovanja uz značajne prednosti kao što je potreba za manjim inicijalnim kapitalom za početak poslovanja, manji je rizik od neuspjeha, koristi se uspješno i poznato poslovno ime i stečena reputacija na tržištu, a standardni proizvod i kvaliteta se prodaju kroz potvrđeni sistem poslovanja....
ZNAČAJ INTERNIH RAČUNOVODSTVENIH KONTROLA ZA POUZDANO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI POSREDOVANJA U TRGOVINI
ZNAČAJ INTERNIH RAČUNOVODSTVENIH KONTROLA ZA POUZDANO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE NA PRIMJERU PODUZEĆA IZ DJELATNOSTI POSREDOVANJA U TRGOVINI
Mihael Gruičić
Tema istraživanja ovog rada su interne računovodstvene kontrole i njihova uloga u pouzdanom financijskom izvještavanju. Ciljevi rada su istražiti što financijske izvještaje čini kvalitetnim, analizirati ciljeve financijskog izvještavanja te analizirati značaj internih računovodstvenih kontrola za ostvarenje pouzdanog financijskog izvještavanja. Budući da pouzdani financijski izvještaji pridonose ugledu i kredibilitetu poduzeća, a korisnicima pružaju mogućnost donošenja...
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE I UTJECAJ NA POSLOVANJE PODUZEĆA
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVA DUGOTRAJNE IMOVINE I UTJECAJ NA POSLOVANJE PODUZEĆA
Željka Butigan
Tema ovog rada je „Značaj računovodstva dugotrajne imovine i utjecaj na poslovanje poduzeća“. U današnjem poslovanju i dinamičnim tržišnim uvjetima, računovodstveni standardi i propisi igraju vrlo značajnu ulogu. Računovodstvo primjenom određenih računovodstvenih politika utječe na vrijednosti iskazanih stavki u financijskim izvještajima što u konačnici može imati utjecaj na financijski rezultat. Ovaj rad fokusira se na dugotrajnu imovinu, opisuje njen značaj, poziciju...

Paginacija