Paginacija

ZNAČAJ RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
ZNAČAJ RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE
Željana Modrinić
Predmet ovog završnog rada su računovodstveni standardi i njihov značaj za računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine. Računovodstveni standardi propisuju osnovu za računovodstvene poslove pa tako i na području dugotrajne materijalne imovine. U radu je dan pregled Zakona o računovodstvu, Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kako bi se utvrdio teoretski okvir računovodstvenog praćenja dugotrajne...
ZNAČAJ SUSTAVA SAMODIJAGNOSTIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
ZNAČAJ SUSTAVA SAMODIJAGNOSTIKE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU
Neven Majdak
Nove tehnologije u pravilu omogućavaju veću automatizaciju poslovnih procesa. Veća automatizacija je stalno nastojanje poduzetnika budući da omogućuje povećanje produktivnosti i time konkurentnosti. MeĊutim, današnje tehnološke inovacije omogućavaju i promjene u ne poslovnom ţivotu pojedinaca. Današnje informacijske i komunikacijske tehnologije, osobito Internet, nisu samo povećale razinu automatizacije poslovnih procesa nego su dovele do preoblikovanja naĉina rada, ali i...
ZNAČAJ TRAJEKTNOG PRIJEVOZA U HRVATSKOM PRIOBALNOM TURIZMU
ZNAČAJ TRAJEKTNOG PRIJEVOZA U HRVATSKOM PRIOBALNOM TURIZMU
Petar Jambrešić
Pojmovi prometa, odnosno prijevoza i turizma usko su povezani te jedan na drugog znatno utječu, pogotovo kada se govori o razvoju jednog od njih. Promet doprinosi razvoju turizma tako što korisnici turističkih usluga kako bi došli do destinacije upravo su primorani koristiti prometne usluge i prometnu infrastrukturu te je putovanje u prometu također i dio turističkog putovanja i stvara određeni doživljaj kod putnika. S druge strane turizam na promet utječe također pozitivno u...
ZNAČAJ ZELENE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
ZNAČAJ ZELENE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ
Martina Krizmanić
Industrije su neizbježne skupine djelatnosti širom svijeta. Danas postoji velika ovisnost o industrijskoj proizvodnji, no industrije troše veliku količinu energije, dok su raspoloživi resursi ograničeni. Iz tog se razloga nametnula potreba za takozvanom zelenom tranzicijom. Koncept „zelene industrije“ smanjuje opterećenje prirodnih resursa i ekološke degradacije te pruža podršku ekonomskom razvoju. S izazovima zelene tranzicije suočavaju se i zemlje u razvoju. Zbog sve veće...
ZNAČAJNOST I ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA U SUVREMENOM POSLOVANJU
ZNAČAJNOST I ULOGA STRATEŠKOG MENADŽMENTA U SUVREMENOM POSLOVANJU
Dino Pokupec
Suvremeno doba je vrijeme informacijsko-komunikacijske tehnologije i srž donošenja odluka postiže se putem kvalitetno interpretirane informacije. Modernost nas polako sve više sustiže, ulazi u sve segmente ljudskog života i postavlja temelje za razvitak novih mogućnosti u svijetu. Praćenje nepredvidljivosti i dinamičnosti okoline postaje jedan od strateški važnih zadataka u kreiranju kvalitetne poslovne strategije. Poduzeće u svom radu nastoji iskoristiti resurse na najbolji...
Zadovoljstvo grupnom kupovinom pružatelja ugostiteljskih usluga
Zadovoljstvo grupnom kupovinom pružatelja ugostiteljskih usluga
Jelena Sruk
U radu je definiran razvoj i obilježja elektroničke trgovine te pobliže objašnjen model grupne kupovine. Grupna kupovina, radi aktualnosti ostvarivanja visokih popusta na proizvode i usluge, počela se koristiti u svijetu u velikoj mjeri te je danas najprofitabilniji oblik elektroničke trgovine. U modelu grupne kupovine sudjeluju tri strane a to su ponuđači, potrošači i posrednici koji ih međusobno povezuju. Hrvatsko tržište je još uvijek premalo za usporedbu sa većim svjetskim...
Zadovoljstvo i lojalnost kupaca maloprodajnih lanaca u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo i lojalnost kupaca maloprodajnih lanaca u Republici Hrvatskoj
Sofija Lojen
Danas se poduzeća suočavaju sa sve većom konkurencijom. U takvom kompetitivnom okruženju važno je biti bolji od konkurenata te privući i zadržati što veći broj kupaca jer je izgradnja dugoročnih odnosa s kupcima i ponovna kupnja ključ uspjeha svakog poduzeća. Dobije li kupac u transakciji vrijednost koju procjenjuje izvrsnom u usporedbi s ponudom konkurentskih poduzeća, on će biti jako zadovoljan, ponovit će transakciju te biti spreman preporučiti poduzeće ili proizvod...
Zadovoljstvo i lojalnost potrošača restoranima brze hrane
Zadovoljstvo i lojalnost potrošača restoranima brze hrane
Valentina Furmek
Predmet završnog rada je zadovoljstvo i lojalnost potrošača lancima brze hrane. Nekadašnje tržište bilo je tržište proizvođača, što znači da su oni diktirali ponudu i masovno proizvodili proizvode koji su bili jednaki za sve potrošače. Današnja situacija je drugačija - razvoj tehnologije i veliki broj ponuđača omogućili su sve veći broj diferenciranih proizvoda. Nekadašnje tržište proizvođača zamijenjeno je tržištem potrošača, a masovna proizvodnja...
Zadovoljstvo korisnika bankovnih usluga i povjerenje u banke
Zadovoljstvo korisnika bankovnih usluga i povjerenje u banke
Josipa Todorić
Jedan od ključnih elemenata, kojem teži svako poslovno poduzeće, pa tako i banka kao najvažnija kreditna institucija, jest zadovoljstvo korisnika i njihovo povjerenje. Praćenje i mjerenje zadovoljstva potrošača važno je za banke jer zadovoljan komitent može postati lojalan, širi pozitivan glas o banci i njezinim uslugama te pridaje manje pažnje konkurentskim bankama. Kako bi banke održale konkurentnost, od njih se zahtijevaju fleksibilnost i prilagodljivost, inovacije, stručni...
Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u Gradu Zagrebu
Zadovoljstvo korisnika javnim putničkim prijevozom u Gradu Zagrebu
Andrea Rajič
Današnji životni uvjeti zahtijevaju svakodnevnu vremensku i prostornu distribuciju stanovništva što vodi stvaranju prijevozne potražnje zbog čega su urbane sredine okarakterizirane prisustvom stalne potrebe za kretanjem stanovnika u svrhu zadovoljenja određenih potreba i pristupa različitim aktivnostima. S druge strane, brojni trendovi koji su prisutni u urbanizaciji i globalizaciji uzrokuju sve kompleksnije prometne probleme čime uvjetuju sve veću mobilnost stanovnika. Prijevoz...
Zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluge u prijevozu putnika željeznicom
Zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluge u prijevozu putnika željeznicom
Antonio Franić
Željeznički promet spada u jedan od najsigurnijih i najbrže rastućih oblika prometa u svijetu. Sa svojim prednostima kao što su sigurnost, pouzdanost i mogućnost prijevoza velikog broja ljudi sigurno postoji potencijala postati konkurentnim oblikom transporta. Svatko tko koristi putnički prijevoz željeznicom ima različite potrebe i ciljeve te si može priuštiti različite mogućnosti. Stoga se definiranje kvalitete usluge razlikuje od potrošača do potrošača. Mjerenje...
Zadovoljstvo korisnika samoposlužnim blagajnama u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika samoposlužnim blagajnama u Republici Hrvatskoj
Matea Perlić
Cilj ovog rada je ukazati na važnost istraživanja i mjerenja zadovoljstva korisnika. Zadovoljstvo pruženom uslugom vodit će korisnike do ponavljanja kupnje, širenja pozitivnog iskustva u javnosti te lojalnosti. S obzirom na specifična obilježja usluga te sve većeg utjecaja tehnologije na poslovanje, ključno je istražiti potrebe i želje svojih korisnika kao i potencijalne probleme kako bi se isti otklonili te se time povećalo sveukupno zadovoljstvo korisnika. Cilj rada bio je...

Paginacija