Paginacija

Uloga turizma u gospodarstvu Velike Gorice
Uloga turizma u gospodarstvu Velike Gorice
Elena Miličević
6. ZAKLJUČAK Područje Velike Gorice je privlačno turističko odredište, ali još uvijek njen turistički potencijal nije u dovoljnoj mjeri prepoznat. Međutim područje Velike Gorice bilježi konstantan rast dolaska i noćenja turista. Tako je u 2014. godini ostvareno 35 % više turista u odnosu na 2011. godinu, te u Zagrebačkoj županiji ima najveći udio po broju dolaska (27,2%) i po broju noćenja turista (24%). Velika Gorica je grad koji dobro spaja moderne i tradicijske...
Uloga turizma u gospodarstvu grada Osijeka
Uloga turizma u gospodarstvu grada Osijeka
Jelena Kopljar
Iako je grad Osijek najposjećeniji je grad Istočne Hrvatske, broj dolazaka i noćenja turista gotovo je neusporediv sa nekim gradovima u Republici Hrvatskoj koji svoju turističku ponudu temelje na sličnim resursima kao grad Osijek. Što ukazuje na potrebu planiranog razvoja, prvenstveno, turističke smještajne infrastrukture koja omogućava gostima kvalitetan boravak i ponudu s više sadržaja, a zatim je potrebno uložiti u valjanu marketinšku strategiju koja će omogućiti bolje...
Uloga turoperatora generalista u održivom razvoju turizma
Uloga turoperatora generalista u održivom razvoju turizma
Petra Baričević
Turoperatori su poslovni subjekti koji se nalaze na turističkim tržištima, a koja sa svojom integracijom mogu doprinijeti ka povećanju ukupnog turističkog prometa jer su upravo oni ti koji sklapaju ugovor o prodavanju turističkih paket aranžmana turistu. Održivi razvoj je izuzetno bitan za turizam, ali i za čitave zajednice koje od njega žive. Upravo je on zaslužan za brigu o okolišu, društvu i gospodarstvu pa se tako učinkovito troše prirodni resursi i ne ugrožava se...
Uloga turoperatora specijalista u turističkom prometu Republike Hrvatske
Uloga turoperatora specijalista u turističkom prometu Republike Hrvatske
Tomislav Vuger
U ovom radu govori se o ulozi turoperatora specijalista u turističkom tržištu u Republici Hrvatskoj i način na koji oni utječu na cijelo ukupni promet. Podrobnije je opisano turoperatorsko poslovanje, vrste, njihove funkcije i prednosti i nedostatci turoperatora specijalista. U radu se također opisuje turistički promet u Republici Hrvatskoj. Analiziraju se najvažnija emitivna tržišta, zatim individualni i organizirani promet u zadnjih 10. godina, te se na posljetku rada spominje...
Uloga turoperatora specijalista u unaprjeđenju otočne turističke ponude Hrvatske
Uloga turoperatora specijalista u unaprjeđenju otočne turističke ponude Hrvatske
Irena Tudek
Cilj i svrha ovog diplomskog rada je analiza uloge turoperatora u unapređenju turističke ponude geografski specifičnog područja Hrvatske, otoka. Rad detaljno analizira poslovanje turoperatora specijalista te njegovu izravnu ulogu kao i neizravne posljedice koje izaziva svojim prisustvom u ekonomiji turizma otočne turističke ponude u Hrvatskoj. Poseban naglasak stavljen je na unapređenje otočnog turizma te uloge turoperatora specijalista u diverzifikaciji ponude. Razvoj turističke...
Uloga turoperatora u promociji turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj
Uloga turoperatora u promociji turističkih destinacija u Republici Hrvatskoj
Ema Jurina
Danas veliki međunarodni turoperatori imaju važnu ulogu u kanalima distribucije turizma. Oni mogu značajno utjecati na međunarodni turistički tok i dominirati smještajnim objektima i drugim poslovima, osobito u masovnom turizmu. Spajanjem i preuzimanjem u turističkoj industriji mijenja se i struktura tržišta. TUI Travel jedna je od vodećih svjetskih kompanija za putovanja u slobodno vrijeme i najveći turoperator u Europi s više od 30 milijuna klijenata iz 31 ključne...
Uloga turoperatorskog poslovanja u klimatskim promjenama
Uloga turoperatorskog poslovanja u klimatskim promjenama
Eva Kukolja
Rad raspravlja o utjecaju klimatskih promjena na okoliš i turističku industriju. Naglašava potrebu za većom svjesnošću o okolišu i razumijevanjem veze između klimatskih promjena i poslovanja, poput turoperatora. Ističe se doprinos turizma emisijama stakleničkih plinova, krčenju šuma i otpadu, što zahtijeva smanjenje negativnog utjecaja. Zaključuje se da odgovorni turoperatori mogu postići bolje poslovne rezultate, osvojiti povjerenje potrošača i iskoristiti održivi turizam...
Uloga ugovora o kupoprodaji u poslovanju društva s ograničenom odgovornošću
Uloga ugovora o kupoprodaji u poslovanju društva s ograničenom odgovornošću
Danijel Pucko
Ugovor o kupoprodaji je važan dio ekonomske grane trgovačkog prava kada se radi od promjeni vlasništva konkretne stvari, tj. kada se kupac obvezuje platiti određenu cijenu prodavatelju kako bi postao njen vlasnik. Ugovor o kupoprodaji je imenovani ugovor reguliran odredbama ZOO-a, sklopljen kada su se stranke dogovorile o bitnim sastojcima ugovora što su predmet prodaje i cijena, pri čemu predmetom kupoprodaje mogu biti i stvari i prava. Sklapanjem ugovora obveze preuzimaju i...
Uloga umjetne inteligencije u kreativnim aspektima marketinške komunikacije
Uloga umjetne inteligencije u kreativnim aspektima marketinške komunikacije
Petra Merle
Kreativnost je oduvijek bila ključna za marketinške kampanje kako bi privukle pažnju potrošača. No, ne tako davno, alati umjetne inteligencije pokazali su se kao vrijedan dodatak tom cjelokupnom procesu. Kako bi se dobio uvid u postojeće stanje s kojima se susreću kreativni odjeli u marketingu u primjeni umjetne inteligencije provedeno je kvalitativno istraživanje, metodom dubinskih intervja na uzorku od 9 ispitanika (stručnjaka) na području Republike Hrvatske. Istraživanje...
Uloga umjetne inteligencije u organizacijskoj strukturi ambideksterne organizacije
Uloga umjetne inteligencije u organizacijskoj strukturi ambideksterne organizacije
Tin Nemčić
S obzirom na recentnu popularnost umjetne inteligencije u znanstvenoj te poslovnoj literaturi i nagađanja o posljedicama uvođenja iste u organizacije, cilj ovog rada bio je kroz dubinske intervjue iz tri aspekta: tehnološkog, strateškog i aspekta ljudskih potencijala, otkriti koja će biti uloga umjetne inteligencije u organizacijskim strukturama ambideksternih organizacija, s obzirom na dokazanu superiornost istih u odnosu na druge organizacijske strukture. Nalazi istraživanja ukazuju...
Uloga umjetne inteligencije u poslovanju na primjeru najvećih tehnoloških poduzeća
Uloga umjetne inteligencije u poslovanju na primjeru najvećih tehnoloških poduzeća
Luka Lemić
Upravo kako je struja promijenila živote svih ljudi u 19. stoljeću, tako umjetna inteligencija danas mijenja naše rutinske poslove i to besprijekorno. Zajedno sa internetom stvari, dubinskim i strojnim učenjem te robotikom, smatra se pokretačem industrije 4.0. Tehnološki divovi, poput Amazona, Google-a, Apple-a i ostalih, shvaćaju važnost implementacije, analize, provođenja i unapređenja umjetne inteligencije te samim time nastoje poboljšati svakodnevne poslove kao i unaprijediti...
Uloga umjetne inteligencije u procesu donošenja odluke o kupovini
Uloga umjetne inteligencije u procesu donošenja odluke o kupovini
Alen Kesić
Ovaj rad se bavi razumijevanjem procesa donošenja odluke o kupovini od strane potrošača te na ulogu umjetne inteligencije u pojedinim fazama tog procesa obzirom na učestalost korištenja umjetno inteligentnih sustava te s obzirom na donošenje odluke o proizvodu koji zahtijevaju različite razine uključenosti. Za potrebe rada su definirani modeli ponašanja potrošača, odnosno proces donošenje odluke, čimbenici koji utječu na odluke potrošača te strategije upravljana procesom...

Paginacija