Paginacija

Zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj
Zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj
Iliana Sekol
Struktura tržišta telekomunikacijskih usluga je izuzetno važan čimbenik razvoja svake zemlje. Naime, što vlada veći stupanj konkurencije na spomenutom tržištu cijene usluga su povoljnije a samim time i pristupačnije širem sloju građana. Veća i povoljnija dostupnost telekomunikacijskih usluga ima za posljedicu veću dostupnost informacija za sve građane a time posljedično utječe i na obrazovanje. Nove i moderne tehnologije na velika vrata ulaze u Hrvatsku donoseći sa sobom...
Zadovoljstvo korisnika turističkih kartica
Zadovoljstvo korisnika turističkih kartica
Marija Neđeral
Osnovni ciljevi rada suutvrđivanje zadovoljstva korisnika turističkih kartica koje u današnje vrijeme predstavljaju turistički proizvod za postizanje konkurentske prednosti te otkrivanje idealnog programa kartice. Praćenjem zadovoljstva korisnika analizira se uspješnost programa Zagreb Card-a i uspješnost u odnosu na drugu turističku karticu. Primarno istraživanje je pokazalo kako je kod turista prilikom odabira turističke kartice presudilo njihovo pozitivno iskustvo sa prethodnim...
Zadovoljstvo korisnika usluga telekomunikacijskih operatora
Zadovoljstvo korisnika usluga telekomunikacijskih operatora
Luka Rojnica
Predmet istraživanja diplomskog rada je zadovoljstvo korisnika usluga telekomunikacijskih operatora u Republici Hrvatskoj. Cilj rada je utvrditi što utječe na zadovoljstvo korisnika telekomunikacijskih usluga te kako poduzeće može utjecati na zadovoljstvo, odnosno kakvu uslugu operator mora pružati kako bi korisnici bili zadovoljni.
Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar
Zadovoljstvo korisnika uslugama niskotarifnih zračnih prijevoznika u zračnim lukama Pula i Zadar
Anela Jabučar
Zračni prijevoz je najmlađa prometna grana te se u današnjim suvremenim uvjetima razvija veoma brzo. U osnovi, zračni prijevoz ima prijevoz putnika osobito na dalje destinacije zbog svoje najveće prednosti, brzine prijevoza. Zbog utjecaja globalizacije stanje na tržištu zračnog prijevoza karakterizira jaka konkurencija, a liberalizacijom hrvatskog zračnog prijevoza dolazi do povećanja potrošnje u međunarodnom prijevozu putnika. Upravo pod navedenim utjecajima, zahtjevi zračnog...
Zadovoljstvo korištenja QR koda u mobilnom marketingu
Zadovoljstvo korištenja QR koda u mobilnom marketingu
Ana Krce-Ivančić
Upotreba QR kodova u mobilnom marketingu posljednjih je godina doživjela zamah, poglavito u azijskim zemljama, u Kanadi i SAD-u te u zemljama zapadne Europe. Zbog njihove lakoće izrade, niskog troška, dinamičnog oblika i mogućnosti praćenja analitičkih podataka u stvarnom vremenu, mnoga poduzeća su brzo uvidjela potencijal QR kodova pri dosezanju i povezivanju s potrošačima. Ipak, postoji tek nekolicina prijašnjih istraživanja na temu prihvaćenosti, korištenja i...
Zadovoljstvo mladih korisnika autobusnim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Zadovoljstvo mladih korisnika autobusnim prijevozom u Republici Hrvatskoj
Martina Lovrić
U razvijenom, moderniziranom i suvremenom svijetu prijevoz postaje iznimno bitna i neophodna stavka za svakog suvremenog građanina, a autobusni prijevoz kao najrašireniji oblik masovnog prijevoza predstavlja dio svakodnevice većine stanovništva. Oblici prijevoza su se kroz povijest razvili u velikoj mjeri pa smo od primitivnih oblika napredovali do najsuvremenijih „pametnih“ oblika prijevoza. Danas je u Republici Hrvatskoj autobusni prijevoz poprilično razvijen te je...
Zadovoljstvo na radu s obzirom na specifične prakse upravljanja ljudskim potencijalima u doba Covid-19 pandemije
Zadovoljstvo na radu s obzirom na specifične prakse upravljanja ljudskim potencijalima u doba Covid-19 pandemije
Darja Hodak Daniel
U ovom radu istražena je uloga funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u nošenju s izazovima Covid-19 pandemije koja je zahvatila cijeli svijet. Zbog drastično promijenjenih uvjeta rada, funkcija upravljanja ljudskim potencijalima počinje provoditi prakse upravljanja ljudskim potencijalima specifične s obzirom na pandemiju. U radu je, osim teorijski, i empirijski istražena povezanost specifičnih praksi upravljanja ljudskim potencijalima koje se provode u doba Covid-19 pandemije...
Zadovoljstvo osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika materijalnim nagrađivanjem i nematerijalnim motiviranjem
Zadovoljstvo osnovnoškolskih i srednjoškolskih nastavnika materijalnim nagrađivanjem i nematerijalnim motiviranjem
Ivana Simonović
Uspjeh organizacije ovisi o količini motivacije zaposlenika u organizaciji. Stoga je za menadžment izrazito važno istražiti i odrediti područja motivacije. Materijalna motivacija jedna je od najvažnijih faktora koji motiviraju zaposlenike, no cjelokupni motivacijski sustav mora uključivati različite nematerijalne poticaje za rad koji zadovoljavaju potrebe ljudi u organizaciji. Zaposlenik koji je zadovoljan sa materijalnim i nematerijalnim strategijama nagrađivanja ulaže sav svoj...
Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću
Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću
Marko Samaržija
Diplomski rad pod naslovom „Zadovoljstvo plaćom i predanost zaposlenika u javnom poduzeću“ ima dva cilja: (1) teorijska analiza zadovoljstva plaćom i organizacijske predanosti, te (2) provođenje empirijskog istraživanja kojim utvrđujemo razinu zadovoljstva plaćom i organizacijske predanosti kod zaposlenika, odnosno povezanost između ta dva pojma. U teorijskom dijelu rad govori općenito o plaći, determinantama i dimenzijama zadovoljstva plaćom, te posljedicama zadovoljstva...
Zadovoljstvo poduzeća poslovanjem u poduzetničkoj zoni
Zadovoljstvo poduzeća poslovanjem u poduzetničkoj zoni
Dragutin Hođa
Poduzetnička zona je područje određeno za obavljanje gospodarskih djelatnosti, s izgrađenom komunalnom infrastrukturom i prometnicama. U ovom radu provedeno je istraživanje koje otkriva koliko su poduzeća zadovoljna poslovanjem u poduzetničkoj zoni. Istraživanje se temelji na intervjuu s osobama zaposlenim na visokim pozicijama u tim poduzećima. Osim samog zadovoljstva poduzetničkom zonom, ispitanici daju osvrt i na suradnju s lokalnom upravom i na ulogu države u promicanju...
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru
Zadovoljstvo poslom zaposlenika u malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru
Lidija Vidaković
Zadovoljstvo poslom je jedna od često istraživanih tema u psihologiji i ekonomiji. U malim i srednjim poduzećima u informacijskom sektoru važno je istražiti zadovoljstvo poslom zato što mala i srednja poduzeća zauzimaju najveći udio u informacijskom sektoru Republike Hrvatske, a ako zaposlenici nisu zadovoljni, poduzeća mogu propasti. Poduzećima je bitno da su njihovi zaposlenici zadovoljni jer žele zadržati kvalitetne zaposlenike i smanjiti troškove novog zapošljavanja i...
Zadovoljstvo potrošača u B2C elektroničkoj trgovini
Zadovoljstvo potrošača u B2C elektroničkoj trgovini
Marina Posavec
Tema ovog rada je istraživanje povjerenja kupaca u elektroničkoj trgovini putem Web servisa eBay. eBay je Web servis koji svojim korisnicima pruža online uslugu kupnje i prodaje putem aukcija ili prema zaključenim cijenama. Cilj ovog rada je definirati zadovoljstvo potrošača kvalitetom usluge, vrijednost za kupca te pobliže objasniti funkcionalnost elektroničke kupovine, primjenu eBaya te njegove glavne prednosti i nedostatke. Provedenim anketnim istraživanjem iznijet će se...

Paginacija