Paginacija

Utjecaj osobne etike na poslovnu etiku u republici Hrvatskoj
Utjecaj osobne etike na poslovnu etiku u republici Hrvatskoj
Nikola Vrđuka
Etiku se može definirati kao moralna vjerovanja o dobrom življenu i ispravnom djelovanju. Čovjek je od pamtivijeka promišljao o njoj i bio je zaokupljen činidbom dobra. Promišlja o tome kakav čovjek treba biti. To je skup i opis društvenih normi, navika i pravila, ali i znanost koja upućuje na promišljanje o tome što čini ta paravila dobrim i korisnim. Temelji se na Zlatnom pravilu koja u sebi sadrži cjelovitu filozofiju etike i ukazuje na međusobni odnos. Ciljevi osobne etike...
Utjecaj osobnosti marke na izgradnju lojalnosti nostalgičnim markama
Utjecaj osobnosti marke na izgradnju lojalnosti nostalgičnim markama
Katarina Čičak
Na današnjem sve kompleksnijem tržištu sposobnost jedinstvenog pozicioniranja marke postaje sve teži zadatak za mnoge menadžere koji upravljaju markama. Jedan od glavnih dijelova identiteta marke je osobnost marke. Kreiranje specifične osobnosti marke omogućuje postizanje snažnijeg imidža te postizanje jedinstvene pozicije u umu potrošača. Upravo pozitivan imidž kreira lojalnost marki tj. poduzeću, zato se osobnost marke smatra izvorom te vrijednosti. Osobnost marke sastoji se...
Utjecaj očekivanja na ponašanje ekonomskih subjekata u pogledu držanja financijske imovine
Utjecaj očekivanja na ponašanje ekonomskih subjekata u pogledu držanja financijske imovine
Mihaela Kiseljak
Očekivanja su sastavni dio moderne ekonomske znanosti. Najznačajnije teorije očekivanja su teorija adaptivnih očekivanja i teorija racionalnih očekivanja. Teorija racionalnih očekivanja danas ima široku primjenu u ekonomiji te je gotovo u potpunosti potisnula hipotezu o adaptivnim očekivanjima. Ciljevi ovog rada su objasniti ponašanje ekonomskih subjekata ovisno o fazi poslovnog ciklusa te istražiti utjecaj koji očekivanja imaju na držanje novca i ostalih oblika financijske...
Utjecaj pandemija na neovisnost vrhovnih revizijskih institucija
Utjecaj pandemija na neovisnost vrhovnih revizijskih institucija
Martina Petrović
Vrhovne revizijske institucije su institucije koja planiraju, provode i objavljuju revizije javnog sektora, te na taj način utječu na objektivno i transparentno trošenje javnih sredstava. Neovisnost vrhovnih revizijskih institucija je važna budući da vrhovne revizijske institucije svoje zadatke mogu ispunjavati učinkovito i objektivno samo ako su neovisne od jedinice revidiranja te ako su zaštićene od vanjskih utjecaja. Neovisnost vrhovnih revizijskih institucija posebno je važna...
Utjecaj pandemije COVID 19 na potrošnju energije u svijetu
Utjecaj pandemije COVID 19 na potrošnju energije u svijetu
Laura Marić
Potrošnja energije oduvijek je bila važan faktor za razvoj društva. Usporedno s rastom potrošnje dolazi do globalnog razvoja. No, zbog uporabe velike količine fosilnih goriva došlo je do zagađenja okoliša i klimatskih promjena. Kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova i očuvao ekosustav svijet se počinje okretati prema obnovljivim izvorima energije. Pojavom pandemije COVID-19 dolazi do brojnih promjena u energetskom sektoru. Diljem svijeta dolazi do smanjenja potrošnje i...
Utjecaj pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini na inflaciju u Europskoj uniji
Utjecaj pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini na inflaciju u Europskoj uniji
Teuta Prekazi
Inflacija je jedna od najstarijih pojava u gospodarstvu koja ima velike posljedice na proizvodnju, troškove, potrošnju, štednju, investicije i budžetske prihode i rashode odnosno na gospodarstvo u cjelini. S obzirom na to da utječe na niz faktora koji oblikuju gospodarstvo, inflacija je jedan od temeljnih problema u gospodarstvu stoga ju je potrebno odrediti prema kriterijima i klasifikacijama kako bi bila usporediva i u konačnici se sanirala. U današnjem nepredvidljivom i...
Utjecaj pandemije COVID-19 na EU ETS
Utjecaj pandemije COVID-19 na EU ETS
Dora Kos
Krajem 2019. godine u Kini se pojavila epidemija COVID-19, koja se već početkom 2020. godine počinje širiti diljem svijeta i prerasta iz epidemije u pandemiju koja značajno utječe na sve aspekte života. Prije izbijanja pandemije COVID-19 Europska unija je ulagala napore u borbu protiv klimatskih promjena i postizanja neutralnosti koristeći Europski sustav trgovanja emisijama (EU ETS) i Europski zeleni plan. EU ETS je sustav koji pokriva oko 36% ukupnih emisija stakleničkih ...
Utjecaj pandemije COVID-19 na globalno tržište rada, s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Utjecaj pandemije COVID-19 na globalno tržište rada, s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Natalija Kosir
Predmet rada je analiza utjecaja pandemije virusa Covid-19 na globalno gospodarstvo i gospodarstvo Republike Hrvatske uz fokus na analizu promjena na tržištu rada u Republici Hrvatskoj. Covid-19, poznat kao koronavirus, uzrokovao je javnozdravstvenu krizu koja pogađa građane, društva i gospodarstva. U kratkom roku, globalna pandemija koronavirusa, nije samo utjecala na zdravstveni sustav, nego je imala i značajan utjecaj na svjetsku ekonomiju. Širenjem zaraze, izvjesno je da će...
Utjecaj pandemije COVID-19 na hrvatski turizam
Utjecaj pandemije COVID-19 na hrvatski turizam
Marina Stanić
Zatvaranje granica, ograničenja putovanja, razne restrikcije koje su donosile države, pustošenje trgovina, zatvaranje u kuće i socijalno distanciranje sve je to nažalost utjecalo i na turizam kako cijeloga svijeta tako i Hrvatske. Dolasci i noćenja turista naglo su opali, zbog zatvaranja granica i raznih restrikcija kao testiranja na COVID-19 i nošenja maska turisti nisu mogli dolaziti, a i oni koji su mogli nisu htjeli baš zbog svih tih pravila. 2019. godina se činila kao...
Utjecaj pandemije COVID-19 na hrvatski turizam
Utjecaj pandemije COVID-19 na hrvatski turizam
Dora Dobrota
Turizam je, kao i druge segmente svjetskog gospodarstva, izrazito pogodila globalna kriza izazvana bolešću COVID-19. Da je korona virus najveća pandemija u svjetskoj povijesti pokazuje velik broj zaraženih u svijetu te veličina prostora na koji se virus proširio. Hrvatska kao turistička zemlja znatno ovisi o prihodima turističkog sektora, a zadnjih mjeseci milijuni ljudi diljem svijetu nisu imali mogućnost putovanja kako smo to navikli. Trenutna situacija među cijelom populacijom...
Utjecaj pandemije COVID-19 na malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj
Utjecaj pandemije COVID-19 na malo gospodarstvo u Republici Hrvatskoj
Magdalena Stunja
Pandemija izazvana virusom COVID-19 utjecala je na naš svakodnevni život. Izbijanje bolesti izazvalo je poremećaje znatnih razmjera u svjetskom gospodarstvu, što je dovelo do velikih recesija u mnogim zemljama. Negativne posljedice utjecale su na poslovanje svih subjekata, a najveće promjene zahvatile su mikro, mala i srednja poduzeća. Kako bi nastavili svoje poslovanje, subjekti malog gospodarstva moraju prilagoditi poslovanje novonastaloj krizi, te prihvatiti nove trendove koji su...
Utjecaj pandemije COVID-19 na malo gospodarstvo u turizmu u Republici Hrvatskoj
Utjecaj pandemije COVID-19 na malo gospodarstvo u turizmu u Republici Hrvatskoj
Petra Lukša
Malo i srednje poduzetništvo predstavlja jedan od vodećih gospodarskih sektora koji pozitivno djeluje na sveukupno zapošljavanje i gospodarski razvoj svake zemlje. Uspješno poslovanje malog i srednjeg poduzetništva uvjetovano je širokom lepezom znanja i vještina poduzetnika. Na području Republike Hrvatske bilježimo konstantan rast i povećanje broja malih i srednjih trgovačkih društva unatoč brojnim preprekama i poteškoćama koje ih okružuju na tržištu rada. Hrvatska se u...

Paginacija