Paginacija

Usporedba dizajna posla specijalista i generalista
Usporedba dizajna posla specijalista i generalista
Veronika Perkušić
Rad i istraživanje stavlja naglasak na dizajn posla i njegovu usporedbu obzirom na dvije analizirane kategorije zaposlenika, specijaliste i generaliste. Kako je dobar dizajn posla značajna konkurentna prednost u današnjem organizacijskom poslovanju važno je doći do informacija koje bi služile za unapređenje istog. Ljudski resursi su ovdje glavni, a fokus je stavljen na specijaliste i generaliste, gdje se oni susreću, a gdje razilaze, te da li se preklapaju u poslovnom životu....
Usporedba ekološke osviještenosti i kupovnih navika potrošača u Hrvatskoj i Njemačkoj
Usporedba ekološke osviještenosti i kupovnih navika potrošača u Hrvatskoj i Njemačkoj
Maja Karakaš
Cilj ovog rada je usporediti ekološku osviještenost i kupovne navike potrošača u Hrvatskoj i Njemačkoj. Na početku će se utvrditi čimbenici utjecaja na ponašanje potrošača te detaljnije značenje i značaj ekološke osviještenosti te zakonskih odredbi. Nadalje, prikazat će se povezanost Hrvatske i Njemačke tijekom povijesti i međunarodnog poslovanja te usporedba nacionalnih kultura obiju zemalja. Zatim, analizirat će se obilježja tržišta ekoloških proizvoda u Hrvatskoj i...
Usporedba ekonomskih politika Japana sa Sjedinjenjem američkim državama i Europskom unijom tijekom globalne recesije
Usporedba ekonomskih politika Japana sa Sjedinjenjem američkim državama i Europskom unijom tijekom globalne recesije
Igor Marinović
Japan je zbog visokih stopa rasta u drugoj polovici prošlog stoljeća nazvan „gospodarskim čudom“, no u posljednja dva desetljeća došlo je do stagnacije praćene deflacijom. Financijska kriza iz 2007. godine je dodatno umrtvila japansko gospodarstvo. Kako bi potaknuo posrnulo gospodarstvo aktualni japanski premijer Shinzo Abe je donio niz mjera koje su uključivale monetarne, fiskalne i strukturalne reforme, a objedinjene su pod nazivom „abenomika“. Kriza je globalnog karaktera...
Usporedba ekonomskih sustava Republike Hrvatske i Republike Slovačke nakon početka tranzicije
Usporedba ekonomskih sustava Republike Hrvatske i Republike Slovačke nakon početka tranzicije
Ivan Tomas
Tranzicija je proces promjene ekonomskog gospodarskog sustava, odnosno prelazak iz planskog sustava u tržišni. Počela je 1989. godine, u nekim zemljama je završena, u nekim zemljama još traje. Hrvatska tranzicija je prijelaz iz samoupravnog socijalizma u tržišnu ekonomiju, dok je slovačka tranzicija prijelaz iz klasičnog oblika socijalizma u tržišnu ekonomiju. Privatizacija je pod-proces tranzicije, u Hrvatskoj je provedena znatno lošije nego u Slovačkoj, a to je uvelike...
Usporedba financijske pismenosti između mladih iz urbanih i ruralnih područja u Republici Hrvatskoj
Usporedba financijske pismenosti između mladih iz urbanih i ruralnih područja u Republici Hrvatskoj
Tomislav Gorup
U današnje doba financijsko obrazovanje postaje sve važnije, ponajviše zbog velikog rasta te dinamike tržišta financija koje obiluje s proizvodima i uslugama koji s vremenom postaju sve složeniji. Uloga financijske pismenosti se očituje u pružanju pomoći potrošačima prilikom donošenja odluka o proizvodima i uslugama koje su vezane uz financije, prilikom izrađivanja osobnih, odnosno obiteljskih proračuna na temelju njihovih potreba. Financijsko znanje osobi pruža...
Usporedba financijske situacije poduzeća Atlantska plovidba d.d. i Tankerska plovidba d.d.
Usporedba financijske situacije poduzeća Atlantska plovidba d.d. i Tankerska plovidba d.d.
Hrvoje Pavišić
Brodarsku industriju na svjetskoj razini u zadnjih nekoliko godina u krizi i obilježavaju je procesi kao što su snižavanje cijena vozarina i obnavljanje flote novim, ekonomičnijim brodovima što predstavlja velike izdatke za brodarska poduzeća. Mnoga velika svjetska poduzeća našla su se pred bankrotom. Taj trend nije zaobišao ni hrvatska brodarska poduzeća od kojih su mnoga propala u posljednjih nekoliko godina. Tankerska plovidba i Atlantska plovidba trenutno su jedina dva hrvatska...
Usporedba financijske situacije poduzeća Konzum d.d. i Kaufland Hrvatska k.d.
Usporedba financijske situacije poduzeća Konzum d.d. i Kaufland Hrvatska k.d.
Josip Hrga
U proteklih petnaest godina tržište maloprodaje u Republici Hrvatskoj karakterizira ulazak stranih trgovačkih lanaca, okrupnjavanje i koncentracija. Prvih deset trgovačkih lanaca zauzima više od 75% tržišnog udjela s tendencijom rasta. Predmet rada je usporedba financijske situacije poduzeća Konzum d.d. i Kaufland k.d.. Analiza ukazuje kako poduzeće Konzum d.d. s aspekta operativog poslovanja bolje iskorištava svoje potencijale od poduzeća Kaufland k.d. Analiza također ukazuje da...
Usporedba financiranja visokog obrazovanja Hrvatske i Europske unije
Usporedba financiranja visokog obrazovanja Hrvatske i Europske unije
Branimir Bubalo
Cjelokupan rad se sastoji od sedam dijelova uključujući uvod i zaključak. U uvod su definirani predmet istraživanja, osnovni cilj istraživanja na kojem se rad bazira i navode se izvori podataka korišteni prilikom pisanja. Poglavlja koja slijede sastoje se od manjeg broja potpoglavlja kako bi se što bolje i detaljnije objasnile glavne cjeline. Drugo poglavlje naziva se „Karakteristike obrazovanja“ i objašnjava općenite i temeljne karakteristike obrazovanja. Definira se...
Usporedba fondova rizičnog kapitala i poslovnih anđela
Usporedba fondova rizičnog kapitala i poslovnih anđela
Ana Mravunac
Financiranje poduzetničkog pothvata je osnova za stvaranje uspješnog poduzeća. Postoje razne mogućnost financiranja, koje ovise o sklonostima poduzetnika i mogućnostima biranja izvora financiranja s obzirom na vrstu djelatnosti i veličinu poduzeća. Danas su sve popularniji alternativni i neformalni izvori financiranja, naročito za mala i srednja poduzeća koja nemaju pristup tržištu kapitala i tradicionalnim izvorima financijskih sredstava. Za takva poduzeća postoji opcija...
Usporedba hrvatskih i europskih gradova po primjeni pametnih rješenja i razvoju pametnih gradova (smart city)
Usporedba hrvatskih i europskih gradova po primjeni pametnih rješenja i razvoju pametnih gradova (smart city)
Marija Žigulić
Cilj rada je usporedba hrvatskih i europskih gradova po pitanju implementacije pametnih rješenja. U radu se analiziraju pametni projekti i strategije razvoja pametnih projekata u europskim gradovima, te se uspoređuju s istima u Hrvatskoj. Rad proučava analize europskih institucija i njihovo rangiranje gradova. Promatra se da li takva rješenja postoje u hrvatskim gradovima. Na usporedbama gradova Amsterdama, London i Malte s hrvatskim gradovima, ponajviše Zagrebom, zaključuje se da u...
Usporedba hrvatskog tržišta otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom sa slovenskim i slovačkim tržištem
Usporedba hrvatskog tržišta otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom sa slovenskim i slovačkim tržištem
Jan Jurinjak
Ovaj diplomski rad obrađuje usporedbu hrvatskog tržišta otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom sa slovenskim i slovačkim tržištem. Fokus je na UCITS fondovima, ključnom obliku zajedničkih ulaganja u Europskoj uniji, koji čine oko 75% kapitala malih ulagača u Uniji. Cilj je analizirati stanje tržišta uspoređujući i dovodeći u vezu sa veličinom gospodarstva, starosti tržišta kapitala te ekonomskom moći populacije koristeći različite pokazatelje. Usporedba se...
Usporedba između jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i obrta
Usporedba između jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i obrta
Lucija Matošević
Cilj rada je pojmovno objasniti jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću i obrta. Pokazati njihove prednosti i nedostatake za otvaranje takvih oblika poduzeća. te usporedbom doći do zaključka koji je oblik zastupljeniji i povoljniji. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je podvrsta društva s ograničenom odgovornošću. Njegov temeljni kapital iznosi 10,00 kuna. Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba...

Paginacija