Paginacija

Usporedba ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj sa odabranim zemljama Europske unije
Usporedba ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj sa odabranim zemljama Europske unije
Ana Bunjan
Postoje određene prepreke koje usporavaju razvoj ženskog poduzetništva. Prije svega, to su kontekstualne prepreke koje podrazumijevaju stereotipe o ženama u znanosti, inovacijama i poduzetništvu; tradicionalni pogledi na ulogu žena u društvu, nedostatak podrške u organizaciji njihova obiteljskog života te političko-regulatorni okvir. Osim toga, tu su i ekonomske prepreke, odnosno otežan pristup financiranju, kao ključna prepreka jer se žene percipiraju financijski manje...
Usporedna analiza faktora koji utječu na odluku o turističkom putovanju prije i tijekom trajanja Covid-19
Usporedna analiza faktora koji utječu na odluku o turističkom putovanju prije i tijekom trajanja Covid-19
Petra Hačić
Cilj ovog rada je istražiti i usporediti čimbenike koji utječu na proces donošenja odluke o turističkom putovanju u razdoblju prije i tijekom pandemije Covid-19. Objašnjavaju se pojmovi turističke potrebe, turističke motivacije te faktori koji utječu na turista prilikom donošenja odluke o turističkom putovanju i objašnjava se proces donošenja turističke odluke i njegove faze. Prikazani su statističkih podaci vezan uz utjecaj pandemije Covid-19 na sektor turizma. Rezultati...
Usporedna analiza financijskih izvještaja farmaceutskih poduzeća
Usporedna analiza financijskih izvještaja farmaceutskih poduzeća
Martina Anušić
Temeljni cilj ovog diplomskog rada bila je identifikacija čimbenika uspješnosti poslovanja vodećih hrvatskih farmaceutskih poduzeća. Farmaceutska je industrija visokotehnološka industrija s najvećim udjelom troškova istraživanja i razvoja u ukupnim prihodima, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje visok udio izvoza i kapitalnih investicija. Provedbom horizontalne i vertikalne analize nad financijskim izvještajima poduzeća Pliva Hrvatska d.o.o., Belupo d.d. i JGL d.d. dobiven je uvid u...
Usporedna analiza financijskih izvještaja odabranog distribucijskog poduzeća i njegovog konkurenta pod utjecajem pandemije
Usporedna analiza financijskih izvještaja odabranog distribucijskog poduzeća i njegovog konkurenta pod utjecajem pandemije
Dorotea Krisper
Cilj ovog rada je prikazati obilježja financijskog izvještavanja, tumačiti specifičnosti distribucijskih poduzeća, analizirati i usporediti financijske pokazatelje konkurentnih poduzeća te detaljno razmotriti utjecaj pandemije na poslovanje istih. Pandemija COVID-19 donijela je neočekivane posljedice na lokalne i globalne tokove robe, proizvodne kapacitete dobavljača, oscilacije u ponudi i potražnji na tržištu te ograničenje kretanja koje je kao rezultat imalo znatno izmijenjene...
Usporedna analiza financijskih izvještaja poduzeća iz djelatnosti trgovine na malo namještajem u specijaliziranim prodavaonicama
Usporedna analiza financijskih izvještaja poduzeća iz djelatnosti trgovine na malo namještajem u specijaliziranim prodavaonicama
Lana Kudek
Predmet istraživanja ovog završnog rada je usporedba financijskih izvještaja i poslovanja poduzeća IKEA Hrvatska d.o.o. i LESNINA H d.o.o. Teorijski su objašnjeni svi financijski pokazatelji te horizontalna i vertikalna analiza. Uspoređivat će se poslovanje odabranih poduzeća u 2016., 2017. i 2018. godini. Završni rad sastoji se od šest poglavlja. U prvom je opisan cilj rada, izvori podataka te struktura rada. Nakon uvodnog poglavlja detaljnije je objašnjen pojam i vrste...
Usporedna analiza financijskih izvještaja poduzeća specijaliziranih za proizvodnju higijenskih proizvoda te utjecaj pandemije COVID-19 na njihovo poslovanje
Usporedna analiza financijskih izvještaja poduzeća specijaliziranih za proizvodnju higijenskih proizvoda te utjecaj pandemije COVID-19 na njihovo poslovanje
Elisabeth Mioč
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je analiza financijskih izvještaja dva odabrana poduzeća specijaliziranih za proizvodnju higijenskih proizvoda, s naglaskom utjecaja pandemije COVID- 19 na sigurnost i uspješnost njihovog poslovanja. Odabrana su poduzeća za koje se očekuje primjetan utjecaj pandemije, odnosno na djelatnost kojom se poduzeća bave. Promatrane su godine u kojoj pandemija nije bila primjetna (2019.), godina u kojoj je zahvaćeno cijelo gospodarstvo (2020.), te godina kada...
Usporedna analiza konkurentnosti na primjeru izabranih zemalja: Brazil i Ruska federacija
Usporedna analiza konkurentnosti na primjeru izabranih zemalja: Brazil i Ruska federacija
Tin Ljubić
Ovim radom nastoji se pružiti generalnu sliku izvora i prepreka konkurentnosti izabranih zemalja. Obje zemlje imaju veliko domaće tržište i bogate su prirodnim resursima. S druge strane suočavaju se s raširenom korupcijom i niskim povjerenjem u državne institucije. Detaljnije su obrađene teme koje su se tijekom istraživanja istaknule kao dominantne za izabrane zemlje,pitanje korupcije i infrastrukture. Pokazalo se kako pitanje konkurentnosti zahtjeva široku i dubinsku analizu te...
Usporedna analiza konkurentskih poduzeća u hotelskoj industriji (Plava laguna d.d. i Maistra d.d.)
Usporedna analiza konkurentskih poduzeća u hotelskoj industriji (Plava laguna d.d. i Maistra d.d.)
Matea Stojaković
Hoteli plava laguna i Maistra dva su konkurentna poduzeća na području istarske županije zato što oni privlače svojom ponudom istu ciljanu skupinu potrošača te se međusobno natječu u što boljoj i kvalitetnijoj ponudi koja bi mogla privući potrošače. Usporednom analizom kroz ovaj rad analizirano je poslovanje za odabrano trogodišnje razdoblje, 2011., 2012. i 2013. godinu. Iako oba hotela posluju u svim godinama sa pozitivnim financijskim rezultatima, Plava laguna je uspješnija...
Usporedna analiza mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama EU
Usporedna analiza mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama EU
Sanja Berić
U ovom završnom radu provodi se usporedna analiza mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije. Naglasak je stavljen na različite aspekte tih sustava, uključujući njihovu strukturu, financiranje, pristup umirovljenju te izazove s kojima se suočavaju. U Republici Hrvatskoj, mirovinski sustav temelji se na načelu međugeneracijske solidarnosti, gdje trenutni radnici financiraju mirovine umirovljenika. Osim toga, analizira se kako je ulazak Hrvatske u...
Usporedna analiza poreza na dobit Republike Hrvatske i Republike Irske
Usporedna analiza poreza na dobit Republike Hrvatske i Republike Irske
Josip Protrka
Porezni sustav je sastavni dio svake države i kao takav doprinosi rastu i potencijalu pojedine države. Unutar poreznog sustava nalazi se porez na dobit kao jedan od bitnijih elemenata svakog poreznog sustava. Cilj svakog poreza, pa tako i poreza na dobit, je prikupljanje prihoda državi i omogućavanje financiranja rashoda. Iako se porez na dobit aktivno spominje tek polovicom 20-og stoljeća, tijekom vremena postao je neizostavni dio svakog poreznog sustava. Danas, osim u svrsi...
Usporedna analiza važnosti distributivne trgovine u hrvatskom gospodarstvu za vrijeme recesije
Usporedna analiza važnosti distributivne trgovine u hrvatskom gospodarstvu za vrijeme recesije
Martina Tušek
Distributivna trgovina obuhvaća sve oblike trgovačkih aktivnosti, počevši s nabavkom robe od proizvođača, sve do njezine prodaje krajnjem potrošaču. U nacionalnim gospodarstvima trgovina je jedan od najznačajnijih gospodarskih sektora. U ovom radu razmatra se sudjelovanje distributivne trgovine i ostalih odabranih djelatnosti u stvaranju bruto domaćeg proizvoda, te njihov doprinos zaposlenosti i razvoju cjelokupnog gospodarstva. Stanja, kretanja i trendovi na području ključnih...
Usporedni prikaz liberalizacije tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj i Sloveniji
Usporedni prikaz liberalizacije tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Republici Hrvatskoj i Sloveniji
Ivona Kralj
Temeljna svrha istraživanja diplomskog rada je usporedni prikaz liberalizacije tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti između Hrvatske i Slovenije. Sve zemlje članice Europske unije moraju uskladiti i prilagoditi svoje zakonodavstvo s tog područja. To usklađenje vrši se tijekom postupka pregovora i usklađenja propisa s propisima EU. Liberalizacija je proces čije su značajke uspostavljanje slobodnog tržišta, slobodno formiranje uvjeta i cjenika premije obveznog...

Paginacija