Paginacija

Utjecaj  umjetne inteligencije i robotike na tržište rada
Utjecaj umjetne inteligencije i robotike na tržište rada
Ilija Šarčević
U radu je obrađena umjetna inteligencija i robotika, primjena istih, te poboljšanja koji oni donose sa sobom. U svijetu velikih podataka i poplave informacija, sustavi koji primjenjuju umjetnu inteligenciju i robotiku postaju sve značajniji. Jednim dijelom obrađena je primjena umjetne inteligencije u svakodnevnom življenju, sa posebnim osvrtom na transport, prerađivačku industriju i poljoprivredu, te primjenu u medicinske svrhe, kod dijagnostike bolesti, i pomoći kirurzima kod...
Utjecaj "novih" obnovljivih izvora na cijene električne energije
Utjecaj "novih" obnovljivih izvora na cijene električne energije
Barbara Dužaić
Obnovljivi izvori energije su bitni za budućnost čovječanstva i budućih naraštaja. Ulaganjem u obnovljive izvore energije potičemo nova radna mjesta, otkrivamo nove tehnologije, manje smo ovisni o fosilnim gorivima, smanjujemo emisije štetnih tvari u okolišu. Energija je važan čimbenik za ekonomsku aktivnost svih zemalja u svijetu, bez obzira da se li se radi o razvijenim ili ne razvijenim zemljama. Bez energije nema zadovoljavanja osnovnih potreba za čovjeka, te ni povećanja...
Utjecaj 5G tehnologije na odabrane gospodarske djelatnosti
Utjecaj 5G tehnologije na odabrane gospodarske djelatnosti
Domagoj Dragičević
Južna Koreja je 3. 4. 2019. spojila prve korisnike na 5G mrežu čime je počelo razdoblje pete generacije širokopojasne mobilne mreže. Iako je toga datuma na mrežu spojeno svega 40 000 korisnika, rapidni razvoj infrastrukture omogućio je da danas 5G mrežu koristi preko 2 milijarde korisnika. Kako je 5G preduvjet za rad novih tehnologija i tehnoloških platformi kao što su Internet stvari (IoT) i umjetna inteligencija, predviđa se da će ona pokrenuti novu industrijsku...
Utjecaj ABC metode na profitabilnost proizvodnih poduzeća
Utjecaj ABC metode na profitabilnost proizvodnih poduzeća
Ivona Gračanin
Automatizacija poslovnih procesa i promjena strukture troškova proizvodnje dovela je u pitanje adekvatnost tradicionalnih metoda obračuna troškova. Udio općih troškova proizvodnje se povećao, a njihova alokacija na konkretne proizvode ima utjecaj na objektivnost procjene troškova proizvodnje pojedinih proizvoda. Iz tog razloga dolazi do razvoja novih metoda obračuna troškova čiji je cilj i svrha objektivnija alokacija troškova i ocjena profitabilnosti proizvoda. Jedna od njih je i...
Utjecaj ATP turnira na imidž grada Umaga kao turističke destinacije
Utjecaj ATP turnira na imidž grada Umaga kao turističke destinacije
Dina Tucman
Imidž turističke destinacije definiran je kao skup ideja, vjerovanja i utisaka koje ljudi imaju o određenom mjestu ili destinaciji. Da bi se turistička destinacija uspješno pozicionirala i diferencirala na turističkom tržištu od drugih konkurentskih destinacija treba razviti kvalitetniji i prepoznatljiviji imidž. Sport u suvremenom turizmu vrlo je važan sadržaj boravka u kojem turisti postaju aktivni ili pasivni sudionici različitih sportskih aktivnosti i manifestacija....
Utjecaj Bazelskih standarda na bankovni sustav
Utjecaj Bazelskih standarda na bankovni sustav
Luka Ležaić
Rad započinje teorijskim objašnjenjem regulacije, njenim načelima i značajkama te zašto je ona veoma važna za pravilno funkcioniranje cjelokupnog financijskog sustava. Nastavak rada daje pregled novog regulatornog okvira pod nazivom Bazel III standardi kojima su se nastojali ispraviti nedostaci u dotadašnjoj regulaciji. Bazel standardima se daju preporuke i smjernice za upravljanje tržišnim i kreditnim rizicima, adekvatnošću kapitala kod banaka, likvidnošću, jačanju...
Utjecaj Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta na budućnost međunarodnog poslovanja
Utjecaj Blockchain tehnologije i tržišta kriptovaluta na budućnost međunarodnog poslovanja
Sebastian Soldo
Tržište kriptovaluta još od svog nastanka polarizira društvo. Pobornici kriptovaluta smatraju ih novom fazom u evoluciji novca i budućnošću financijskog sustava, a oponenti špekulativnim visokorizičnim ulaganjem koje iza sebe nema pokriće odnosno podršku ili jamstvo središnje banke. Blockchain tehnologija, bez koje tržište kriptovaluta ne bi postojalo, ne privlači toliko pažnju široke mase, a itekako bi trebala zbog svih potencijala i prilika koje nudi. Kriptovalute i...
Utjecaj Brexita na poslovno planiranje poduzeća u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskoj uniji
Utjecaj Brexita na poslovno planiranje poduzeća u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europskoj uniji
Petra Švec Orešković
Diplomski rad analizira posljedice Brexita na poslovno planiranje i strategije poduzeća u Ujedinjenom Kraljevstvu (nadalje UK) i Europskoj Uniji (nadalje EU). Cilj ovog rada je objediniti političko-ekonomsku i poslovnu analizu kako bi se dobio optimalan uvid u proces poslovnog planiranja, što će se analizirati studijom slučaja tri multinacionalna poduzeća koja posluju na tržištima UK-a i EU-e. Podaci su prikupljeni iz sekundarnih izvora, kao što su znanstveni članci, izvještaji i...
Utjecaj CAGE okvira na međunarodnu razmjenu
Utjecaj CAGE okvira na međunarodnu razmjenu
Ivana Žiška
Tema ovog diplomskog rada bazira se na široj analizi međunarodne razmjene putem obrade CAGE okvira i praćenja relevantnih trendova i događanja u području međunarodne trgovine. Još od povijesti, čovječanstvo teži međusobnom povezivanju, bržoj razmjeni informacija, ostvarenju trgovinske razmjene i nesmetanom putovanju bilo u privatne ili poslovne svrhe. S razvitkom globalnog gospodarstva, svijet se uistinu počeo sve više povezivati te ta događanja danas nazivamo globalizacijom....
Utjecaj COVID - 19 na kretanje cijena na robnim burzama (zlato i nafta)
Utjecaj COVID - 19 na kretanje cijena na robnim burzama (zlato i nafta)
Katarina Čunčić
Nafta je najznačajnija strateška sirovina na svijetu i vrlo čest naziv za naftu je „crno zlato“. Nafta ima veliko značenje za industriju pa tako je i od ekonomskog značaja za ekonomije mnogih zemalja diljem svijeta. Utječe na funkcioniranje cjelokupnog gospodarstva svijeta jer je neizostavan izvor energije, a u svijetu se više od 40 % potreba za energijom koja se koristi zadovoljava naftom. Benzin je jedan od najbitnijih proizvoda sirove nafte, a on pokreće velik broj automobila...
Utjecaj COVID 19 pandemije na poslovanje poduzeća na Zagrebačkoj burzi
Utjecaj COVID 19 pandemije na poslovanje poduzeća na Zagrebačkoj burzi
Zdravko Sedlo
Kraj 2019. godine obilježio je nepoznati virus po imenu COVID-19 ili Corona virus. Sama pojava virusa na prostoru Republike Hrvatske desila se sredinom ožujka 2020. godine. Virus nije ostao ravnodušan ni prema jednoj zemlji na svijetu, od velikog broja umrlih do oslabljenje ekonomije. Tema i cilj rada je pojasniti što je Burza, kako ona funkcionira te stanje Zagrebačke Burze prije Corona virusa, i ono stanje u kakvo je sada. Osim nekih općih podataka i informacija, stanje Burze biti...
Utjecaj COVID krize na uspješnost poslovanja društva Takko Fashion Croatia d.o.o.
Utjecaj COVID krize na uspješnost poslovanja društva Takko Fashion Croatia d.o.o.
Ana Brajković
Globalna pandemija Covid-19 uzrokovala je globalnu krizu koja se prelijeva na sve industrijske sektore; pa tako i na tekstilnu industriju. Lockdown kao temeljna metoda za suzbijanje pandemije ograničava kretanje trgovačke robe, odnosno ograničava ulaz, tj. nabavu robe, kao i izlaz, odnosno prodaju. Mnoga društva suočena su s gubicima u poslovanju uslijed nemogućnosti prodaje i ostvarivanja prihoda, dok se troškovna komponenta nije značajnije smanjila. Alternativna mogućnost...

Paginacija