Paginacija

Utjecaj strukture kapitala na uspješnost poslovanja poduzeća
Utjecaj strukture kapitala na uspješnost poslovanja poduzeća
Sara Karamatić
Oblikovanje strukture kapitala od velike je važnosti za sva poduzeća s obzirom da odluke o samoj strukturi kapitala utječu na buduće financijske i ekonomske aspekte poslovanja i uspješnosti poduzeća. Profitabilnost je jedan od najbitnijih pojmova pri korporativnom izvještavanju koji se koristi u svrhu mjerenja uspješnosti i sposobnosti poduzeća te očekivanih izgleda uspješnosti poslovanja u budućnosti. Raznim pokazateljima mjeri se profitabilnost i zaduženost poduzeća, a...
Utjecaj sustava praćenja radne uspješnosti na motivaciju za rad
Utjecaj sustava praćenja radne uspješnosti na motivaciju za rad
Stefani Fudurić
Ovaj rad detaljno analizira sustav praćenja radne uspješnosti i njegov utjecaj na motivaciju zaposlenika za rad. To je provedeno uz pomoć dostupne literature, ali i na temelju anketnog upitnika kojeg su popunjavali zaposlenici FINE u kojoj je provedeno istraživanje. Uz pomoć istraživanja napravljena je usporedba utjecaja sustava praćenja radne uspješnosti na motivaciju za rad koji se spominju u literaturi sa stvarnom praksom. Rezultati istraživanja ukazuju na važnost cjelokupnog...
Utjecaj sustava upravljanja idejama kroz internu komunikaciju na zadovoljstvo zaposlenika u poduzeću iz rent-a-car industrije
Utjecaj sustava upravljanja idejama kroz internu komunikaciju na zadovoljstvo zaposlenika u poduzeću iz rent-a-car industrije
Petar Parilac
U želji konstantnog napretka na konkurentskom tržištu, poduzeća traže načine kako će se istaknuti u odnosu na konkurenciju. Kako bi se konkurentska prednost postigla, važno je na zaposlenike, preko sustava interne komunikacije, prenijeti želju konstantnog usavršavanja unutar poduzeća. Interna komunikacija, kao dio internog marketinga, zajedno s organizacijskim okruženjem te sustavima motiviranja i nagrađivanja omogućuje poboljšanje poslovanja. Cilj je razviti kvalitetan sustav...
Utjecaj sustava za trgovanje emisijskim jedinicama Europske unije na performanse poduzeća
Utjecaj sustava za trgovanje emisijskim jedinicama Europske unije na performanse poduzeća
Lovre Lovrić
Globalno zatopljenje nastalo neprestanim zagađivanjem svijeta, izgaranjem fosilnih goriva te krčenjem šuma jedan je od glavnih problema s kojim se susreće planet Zemlja. Većina emisija štetnih plinova dolazi iz sektora industrije i energetike koji nastaju prilikom sagorijevanja fosilnih goriva te transformacijom primarne energije u toplinsku, električnu i mehaničku. Zbog svega navedenog čovječanstvo je primorano uvesti okolišne regulacije vezane za negativne eksternalije povezane...
Utjecaj suvremene tehnologije na unapređenje prodaje u prodavaonicama za djecu
Utjecaj suvremene tehnologije na unapređenje prodaje u prodavaonicama za djecu
Antonija Pongrašić
U današnje vrijeme tehnologija je postala nezamjenjivi dio ljudske svakodevnice. Dinamičan i aktivan stil života potrošača kojima postaje bitna svaka sekunda te žele imati što više vremena potiče da se tehnologija razvija sve više. Možemo reći da uporabom različitih tehnologija svakodnevni život postaje sve lakši. Dostupnost novih tehnologija u prodavaonicama poticaj je da se potrošačima olakša kupovina i uštedi vrijeme, a s jedne strane da im proizvodi budu...
Utjecaj svekanalne maloprodaje na zadovoljstvo potrošača prilikom kupnje digitalnih uređaja
Utjecaj svekanalne maloprodaje na zadovoljstvo potrošača prilikom kupnje digitalnih uređaja
Marija Lovrić
Svekanalna maloprodaja pokazatelj je doba u kojem živimo. Digitalizacija je postala dio ljudske svakodnevice i gotovo je nemoguće izbjeći je. Naime, ljudi danas imaju mogućnost ispitati sve karakteristike proizvoda kojega žele kupiti, pogotovo kada je riječ o digitalnim proizvodima. Osim što mogu posjetiti web shopove i tamo pogledati ponudu, imaju priliku saznati informacije iz prve ruke putem društvenih mreža gdje ljudi ostavljaju svoje recenzije i mišljenja o određenim...
Utjecaj svjetske trgovinske organizacije kao ekonomske integracije na globalizaciju
Utjecaj svjetske trgovinske organizacije kao ekonomske integracije na globalizaciju
Maja Škrapec
U ovom diplomskom radu proučava se Svjetska Trgovinska Organizacija kao ekonomska integracija koja otvaranjem trgovine ima velik utjecaj na proces globalizacije u svijetu. Kroz definiciju globalizacije i istraživanjem načela i pravila Svjetske Trgovinske Organizacije zaključeno je da se otvaranjem trgovine omogućava povezivanje svijeta, smanjuje cijena robe i usluge i čini ih pristupačnim krajnjem kupcu s rezultatom poboljšanja životnog standarda diljem svijeta. Svjetska Trgovinska...
Utjecaj tehnologije na kulturne i kreativne industrije
Utjecaj tehnologije na kulturne i kreativne industrije
Gorana Juriša
U razvoju i širenju kulturnih i kreativnih industrija veliki utjecaj ima tehnologija koja otvara vrata brojne mogućnosti, ali ostavlja i posljedice. Tehnologija je temeljna u cijelom poslovanju, od proizvodnje do prodaje preko distribucije, transporta, promocije i nabave, odnosno u svim segmentima i bez nje organizacija ne može poslovati. Postoje razne vrste tehnologija i svaka ima svoj utjecaj i važnost. Uz tehnologiju, organizacije mogu postići cijeli novi spektar prednosti i imati...
Utjecaj tehnologije na razvoj inovacija u turizmu
Utjecaj tehnologije na razvoj inovacija u turizmu
Anita Rončević
Znanje i inovacije postaju ključni izvor odrţive konkurentske prednosti i središnji su fokus ekonomske politike. Razvoj tehnologije i inovacija predstavljaju ključne uvjete za dugoročnu produktivnosti i rast prihoda. Tehnologija pojačava globalizaciju pruţajući učinkovite alate za razvoj, rad, promociju i globalnu distribuciju. Kao tipične karakteristike novih medija izdvajaju se: multimedijalnost, virtualnost, komunikacija, globalnost, internacionalizacija, distribucija, ...
Utjecaj tehnologije na razvoj poduzetništva
Utjecaj tehnologije na razvoj poduzetništva
Marko Pezer
Odnos tehnologije, poduzetništva i znanosti oduvijek intrigira. Cilj ovog rada je prikazati povijesni razvoj tehnologije i njen utjecaj na razvoj poduzetništva s naglaskom na promjene koje su svijetu i ljudima takav razvoj i međuodnos donijeli. Poduzetništvo je odavno prepoznato kao generator novih radnih mjesta, konkurentnosti i rasta gospodarstva, a međusobni odnos tehnologije i poduzetništva je dinamičan pri čemu tehnologija utječe na razvoj poduzetništva i poduzetničkih ideja,...
Utjecaj tehnoloških inovacija i modela ponašanja potrošača na strategiju marketinga
Utjecaj tehnoloških inovacija i modela ponašanja potrošača na strategiju marketinga
Goran Marinov
Rad nastoji prikazati utjecaj koji imaju tehnološke inovacije i modeli ponašanja potrošača na definiranje marketinške strategije hrvatskih poduzeća na početku 21. stoljeća. Tehnološke inovacije su omogućile kompanijama da slične aktivnosti koje su do sada obavljale na području marketinga obavljaju uz manji trošak te da lakše prate praksu najboljih svjetskih kompanija i usvajaju ih u vlastitom poslovanju. U radu je sažet pregled najznačajnijih inovacija poput mobilnih...
Utjecaj tehnološkog napretka na globalnu trgovinu i gospodarske odnose
Utjecaj tehnološkog napretka na globalnu trgovinu i gospodarske odnose
Josip Bendra
Na globalnu trgovinu i gospodarsku razmjenu duboko i široko utječe tehnološki razvoj. Vlade diljem svijeta aktivno mijenjaju svoje strategije i politike kako bi ojačale svoje pozicije na globalnom tržištu kao rezultat prepoznavanja značaja tehnološkog napretka. Vlade koriste niz taktika za promicanje tehnološkog napretka, uključujući sponzoriranje istraživanja i razvoja, pomoć startupovi, izgradnju tehnoloških parkova i inkubatora te trošenje novca na obuku i razvoj karijere....

Paginacija