Paginacija

Utjecaj Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti na nefinancijsko izvještavanje poduzetnika u Republici Hrvatskoj
Utjecaj Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti na nefinancijsko izvještavanje poduzetnika u Republici Hrvatskoj
Lana Katičin
U prijelazu na klimatski neutralno i održivo gospodarstvo kojem teži Europska Unija veliki značaj ima nefinancijsko izvještavanje, odnosno pružanje transparentnih i usporedivih informacija o utjecaju poslovnih subjekata na okolišne, društvene i upravljačke čimbenike (ESG). Iz tog razloga javlja se potreba za revizijom normativnog okvira nefinancijskog izvještavanja koji je od 2014. godine bio uređen Direktivom o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU) ili NFRD....
Utjecaj ERP sustava na odjel nabave na primjeru poduzeća Rimac Technology d.o.o.
Utjecaj ERP sustava na odjel nabave na primjeru poduzeća Rimac Technology d.o.o.
Martina Matijević
U ovom diplomskom radu ispituju se učinci uvođenja ERP sustava (Enterprise Resource Planning) na odjel nabave u poduzeću Rimac Technology d.o.o. Kao cjelovita i integrirana IT rješenja, ERP sustavi mogu optimizirati i automatizirati širok raspon poslovnih procesa. Na temelju specifične studije slučaja poduzeća Rimac Technology d.o.o., iznimno poznatog dionika automobilske industrije, ovaj diplomski rad ispituje učinak implementacije ERP sustava Infor LN. Rad je usredotočen...
Utjecaj Europske unije na trgovinu i trgovinsku politiku Republike Hrvatske
Utjecaj Europske unije na trgovinu i trgovinsku politiku Republike Hrvatske
Marin Stanković
Tema ovog diplomskog rada je utjecaj Europske unije na trgovinu i trgovinsku politiku malih ekonomija kao što je Republika Hrvatska. Značajnost ovog diplomskog rada ogleda se u analizi utjecaja integracijskih procesa i kriza na male ekonomije u koje spada Republika Hrvatska. Republika Hrvatska je kroz povijest doživjela značajne promjene u političkom i ekonomskom smislu. Jednom od najvećih promjena smatra se i pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Nakon pristupanja Europskoj...
Utjecaj Facebook-a u promociji zračnih prijevoznika
Utjecaj Facebook-a u promociji zračnih prijevoznika
Antea Bošnjak
Društveni mediji su postali dio svakodnevnice za većinu stanovništva. Svakim danom je sve veći broj korisnika na društvenim medijima, a broj od 2.38 milijardi mjesečno aktivnih korisnika samo na Facebook-u može za poduzeća biti jako dobra prilika za promociju svog proizvoda ili usluga. Osim što jednostavnije mogu doći do velikog broja ljudi, promocija putem društvenih medija je jeftiniji oblik promocije od klasične promocije. Osim prednosti, postoje i mane promocije putem...
Utjecaj Interneta i Web tehnologija na promociju turističkih destinacija
Utjecaj Interneta i Web tehnologija na promociju turističkih destinacija
Anita Gudelj
Naziv ovog diplomskog rada je „Utjecaj Interneta i Web tehnologija na promociju turističkih destinacija“. Turističke destinacije Rovinj, Opatija, Zagreb i Međimurje izabrane su jer predstavljaju dobar primjer u kojima se provodi kvalitetna promocija, međutim uvijek postoje mogućnosti poboljšanja kojima svaka destinacija treba težiti. Turističke destinacije Rovinj, Opatija, Zagreb i Međimurje predstavljene su u sklopu promocije turizma putem Interneta i Web tehnologija. Naglasak...
Utjecaj IoT-a na kupovne navike potrošača
Utjecaj IoT-a na kupovne navike potrošača
Katarina Cigelj
Rad pokazuje utjecaj IoT-a na kupovne navike potrošača. U radu je objašnjen sam pojam IoT-a i pojam psihologije potrošača. Provedena je anketa: utjecaja IoT-a na potrošače te su rezultati ankete također analizirani u završnom radu.
Utjecaj MMF-a na gospodarstvo Hrvatske
Utjecaj MMF-a na gospodarstvo Hrvatske
Jelena Rakarić
Uz pomoć Fonda se nakon Drugog svjetskog rata obnovila međunarodna trgovina, uspostavila stabilnost i brži razvitak zemalja. Djelovanje njegovih organa je usmjereno na pomaganje članicama koje dospiju u financijske teškoće, posuđivanjem financijskih sredstava prikupljenih putem kvota, prodajom zlatnih rezervi te zaduživanjem kod Kluba desetorice. Unatoč tome, postoji dosta kritika o djelovanju MMF-a, kao organizaciji u službi bogatih. Ipak, ova organizacija je pomogla i razvijenim...
Utjecaj NATO standarda i članstva Republike Hrvatske u NATO savezu na izvozne aktivnosti hrvtaskih proizvođača vojne opreme
Utjecaj NATO standarda i članstva Republike Hrvatske u NATO savezu na izvozne aktivnosti hrvtaskih proizvođača vojne opreme
Denis Bašnec
Svrha ovog rada je ispitati utjecaj pristupanja NATO savezu i primjene NATO standarda na razvoj nacionalnog gospodarstva Hrvatske, prije svega vojne odnosno obrambene industrije. Utjecaj pristupanja NATO savezu i primjene NATO standarda na gospodarsku situaciju države očituje se putem direktnih i indirektnih utjecaja, a koristi su višeznačne. Direktne koristi uključuju smanjenje iznosa potrebnog za obranu zemlje, otvaranje novih poslovnih mogućnosti za poslovne subjekte, sudjelovanje...
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka na privatnost osobnih podataka na internetu
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka na privatnost osobnih podataka na internetu
Filip Krbavac
Pitanje privatnosti i zaštite osobnih podataka jedno je od najvažnijih u današnjem svijetu. Sve brži razvoj tehnologije dovodi do sve raznovrsnijih načina ugrožavanja privatnosti osobnih podataka. Kao odgovor na sve veće mogućnosti ugroze osobnih podataka građana Europske unije, dolazi do uvođenja Opće uredbe o zaštiti podataka (eng. GDPR–General Data Protection Regulation). Motivacija za pisanje ovog rada je prikazati najvažnije odredbe ove Opće uredbe, pokazati na stvarnim...
Utjecaj Pelješkog mosta na prometnu povezanost i turizam Dubrovačko-neretvanske županije
Utjecaj Pelješkog mosta na prometnu povezanost i turizam Dubrovačko-neretvanske županije
Matko Prakljačić
Dubrovačko-neretvanska županija predstavlja najjužniju županiju u Republici Hrvatskoj. To je jedina županija u Hrvatskoj čiji je teritorij podijeljen na dva dijela. Razdvojenost teritorija predstavlja veliki problem brojnim pojedincima, jer im nije omogućeno slobodno kretanje na čitavom teritoriju Hrvatske. Pelješki most je idealno rješenje za spajanje razdvojene Hrvatske. Pelješki most predstavlja veoma koristan projekt, koji će donijeti mnogobrojne prednosti stanovnicima...
Utjecaj Solvency II na životno osiguranje
Utjecaj Solvency II na životno osiguranje
Mateja Vinka Vranković
U ovom diplomskom radu analizira se utjecaj Solvency II na životno osiguranje. Solvency II je novi zakonodavni i regulatorni okvir ukupnoga poslovanja društva za osiguranje i reosiguranje u Europskoj uniji koji postavlja nova, čvršća pravila i zahtjeve za kapitalnom adekvatnošću i procesom upravljanja rizicima društava s ciljem zaštite osiguranika i korisnika osiguranja te sprečavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Pritom je naglasak stavljen na ključne regulatorne zahtjeve...
Utjecaj Zagorske razvojne agencije na razvoj poduzetničkih aktivnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji
Utjecaj Zagorske razvojne agencije na razvoj poduzetničkih aktivnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji
Martina Krleža
Tema rada odnosi se na ulogu i utjecaj Zagorske-razvojne agencije na poduzetništvo u Krapinskozagorskoj županiji. Cilj rada je omogućiti uvid u važnost i ulogu Zagorske-razvojne agencije na razvoj poduzetničkih aktivnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Za potrebe ostvarenja navedenog cilja korištene su metode analize gospodarskih kretanja Krapinsko-zagorske županije, empirijska analiza kojom smo analizirali konkurentnost poduzetništva, komparativnom analizom utvrdili smo položaj...

Paginacija