Paginacija

Utjecaj automatizacije na zaposlenost u turizmu u Republici Hrvatskoj
Utjecaj automatizacije na zaposlenost u turizmu u Republici Hrvatskoj
Ana Marić
Digitalizacija i automatizacija su neki od najvažnijih trendova u modernom turizmu te omogućuju prilagođavanje novim okolnostima u svijetu putem korištenja tehnologije kako bi se poboljšala turistička ponuda i zadovoljila potražnja. Automatizacija također može imati utjecaj na rad zaposlenika i na zaposlenost u turističkom sektoru. U radu se želio istražiti utjecaj automatizacije na zaposlenost u turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno...
Utjecaj bankarstva djelomičnih i potpunih rezervi na novac i monetarni sustav
Utjecaj bankarstva djelomičnih i potpunih rezervi na novac i monetarni sustav
Matija Matić
Monetarna politika ima nezamjenjivu ulogu u ekonomskoj politici jednako koliko i novac ima nezamjenjivu ulogu u gospodarskoj aktivnosti. Pitanje monetarnog sustava temeljenog na sustavu djelomičnih rezervi u bankarstvu ili sustavu potpunih rezervi u bankarstvu važno je iz perspektive efikasnosti monetarnog sustava, ali i iz perspektive uloge novca u gospodarstvu i društvu. U sustavu djelomičnih rezervi, najveći dio novca stvara se u procesu odobravanja kredita od strane poslovnih...
Utjecaj besplatne dostave na odluke o kupnji
Utjecaj besplatne dostave na odluke o kupnji
Patrik Balent
Internetska trgovina znatno je izmijenila način na koji ljudi kupuju proizvode, čineći online kupnju pristupačnijom i praktičnijom nego ikada prije i time popularnim izborom za potrošače diljem svijeta. U ovom kontekstu, besplatna dostava postala je sve važniji čimbenik pri odlučivanju o kupnji. Cilj ovog istraživačkog rada je istražiti važnost besplatne dostave i njezin utjecaj na ponašanje potrošača. U ovom radu proučavaju se aspekti besplatne dostave. Rad daje pregled...
Utjecaj blockchain tehnologije na računovodstvo
Utjecaj blockchain tehnologije na računovodstvo
Klara Krpan
Informacijske tehnologije neizostavan su pokretač promjena u poslovanju. Kroz povijest predstavljaju značajan čimbenik razvoja računovodstvenih informacijskih sustava i njegov sastavni dio. Primjena informacijskih tehnologija donosi brojne prednosti računovodstvu, kao što su automatizacija i poboljšanje pouzdanosti podataka, ali i određene izazove. Primjena novih informacijskih tehnologija zahtijeva od profesionalnih računovođa razvijanje novih vještina vezanih uz informacijske...
Utjecaj blockchain tehnologije na reviziju
Utjecaj blockchain tehnologije na reviziju
Tesa Klen
Blockchain je nova tehnologija koja se koristi za sigurno izvršavanje transakcija, pohranjivanje podataka i vrijednosti. Zapis u blockchainu može sadržavati sve digitalne informacije koje se spremaju u blok s drugim zapisima, a zatim se ugrađuju u sekvencijalni lanac s drugim blokovima. Drugim riječima, blockchain je digitalna knjiga svih povijesnih zapisa. Postoje mnogobrojne prilike, a i izazovi koje predstavlja blockchain tehnologija revizorskoj profesiji. Tehnologija je...
Utjecaj brenda "Zagorje-Bajka na dlanu" na razvoj kontinentalnog turizma Krapinsko-zagorske županije
Utjecaj brenda "Zagorje-Bajka na dlanu" na razvoj kontinentalnog turizma Krapinsko-zagorske županije
Filip Gulija
Krapinsko-zagorska županija obiluje mnogim resursima pogodnim za razvoj turizma. Županija je bogata značajnom kulturno-povijesnom baštinom poput crkvica, dvorca i raznim arheološkim lokalitetima, te raznim prirodnim ljepotama. Svatko može pronaći za sebe što mu treba počevši od prekrasne prirode, čistog zraka i bogatih ljekovitih termalnih voda, uz sve to tu se i uklapa mnoštvo sačuvanih dvoraca i kurija, muzeja i crkvica. Po vrhovima brežuljaka postoji niz biciklističkih...
Utjecaj certifikacije proizvoda na prodaju
Utjecaj certifikacije proizvoda na prodaju
Josip Dorić
U ovom se završnom radu ističu se pojmovi certifikacije uz analizu i utjecaj certifikata kvalitete na prodaju. Cilj rada je istražiti definiciju certifikata i analizirati dostupnu literaturu na temelju koje se određuje utjecaj certifikata na prodaju. Svaki od certifikati određuje posebne uvjete koji moraju biti ispunjeni od strane proizvođača kako bi zadovoljili potrebe i stekli certifikat. Završnim radom analiziraju se CE certifikati, FCC certifikat, FSC certifikati, FairTrade...
Utjecaj cestovnog prometa na klimatske promjene i okoliš u EU
Utjecaj cestovnog prometa na klimatske promjene i okoliš u EU
Lorena Vojnović
Cestovni promet ima velik utjecaj na klimatske promjene, što se očituje u emitiranju CO2 u atmosferu i nastalim promjenama koje nepovoljno utječu na klimu i okoliš te postupno dovode do najznačajnijeg problema današnjice – globalnog zatopljenja. Jedan od glavnih uzroka porasta emisija stakleničkih plinova je korištenje fosilnih goriva odnosno oslobađanje CO2 prilikom izgaranja nafte, ugljena i plina. Ugljikov dioksid je plin koji stvara efekt staklenika u atmosferi te nastaje kao...
Utjecaj cestovnog prometa na zdravlje i okoliš
Utjecaj cestovnog prometa na zdravlje i okoliš
Irena Drmić
Ljudsko zdravlje i zdravlje okoliša neodvojivo su povezani. Za normalno funkcioniranje, svim ljudima je svakodnevno potreban čist zrak, voda i hrana. Zdrav okoliš pridonosi razvoju svake osobe, ali i razvoju cijele zajednice. Glavni rizik za zdravlje su onečišćenje zraka, te buka, izrazito u velikim gradovima. Cestovni promet je glavni izvor onečišćenja koji šteti ljudskom zdravlju i okolišu. Promet je zbog upotrebe fosilnih goriva odgovoran za 25% emisija ugljika, dušikovih...
Utjecaj dana u tjednu i blagdana na kupovne navike potrošača
Utjecaj dana u tjednu i blagdana na kupovne navike potrošača
Ana Žlender
Promjenom životnog stila potrošača i sve dužim radnim vremenom, zbog kojeg je vrijeme postalo ograničeni resurs, događaju se promjene u kupovnim navikama potrošača. Prodavači moraju biti spremni na promjene u poslovanju kako bi poticali potrošnju kupaca i što bolje zadovoljili njihove potrebe. Cilj rada je istražiti, koji su ključni čimbenici ponašanja potrošača obzirom na kupovinu u pojedinom danu u tjednu i blagdansku kupovinu. Nadalje, istražit će se koji demografski...
Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini
Utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini
Jelena Rakarić
Proučavanjem ponašanja potrošača istražuje se utjecaj različitih čimbenika na proces donošenja odluke o kupovini. Riječ je o složenom procesu koji obuhvaća prepoznavanje potrebe koju treba zadovoljiti, traženje informacija o proizvodu, vrednovanje alternativa, kupovinu proizvoda te poslijekupovno vrednovanje. Cilj ovog rada je istražiti utjecaj demografskih karakteristika potrošača na proces donošenja odluke o kupovini. Promjene u društvu kao što su starenje stanovništva,...
Utjecaj demografskih promjena na dugoročnu održivost mirovinskih sustava u odabranim zemljama
Utjecaj demografskih promjena na dugoročnu održivost mirovinskih sustava u odabranim zemljama
Mislav Križanović
Polazeći od činjenice da živimo u svijetu u kojem svjedočimo sve naglijim promjenama u demografskim strukturama stanovništva, promjenama koje značajno utječu na mirovinske sustave zemalja, postavlja se pitanje održivosti postojećih mirovinskih sustava. U ovom radu ćemo analizirati mogući održivi razvoj mirovinskog sustava na primjeru nekoliko zemalja. Kako bismo to napravili, potrebno je razumjeti kako je nastao trenutni mirovinski sustav zemlje, analizirati demografske promjene...

Paginacija