Paginacija

Utjecaj međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 na financijske izvještaje
Utjecaj međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 na financijske izvještaje
Ana Koritnik
Tema rada je utjecaj međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 16 na financijske izvještaje koji se odnosi na novi način računovodstvenog tretmana najma i kako se prema novim pravilima standard odražava na financijske izvještaje. S 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi računovodstveni standard – Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16. Uvođenjem predmetnog standarda smatra se jednim od najrevolucionarnijih standarda u računovodstvenoj praksi usvojenih...
Utjecaj migracija na potrošnju energije i okoliš
Utjecaj migracija na potrošnju energije i okoliš
Lucija Knez
Migracije su se ponovno našle u središtu zbivanja 2015. godine kada se Europa suočava sa migrantskom krizom. Migranti iz zemalja Afrike zbog ekonomskih i političkih zbivanja pokušavaju useliti u visokorazvijene zemlje Europe. Migracijska kretanja, odnosno migracije, ostavljaju razne posljedice na zemlje iz kojih se iseljava i u one u koje se imigrira. Fokus ovog rada je zapaziti kakav utjecaj ostavljaju mehanička kretanja na promjenu u potrošnji energije i okoliša. Kako bi se donio...
Utjecaj migrantskih kriza na tržište rada u Europskoj uniji
Utjecaj migrantskih kriza na tržište rada u Europskoj uniji
Mario Orlić
Provedena analiza pokazala je kako migrantska kriza ipak nije ostavila značajne posljedice na tržište rada u zemljama sa najvećim brojem imigranata. Prvenstveno je tome razlog to što su Njemačka I Francuska imale već uhodan mehanizam za prijem imigranata uslijed njihove dugogodišnje politike prihvata ekonomskih migranata. S druge strane, Švedska je čini se dosegnula svoj limit mogućnosti prihvata imigranata I suočava se sa nestabilnim kretanjima na tržištu rada.
Utjecaj mjera energetske učinkovitosti i ugradnje razdjelnika topline na potrošnju toplinske energije u zgradarstvu u gradu Zagrebu
Utjecaj mjera energetske učinkovitosti i ugradnje razdjelnika topline na potrošnju toplinske energije u zgradarstvu u gradu Zagrebu
Tamara Marelja
Sustav toplinarstva predstavlja energetski model grijanja gdje se toplinska energija centralno proizvodi te potom distribuira krajnjim potrošačima putem cijevi. Većina takvih sustava u Europi razvijena je tokom 20. stoljeća te su značajno evoluirali od prvih generacija. Kod proizvodnje toplinske energije ističe se primjena kogeneracijskih postrojenja koje karakterizira istovremena proizvodnja električne i toplinske energija. Toplinska energija čini gotovo pola globalne finalne...
Utjecaj mobilnih aplikacija na proces kupnje proizvoda kod mladih potrošača
Utjecaj mobilnih aplikacija na proces kupnje proizvoda kod mladih potrošača
Ana Kovač
Ovaj diplomski rad razmatra utjecaj mobilnih aplikacija na proces kupnje proizvoda kod mladih potrošača. Svake godine broj kupaca koji kupuje preko interneta koristeći osobno računalo, tablet ili pametni telefon je u konstantnom porastu. Živimo u dobu u kojem tehnologija stalno napreduje pa se tako elektronička trgovina sve više odvija putem pametnih telefona te se naziva mobilnom trgovinom. U radu su opisani pojmovi mobilne trgovine i mobilnog poslovanja te njihova međusobna...
Utjecaj mobilnih aplikacija na taksi tržište
Utjecaj mobilnih aplikacija na taksi tržište
Laura Duh
Primjena mobilnih aplikacija očituje se i u taksi prijevozu. Taksi prijevoz može se naručiti na tri načina: telefonom ili mobilnim uređajem, zaustavljanjem taksija te čekanjem na označenim mjestima. Danas u RH kao najčešći način naručivanja taksi usluga ističe naručivanje usluga putem mobilnih aplikacija. Taksi prijevoznici koji prate trendove u području mobilnih aplikacija u RH su Cammeo, Eko Taxi, Radio Taxi Zagreb, Bolt i Uber. U budućnosti će svaki taksi prijevoznik...
Utjecaj monetarne politike Hrvatske narodne banke na male banke u Hrvatskoj
Utjecaj monetarne politike Hrvatske narodne banke na male banke u Hrvatskoj
Tea Puh
Male banke su značajni sudionici svakog bankarskog sustava pa tako i hrvatskog. S obzirom da su veličinom aktive, ali i veličinom ukupnih prihoda znatno su manje od svojih konkurenata koji se svrstavaju u srednje ili velike banke, male banke imaju drugačiju razvojnu putanju te sporiji rast, a samim time su više pogođene tržišnim šokovima. Hrvatska narodna banka će u svakoj situaciji na tržištu postupiti s namjerom da zaštiti svoj primarni cilj, a to je stabilnost cijena. Kroz...
Utjecaj monetarne politike na bankovni sustav Hrvatske
Utjecaj monetarne politike na bankovni sustav Hrvatske
Sanja Kelemin
Hrvatska se ubraja u europske države s izrazitim bankocentričnim sustavom, stoga je monetarna politika koju vodi središnja banka, uz fiskalnu politiku najvažnija je za normalno funkcioniranje države. Utjecaj monetarne politike na bankovni sustav odvija se kroz kreiranje i povlačenje količine primarnog novca kroz kredite bankama, otkupe vrijednosnica i deviza od banaka te kroz promjenu u visini stope obvezne rezerve i strukturi rezervi banaka. Kretanja kamatnih stopa na ...
Utjecaj monetarne politike na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj
Utjecaj monetarne politike na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj
Amira Nurikić
Hrvatska je od osamostaljenja do danas prošla kroz razliĉita gospodarska razdoblja od kojih je svaki ostavio traga i utjecao na stanje gospodarstva danas. Osamostaljenje, tranzicijska transformacija, zatim ratna stradanja te svjetska ekonomska kriza, koja je zahvatila ĉitav svijet, pa tako i Hrvatsku, te znaĉajno oblikuju današnje hrvatsko gospodarstvo. Stabilnost cijena najvaţniji je prioritet Hrvatske narodne banke koju, uz sve ostale sekundarne ciljeve i zadatke, odrţava u skladu s...
Utjecaj monetarne politike na likvidnost banaka u Hrvatskoj i Eurozoni
Utjecaj monetarne politike na likvidnost banaka u Hrvatskoj i Eurozoni
Saša Ščapec
U ovom radu se fenomen likvidnosti prikazuje u interakciji središnje banke i komercijalnih banaka. Monetarna politika, koju određuje država, a koja se provodi putem središnje banke, dio je ekonomske politike kojom država utječe na ponudu novca i gospodarska kretanja u određenom razdoblju. Primarni cilj djelovanja Hrvatske narodne banke je stabilnost cijena. Dok središnja banka s jedne strane ne može biti nelikvidna, komercijalne banke zbog loše poslovne politike mogu lako zapasti u...
Utjecaj na okoliš plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Republici Hrvatskoj
Utjecaj na okoliš plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Republici Hrvatskoj
Laura Ćelić
Tema istraživanja ovog diplomskog rada je utjecaj na okoliš plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin u Općini Omišalj, na otoku Krku u Republici Hrvatskoj, koji je uvršten na listu Europske strategije energetske sigurnosti. Europska komisija je uključila plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku među 195 najvažnijih energetskih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji, koji imaju za cilj pomoći u ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva Europe....
Utjecaj nabave na poslovanje i konkurentnost poduzeća
Utjecaj nabave na poslovanje i konkurentnost poduzeća
Josip Ištuk
Nabava je proces kupnje dobara ili usluga. Primarni cilj učinkovite politike nabave je promocija učinkovitosti, odnosno izbor dobavljača s najnižom cijenom ili općenito, postizanje najbolje "vrijednosti za novac". Nabava je vitalni, transakcijski dio poslovanja. Javne i privatne organizacije često se oslanjaju na konkurentne ponude procesa za postizanje bolje vrijednosti za novac u njihovoj nabavnoj aktivnosti. Niske cijene i/ili bolji proizvodi su poželjni jer oni rezultirati time da...

Paginacija