Paginacija

Utjecaj nacionalnih i potpora europske unije na razvoj malog i obiteljskog hotelijerstva Republike Hrvatske
Utjecaj nacionalnih i potpora europske unije na razvoj malog i obiteljskog hotelijerstva Republike Hrvatske
Adrijana Biuklić Adrijana Biuklić
Ovim specijalističkim poslijediplomskim radom analiziran je utjecaj nacionalnih i EU potpora na razvoj malog i obiteljskog hotelijerstva Republike Hrvatske. U radu je analiziran utjecaj turizma na gospodarstvo Republike Hrvatske pri čemu je težište rada bilo u utvrđivanju uloge poduzetništva na turizam Republike Hrvatske, nakon čega su definirane i analizirane nacionalne i EU potpore u kontekstu razvoja malog i obiteljskog hotelijerstva, čemu je posvećeno empirijsko istraživanje...
Utjecaj naftnog šoka na makroekonomske varijable u SAD-u
Utjecaj naftnog šoka na makroekonomske varijable u SAD-u
Stjepan Devčić
Naftna industrija jedna je od glavnih pokretača rasta i razvoja gospodarstva gotovo svake zemlje, pa tako i SAD. Čovjek kroz čitavu svoju povijest iskorištava različite energente, ali tek s prvom industrijskom revolucijom i eksploatacijom ugljena, kasnije i nafte, dolazi do prekretnice i do bržeg gospodarskog razvitka, a razvijenost naftne industrije i kontrola nad naftnim resursima koji su geografski neravnomjerno raspoređeni, postaje jedna od glavnih odrednica razvijenosti zemlje....
Utjecaj naftnog šoka na odabrane makroekonomske varijable u Hrvatskoj
Utjecaj naftnog šoka na odabrane makroekonomske varijable u Hrvatskoj
Martina Carek
Prvi komercijalni izvor nafte, otkriven je 1859. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i od tada pokreće svijet, utječe na svaki aspekt modernog života, istovremeno donosi rast, razvoj i blagostanje, ali i političke napetosti, nemire i ratove. Nafta, crno zlato, kao temeljni resurs modernog društva ima izrazito veliku stratešku važnost za svako gospodarstvo koje se temelji na nafti i naftnim derivatima. Poremećaj na naftnom tržištu, bez obzira je li uzrokovan na strani...
Utjecaj naftnog šoka na odabrane makroekonomske varijable u Njemačkoj
Utjecaj naftnog šoka na odabrane makroekonomske varijable u Njemačkoj
Tomislav Primorac
Veliki broj empirijskih studija je došao do zaključka da su naftni šokovi često izvor makroekonomskih kolebanja, odnosno da fluktuacije cijena nafte imaju znatne posljedice na ekonomsku aktivnost. Pri tome se naglašava da se da će ove posljedice biti različite kod zemalja uvoznica nafte i izvoznica nafte. Cilj ovog diplomskog rada je upoznavanje sa pojmom naftnih šokova, mehanizmima njihovih nastajanja, te uzročno-posljedičnim vezama naftnih šokova i odabranih makroekonomskih...
Utjecaj naftnog šoka na vanjskotrgovinsku bilancu Europske unije
Utjecaj naftnog šoka na vanjskotrgovinsku bilancu Europske unije
Ante Šapina
Nafta, danas poznata i kao crno zlato predstavlja temeljni resurs suvremenog društva te ima velike strateške važnosti za sva gospodarstva koja se temelje na naftnim derivatima ili na nafti samoj. Svaka nesigurnost, promjena i poremećaj na naftnom tržištu, neovisno o tome je li uzrokovan na strani potražnje ili ponude ima kratkoročne učinke na makroekonomske varijable, ali i dugoročne učinke koji su u ovisnosti o tome koliko dugo sam poremećaj traje. Svijet kakav danas poznajemo...
Utjecaj naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj uspješnosti poslovanja investicijskog fonda
Utjecaj naknadnog mjerenja financijskih instrumenata na financijski položaj uspješnosti poslovanja investicijskog fonda
Martina Samac
Posljednjih godina razvoj financijskih tržišta za sobom nosi razvoj financijskih instrumenata i njihovog računovodstvenog praćenja. Dolazi do razvoja standarda koji omogućuju sve pouzdanije praćenje financijskih instrumenata. Predmet ovog rada je Međunarodni računovodstveni standard 39: Financijski instrumenti – Priznavanje i mjerenje, te njegova primjena kod naknadnog mjerenja financijskih instrumenata. Kroz rad je naglašena važnost klasifikacije financijskih instrumenata,...
Utjecaj naknadnog vrednovanja financijske imovine na profitabilnost društva za osiguranje
Utjecaj naknadnog vrednovanja financijske imovine na profitabilnost društva za osiguranje
Filip Ružička
Društva za osiguranje veliki su institucionalni investitori na financijskim tržištima. Iako ne drže veliki udio u financijskom sustavu Republici Hrvatskoj, te što im udio ima trend rasta, temeljni osigurateljni pokazatelji imaju trend pada te se smanjuju bruto premije i neto dobit. Mogućnost klasifikacije financijskih ulaganja u različite kategorije financijske imovine pruža veliku mogućnosti u smislu odabira privlačne strategije upravljanja portfeljem. U tom kontekstu društva za...
Utjecaj naprednih proizvodnih tehnologija na poslovanje i kvalitetu proizvoda poduzeća
Utjecaj naprednih proizvodnih tehnologija na poslovanje i kvalitetu proizvoda poduzeća
Šime Zubčić
U današnje vrijeme svakodnevno dolazi do novih tehnoloških postignuća i raznih inovacija koje utječu na svakodnevni život, što se preslikava i na poslovanje organizacija i njihov razvoj. Zbog dinamičnosti poslovanja uzrokovane globalizacijom i tehnološkim dostignućima, poduzeća se moraju prilagoditi promjenama koje dolaze, jer u suprotnom, gube svoj položaj na tržištu. Stoga je bitno kontinuirano pratiti promjene kako bi bili u stanju uvesti određene tehnološke inovacije u...
Utjecaj nedostatka čipova u proizvodnji i globalne Covid-19 krize na operativno poslovanje u automobilskoj industriji
Utjecaj nedostatka čipova u proizvodnji i globalne Covid-19 krize na operativno poslovanje u automobilskoj industriji
Josip Sremić
Predmet istraživanja u ovom radu je nedostatak čipova uslijed globalne Covid-19 krize i utjecaj nedostatka na operativno poslovanje u automobilskoj industriji. Rad daje teorijski uvid u osnovne karakteristike operativnog poslovanja i specifičnosti suvremenog operativnog poslovanja automobilske industrije. Empirijski dio rada temelji se na istraživanju utjecaja nedostatak čipova na operativno poslovanje odabranih proizvođača automobila. Za analizu su odabrana poduzeća Volkswagen,...
Utjecaj neetičkog poslovanja na poslovno planiranje
Utjecaj neetičkog poslovanja na poslovno planiranje
Ante Marijan
U modernom se poslovanju velika važnost posvećuje kupcima i javnom mišljenju. Poduzetnici sve učestalije promišljaju o poslovnoj etici i njenoj primjeni prvenstveno zbog izgradnje pozitivnog imidža u očima potrošača i boljeg položaja na tržištu. Za razliku od industrijske ekonomije, glavna obilježja tržišne ekonomije su fizički i financijski kapital, a u današnjoj ekonomiji je kapital neopipljiv i sastoji se od imidža poduzeća, robnih marki, povezanosti s partnerima,...
Utjecaj nefinancijskog izvještavanja na izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama
Utjecaj nefinancijskog izvještavanja na izvještavanje velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama
Matija Hlebar
Nefinancijsko izvještavanje od 1. 1. 2017. postalo je zakonska obveza za velika poduzeća koja zapošljavaju više od 500 zaposlenika i ujedno su subjekti od javnog interesa. Obveza nefinancijskog izvještavanja propisana je EU Direktivom 2014/95/EU čije su odredbe prenesene u hrvatski Zakon o računovodstvu. Direktiva se odnosi na objavljivanje informacija poduzeća o utjecaju poslovanja na najvažnije čimbenike održivosti, ali i o utjecaju čimbenika održivosti na poslovanje....
Utjecaj negativnih recenzija na proces donošenja odluke o rezervaciji hotelskog smještaja putem Interneta
Utjecaj negativnih recenzija na proces donošenja odluke o rezervaciji hotelskog smještaja putem Interneta
Barbara Pervan
Internet je potpuno promijenio način na koji ljudi planiraju putovanja i rezerviraju hotelski smještaj. Sada ljudi mogu pristupiti velikoj količini informacija koje su im dostupne na dohvat ruke, umjesto da se oslanjaju na tradicionalne izvore poput turističkih agencija ili osobnih preporuka. Korisnici mogu pregledavati različite opcije, uspoređivati cijene i čitati recenzije drugih koji su boravili u hotelima koje razmatraju na internetskim platformama. Ove recenzije, bilo da su...

Paginacija