Paginacija

Utjecaj nekonvencionalne monetarne politike na gospodarstvo
Utjecaj nekonvencionalne monetarne politike na gospodarstvo
Dino Omerović
Pojava globalne financijske krize iz 2008. godine označava prekretnicu u načinu provođenja monetarne politike na globalnoj razini. Standardni instrumenti i mjere, pomoću kojih su centralne banke dotad učinkovito provodile monetarnu politiku, pokazali su se nedostatnim u poticanju ekonomske aktivnosti. Takve okolnosti bile su motiv uvođenja nekonvencionalnih mjera i instrumenata monetarne politike najvažnijih svjetskih ekonomija. Iako korišteni na različite načine, svrha im je...
Utjecaj neovisnosti središnje banke na stabilnost cijena i zaposlenost
Utjecaj neovisnosti središnje banke na stabilnost cijena i zaposlenost
Robertina Meaški
Neovisnost središnjih banka počinje se razvijati 1990-ih godina. Kako bi središnja banka uspješno ispunila svoje ciljeve, vrlo je važno da je neovisna. Prema dosadašnjim istraživanjima neovisnost središnje banke je temelj za uspješno provođenje monetarne politike, a time i ispunjenje ciljeva središnje banke. Nadalje, dosadašnja empirijska istraživanja, kojim su se pokušali utvrditi utjecaji razine neovisnosti središnje banke na makroekonomske varijable su dokazala inverzan...
Utjecaj neplanske gradnje na razvoj turizma otoka Vira
Utjecaj neplanske gradnje na razvoj turizma otoka Vira
Andrea Šimunović
Turizam i planiranje prostora su vrlo povezani. Otok Vir tome je idealan primjer. Položaj otoka je povoljan obzirom na geografska obilježja, povezan je sa kopnom Virskim mostom, udaljen od turistički značajnog Zadra nepunih pola sata. Sve navedeno dobar je poticaj razvoju turizma, na kojem Vir temelji svoj gospodarski razvoj zadnjih trideset godina. Neplanirana gradnja tijekom prvih dvadeset godina koliko traje razvoj otoka donijela je velike probleme daljnjem kvalitetnom razvoju...
Utjecaj neverbalne komunikacije na uspješnost prodajnog procesa
Utjecaj neverbalne komunikacije na uspješnost prodajnog procesa
Matija Ramušćak
Neverbalna komunikacija se u literaturi spominje kao najbitniji oblik komunikacije unutar prodajnog procesa, no dostupna istraživanja rijetko dovode u vezu same prodajne rezultate i korištenje takvog vida komunikacije. Trebaju li poduzeća zapošljavati prodavače koji su uspješniji u upotrebi neverbalne komunikacije te isplati li se ulagati u školovanja neverbalnog aspekta komuniciranja su pitanja na temelju kojeg je nastao ovaj rad. Zbog boljeg razumijevanja neverbalne komunikacije...
Utjecaj nezaposlenosti na siromaštvo i socijalnu isključenost u Republici Hrvatskoj
Utjecaj nezaposlenosti na siromaštvo i socijalnu isključenost u Republici Hrvatskoj
Maja Tunić
Danas je veliki problem svake države nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost koja predstavlja problem i opterećenje za društvo jedne države, ali unatoč tome ne pojavljuje se ideja ili odlučna inicijativa za promjenom sadašnjeg stanja. Aktivnosti država pa tako i Republike Hrvatske te Europske zajednicu veliki kako bi suzbili siromaštvo i socijalnu isključenost. Jedan od značajnijih problema u sustavu socijalne politike jest odnos razine troškova i beneficija koje...
Utjecaj niskobudžetnih prijevozničkih poduzeća na razvoj turizma mladih Zadarske županije
Utjecaj niskobudžetnih prijevozničkih poduzeća na razvoj turizma mladih Zadarske županije
Lovro Luburović
Modernizacijom svih sfera društva, od tehnoloških dostignuća do prijevoznih sredstava, putovanja više ne predstavljaju luksuz samo za one najbogatije. Razvojem niskobudžetnih prijevoznika, prije svega u zračnom i autobusnom prometu, sve veći broj ljudi mogao se uključiti u turistička kretanja. To se pogotovo odnosi na mlade, koji su uglavnom željni putovanja s dovoljnom količinom slobodnog vremena, ali isto tako i oskudnih financijskih sredstava. Rad je baziran upravo na...
Utjecaj niskobudžetnih zračnih prijevoznika na razvitak zračnih luka Republike Hrvatske
Utjecaj niskobudžetnih zračnih prijevoznika na razvitak zračnih luka Republike Hrvatske
Mia Vejin
Povijesno gledajući turizam je bio namijenjen samo elitnim slojevima društva i nije bilo očekivano da će postati masovni fenomen kao što je danas. Putovanjima se pristupalo prvenstveno iz potrebe: u medicinske svrhe, radi edukacije i sl. Kroz desetljeća sve se više razvijala svijest putovanja kao vrste odmora - dobivanjem plaćenih godišnjih odmora i jačanjem srednje klase putovati su mogli i ostali slojevi društva. Niskobudžetni zračni prijevoznici uveli su revoluciju na...
Utjecaj nove regulative EU na razvoj elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj
Utjecaj nove regulative EU na razvoj elektroničke trgovine u Republici Hrvatskoj
Bruno Malivuk
Rad ima za cilj dati detaljan pregled recentne literature vezano za elektroničku trgovinu. Također, rad ima za cilj dati pregled regulativa Europske Komisije vezano za elektroničku trgovinu unutar granica EU. Dodatno rad će dati detaljan pregled provedenog istraživanja autora na temelju uzorka od 242 ispitanika. U radu se predstavljaju promjene donesene novom regulativom koja je stupila na snagu u prosincu 2018. godine. Najnovija promjena, a u fokusu rada je zabrana diskriminiranja...
Utjecaj nove regulative Ugovora o osiguranju i Solventnosti II na financijsko izvještavanje osiguravajućih društava
Utjecaj nove regulative Ugovora o osiguranju i Solventnosti II na financijsko izvještavanje osiguravajućih društava
Valentina Ivanjko
Najveći utjecaj na poslovanje i financijsko izvještavanje osiguravajućih društava osim državnih zakonodavnih okvira imaju regulative Solventnost II i uskoro na snazi novi MSFI 17 Ugovori o osiguranju. Solventnost II postavlja dva važna kapitalna zahtjeva, minimalni potrebni kapital i potrebni solventni kapital ispod kojih društvo za osiguranje ne može sigurno poslovati te sastavljanje redovitog nadzornog izvješća i izvješća o solventnosti i financijskom stanju. MSFI 17 Ugovori o...
Utjecaj novih financijskih tehnologija na bankarstvo
Utjecaj novih financijskih tehnologija na bankarstvo
Mario Markulin
Nakon financijske krize 2008., uslijed pada povjerenja u banke i postroženja regulacije, intenzivirao se rast FinTech kompanija koje su prepoznale priliku na tržištu i počele nuditi inovativne financijske usluge kroz upotrebu novih tehnologija. U ovom radu nastoji se istražiti kako pojava visokotehnoloških konkurenata može utjecati na banke te kako one mogu odgovoriti na nove pritiske i djelovati na stanje tržišta novih financijskih tehnologija, trendove i njihovu primjenu u...
Utjecaj novih medija na prehrambene navike kod djece
Utjecaj novih medija na prehrambene navike kod djece
Tina Tolić
Utjecaj oglašavanja na djecu postaje sve izraženiji, a posebno zbog razvoja tehnologije, novih medija i digitalnih kanala komunikacije koji oglašivačima omogućuju više alata i strategija za pristup i komunikacija s ciljnom skupinom potrošača. Za pristup djeci koriste se brojne metode primjerice oglašavanje putem televizije, videoigara, društvenih mreža te popularnih video platformi poput Tik Toka i Youtube-a. Marketing hrane usmjeren prema djeci na televiziji zauzima...
Utjecaj novih modela marketinga društvenih mreža na poduzetničke pothvate
Utjecaj novih modela marketinga društvenih mreža na poduzetničke pothvate
Adriana Jurković
Marketing influencera je kao predstavnik novog modela marketinga društvenih mreža u nekoliko godina postao jedan od važnijih alata digitalnog marketinga kojima se služe mala i srednja poduzeća u svijetu pa tako i u Hrvatskoj. Cilj ovog rada je analizirati utjecaj marketinga influencera na korisnike te proučiti primjere poduzeća koja su koristila marketing influencera. Na početku rada su proučene vrste marketinga koje koriste mala i srednja poduzeća, zatim je analizirano njihovo...

Paginacija