Paginacija

Utjecaj pandemije bolesti Covid-19 na sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća specijaliziranih za obavljanje djelatnosti autobusnog prijevoza
Utjecaj pandemije bolesti Covid-19 na sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća specijaliziranih za obavljanje djelatnosti autobusnog prijevoza
Viktorija Kušt
U skupini razvijenijih prometnih sustava Europske Unije nalazi se prometni sustav Republike Hrvatske. Cestovni promet jedan je od osnovnih sustava unutar globalnog prometnog sustava. Njemu, između ostalih oblika prijevoza, pripada i autobusni prijevoz, koji je danas jedan od najrazvijenijih i najčešćih oblika prijevoza putnika. U Hrvatskoj danas ima preko osamdeset autobusnih prijevoznika koji obavljaju više vrsta autobusnog prijevoza za određenu naknadu. Na poslovanje autobusnih...
Utjecaj pandemije koronavirusa na poduzetničke aktivnosti u turizmu i turističku potrošnju
Utjecaj pandemije koronavirusa na poduzetničke aktivnosti u turizmu i turističku potrošnju
Matea Hotko
Ovaj rad fokusiran je na utjecaje pandemije na razne grane industrije, a konkretno na poduzetničke aktivnosti u turizmu, turističke potrošače i njihovu potrošnju. U uvodnom djelu govori se o turizmu kao pojavi i na koji način se on inače odvija, kako bi se kasnije moglo usporediti sa onime kakav je danas u vrijeme pandemije. Zatim, se prolazi kroz povijest pandemija i na to kakav su prijašnje pandemije imale utjecaj na ekonomske i socijalne čimbenike svakodnevnice, te u konačnici...
Utjecaj pandemije koronavirusa na poslovanje turoperatora
Utjecaj pandemije koronavirusa na poslovanje turoperatora
Helena Babić Glavočić
COVID-19 pandemija doslovce je okrenula svijet naglavačke. Utjecala je na sve aspekte našeg života, od toga kako živimo, kako komuniciramo jedni s drugima, kako radimo i kako se krećemo i putujemo. Zatvaranje zemalja prouzročilo je nemjerljive štete kako na gospodarstvo tako i na socijalni život ljudi. Milijuni ljudi izgubili su svoja radna mjesta i osnovna sredstva za život. Kriza je to bez presedana i niti jedan aspekt ljudskih života nije ostao imun. Moglo bi se reći, rijetka...
Utjecaj pandemije koronavirusa na zračni promet i turizam
Utjecaj pandemije koronavirusa na zračni promet i turizam
Kristina Đurđević
U povijesti su poznate epidemije koje su ostavile negativan utjecaj na zračni promet i turizam, no pandemija koronavirusa (COVID-19) prouzročila je do sada najveći negativan utjecaj. Zaustavljeno je čitavo svjetsko gospodarstvo. Uvedene su preventivne mjere te ograničenje putovanja s ciljem zaustavljanja širenja virusa. U ovome završnom radu pobliže su istraženi utjecaji pandemije koronavirusa na zračni promet i turistički sustav. Unatoč velikom preokretu u zračnom prometu te...
Utjecaj pandemije na kretanje cijena burzovnih roba
Utjecaj pandemije na kretanje cijena burzovnih roba
Marin Jerčić
Trgovina ima velik značaj u sveukupnom gospodarstvu neke zemlje, pa tako i Hrvatske. Jedna od trgovina je i trgovina burzovnom robom, a danas robne burze imaju velik značaj i utjecaj na konačno definiranje cijena određenih dobara i usluga na svjetskoj razini. Njihova uloga je danas neutralizacija rizika promjene, a radi svih šokova koji se događaju, važno je analizirati jesu li ta tržišta, sposobna riješiti ili ublažiti šokove. Jedan od šokova koji je u posljednje dvije godine...
Utjecaj pandemije na prodajne procese u malom poduzetništvu s osvrtom na GoGreen pametne tržnice
Utjecaj pandemije na prodajne procese u malom poduzetništvu s osvrtom na GoGreen pametne tržnice
Josipa Marić
Malo poduzetništvo u Republici Hrvatskoj od iznimnog je značaja prvenstveno zbog utjecaja na rast gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta uz mnoge druge dobrobiti. Prodajni procesi u malom poduzetništvu podložni su promjenama na tržištu te kao takvi primorani konstantno prilagođavati se trenutnom stanju i uvoditi inovativna rješenja kako bi ostvarili prednost pred konkurencijom. Pojavom pandemije COVID-19 poslovanje malih poduzetnika a samim time i prodajni procesi stavljeni...
Utjecaj pandemije na ulogu internet trgovine
Utjecaj pandemije na ulogu internet trgovine
Dora Majstorović
Analiziranje utjecaja pandemije na ulogu Internet trgovine. Ciljevi rada su definirati i objasniti pojam Internet trgovine, analizirati ponašanje potrošača u e-trgovini, prikazati utjecaj pandemije na gospodarstvo i na e-trgovinu te u konačnici, analizom podataka dobivenih primarnim istraživanjem, prikazati dobivene rezultate.
Utjecaj party turizma na sezonsku prometnu dostupnost - primjer plaže Zrće na otoku Pagu
Utjecaj party turizma na sezonsku prometnu dostupnost - primjer plaže Zrće na otoku Pagu
Ivan Peranić
Turizam je važna gospodarska djelatnost koja ima značajnu ulogu u razvoju i doprinosu kako svjetskog tako i hrvatskog gospodarstva. Kao tri temeljne komponente turizma navode se prijevoz, turistički proizvod i turističko tržište. Bez prijevoza većina oblika turizma ne bi mogla postojati. U nekim slučajevima, prijevozno iskustvo je ujedno i turističko iskustvo. U ovom Završnom radu proučeno je kako se jedna po svemu obična jadranska turistička destinacija, Novalja s plažom...
Utjecaj percipiranog rizika i cjenovne osjetljivosti potrošača u odabiru privatne marke unutar kategorije proizvoda
Utjecaj percipiranog rizika i cjenovne osjetljivosti potrošača u odabiru privatne marke unutar kategorije proizvoda
Katarina Streny
Rast tržišnog udjela privatnih marki je evidentan i u svijetu i u Hrvatskoj te danas gotovo da i ne postoje trgovački lanci koji ne nude vlastite privatne marke u brojnim kategorijama proizvoda. Unatoč tome i dalje postoje kategorije proizvoda kod kojih su potrošači manje spremni posegnuti za privatnom markom. Pregledom brojne literature iz područja privatnih marki, cjenovna osjetljivost potrošača i percipirani rizik kategorije istaknuli su se kao jedni od najznačajnijih čimbenika...
Utjecaj podržavatelja na vjerodostojnost marke i tržišnu vrijednost marke
Utjecaj podržavatelja na vjerodostojnost marke i tržišnu vrijednost marke
Dominik Pernarić
Diplomski rad se temelji na definiranju utjecaja podržavatelja na vjerodostojnost marke i tržišnu vrijednost marke. Oglašavanjem se nastoji potaknuti želja i potreba potrošača za konzumacijom marke proizvoda, a kako bi se sama marka približila potrošačima, koriste se usluge podržavatelja marke proizvoda. Analiziraju se tipovi podržavatelja na temelju empirijskih istraživanja, a zatim se kroz metode indukcije i dedukcije opisuje što je vjerodostojnost marke i tržišna...
Utjecaj politika Europske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda u globalnoj financijskoj krizi  - studija slučaja na primjeru Irske
Utjecaj politika Europske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda u globalnoj financijskoj krizi - studija slučaja na primjeru Irske
Eleonora Antolović
Globalna financijska kriza utjecala je na gospodarstva svih zemalja Europske unije. Počevši s kolapsom velikih financijskih institucija u SAD-u kriza se brzo proširila po cijelom svijetu rezultiravši problemima i u europskom bankarskom sektoru. Uloga nadležnih institucija Europske unije, prvenstveno Europske centralne banke, je očuvanje stabilnosti cijena u cijeloj uniji. Kako je kriza najviše pogodila zemlje koje su imale ubrzani gospodarski rast ranijih godina, politika ECB-a i...
Utjecaj političkih i komercijalnih rizika na odabir strategije internacionalizacije poduzeća iz ugostiteljske djelatnosti
Utjecaj političkih i komercijalnih rizika na odabir strategije internacionalizacije poduzeća iz ugostiteljske djelatnosti
Marija Obadić
Internacionalizacija poduzeća iz ugostiteljske djelatnosti sve je češća budući su poduzeća prisiljena izlaziti na strana tržišta kako bi nastavila s poslovanjem. Promjene na tržištu se događaju vrlo brzo i potrebno ih je pratiti i analizirati kako ne bi došlo do neželjenih događaja, a time i do negativnog utjecaja na poslovanje. S takvim promjenama rizici u poslovanju bivaju sve veći. Kako bi poduzeća bila spremna odgovoriti na takve promjene potreban im je menadžment...

Paginacija