Paginacija

Utjecaj povijesnih događanja na imidž marke grada
Utjecaj povijesnih događanja na imidž marke grada
Marina Dolić
Grad je proizvod koji je jedinstven i kojeg karakterizira nešto kompliciranije upravljanje markom. Na izgradnju imidža marke grada utječu gospodarski, politički, kulturno-povijesni i mnogi drugi čimbenici. Povijesna događanja su čimbenik koji ima snažan utjecaj na izgradnju imidža grada i često predstavljaju problem u izgradnji pozitivnog imidža grada. U Hrvatskoj taj problem ima grad Vukovar, koji je poznat po stradanjima iz Domovinskog rata i njegov imidž se često povezuje...
Utjecaj poznatih osoba na odluke o kupnji sportske odjeće i obuće
Utjecaj poznatih osoba na odluke o kupnji sportske odjeće i obuće
Ante Čuljak
Fokus ovog rada usmjeren je na utvrđivanje utjecaja poznatih osoba na kupnju sportske odjeće i obuće u Republici Hrvatskoj. Tržište sportske odjeće je izrazito konkuretno i u svrhu postizanja veće diversifikacije ulaže značajne iznose u reklame i promidžbu putem poznatih osoba i sportaša kako bi se ostvario željeni utjecaj na izbor potrošača.U ovom radu provedeno je online anketno istraživanje na području RH kako bi se stekao uvid u trendove koji su prisutni pri kupovini...
Utjecaj predstečajne nagodbe na sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća iz konditorske industrije
Utjecaj predstečajne nagodbe na sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća iz konditorske industrije
Tea Kosec
Rad se sastoji od pet poglavlja. U uvodnom dijelu rada pobliže je prikazan predmet rada te su navedeni ciljevi koji se žele postići pisanjem ovog rada. Također, u uvodnom dijelu su navedeni načini na koji su prikupljeni podaci potrebni za pisanje rada te koje su se metode koristile. Drugo poglavlje se bazira općenito na predstečajne nagodbe u Republici Hrvatskoj. Detaljnije je objašnjen zakon po kojem se pokreću i provode predstečajne nagodbe. Poduzeća koja se odluče na...
Utjecaj premije rizika zemlje na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj
Utjecaj premije rizika zemlje na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj
Kristijan Jakolić
Cilj ovoga rada je analizirati utjecaj premije rizika zemlje na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj. Premija rizika zemlje značajna je determinanta utjecaja na niz ekonomskih i financijskih varijabli. Najčešće se mjeri tržišnim mjerama poput prinosa na državne obveznice, razlike prinosa i razlike CDS-a. Te mjere temelje se na državnoj emisiji vrijednosnica i tržištu državnih obveznica. Jedni od najvećih investitora u državne obveznice su poslovne banke što predstavlja...
Utjecaj pretjerane urbanizacije na ekološku održivost
Utjecaj pretjerane urbanizacije na ekološku održivost
Antonela Budim
Suvremeno društvo postaje isključivo urbano društvo. Broj gradskog stanovništva u stalnom je porastu, a samim time se smanjuje broj seoskog stanovništva. Čak i ona seoska stanovništva nametnutim novim i suvremenijim načinom doživljavaju preobražaj te njihov stil život počinje nalikovati urbanom. Cilj ovog rada je prikazati koje su to karakteristike urbanizacije u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama ali i kako ona utječe na ekološku održivost cijelog sustava. Ekološka...
Utjecaj preuzimanja Mercatora d.d. na vrijednost poduzeća Konzuma d.d.
Utjecaj preuzimanja Mercatora d.d. na vrijednost poduzeća Konzuma d.d.
Una Kolar
Ovaj diplomski rad prikazuje procjenu vrijednosti poduzeća Konzuma d.d. temeljem metode diskontiranog novčanog toka, analizirajući pritom moguće dobiti i gubitke u scenariju preuzimanja slovenskog Mercatora. Konzum je najveći hrvatski maloprodajni lanac i druga najveća hrvatska kompanija, te se iz tog aspekta preuzimanje najvećeg slovenskog maloprodajnog lanca predstavlja značajnim na razini cjelokupne ekonomije. Procjena je temeljena na sveobuhvatnoj analizi, počevši od analize...
Utjecaj prikrivenog oglašavanja na namjeru kupnje na primjeru južnokorejskih serija
Utjecaj prikrivenog oglašavanja na namjeru kupnje na primjeru južnokorejskih serija
Antonela Višić
Utjecaj širenja popularnosti južnokorejske kulture diljem svijeta izazvao je stvaranje novih mogućnosti komuniciranja s potencijalnim potrošačima. Južnokorejske serije su primjer jednog od kanala komuniciranja, u kojima, uz pomoć prikrivenog oglašavanja, marketinške poruke mogu na nenametljiv način doseći potencijalne kupce. Kako bi se detaljnije istražio kakav utjecaj prikriveno oglašavanje ima na namjeru kupnje pojedinaca koji gledaju južnokorejske serije, provedeno je...
Utjecaj prikrivenog oglašavanja na percepcije djece kao potrošača
Utjecaj prikrivenog oglašavanja na percepcije djece kao potrošača
Emilija Vrbanec
Diplomski rad temelji se na analizi utjecaja prikrivenog oglašavanja na percepcije djece kao potrošača. Prikriveno oglašavanje kao način stupanja u kontakt s ciljnim tržištem dobiva na sve većoj važnosti, obzirom da su potrošači razvili sposobnost zanemarivanja tradicionalnih oglasa. Prikriveno oglašavanje smješta marke i proizvode u prirodan tijek scenarija, stoga publika takav način plasiranja proizvoda ne percipira kao nametljivo oglašavanje. Smatra se da su djeca podložna...
Utjecaj prikupljanja osobnih podataka i povjerenja prema web stranici na zabrinutost za privatnost u online okruženju
Utjecaj prikupljanja osobnih podataka i povjerenja prema web stranici na zabrinutost za privatnost u online okruženju
Matea Strinavić
Problem zabrinutosti za privatnost u online okruženju u posljednje vrijeme privlači sve više pozornosti. Na ovu temu provedena su mnogobrojna istraživanja koja pokazuju da su korisnici Interneta sve više zabrinuti za svoju privatnost; s druge strane, organizacije, institucije i poduzeća kojima su ti podaci povjereni se njima koriste na neprimjeren način narušavajući pritom privatnost korisnika. Međutim, u digitalnom društvu povjerenje u Internet i povezane tehnologije postaju...
Utjecaj primjene MSFI 16 na financijsko izvještavanje najmoprimaca o leasing ugovorima
Utjecaj primjene MSFI 16 na financijsko izvještavanje najmoprimaca o leasing ugovorima
Jakov Samardžija
Međunarodni računovodstveni standard 17 „Najmovi“ je standard uveden u 2001. godine kao zamjena Međunarodnog računovodstvenog standarda 17 „Računovodstvo najmova“ uvedenog prvi puta 1987. godine. U prvom desetljeću 21. stoljeća poduzetnici su napustili dosadašnji konzervativni način korištenja imovine te je ideja o operativnom najmu postajala sve popularnija. Upravo zbog toga MRS 17 više nije bio adekvatan jer je zahtijevao prikaz isključivo financijskih najmova u...
Utjecaj primjene MSFI 17 na financijsko izvještavanje osiguravajućih društava
Utjecaj primjene MSFI 17 na financijsko izvještavanje osiguravajućih društava
Ema Rilović
Međunarodni standard financijskog izvještavanja 4 privremeni je standard objavljen 2004. godine. Tijekom godina, odnosno razvojem industrije osiguranja, pojavilo se nekoliko temeljnih problema koji upućuju da su određene odredbe MSFI-ja 4 zastarjele ili neučinkovite. S obzirom na značaj djelatnosti osiguranja, nastojalo se ispraviti te probleme i objaviti novi standard kojim bi se omogućilo jednostavnije, transparentnije i standardizirano određivanje ugovora o osiguranju. IASB 2017....
Utjecaj primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 15 Prihodi po ugovorima s kupcima na primjeru telekomunikacijskih poduzeća
Utjecaj primjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 15 Prihodi po ugovorima s kupcima na primjeru telekomunikacijskih poduzeća
Zorica Karačić
Predmet i cilj ovog završnog rada je pobliže pojasniti utjecaj primjene MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima na priznavanje prihoda kao i na izvještavanje. U radu su pojašnjeni zahtjevi za priznavanje prije i nakon uvođenja standarda, implikacije na priznavanje prihoda te poteškoće koje su se javljale pri samom uvođenju standarda. Dodatno, analizirana je primjena spomenutog standarda od strane odabranih telekomunikacijskih poduzeća s obzirom da su upravo poduzeća iz područja...

Paginacija